V aplikaci Acrobat nelze upravit vlastnosti textových rámečků nebo popisků

Nelze upravit vlastnosti textových rámečků nebo popisků

Řešení: Zobrazení pruhu vlastností

Pokud chcete upravit stávající textový rámeček nebo popisek, zobrazte pruh vlastností. Poté bude možné měnit vlastnosti textového rámečku nebo poznámky přidané pomocí nástroje popisek. Chcete-li upravit text poznámky, dvakrát klikněte na její obsah, abyste mohli text vybrat a upravit.

Přidání textového rámečku

 1. Zvolte možnost Nástroje > Poznámky a označení > Nástroj textový rámeček.
 2. Klikněte do dokumentu PDF.
 3. Zvolte možnost Zobrazení > Pruhy nástrojů > Pruh vlastností a nastavte barvu textu, jeho zarovnání a atributy písma.
 4. Zadejte text. Text se po dosažení pravého okraje rámečku automaticky zalamuje.
 5. (Volitelně) Proveďte další změny textového rámečku:
  1. Nástrojem pro výběr nebo nástrojem textový rámeček klikněte na okraj textového rámečku, abyste ho vybrali, a pak přetažením táhla změňte jeho velikost. Pomocí pruhu nástrojů vlastností změňte vlastnosti ohraničení a výplně.
  2. Poklepejte na textový rámeček, abyste mohli upravit text nebo změnit atributy textu. Vyberte text tažením, a pak vyberte volby v pruhu nástrojů Vlastnosti.

   Podívejte se na názornou ukázku vytvořenou v aplikaci Adobe Captivate.

 6. Chcete-li textový rámeček odstranit, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit.

Poznámky: Chcete-li vložit blok textu vybraný a zkopírovaný z libovolné aplikace, vyberte v aplikaci Acrobat nástroj ručička a zvolte možnost Úpravy > Vložit.

Přidání popisku

 1. Zvolte možnost Nástroje > Poznámky a označení > Nástroj popisek.
 2. Jedním kliknutím nastavte umístění koncového bodu a dalším kliknutím nastavte polohu textového rámečku.
 3. Zvolte možnost Zobrazení > Pruhy nástrojů > Pruh vlastností a nastavte barvu textu, jeho zarovnání a atributy písma.
 4. Zadejte text. Text se po dosažení pravého okraje rámečku automaticky zalamuje.
 5. (Volitelně) Proveďte další změny textového rámečku:
  1. Chcete-li změnit velikost popisku, vyberte ho a pak přetáhněte libovolné z táhel, která se na něm objeví.
  2. Chcete-li textový rámeček přemístit, klepněte uvnitř rámečku a přetáhněte ho.
  3. Chcete-li přemístit celý popisek, klepněte buď na koncovou čáru nebo na okraj textového rámečku a přetáhněte ho.
  4. Chcete-li změnit barvu, průhlednost (krytí) nebo vlastnosti čáry, s použitím nástroje pro výběr klepněte pravým tlačítkem myši na popisek, zvolte příkaz Vlastnosti a vyberte požadované volby.

V následující názorné ukázce vytvořené v aplikaci Adobe Captivate je vysvětlen postup úpravy vlastností textového rámečku nebo popisku. Další informace o přehrávání této ukázky najdete v článku Přehrávání ukázek z aplikace Adobe Captivate.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.