V převedeném souboru je poškozený text | Adobe Acrobat Export PDF

Služba Adobe Acrobat Export PDF dokáže vytvořit vysoce kvalitní převedené soubory, ale kvalita převedených dokumentů závisí na kvalitě původního souboru PDF.

Pokud byl například váš soubor PDF původně vytvořen v aplikaci Microsoft Word nebo Excel a převeden do formátu PDF pomocí funkce PDFMaker v aplikaci Adobe Acrobat, soubor PDF obsahuje bohatou sadu informací, které lze zachytit pomocí služby Adobe Acrobat Export PDF. Tyto informace zahrnují vzájemné umístění tabulek, obrazů, a dokonce vícesloupcového textu a také atributy stránek, odstavců a písma.

Pokud byl váš soubor PDF naopak původně vytvořen pomocí jednodušších způsobů generování souborů PDF, jako je možnost tisku do formátu PDF nebo skenování do formátu PDF, služba Adobe Acrobat Export PDF převede veškerý rozpoznatelný text a poté pomocí důmyslné technologie převodu zachová co největší míru rozložení stránky.

Podobně obtížné je pro službu Adobe Acrobat Export PDF převést skeny nízké kvality, jako jsou skeny se zkosenou stránkou nebo se šmouhami či stopami na stránce. Pokud je to možné, naskenujte tyto dokumenty znovu, abyste vytvořili sken vyšší kvality.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?