Instalace aktualizací a oprav aplikace Acrobat 10.x nebo Reader 10.x v systému Windows nebo Mac

Tato stránka je určena podnikovým oddělením IT. Koncoví uživatelé mohou aplikaci Acrobat nebo Reader jednoduše aktualizovat pomocí možnosti Nápověda > Zkontrolovat aktualizace

Informace pro odborníky IT týkající se verze 9.x a starších produktů naleznete v dokumentu Aktualizace, oprava | Acrobat, Reader 7.x–9.x | Windows.

Odkazy ke stažení pro podniky

Rozdíl mezi aktualizacemi aplikace Reader a aplikace Acrobat

U produktů verze 10.x byly zavedeny souhrnné aktualizace, takže nikdy není potřeba instalovat více než dvě aktualizace, aby měl uživatel k dispozici nejnovější verzi.

 • Windows
  • Aktualizace aplikace Acrobat jsou vždy ve formátu MSP. Čtvrtletní aktualizace obsahují souhrnné aktualizace vzhledem k základní verzi.
  • Aktualizace aplikace Reader jsou obvykle ve formátu MSP, ale v závislosti na zdroji a typu vydání se může jednat i o soubory MSI nebo EXE . Čtvrtletní aktualizace obsahují souhrnné aktualizace vzhledem k poslednímu souboru MSI (například verze 10.1). Soubory MSI jsou úplné instalační programy. 
 • Mac OS
  • Aktualizace pro systém Mac OS jsou k dispozici jako instalační balíčky PKG, které jsou součástí souboru DMG. Aktualizace aplikace Acrobat a Reader jsou dostupné ve formě instalačních balíčků PKG uložených v souboru DMG. Pro anglickou verzi aplikaci Reader je rovněž k dispozici úplný instalační program.

Poznámka: Informace o různých typech nasazení (ARD, AIP, GPO, SCCM a podobně) naleznete v příručce Enterprise Administration Guide, která je k dispozici na podnikovém portálu.

Informace o souborech aktualizace pro systém Windows

Verze Typ Soubor aplikace Acrobat Jazyk Soubor aplikace Reader Jazyk Identifikátor bezpečnostního bulletinu
10.0 Základní AcroPro1000_identifikátor_jazyka.zip Identifikátory jazyků AdbeRdrUpd1000_MUI.zip AdbeRdrUpd1000_<identifikátor_jazyka>.msi Identifikátory jazyků Není k dispozici.
10.0.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1001_<Tier_#>.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1001_<Tier_#>.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB11-03
10.0.2 Oprava AcrobatSecUpd1002.msp Skupiny jazyků 1–4 Není k dispozici.   APSB11-06
10.0.3 Oprava AcrobatSecUpd1003.msp Skupiny jazyků 1–4 Není k dispozici.   APSALL-02
10.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1010.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1010_MUI.msp AdbeRdrUpd1010_<identifikátor_jazyka>.msi Skupiny jazyků 1–4 APSB11-16
10.1.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1011.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1011.msp AdbeRdrUpd1011_MUI.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB11-24
10.1.2 Čtvrtletní AcrobatUpd1012.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1012.msp AdbeRdrUpd1012_MUI.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB12-01
10.1.3 Čtvrtletní
AcrobatUpd1013.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1013.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB12-08
10.1.3 Čtvrtletní AcrobatUpd1013_me.msp Skupina jazyků 5 Není k dispozici. Není k dispozici. APSB12-08
10.1.4 Čtvrtletní AcrobatUpd1014.msp Skupiny jazyků 1–4
AdbeRdrUpd1014.msp
AdbeRdrUpd1014_MUI.msp
Skupiny jazyků 1–4 APSB12-16
10.1.4 Čtvrtletní AcrobatUpd1014_me.msp Skupina jazyků 5 Není k dispozici. Není k dispozici. APSB12-16
10.1.5 Čtvrtletní AcrobatUpd1015.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1015.msp
AdbeRdrUpd1015_MUI.msp
Skupiny jazyků 1–4 APSB13-02
10.1.5 Čtvrtletní AcrobatUpd1015_me.msp Skupina jazyků 5 Není k dispozici. Není k dispozici. APSB13-02
10.1.6 Oprava AcrobatSecUpd1016.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB13-07
10.1.7 Čtvrtletní AcrobatUpd1017.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1017.msp
AdbeRdrUpd1017_MUI.msp
Skupiny jazyků 1–4 APSB13-15
10.1.8 Čtvrtletní AcrobatUpd1018.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd1018.msp

AdbeRdrUpd1018_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB13-22
10.1.9 Čtvrtletní AcrobatUpd1019.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd1019.msp

AdbeRdrUpd1019_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB14-01
10.1.10 Čtvrtletní AcrobatUpd10110.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10110.msp

AdbeRdrUpd10110_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB14-15
10.1.11 Oprava AcrobatSecUpd10111.msp Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrSecUpd10111.msp Skupiny jazyků 1–4 APSB14-19
10.1.12 Čtvrtletní AcrobatUpd10112.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10112.msp

AdbeRdrUpd10112_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB14-20
10.1.13 Čtvrtletní AcrobatUpd10113.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10113.msp

AdbeRdrUpd10113_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB14-28
10.1.14 Čtvrtletní AcrobatUpd10114.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10114.msp

AdbeRdrUpd10114_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB15-10
10.1.15 Čtvrtletní AcrobatUpd10115.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10115.msp

AdbeRdrUpd10115_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB15-15
10.1.16   Čtvrtletní AcrobatUpd10116.msp Skupiny jazyků 1–4

AdbeRdrUpd10116.msp

AdbeRdrUpd10116_MUI.msp

Skupiny jazyků 1–4 APSB15-24

Přijatelné možnosti použití oprav při nasazení v systému Windows metodou AIP

 • Acrobat (vzorec = základní verze + nejnovější čtvrtletní oprava + nejnovější oprava mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.16 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.10 (čtvrtletní) > 10.1.11 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.8 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.7 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.5 (čtvrtletní) > 10.1.6 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.5 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.4 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.3 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.2 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.0.3 (mimo běžný cyklus)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.11 (mimo běžný cyklus)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.0 (čtvrtletní) > 10.1.16 (čtvrtletní)
 • Reader (vzorec = poslední verze souboru MSI + nejnovější čtvrtletní oprava + nejnovější oprava mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.16 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.10 (čtvrtletní) > 10.1.11 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.8 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.7 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.5 (čtvrtletní) > 10.1.6 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.5 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.4 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.3 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 (čtvrtletní, MSI) > 10.1.2 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.11 (mimo běžný cyklus)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.16 (čtvrtletní)

Instalační programy EXE pro systém Windows

Soubory EXE jsou zřetězené instalační programy aplikace Reader. Používají je především domácí uživatelé. Správci v podnikovém prostředí obvykle instalují soubory MSP a MSI, které lze stáhnout ze serveru pro podniky na adrese ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/.

Informace o souborech aktualizace pro systém Mac OS

Verze Typ Soubor aplikace Acrobat Jazyk Soubor aplikace Reader Jazyk Identifikátor bezpečnostního bulletinu
10.0 Základní AcroPro1000_identifikátor_jazyka.dmg Identifikátory jazyků AdbeRdr1000_identifikátor_jazyka.dmg Identifikátory jazyků  Není k dispozici.
10.0.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1001.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1001.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB11-03
10.0.2 Oprava AcrobatSecUpd1002.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrSecUpd1002.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB11-06
10.0.3 Oprava AcrobatSecUpd1003.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrSecUpd1003.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSALL-02
10.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1010.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1010.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB11-16
10.1.1 Čtvrtletní AcrobatUpd1011.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1011.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB11-24
10.1.2 Čtvrtletní AcrobatUpd1012.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1012.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB12-01
10.1.3 Čtvrtletní AcrobatUpd1013.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1013.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB12-08
10.1.4
Čtvrtletní
AcrobatUpd1014.dmg
Skupiny jazyků 1–4
AdbeRdrUpd1014.dmg
Skupiny jazyků 1–4
APSB12-16
10.1.5 Čtvrtletní AcrobatUpd1015.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1015.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB13-02
10.1.6 Oprava AcrobatSecUpd1016.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB13-07
10.1.7 Čtvrtletní AcrobatUpd1017.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1017.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB13-15
10.1.8 Čtvrtletní AcrobatUpd1018.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1018.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB13-22
10.1.9 Čtvrtletní AcrobatUpd1019.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd1019.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB14-01
10.1.10 Čtvrtletní AcrobatUpd10110.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10110.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB14-15
10.1.12 Čtvrtletní AcrobatUpd10112.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10112.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB14-20
10.1.13 Čtvrtletní AcrobatUpd10113.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10113.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB14-28
10.1.14 Čtvrtletní AcrobatUpd10114.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10114.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB15-10
10.1.15 Čtvrtletní AcrobatUpd10115.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10115.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB15-15
10.1.16 Čtvrtletní AcrobatUpd10116.dmg Skupiny jazyků 1–4 AdbeRdrUpd10116.dmg Skupiny jazyků 1–4 APSB15-24

Přijatelné možnosti použití oprav při nasazení v systému Macintosh

 • Acrobat (vzorec = základní verze + libovolná čtvrtletní oprava (pokud možno žádná) + nejnovější čtvrtletní oprava + nejnovější oprava mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.16 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.8 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.7 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.5 (čtvrtletní) > 10.1.6 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.5 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.4 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.3 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.1.2 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.0.3 (mimo běžný cyklus)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.3 (mimo běžný cyklus)
 • Reader (vzorec = základní verze + libovolná čtvrtletní oprava (pokud možno žádná) + nejnovější čtvrtletní oprava + nejnovější oprava mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.16 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.15 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.14 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.13 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.12 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.10 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.9 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.8 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.7 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.5 (čtvrtletní) > 10.1.6 (mimo běžný cyklus)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.5 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.4 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.3 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.1.0 > 10.1.2 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 (čtvrtletní) > 10.1.2 (čtvrtletní)
  • Přijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.1 > 10.0.3 (mimo běžný cyklus) > 10.1.0 (čtvrtletní)
  • Nepřijatelná možnost: 10.0.0 > 10.0.2 (mimo běžný cyklus) > 10.0.3 (mimo běžný cyklus)

Jazyková podpora

Skupiny jazyků

Výraz „Tier_<číslo>“ v názvu instalačního programu odpovídá následujícím jazykům:

 • Tier 1: angličtina, francouzština, němčina a japonština (pouze aplikace Reader: vícejazyčná verze MUI)
 • Tier 2: italština, španělština, holandština, brazilská portugalština, švédština, dánština, finština a norština
 • Tier 3: tradiční čínština, zjednodušená čínština a korejština
 • Tier 4: ruština, ukrajinština, rumunština, turečtina, čeština, maďarština a polština (pouze systém Windows: slovenština, chorvatština a slovinština, [pouze aplikace Reader: katalánština, baskičtina])

Identifikátory jazyků

U některých instalačních programů je podporovaný jazyk označen pomocí identifikátoru jazyka. Například identifikátor cs_CZ odpovídá české verzi instalačního programu. Úplný seznam identifikátorů jazyků naleznete v příručce Enterprise Administration Guide na podnikovém portálu.  


 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online