Naučte se používat doplňky nebo rozšíření v aplikaci Dreamweaver umožňující přeformátovat tabulky, připojit se k základním databázím nebo pomáhající při psaní skriptů pro prohlížeče.

Doplňky nebo rozšíření jsou nové funkce, které můžete snadno přidat do aplikace Dreamweaver. Můžete používat mnoho typů doplňků; existují například doplňky umožňující přeformátovat tabulky, připojit se k základním databázím nebo pomáhající při psaní skriptů pro prohlížeče.

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat doplňky, ke kterým budou mít přístup všichni uživatelé ve víceuživatelském operačním systému, musíte být přihlášeni jako administrátor (Windows) nebo jako root (Mac OS X). Další informace o použití aplikace Dreamweaver v systémech využívaných více uživateli naleznete zde.

Stránka Adobe Add-ons obsahuje seznam všech doplňků, které lze nainstalovat a používat v aplikaci Dreamweaver. Doplňky můžete také snadno nainstalovat ze stránky Add-ons.

Instalace doplňků ze stránky Add-ons

Klikněte na možnost Okna > Rozšíření > Procházet rozšíření, kde vyhledejte a nainstalujte požadované doplňky. Po kliknutí na možnost Procházet rozšíření se otevře stránka Doplňky Adobe Creative Cloud.

Na stránce Doplňky Adobe Creative Cloud klikněte v levé části na ikonu Dreamweaver a otevřete tak okno s doplňky pro aplikaci Dreamweaver. K vyhledání konkrétního doplňku můžete využít pole pro hledání v pravé části.

Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud. Rozšíření pro aplikaci Dreamweaver.
Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud

Důležité: Před instalací doplňků se ujistěte, že je ve vašem účtu Adobe Creative Cloud aktivní synchronizace souborů. Další podrobnosti naleznete v tématu Aktivování synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud.

Doplněk nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Nainstalované a sdílené doplňky můžete zobrazit po kliknutí na možnost Všechny zakoupené a sdílené položky v části Moje doplňky.

Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud – Moje doplňky. Rozšíření pro aplikaci Dreamweaver.
Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud – Moje doplňky

Povolení synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud

Před instalací doplňků ze služby Adobe Creative Cloud se ujistěte, že je ve vašem klientovi Adobe Creative Cloud povolena synchronizace souborů.

 1. Kliknutím na možnost na hlavním panelu otevřete klienta Adobe Creative Cloud.

 2. Klikněte na možnost  a následně na položku Předvolby.

  Předvolby klienta Adobe Creative Cloud. Synchronizace souborů.
  Předvolby klienta Adobe Creative Cloud

 3. Na kartě Soubory vyberte u možnosti Zap./vyp. synchronizaci možnost Zap.

  Synchronizace souborů v klientovi Adobe Creative Cloud
  Synchronizace souborů v klientovi Adobe Creative Cloud

Použití získaných doplňků v nových verzích aplikace Dreamweaver

Většinou je doplněk vytvořen tak, aby pracoval s určitou verzí aplikace Dreamweaver (většinou s nejnovější verzí). Doplněk lze použít také s novější verzí aplikace Dreamweaver, je-li vytvořen nebo nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní s více verzemi aplikace Dreamweaver. Při instalaci nové verze aplikace Dreamweaver spojené s odinstalováním předchozí verze je odinstalován také doplněk. 

V takovém případě aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače během instalace nové verze aplikace Dreamweaver automaticky nainstaluje doplňky, které jste získali ze stránky Add-ons. Po nainstalování doplňků zobrazí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače upozornění, která značí, že je instalace úspěšné dokončena. Jediné, co musíte zajistit, je aby byla povolena možnost synchronizace souborů v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače pro automatickou instalaci doplňků.

Poznámka: aplikace Adobe Creative Cloud nainstaluje pouze ty doplňky, které jsou kompatibilní s novou verzí aplikace Dreamweaver.

Instalace rozšíření od třetích stran

Rozšíření třetích stran je možné nainstalovat pomocí souborů ZXP za použití nástroje Exman z příkazového řádku. Pokud nemáte soubor ZXP k dispozici, obraťte se na společnost, která rozšíření poskytuje.

Ujistěte se, že je v instalované verzi aplikace rozšíření podporováno.

Instalace rozšíření od třetích stran v systému Windows

 1. Stáhněte soubor ZIP pro nástroj Exman z příkazového řádku na adrese http://exchange.adobe.com/ExManCmd_win.zip.

 2. Soubor rozbalte do složky ve vašem počítači. V rámci této výukové lekce jsou soubory rozbaleny do složky C:\Exmancmd_Win.Popis_kroku

 3. Soubor ZXP stáhněte a zkopírujte do stejného umístění. V tomto případě je soubor ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp zkopírován do tohoto umístění.

 4. Spusťte nástroj z příkazového řádku jako správce. Klikněte pravým na aplikaci s příkazovým řádkem a vyberte možnost Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Než budete pokračovat v instalaci, zavřete aplikaci související s rozšířením.

 5. Na příkazovém řádku přejděte ke složce obsahující vaše rozbalené soubory. V našem příkladu se jedná o umístění C:\Exmancmd_Win. Pokud chcete přejít do tohoto umístění, spusťte příkaz „cd C:\Exmancmd_Win“.

  Poznámka:

  Při použití nástroje z příkazového řádku dbejte na rozlišování zadávaných velkých a malých písmen.

 6. Chcete-li nainstalovat rozšíření, spusťte příkaz „ExManCmd.exe /install .zxp“.

  Řešení potíží s chybami během instalace naleznete v tomto článku.

 7. Chcete-li ověřit, zda se rozšíření instaluje, spusťte příkaz „ExManCmd.exe /list all“.

 8. Otevřete aplikaci související s rozšířením a podle pokynů v příručce pro uživatele vyhledejte rozšíření. Ujistěte se, že jste otevřeli správnou verzi aplikace.

Instalace rozšíření od třetích stran v systému Mac OX

Podobně jako v operačním systému Windows můžete v systému Mac OS doplňky instalovat pomocí terminálu. Ujistěte se, že v každém příkazu rozlišujete velká a malá písmena.

 1. Stáhněte soubor ZXP a uložte jeho kopii ve stolním počítači.

 2. Stáhněte soubor ZIP pro nástroj Exman z příkazového řádku na adrese http://www.exchange.adobe.com/ExManCmd_mac.zip.

 3. Rozbalte obsah staženého souboru ZIP. Zkopírujte složku Contents do stolního počítače.

 4. Otevřete nástroj Finder. Vyberte možnost Aplikace > Utility a dvakrát klikněte na Terminál.

 5. Zadáním výrazu „cd ~/Desktop“ přejděte ke stolnímu počítači.

  Poznámka:

  Než budete pokračovat v instalaci, zavřete aplikaci související s rozšířením.

 6. Spusťte příkaz „./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp“ umožňující nainstalovat rozšíření.

  Řešení potíží s chybami během instalace naleznete v tomto článku.

  Poznámka:

  Pokud narazíte na problémy s oprávněním, můžete spustit příkaz se zvýšeným oprávněním. Před příkaz zadejte výraz „sudo“. Například v takovém případě zadejte výraz „sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp“.

 7. Na výzvu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Je možné, že během psaní neuvidíte pohyb kurzoru nebo zadávaný text.

 8. Otevřete aplikaci související s rozšířením a podle pokynů v příručce pro uživatele vyhledejte rozšíření. Ujistěte se, že jste otevřeli správnou verzi aplikace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online