Nástroj Creative Cloud Cleaner pro podnikové uživatele

Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner použijte k vyřešení problémů podnikových uživatelů s instalací aplikace Creative Cloud nebo sady Creative Suite.

Poznámka:

Datum ukončení životnosti aplikace Flash Player bylo stanoveno na 31. prosince 2020. Podrobnosti najdete na stránce s informacemi o Flash Player EOL pro podniky.

Nástroj Creative Cloud Cleaner

Nástroj Creative Cloud Cleaner slouží k odstranění určitých souborů, složek a klíčů v registru, které brání nové instalaci nebo aktualizaci. Tento nástroj dokáže vyřešit většinu problémů s instalací vyčištěním dat z poškozených instalací, a to odebráním nebo opravou poškozených souborů a odebráním nebo změnou položek registru s oprávněním.

Kdy je vhodné nástroj Creative Cloud Cleaner použít?

Nástroj Creative Cloud Cleaner je (při zajištění nezbytných opatření) vhodný k vyřešení většiny problémů s instalací. Na začátek je vhodné provést některé kroky, které vás ochrání před možnou ztrátou dat. Podrobnosti najdete v tématu Jak a kdy používat nástroj Creative Cloud Cleaner.

Poznámka:

Nástroj Creative Cloud Cleaner není určen k odinstalování aplikací. Odinstalování aplikace je popsáno v tématu Odinstalace produktů Creative Cloud.

Odebrání všech nebo vybraných produktů pro systém Windows a Mac

Pozor:

Před spuštěním nástroje Creative Cloud Cleaner nezapomeňte zavřít všechny aplikace Adobe Creative Cloud a ukončit všechny procesy Creative Cloud spuštěné na pozadí.

Vždy se ujistěte, že máte vytvořené potřebné zálohy svých souborů a složek.

Poznámka:

Před spuštěním nástroje Cleaner se ujistěte, že všechny vaše soubory již byly synchronizovány. Soubory, které nejsou synchronizovány s vaším účtem Creative Cloud, mohou být vystaveny riziku možné ztráty.

Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner spusťte na pozadí a nechte vygenerovat seznam všech produktů, které nástroj dokáže odebrat. Nástroj umožňuje odebrat všechny aplikace Creative Cloud nebo Creative Suite nainstalované v počítači. Vybrané aplikace můžete také odebrat okomentováním příslušných řádků v souboru XML, který nástroj vytvoří.

Vyberte příslušnou možnost a váš operační systém.

Odebrat všechny produkty (Windows)

 1. Vytvořte zálohu všech souborů uložených v adresářích produktů Adobe, včetně vlastních modulů plug-in nebo nainstalovaných profilů.

 2. Jedním z následujících způsobů odinstalujte aplikace Creative Cloud nebo Creative Suite:

  • Windows 10, 8, 7 nebo Vista: Vyberte nabídku Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.
  • V systému Windows XP: Vyberte nabídku Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odebrat nebo Odinstalovat.

  Odinstalace aplikace

 4. Proveďte odinstalaci podle pokynů na obrazovce.

 5. Restartujte počítač.

 6. Následujícím způsobem spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner:

  • Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Vytvořte adresář/složku s názvem AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win a zkopírujte do ní stažený soubor.
  • Otevřete nabídku Start > Spustit a zadejte příkaz cmd.
  • V okně příkazového řádku změňte adresář na vytvořenou složku AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win.
  • Zadejte příkaz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Pokud chcete odstranit Flash Player, zadejte AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
  • Budete-li chtít odstranit všechny produkty (včetně produktů starších než CS6) společně s přihlašovacími údaji Adobe ID, zadejte výraz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=ALL
 7. Ověřte, zda nástroj Creative Cloud Cleaner operaci úspěšně dokončil. Prohlédněte si záznamy v souboru s protokolem. Pokud kterákoli z položek indikuje selhání, kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe.

 8. Jakmile úspěšně dokončíte práci s nástrojem Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci Creative Cloud nebo sadu Creative Suite. 

Odebrat vybrané produkty (Windows)

 1. Vytvořte zálohu všech souborů uložených v adresářích produktů Adobe, včetně vlastních modulů plug-in nebo nainstalovaných profilů.

 2. Jedním z následujících způsobů odinstalujte aplikace Creative Cloud nebo Creative Suite:

  • Windows 10, 8, 7 nebo Vista: Vyberte nabídku Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.
  • V systému Windows XP: Vyberte nabídku Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na možnost Přidat nebo odebrat programy.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odebrat nebo Odinstalovat.

  Odinstalace aplikace

 4. Proveďte odinstalaci podle pokynů na obrazovce.

 5. Restartujte počítač.

 6. Následujícím způsobem spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner:

  • Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Vytvořte složku s názvem AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win a zkopírujte do ní stažený soubor.
  • Otevřete nabídku Start > Spustit a zadejte příkaz cmd.
  • V okně příkazového řádku změňte adresář na vytvořenou složku AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win.
  • Zadejte příkaz AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup=[absolutní cesta ke složce, ve které chcete uložit soubor XML].

  Poznámka: Ujistěte se, že po příponě „.exe“ následuje právě jedna mezera. Do příkazu nevkládejte žádné další mezery.

  • Vyberte jazyk: Stiskněte klávesu E pro angličtinu nebo J pro japonštinu.
  • Přečtěte si licenční smlouvu Adobe s koncovým uživatelem: Stisknutím klávesy Y ji přijměte nebo pomocí klávesy N ji odmítněte (v případě odmítnutí se skript ukončí).

  Soubor XML vytvořený nástrojem obsahuje seznam produktů, které jsou v počítači nainstalovány. Ve výchozím nastavení jsou všechny položky produktu v souboru XML označeny jako komentáře. Příklad:

  Poznámka:

  Soubor XML obsahuje všechny produkty od CS5 do CS5.5 doplněné o tag </CS5>.

 7. Odmažte tag komentáře u aplikací, u kterých chcete spustit nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner. Pokud chcete například vyčistit aplikaci Adobe SpeedGrade CC a Adobe Contribute CS5.5, upravte soubor XML následujícím způsobem:

 8. Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner spusťte v režimu se zvýšenými oprávněními a s následujícím parametrem:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML = [Absolutní cesta k vyčištění xml]
  .

 9. Ověřte, zda nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner operaci úspěšně dokončil. Prohlédněte si záznamy v souboru s protokolem. Pokud kterákoli z položek indikuje selhání, kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe.

 10. Jakmile úspěšně dokončíte práci s nástrojem Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci Creative Cloud nebo sadu Creative Suite.

Odebrat všechny produkty (macOS)

 1. Vytvořte zálohu všech souborů uložených v adresářích produktů Adobe, včetně vlastních modulů plug-in nebo nainstalovaných profilů.

 2. Pokud budete chtít odinstalovat aplikace Creative Cloud nebo sadu Creative Suite, přejděte ve Finderu do nabídky Aplikace > Utility > Instalační programy Adobe.

 3. Dvakrát klikněte na program pro odinstalování aplikace.

 4. Proveďte odinstalaci podle pokynů na obrazovce.

 5. Restartujte počítač.

 6. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 8. V okně terminálu zadejte následující příkaz:

  • Pokud budete chtít odebrat všechny produkty CS6 a novější, zadejte  sudo [cesta k souboru Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.
  • Pokud budete chtít odebrat všechny produkty (včetně starších než CS6) společně s přihlašovacími údaji Adobe ID, zadejte příkaz sudo [cesta k souboru Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=ALL
 9. Ověřte, zda nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner operaci úspěšně dokončil. Prohlédněte si záznamy v souboru s protokolem. Pokud kterákoli z položek indikuje selhání, kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe.

 10. Jakmile úspěšně dokončíte práci s nástrojem Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci Creative Cloud nebo sadu Creative Suite. 

Odebrat vybrané produkty (macOS)

 1. Vytvořte zálohu všech souborů uložených v adresářích produktů Adobe, včetně vlastních modulů plug-in nebo nainstalovaných profilů.

 2. Pokud budete chtít odinstalovat aplikace Creative Cloud nebo sadu Creative Suite, přejděte ve Finderu do nabídky Aplikace > Utility > Instalační programy Adobe.

 3. Dvakrát klikněte na program pro odinstalování aplikace.

 4. Proveďte odinstalaci podle pokynů na obrazovce.

 5. Restartujte počítač.

 6. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 8. V okně terminálu zadejte následující příkaz:

  sudo [cesta k nástroji Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[absolutní cesta ke složce k vytvoření xml].

 9. Zadejte heslo root uživatele a přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

  Otevřený soubor XML obsahuje seznam produktů, které jsou v počítači nainstalovány. Příklad:

  Poznámka:

  Soubor XML obsahuje všechny produkty od CS5 do CS5.5 doplněné o tag </CS5>.

 10. Odmažte tag komentáře u produktů, u kterých chcete spustit nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner. Pokud chcete například vyčistit aplikaci Adobe SpeedGrade CC a Adobe Contribute CS5.5, upravte soubor XML následujícím způsobem:

 11. Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner spusťte v režimu se zvýšenými oprávněními a s následujícím parametrem:

  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[absolutní cesta k souboru cleanup. xml].

 12. Ověřte, zda nástroj Creative Cloud Cleaner operaci úspěšně dokončil. Prohlédněte si záznamy v souboru s protokolem. Pokud kterákoli z položek indikuje selhání, kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe.

 13. Jakmile úspěšně dokončíte práci s nástrojem Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci Creative Cloud nebo sadu Creative Suite. 

Poznámka:

Podle potřeby můžete také v konzoli Adobe Admin Console vytvořit balíčky pro aplikace a služby Adobe, které chcete distribuovat koncovým uživatelům. Po vytvoření a stažení balíčku do počítače můžete balíček distribuovat a aplikace obsažené v balíčku nainstalovat. Další informace naleznete v tématu Nasazení balíčků.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.