Příručka uživatele Zrušit

Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Naučte se používat doplňky nebo rozšíření v aplikaci Dreamweaver umožňující přeformátovat tabulky, připojit se k základním databázím nebo pomáhající při psaní skriptů pro prohlížeče.

Doplňky nebo rozšíření jsou nové funkce, které můžete snadno přidat do aplikace Dreamweaver. Můžete používat mnoho typů doplňků; existují například doplňky umožňující přeformátovat tabulky, připojit se k základním databázím nebo pomáhající při psaní skriptů pro prohlížeče.

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat doplňky, ke kterým budou mít přístup všichni uživatelé ve víceuživatelském operačním systému, musíte být přihlášeni jako administrátor (Windows) nebo jako root (Mac OS X). Další informace o použití aplikace Dreamweaver v systémech využívaných více uživateli naleznete zde.

Stránka Adobe Add-ons obsahuje seznam všech doplňků, které lze nainstalovat a používat v aplikaci Dreamweaver. Doplňky můžete také snadno nainstalovat ze stránky Add-ons.

Instalace doplňků ze stránky Add-ons

Klikněte na možnost Okna > Rozšíření > Procházet rozšíření, kde vyhledejte a nainstalujte požadované doplňky. Po kliknutí na možnost Procházet rozšíření se otevře stránka Doplňky Adobe Creative Cloud.

Na stránce Doplňky Adobe Creative Cloud klikněte v levé části na ikonu Dreamweaver a otevřete tak okno s doplňky pro aplikaci Dreamweaver. K vyhledání konkrétního doplňku můžete využít pole pro hledání v pravé části.

Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud. Rozšíření pro aplikaci Dreamweaver.
Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud

Důležité: Před instalací doplňků se ujistěte, že je ve vašem účtu Adobe Creative Cloud aktivní synchronizace souborů. Další podrobnosti naleznete v tématu Aktivování synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud.

Doplněk nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Nainstalované a sdílené doplňky můžete zobrazit po kliknutí na možnost Všechny zakoupené a sdílené položky v části Moje doplňky.

Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud – Moje doplňky. Rozšíření pro aplikaci Dreamweaver.
Stránka Doplňky Adobe Creative Cloud – Moje doplňky

Povolení synchronizace souborů ve službě Adobe Creative Cloud

Před instalací doplňků ze služby Adobe Creative Cloud se ujistěte, že je ve vašem klientovi Adobe Creative Cloud povolena synchronizace souborů.

 1. Kliknutím na možnost na hlavním panelu otevřete klienta Adobe Creative Cloud.

 2. Klikněte na možnost  a následně na položku Předvolby.

  Předvolby klienta Adobe Creative Cloud. Synchronizace souborů.
  Předvolby klienta Adobe Creative Cloud

 3. Na kartě Soubory vyberte u možnosti Zap./vyp. synchronizaci možnost Zap.

  Synchronizace souborů v klientovi Adobe Creative Cloud
  Synchronizace souborů v klientovi Adobe Creative Cloud

Použití získaných doplňků v nových verzích aplikace Dreamweaver

Většinou je doplněk vytvořen tak, aby pracoval s určitou verzí aplikace Dreamweaver (většinou s nejnovější verzí). Doplněk lze použít také s novější verzí aplikace Dreamweaver, je-li vytvořen nebo nakonfigurován tak, aby byl kompatibilní s více verzemi aplikace Dreamweaver. Při instalaci nové verze aplikace Dreamweaver spojené s odinstalováním předchozí verze je odinstalován také doplněk. 

V takovém případě aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače během instalace nové verze aplikace Dreamweaver automaticky nainstaluje doplňky, které jste získali ze stránky Add-ons. Po nainstalování doplňků zobrazí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače upozornění, která značí, že je instalace úspěšné dokončena. Jediné, co musíte zajistit, je aby byla povolena možnost synchronizace souborů v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače pro automatickou instalaci doplňků.

Poznámka: aplikace Adobe Creative Cloud nainstaluje pouze ty doplňky, které jsou kompatibilní s novou verzí aplikace Dreamweaver.

Instalace rozšíření od třetích stran

Rozšíření třetích stran je možné nainstalovat pomocí souborů ZXP za použití nástroje Exman z příkazového řádku. Pokud nemáte soubor ZXP k dispozici, obraťte se na společnost, která rozšíření poskytuje.

Ujistěte se, že je v instalované verzi aplikace rozšíření podporováno.

Instalace rozšíření od třetích stran v systému Windows

 1. Stáhněte soubor ZIP pro nástroj Exman z příkazového řádku na adrese http://exchange.adobe.com/ExManCmd_win.zip.

 2. Soubor rozbalte do složky ve vašem počítači. V rámci této výukové lekce jsou soubory rozbaleny do složky C:\Exmancmd_Win.Popis_kroku

 3. Soubor ZXP stáhněte a zkopírujte do stejného umístění. V tomto případě je soubor ServerBehaviorDatabase_1_0_0.zxp zkopírován do tohoto umístění.

 4. Spusťte nástroj z příkazového řádku jako správce. Klikněte pravým na aplikaci s příkazovým řádkem a vyberte možnost Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Než budete pokračovat v instalaci, zavřete aplikaci související s rozšířením.

 5. Na příkazovém řádku přejděte ke složce obsahující vaše rozbalené soubory. V našem příkladu se jedná o umístění C:\Exmancmd_Win. Pokud chcete přejít do tohoto umístění, spusťte příkaz „cd C:\Exmancmd_Win“.

  Poznámka:

  Při použití nástroje z příkazového řádku dbejte na rozlišování zadávaných velkých a malých písmen.

 6. Chcete-li nainstalovat rozšíření, spusťte příkaz „ExManCmd.exe /install .zxp“.

  Řešení potíží s chybami během instalace naleznete v tomto článku.

 7. Chcete-li ověřit, zda se rozšíření instaluje, spusťte příkaz „ExManCmd.exe /list all“.

 8. Otevřete aplikaci související s rozšířením a podle pokynů v příručce pro uživatele vyhledejte rozšíření. Ujistěte se, že jste otevřeli správnou verzi aplikace.

Instalace rozšíření od třetích stran v systému Mac OX

Podobně jako v operačním systému Windows můžete v systému Mac OS doplňky instalovat pomocí terminálu. Ujistěte se, že v každém příkazu rozlišujete velká a malá písmena.

 1. Stáhněte soubor ZXP a uložte jeho kopii ve stolním počítači.

 2. Stáhněte soubor ZIP pro nástroj Exman z příkazového řádku na adrese http://www.exchange.adobe.com/ExManCmd_mac.zip.

 3. Rozbalte obsah staženého souboru ZIP. Zkopírujte složku Contents do stolního počítače.

 4. Otevřete nástroj Finder. Vyberte možnost Aplikace > Utility a dvakrát klikněte na Terminál.

 5. Zadáním výrazu „cd ~/Desktop“ přejděte ke stolnímu počítači.

  Poznámka:

  Než budete pokračovat v instalaci, zavřete aplikaci související s rozšířením.

 6. Spusťte příkaz „./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp“ umožňující nainstalovat rozšíření.

  Řešení potíží s chybami během instalace naleznete v tomto článku.

  Poznámka:

  Pokud narazíte na problémy s oprávněním, můžete spustit příkaz se zvýšeným oprávněním. Před příkaz zadejte výraz „sudo“. Například v takovém případě zadejte výraz „sudo ./Contents/Mac OS/ExManCmd --install .zxp“.

 7. Na výzvu zadejte heslo a stiskněte klávesu Enter. Je možné, že během psaní neuvidíte pohyb kurzoru nebo zadávaný text.

 8. Otevřete aplikaci související s rozšířením a podle pokynů v příručce pro uživatele vyhledejte rozšíření. Ujistěte se, že jste otevřeli správnou verzi aplikace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?