Nastavení aktualizace aplikace Adobe Reader a Acrobat | DC, XI

Aplikace Adobe Reader a Acrobat může pravidelně kontrolovat, zda jsou k dispozici důležité aktualizace, a automaticky je instalovat. Může se jednat například o důležité opravy zabezpečení nebo vylepšení produktu.

Nastavení aktualizace aplikace Adobe Acrobat Reader

Předvolby aktualizace aplikace Adobe Acrobat Reader nelze změnit.

Nastavení aktualizace aplikace Adobe Acrobat

Jsou k dispozici dvě možnosti nastavení aktualizace:

  • Automaticky instalovat aktualizace (doporučeno): Aplikace Acrobat Reader a Acrobat automaticky pravidelně kontroluje důležité aktualizace, stahuje je a instaluje je. Po skončení budete na aktualizaci softwaru upozorněni krátkou zprávou v systémové liště. Doporučujeme zvolit tento způsob, protože není nutná žádná akce ze strany uživatele. Aplikace Acrobat Reader a Acrobat tak bude vždy aktuální a lépe zabezpečená.
  • Aktualizace kontrolovat a aktualizovat ručně: Aplikace Acrobat Reader a Acrobat nekontroluje aktualizace. Je třeba, aby uživatel vybral možnost Zkontrolovat aktualizace. Tato možnost je nejméně bezpečná a doporučuje se pouze pro organizace, které distribuují aktualizace systému jiným způsobem.

Nastavení aktualizace aplikace Adobe Reader XI a Acrobat XI

Jsou k dispozici čtyři možnosti nastavení aktualizace:

  • Automaticky instalovat aktualizace (doporučeno): Aplikace Adobe Reader a Acrobat pravidelně automaticky kontroluje důležité aktualizace, stahuje je a instaluje je. Po skončení budete na aktualizaci softwaru upozorněni krátkou zprávou v systémové liště. Doporučujeme zvolit tento způsob, protože není nutná žádná akce ze strany uživatele. Aplikace Adobe Reader a Acrobat tak bude vždy aktuální a lépe zabezpečená.
  • Stáhnout aktualizace, ale instalaci ponechat na uživateli: Aplikace Adobe Reader a Acrobat pravidelně kontroluje důležité aktualizace a stahuje je. Před instalací aktualizace zobrazí aplikace Adobe Reader a Acrobat výzvu k zahájení instalace.
  • Upozornit, ale umožnit volbu, kdy se aktualizace stáhnou a nainstalují: Aplikace Adobe Reader a Acrobat upozorní koncového uživatele, že je k dispozici aktualizace, kterou lze stáhnout a nainstalovat.
  • Aktualizace kontrolovat a aktualizovat ručně: Aplikace Adobe Reader a Acrobat nekontroluje aktualizace. Je třeba, aby koncový uživatel vybral možnost Zkontrolovat aktualizace. Tato možnost je nejméně bezpečná a doporučuje se pouze pro organizace, které distribuují aktualizace systému jiným způsobem.

Pokud budete chtít nastavení změnit, s výjimkou aplikace Adobe Acrobat Reader tak můžete učinit v nastavení Předvolby v části Updater (zvolte možnosti Úpravy > Předvolby).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?