Podporované formáty souborů | Fill & Sign

Služba Adobe Fill & Sign podporuje formuláře následujících typů souborů:

  • PDF: Služba Adobe Fill & Sign podporuje většinu PDF. Následující dva typy dokumentů PDF však nejsou podporovány:
    • Zabezpečené PDF – Při odeslání zabezpečeného dokumentu PDF se zobrazí chybová zpráva oznamující, že PDF obsahující omezení úprav není podporováno.
    • Některé formuláře LiveCycle Designer - V případě dynamických XFA PDF vytvořených aplikací LiveCycle se zobrazí chybová zpráva oznamující, že Dynamic XFA není podporováno.
  • Soubory Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSx, PPT, PPTX
  • Soubory obrázků: JPG, PNG, GIF, TIF
  • Textové soubory: TXT, RTF, ODT
Poznámka:

Můžete odeslat maximálně 100 souborů, velikost žádného odeslaného souboru nesmí překročit 100 MB.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?