Potíže s výkonem při zobrazení souborů PDF pomocí terminálového serveru při použití aplikace Reader nebo Acrobat

Problém

Při zobrazení souborů PDF v aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Reader prostřednictvím terminálového serveru / prostředí Citrix se zobrazení při použití připojení ke vzdálené ploše zpomalí.  Zpomalení je obzvláště patrné při posouvání stránek dokumentů PDF, které obsahují obrazy ve vysokém rozlišení.

Řešení

Řešení 1: Aktualizujte předvolby nabídky Zobrazení stránky v aplikaci Acrobat nebo Reader.

V aplikaci Acrobat nebo Reader změňte následující nastavení.  Možnosti můžete zakázat přímo v aplikaci Reader nebo Acrobat pomocí položky Upravit > Předvolby > Zobrazení stránky > Vykreslení nebo pomocí klíčů registru pro správce systému:

  • Deaktivujte „2D grafickou akceleraci“ pomocí registru HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVDisplay - bUse2DGPUf=dword:0.
  • Deaktivujte „vyhlazené obrazy“ pomocí registru HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasImages=dword:0.
  • Deaktivujte „vyhlazení čárové grafiky“ pomocí registru HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasGraphics=dword:0.
  • Nastavte položku Vyhladit text na hodnotu Žádné (Volitelné: V některých případech byl výkon přijatelný, i když nebyla položka Vyhladit text nastavena na hodnotu Žádné.).
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - bAntialiasText=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - iAntialiasThreshold=dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals - benableDDR=dword:0

Změna klíčů registru není společností Adobe oficiálně podporována a provádíte ji na vlastní nebezpečí.  Nastavení registru změňte, pouze pokud máte příslušná oprávnění a zkušenosti s podobnými změnami.

Správci systému tuto změnu provedou nejprve pomocí dialogu Předvolby v aplikaci Adobe Reader a nikoli pomocí registru a znovu vyzkouší výkon systému v prostředí Citrix.  Poznamenejte si hodnoty klíčů registru u nastavení, při kterém se výkon nezpomaluje, a tyto hodnoty použijte u ostatních instalací aplikace Reader.  Hodnota klíče iAntialiasThreshold se totiž může lišit (0, 1 nebo 12) v závislosti na tom, které další možnosti jsou deaktivované.

Poznámka: Toto nastavení zlepší zobrazení u připojení s malou šířkou pásma, ale může také nepříznivě ovlivnit zobrazení u připojení k místní síti LAN.  Toto nastavení je nutné důkladně vyzkoušet.

Řešení 2: Pomocí nástroje ke kompresi připojení ke vzdálené ploše komprimujte přenášená data.  

Při využití připojení ke vzdálené ploše je přenášena celá sada dat obrazu při každém posunutí obrazu na stránce.  Pokud jsou tato data odeslána najednou, může dojít k přetížení síťového připojení, zvláště u omezené šířky pásma.  U připojení s malou šířkou pásma se zobrazení v některých případech zlepšilo při použití následujícího nástroje u terminálového serveru: http://www.ericom.com/ericom_blaze.asp

Další informace

V případě terminálového serveru neexistují žádná obecná řešení potíží se zpomaleným výkonem aplikace Acrobat nebo Reader. Potíže s výkonem jsou často způsobeny omezením u šířky pásma daného síťového připojení nebo přímo protokolem RDP.  

Tento protokol neumí vždy správně zpracovat data obrazu.  Terminálový server systému Windows 2003 Server používá protokol RDP ve verzi 5.2.  Terminálový server systému Windows 2008 Server používá protokol RDP ve verzi 7.0, který vylepšuje zobrazení obrazů.  Zobrazení lze tedy vylepšit upgradem na novější operační systém, pokud používá nejnovější verzi protokolu RDP, například verzi 7.0.

Další informace naleznete v tomto článku od společnosti Citrix:

http://support.citrix.com/article/CTX122914

Informace naleznete také v článku v našem fóru:

http://forums.adobe.com/thread/439803

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?