Při pokusu o převod souboru PDF pomocí služby Export PDF se zobrazí chyba převodu souboru.

Řešení

Proveďte jedu či více z následujících akcí:

  • Ujistěte se, že používáte podporovaný webový prohlížeč. Další informace najdete v systémových požadavcích služby Adobe Export PDF.
  • Vymažte mezipaměť prohlížeče a zkuste převod provést znovu. Postup vymazání mezipaměti se v jednotlivých prohlížečích liší. Další informace najdete v dokumentaci k webovému prohlížeči.
  • Ujistěte se, že nejsou aktivní žádná nastavení brány firewall nebo nastavení proxy serveru, která omezují přístup k internetu při nahrávání.
  • Vyzkoušejte jiný webový prohlížeč.
  • Ujistěte se, že velikost souboru, který převádíte, je 100 MB nebo méně. (Služba Export PDF nepřijímá soubory větší než 100 MB.)
    Poznámka: I když je soubor menší než 100 MB, služba Export PDF jej nemusí být schopna převést, pokud je příliš složitý. Například soubor, který obsahuje velký počet stránek nebo mnoho různých písem a grafik, může být příliš složitý na to, aby jej služba Export PDF zpracovala před vypršením jejího časového limitu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online