Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Správa účtu.

Správce ve vaší společnosti může účty vytvářet a nastavovat pomocí nástroje Správa účtů. Můžete vytvořit a přiřadit tři typy rolí účtům, které vycházejí z identifikátoru Adobe ID.

Obecné informace o používání Adobe ID naleznete v části Používání Adobe ID k digitálnímu publikování.

Přehled účtů pro publikování v sadě DPS a přehled základních úloh najdete v dokumentu Příručka Začínáme se sadou DPS (PDF, anglicky).

Nástroj pro správu účtu
Nástroj pro správu účtu

A. Účty zástupců s přiřazenými rolemi aplikací B. Účet zástupce bez přiřazených rolí (nedoporučuje se) 

Informace o účtech sady DPS

Když si předplatíte službu Digital Publishing Suite, je jednomu z vašich firemních účtů přiřazena role správce. Říká se mu hlavní účet (master account). Hlavní účet se nezobrazí v nástroji pro správu účtů. Hlavní účet nelze odstranit ani upravit. Hlavní účet nelze používat jako účet aplikace. K publikování folií namísto toho použijte jiné Adobe ID.

Použijete-li k přihlášení do nástroje Správa účtů hlavní účet, můžete přiřazovat role zástupců dalším účtům. Role zástupce je přímo vázána na hlavní účet. Každý účet zástupce vyžaduje svoji vlastní e-mailovou adresu. Role zástupců můžete přiřazovat na základě existujícího Adobe ID, které ještě nebylo ověřeno pro práci se sadou DPS nebo můžete vytvořit nové Adobe ID zástupce založené na existujícím e-mailovém účtu. Nemůžete ale vytvořit účet zástupce z Adobe ID, které již bylo ověřeno pro práci se sadou DPS.

Jakmile dojde k použití Adobe ID (a jeho asociované e-mailové adresy) v účtu zástupce, je obtížné oddělit toto Adobe ID od tohoto účtu zástupce.

Poznámka:

Dávejte pozor při používání e-mailových adres jednotlivců v účtech zástupců. Jakmile použijete Adobe ID jako účet zástupce, bude možné toto Adobe ID používat pro digitální publikování pouze ve vaší společnosti. Odebráním Adobe ID deaktivujete používání funkcí DPS tímto Adobe ID.

Adobe ID, které není přiřazeno do žádného specifického firemního účtu, se nazývá účet grafického návrháře. Účty grafických návrhářů můžete vytvářet na webu https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Informace o změně e-mailového účtu přidruženého k Adobe ID naleznete na stránce Změna e-mailu přidruženého k Adobe ID.

Typy rolí zástupců

Po přidání účtu zástupce do vaší společnosti můžete tomuto účtu přiřadit až tři role.

Správce

Hlavnímu účtu je přiřazena role Správce, ale roli Správce můžete přiřadit také jiným účtům. Účet, kterému je přiřazena role Správce, může používat nástroj Správa účtů.

Aplikace

Pomocí aplikační role lze vytvářet asociace vlastních prohlížečů a publikovaných folií. Pro každý uživatelský prohlížeč, který vytvoříte, použijte odlišný Adobe ID. Nepoužívejte Adobe ID jednotlivců. Pokud například publikujete více časopisů pro kuchaře, můžete vytvořit jedno Adobe ID pro grilování (dps.grilovani@cooktoday.com), jedno pro kreolskou kuchyni (dps.kreolskakuchyne@cooktoday.com) atd.

Pomocí aplikačního účtu můžete vytvářet a publikovat folia a zobrazovat výsledky analýz. Když určíte ID aplikace v nástroji DPS App Builder, bude vámi vytvořený vlastní prohlížeč zobrazovat folia publikovaná pomocí tohoto účtu.

DPS App Builder

Pomocí účtu DPS App Builder (tvůrce prohlížeče) se můžete přihlásit ke službě DPS App Builder a vytvářet aplikace vlastních prohlížečů. Stejný Adobe ID můžete používat jak pro účet aplikace, tak pro účet služby DPS App Builder, nebo můžete vytvořit účet služby DPS App Builder, který vám umožní vytvářet aplikace pomocí jednoho nebo více účtů aplikace.

Nejlepší postupy pro správu účtu

Nejlepším řešením je vytvořit vyhrazené e-mailové adresy pro účty zástupců založené na doméně společnosti. Následující účty lze například používat ve společnosti publikující časopisy pro kuchaře:

 • Účty aplikace: dps.grilovani@cooktoday.com, dps.kreolskakucchyne@cooktoday.com a dps.francouzskakuchyne@cooktoday.com

 • Účet DPS App Builder: dps.builder@cooktoday.com

 • Účet správce: dps.spravce@cooktoday.com

 • Účet zástupce bez role: dps.jananovakova@cooktoday.com

V této ukázce se bude jeden účet služby DPS App Builder používat k přihlašování a k publikování všech tří aplikací prohlížečů časopisů. Další možností je přiřadit roli aplikace a roli služby DPS App Builder stejnému účtu.

V této ukázce byl pro Janu Novákovou vytvořen speciální účet zástupce. Jana tento účet používá k publikování specializovaných informací pro společnost. Jana by měla používat tento účet pouze k vytváření obsahu pro tohoto specifického vydavatele.

Nepoužívejte nástroj pro správu k vytváření nebo přiřazování Adobe ID jednotlivých grafických návrhářů do účtu vaší společnosti, pokud nechcete omezit tyto účty na používání nástrojů DPS pouze pro vaši společnost. Jednotliví grafičtí návrháři si mohou vytvořit platná Adobe ID pomocí řídicího panelu DPS (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Zástupci jsou přímo ovlivňováni hlavním účtem. Pokud dojde k uzavření hlavního účtu, budou také uzavřeny všechny účty zástupců.

Obsah stažený z účtu zástupce je účtován na vrub hlavního účtu. Veškerý obsah publikovaný zástupci bude účtován jako stažení na vrub hlavního účtu.

Migrování folií z jiných Adobe ID

Pokud jste vytvářeli folia pomocí určitého Adobe ID ještě před přihlášením se k odběru sady DPS, nemusí se vám podařit přiřadit roli aplikace tomuto předchozímu Adobe ID. Potřebujete přiřadit roli aplikace do nového účtu zástupce a vytvořit nová folia. Existují dva způsoby přidávání článků do nových folií.

 • Pokud jste strukturovali zdrojové soubory tak, aby umožňovaly import, a nastavíte soubor sidecar.xml, můžete folio snadno znovu sestavit. Viz Strukturalizace složek pro importování článků.
 • Pomocí příkazu Sdílet můžete sdílet folio ze starého Adobe ID do nového Adobe ID. Poté můžete použít příkaz Kopírovat v aplikaci Folio Producer Organizer a zkopírovat sdílené folio do nového účtu. Pokud provádíte sdílení z jiného počítače, zabalte a přesuňte zdrojové soubory a upravte vazby článků.

Použití nástroje Správa účtů k přiřazení rolí

 1. Klikněte na možnost Account Administration.

  Pokud je volba Account Administration nedostupná, nemá účet, který jste použili k přihlášení, oprávnění správce. Pokud se přihlašujete pomocí ID svého primárního účtu a nemáte přístup k nástroji Account Administration, kontaktujte zástupce společnosti Adobe nebo zlatou podporu (čísla telefonní podpory se zobrazí po přihlášení do řídicího panelu sady DPS). Po aktivaci primárního účtu se může příslušný uživatel přihlásit a aktivovat další účty správců.

 2. Na panelu Account Administration klikněte na možnost Add New Users.

 3. V dialogovém okně New Users proveďte jeden z následujících kroků:

  • V případě existujícího Adobe ID, které ještě nebylo ověřeno pro práci se sadou DPS, zadejte Adobe ID uživatele, které chcete změnit a klikněte na tlačítko Submit. Pokud bylo Adobe ID ověřeno pro práci s DPS, nelze jej přidat.

  • Chcete-li vytvořit nové Adobe ID, vytvořte nejprve platný e-mailový účet, ale nepřihlašujte se do žádné služby sady DPS. Klikněte na možnost Create A New Adobe ID, zadejte informace a klikněte na možnost Create Account. Na e-mailový účet bude odeslána zpráva. Kliknutím na odkaz v této zprávě zadáte heslo a ověříte účet.

 4. Na panelu Account Administration klikněte na uživatele a poté na možnost Configure User.

 5. V části Add Roles určete typ role – Application Accounts, DPS App Builder Accounts nebo Account Administrator – kterou chcete přiřadit do účtu. Klikněte na možnost Enable a doplňte potřebné informace.

  Přiřazení aplikačního účtu určitému Adobe ID
  Přiřazení aplikačního účtu určitému Adobe ID

Nastavení účtu aplikace

Pomocí úprav konfigurace účtu aplikace můžete určit nastavení, která budou ovlivňovat chování aplikace, například sdílení na sociálních sítích a získávání analytických údajů.

Nastavení obchodu

Při úpravě aplikačního účtu můžete zadat informace o sdíleném tajemství. Informace o sdíleném tajemství jsou vyžadovány v aplikacích prohlížečů s předplatným v iOS a ve všech prohlížečích Google Play a Windows Store obsahujících prodejní folia.

Zatímco společnost Apple tento informační kód nazývá „shared secret“ („sdílené tajemství“), společnost Google jej pojmenovala „public key“ („veřejný klíč“) a Microsoft jako „Main Package Identity Name“ („Název identity hlavního balíčku“). Podrobnosti o získání sdíleného tajemství naleznete v příručce pro publikování v příslušné platformě.

Použijte stejné sdílené tajemství pro všechny aplikace v rámci každé platformy. Sdílené tajemství neměňte.

Poznámka:

Po zadání sdíleného tajemství se pomocí účtu této aplikace přihlaste do řídicího panelu DPS. Přihlášením se do řídicího panelu provedete ověření sdíleného tajemství.

V nabídce Store Settings můžete zadat adresu URL aplikace v iTunes. Tato adresa URL se používá při sdílení na sociálních sítích, aby si mohli příjemci aplikaci stáhnout, pokud ji ještě nemají nainstalovanou. Je nezbytné určit tuto adresu URL, aby mohli sdílení příjemci klepnutím v zařízení na odkaz aplikaci stáhnout nebo otevřít.

Adresu URL aplikace v iTunes můžete získat i v případě, že společnost Apple ještě aplikaci neschválila. V aplikaci iTunes Connect klikněte na aplikaci a použijte odkaz „Zobrazit v obchodu App Store“ nebo na aplikaci klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Kopírovat adresu odkazu.

Nastavení prohlížeče v zařízení

V části Device Viewer se nastavuje chování aplikací v zařízeních, jako je například iPad.

Povolit oprávnění na bezplatné první vydání

Tato volba zpřístupní naposledy publikované distribuční folio uživatelům, kteří si poprvé stáhnou vaši aplikaci pro iPad. Tato možnost funguje pouze u aplikací s funkcí maloobchodních nákupů v rámci aplikace. Pokud je tato možnost vybrána, uživatel získá nárok na folio s nejnovějším datem publikování.

Pokud uživatel odstraní toto propagační distribuční folio, může si jej znovu stáhnout. Pokud aplikaci odinstaluje a poté znovu nainstaluje, má nárok pouze na původní propagační folio, nikoli na naposledy publikované folio. Podrobnější informace najdete v článku Bezplatné první folio a digitální komunikace.

Při odesílání aplikace do společnosti Apple doporučujeme přidat nejméně dvě prodejní folia, aby společnost Apple mohla ověřit nakupování v rámci aplikace.

Povolit náhled článku

Označením možnosti „Zapnout náhled článku“ můžete uživatelům povolit zobrazení náhledu prodejních folií, které obsahují články označené jako „bezplatné“ (folia můžete jako bezplatné označit v nástroji Folio Producer Editor). Když uživatel klepne na titulní obraz prodejního folia obsahujícího v knihovně bezplatné články, zobrazí se v podokně náhledu pod tlačítky Zakoupit a Předplatit (pokud jsou zobrazena) tlačítko Náhled. Když uživatel klepne na tlačítko Náhled, stáhnou se kromě obrazů náhledu chráněného článku také všechny články označené jako Bezplatné. Jakmile uživatel přejde do režimu procházení nebo si přetažením zobrazí chráněné články, zakryje většinu chráněného článku blokační stránka Paywall.

V současnosti se funkce náhledu bezplatných článků vztahuje pouze na iPad, funguje pouze u prodejních folií a nepodporuje folia obsahující oddíly.

Z hlediska počtu stažení publikované verze jsou bezplatné články účtovány na základě počtů stažení založených na počtu stažených bezplatných článků a celkovém počtu článků v prodejním foliu. Pokud prodejní folio obsahuje celkem 20 článků s 5 články určenými k bezplatnému náhledu, bude se zobrazení náhledu folia čtyřmi uživateli počítat jako jedno stažení.

Nastavení Paywall Threshold (Prahová hodnota stránky Paywall) v části Device Viewer (Prohlížeč zařízení) umožňuje zákazníkům při vytváření náhledů článků v prodejním foliu stáhnout a zobrazit si určený počet článků označených jako „Metered“ („Měřené“). Pomocí nástroje Folio Producer Editor označte články, které mají být měřené. Po dosažení limitu zadaného v podobě prahové hodnoty stránky Paywall se uživateli po přechodu do měřeného nebo chráněného článku zobrazí zpráva stránky Paywall. Zadaná prahová hodnota aplikace se použije u každého folia. Pokud jako prahovou hodnotu zadáte číslo 3, uživatelé mohou v každém foliu zobrazit náhled tří měřených článků a při pokusu o přechod ke čtvrtému se zobrazí stránka Paywall.

Podrobnější informace najdete v článku Centra pro vývojáře sady DPS nazvaném Náhled bezplatného článku.

Nastavení aplikace Content Viewer for Web

Volby aplikace Content Viewer for Web ovlivňují chování článků, které uživatelé zobrazují pomocí aplikace Content Viewer for Web (nazývané také „webový prohlížeč“) v počítači.

Název aplikace

Zadaný název aplikace se zobrazí v titulním pruhu, když se sdílený článek zobrazí ve webovém prohlížeči.

Poznámka:

Adresu URL aplikace v iTunes můžete zadat také v části Nastavení obchodu, aby se příjemcům sdílení zobrazil odkaz na stažení aplikace, pokud ji ještě nemají nainstalovanou.

Povolit aplikaci Content Viewer for Web

Tuto možnost vyberte, pokud mají mít uživatelé možnost zobrazit články v aplikaci Content Viewer for Web (nazývané také „webový prohlížeč“) v počítači. Chcete-li, aby byly články z prodejního folia dostupné ve webovém prohlížeči, označte je pomocí nástroje Folio Producer Editor jako Free nebo Metered. Pokud povolíte používání webového prohlížeče, zobrazení článků se budou přičítat k vašemu plnění stahování podle pravidel v tématu Počet stahování prostřednictvím sociálních sítí.

Aktivace funkce Sdílení v sociálních sítích vyžaduje povolení možnosti Povolit aplikaci Content Viewer for Web.

Poznámka:

Nastavení Povolit aplikaci Content Viewer for Web není dostupné ve zkušebních účtech.

Hosting URL (Hostitelská adresa URL)

Hostitelskou adresu URL zadejte pouze v případě, když chcete vložit sdílený obsah webového prohlížeče do prvku IFRAME na vašem webu. Podrobné informace najdete v článku Vložený webový prohlížeč.

Redirect URL (Přesměrování adresy URL)

Pokud nelze sdílený článek nalézt, použije se vámi zadaná adresa URL pro přesměrování. Vytvořte webovou stránku s informacemi o vaší aplikaci.

Enable Fulfillment Limit (Zapnout limit plnění)

Tato volba se používá k nastavení limitu celkového počtu článků, které lze zobrazit ve webovém prohlížeči. Po dosažení tohoto limitu bude každý uživatel, který se pokusí zobrazit sdílený článek ve webovém prohlížeči na stolním počítači, přesměrován na vámi zadanou adresu URL stránky „Dosažen limit plnění“. Vytvořte webovou stránku s informacemi o vaší aplikaci.

Enable Paywall (Zapnout blokační stránku Paywall)

Můžete nastavit stránku Paywall pro články prodejního folia zobrazené ve webovém prohlížeči. V nástroji Folio Producer Editor můžete označit článek jako Bezplatný, Měřený nebo Chráněný. Uživatelé z oblasti prodejního folia nemohou zobrazovat chráněné články ve webovém prohlížeči, ale mohou otevřít měřené články až do dosažení prahové hodnoty stránky Paywall. Jakmile uživatel dosáhne limitu pro měřené články, zobrazí se stránka Paywall s vámi zadanou zprávou a odkazem. Bezplatné články si uživatelé mohou zobrazovat i po dosažení prahové hodnoty stránky Paywall. Zadaná prahová hodnota aplikace se použije u každého folia. Pokud jako prahovou hodnotu zadáte číslo 3, uživatelé mohou v každém foliu zobrazit tři měřené články a při pokusu o přechod ke čtvrtému se zobrazí stránka Paywall.

Pokud nenastavíte stránku Paywall, bude možné články označené jako Bezplatné nebo Měřené zobrazovat ve webovém prohlížeči bez omezení představovaného prahovou hodnotou stránky Paywall.

Poznámka:

Jestliže je folio publikováno jako Bezplatné, uživatelé mohou procházet veškeré články z folia včetně těch, které jsou označeny jako Chráněné nebo Měřené.

Paywall Button URL (Adresa URL tlačítka blokační stránky Paywall)

Zadejte adresu URL, kde můžete uživatelům poskytnout informace o stahování a nákupu aplikací. Někteří vydavatelé vytvářejí webovou stránku s informacemi o dané aplikaci a jiní zadávají adresu URL aplikace v iTunes.

Paywall Text (Text blokační stránky Paywall)

Zadejte krátkou zprávu, která se zobrazí na blokační stránce Paywall. Můžete například uvést, že již byl zobrazen maximální počet článků a že uživatelé mohou kliknutím na odkaz získat další informace o aplikaci.

Povolení zabezpečeného obsahu (pouze verze Enterprise)

Pokud zvolíte možnost „Povolit zabezpečený obsah“ a při publikaci prodejních folií aktivujete možnost „Zašifrovat folio“, obsah těchto folií bude v cloudu a v zařízeních se systémem iOS zabezpečen.

Tuto možnost vyberte, pouze pokud vaše aplikace obsahuje důvěrné či citlivé informace. U zabezpečeného účtu není k dispozici sdílení v sociálních sítích, webový prohlížeč, ani stahování na pozadí. Tuto možnost použijte pouze u aplikací s přímým oprávněním a prodejních folií publikovaných ve verzi 30 nebo novější.

Podrobnosti naleznete v tématu Zabezpečení obsahu v rámci účtu DPS.

Nastavení analytických informací

Při úpravě účtu aplikace můžete určit informace pro nastavení účtu analýz Omniture. Uživatelská data týkající se vašeho obsahu jsou automaticky shromažďována a dostupná zákazníkům profesionálního nebo podnikového vydání. Konfigurace integrace analýz je mírně odlišná pro odběratele profesionálního a odběratele podnikového vydání.

Profesisional

Zadávání dat do pole Analýza je volitelné. Vlastníci účtu profesionálního vydání, kteří jsou již zákazníky systému SiteCatalyst, si mohou data analýz nechat posílat do specifické sady sestav v rámci svého účtu v systému SiteCatalyst. Nemáte-li účet SiteCatalyst, nezadávejte data sestavy. Analytické údaje se shromažďují v interním účtu společnosti Adobe.

Enterprise

Vlastníci účtu Enterprise jsou vyzváni k zadání jedinečného názvu sady sestav a volitelně mohou zadat název společnosti, pokud již mají účet v systému SiteCatalyst. Pokud účtem SiteCatalyst disponujete, použijte shodný Company Name (Název společnosti) jako ve službě SiteCatalyst, a zajistěte tak propojení sady sestav s odpovídající společností.

Poznámka:

Když zadáváte sadu sestav, NEZADÁVEJTE žádnou z následujících vyhrazených předpon: adp.ln, adp.da nebo adp.sj.

Po odeslání informací SiteCatalyst může nastavení analýz Omniture pro váš účet trvat až pět pracovních dní. Viz Analýzy Omniture.

Žádost o informování o stavu balíčku s počtem stažení

Po kliknutí na možnost Account Settings v horní části nástroje Account Administration můžete zažádat o zasílání e-mailových zpráv informujících o stavu vašeho balíčku s počtem stažení.

Určení e-mailové adresy pro oznámení
Určete e-mailovou adresu, na kterou chcete zasílat informace o stavu balíčku s počtem stažení.

Další informace naleznete na webu Obdržení informací o balíčku s počtem stažení.