Konfigurace datových zdrojů verzí 6.x z prostředí Adobe Experience Manager pro nástroj Adobe Asset Link

Informace o tom, jak nakonfigurovat Adobe Experience Manage (AEM) Assets pro použití s rozšířením Adobe Asset Link (AAL) pro aplikace Creative cloud.

Nástroj Adobe Asset Link zjednodušuje spolupráci mezi tvůrčími a marketingovými pracovníky v rámci procesu tvorby obsahu. Propojuje datové zdroje řešení Adobe Experience Manager s aplikacemi Creative Cloud Adobe InDesign, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator pro stolní počítače. Panel Adobe Asset Link umožňuje tvůrčím pracovníkům používat a upravovat obsah uložený v AEM Assets, aniž by museli opustit tvůrčí aplikace, se kterými se jim nejlépe pracuje.

Poznámka:

Viz pokyny ke konfiguraci Adobe Experience Manager Assets jako Cloud Service (pokud tuto nabídku využíváte).

Chcete‑li nakonfigurovat datové zdroje řešení Experience Manager na používání spolu s nástrojem Asset Link, proveďte následující kroky. Ke konfiguraci použijte účet správce řešení Experience Manager.

 1. Podle potřeby nainstalujte balíčky. Podrobnosti jsou uvedeny v tématu Předpoklady.

 2. Nakonfigurujte Experience Manager buď ručně, nebo pomocí balíčku.

 3. Pomocí řízení přístupu uživatelů namapujte licencované uživatele služby Creative Cloud na uživatele řešení Experience Manager.

Předpoklady a podpora různých funkcí

Ujistěte se, že jste nainstalovali odpovídající aktualizaci Service Pack a balíček. Prohlédněte si následující požadavky pro každou z verzí prostředí AEM a konkrétní možnosti AEM.

Možnosti služby Assets

Verze AEM a požadavky na podporu

Nástroj Asset Link je podporován standardně.

 • AEM 6.5 a AEM 6.5.2 nebo novější
 • AEM 6.4.4 a AEM 6.4.6 nebo novější

Společnost Adobe doporučuje před použitím AAL nainstalovat nejnovější aktualizaci service pack AEM (SP).

Nástroj Asset Link funguje po nainstalování balíčku

V případě verze AEM 6.4.0–6.4.3 nainstalujte balíček adobe-asset-link-support.

Integrace služby Adobe Stock

AEM 6.4.2 nebo novější

Vizuální nebo podobnostní vyhledávání

AEM 6.5.0 nebo novější

Nakonfigurujte Experience Manager pomocí konfiguračního balíčku

Společnost Adobe doporučuje nainstalovat konfigurační balíček adobe-asset-link-config umožňující automatizaci většiny konfiguračních úloh, po kterých vám zůstane jen několik ručních zásahů. Případně můžete celou konfiguraci provést ručně.

Pozor:

Pokud je vaše instance AEM nakonfigurována pro přihlášení uživatele pomocí účtů Adobe IMS, konfigurační balíček nepoužívejte. Namísto toho prostředí AEM nakonfigurujte ručně.

 1. Správce balíčků Package Manager otevřete ve webovém rozhraní AEM z nabídky Nástroje > Nasazení > Package Share. Nainstalujte balíček adobe-asset-link-config.

 2. Otevřete nabídku Nástroje > Operace > Webová konzole. Vyhledejte konfiguraci Adobe Granite OAuth IMS Provider, klikněte na tlačítko a upravte ji. Nastavte následující vlastnosti a uložte změny.

  Název vlastnosti

  Hodnota

  Mapování skupin

  Ponechte prázdné, pokud nemáte jiný požadavek. Podrobnosti naleznete v části Mapování skupin.

  Organizace

  Zadejte ID organizace, které používáte v Adobe Admin Console. Další informace o ID organizací naleznete v tématu Vytvoření skupiny uživatelů.

 3. Vyhledejte konfiguraci Adobe Granite Bearer Authentication Handler, klikněte na tlačítko a upravte ji.

  Přidejte ID klienta InDesignAem2 do vlastnosti konfigurace Povolená ID klienta OAuth.

Ruční konfigurace prostředí AEM

Pokud se rozhodnete nepoužívat konfigurační balíček nebo pokud je vaše nasazení AEM nakonfigurováno tak, aby podporovalo přihlášení uživatele pomocí účtů Adobe IMS, proveďte konfiguraci prostředí AEM ručně. Ruční konfiguraci provedete následujícím způsobem.

 1. Správce konfigurace otevřete z nabídky Nástroje > Operace > Webová konzole. Z hlavní nabídky nahoře vyberte možnost OSGi  >  Konfigurace.

 2. Vyhledejte konfiguraci Adobe Granite OAuth IMS Provider, klikněte na tlačítko a upravte ji. Nastavte následující konfiguraci a klikněte na tlačítko Uložit.

  Název vlastnosti

  Hodnota

  Autorizační koncový bod

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1

  Koncový bod tokenu

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1

  Koncový bod profilu

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1

  Ověřovací adresa URL

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1

  Organizace

  Zadejte ID organizace v konzoli Adobe Admin Console.

  Mapování skupin

  Nechte prázdné, pokud nemáte zvláštní případ. Podrobnosti naleznete v části Mapování skupin.

 3. Vyhledejte konfiguraci Adobe Granite Bearer Authentication Handler, klikněte na tlačítko a upravte ji.

  Vlastnost konfigurace Allowed OAuth client ids doplňte o následující ID klienta: InDesignAem2, cc-europa-desktop_0_1, cc-europa-desktop_1_0, cc-europa-desktop_2_0, cc-europa-desktop_3_0, cc-europa-desktop_4_0, cc-europa-desktop_5_0, cc-europa-desktop_6_0, cc-europa-desktop_7_0, cc-europa-desktop_8_0, cc-europa-desktop_9_0cc-europa-desktop_10_0.

  Každé z ID klienta přidáte kliknutím na tlačítko +. Po přidání všech ID klikněte na tlačítko Uložit.

 4. V konfiguraci Adobe Granite OAuth Application and Provider zkontrolujte stávající instance Adobe Granite OAuth Authentication Handler. Pokud najdete instanci s hodnotou ID konfigurace = ims, využijte ji v rámci pokynů v tomto postupu. V opačném případě kliknutím na tlačítko + vytvořte konfigurační instanci. Nastavte následující hodnoty vlastnosti a klikněte na tlačítko Uložit.

  Název vlastnosti

  Hodnota

  ID klienta

  Neměňte

  Tajný klíč klienta

  Neměňte

  ID konfigurace

  ims

  Rozsah

  AdobeID, OpenID, read_organizations (v konfiguraci mohou být i jiné hodnoty)

  ID poskytovatele

  ims

  Vytvoření uživatelů

  Zaškrtnuto (pravda)

  Vlastnost ID uživatele

  E-mail pro nově vytvořenou konfiguraci. Jinak nic neměňte.

 5. Vyhledejte konfiguraci Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handlernázvem obslužné rutiny synchronizace ims. Klikněte na tlačítko a konfiguraci upravte.

  Nastavte následující vlastnosti konfigurace a klikněte na tlačítko Uložit.

  Název vlastnosti

  Hodnota

  Doba vypršení platnosti uživatele a vypršení platnosti členství uživatele

  Čas v minutách následovaný „m“ bez mezery. Například 15m představuje dobu patnácti minut. Podrobnosti naleznete v tématu Mapování skupin.

  Automatické členství uživatele

  Neměňte

  Dynamické členství uživatele

  Volba je zrušená (nepravda)

 6. Vyhledejte konfiguraci Adobe Granite OAuth Authentication Handler, klikněte na tlačítko a upravte ji. Bez provedení změn klikněte na tlačítko Uložit.

 7. Pokud budete chtít upravit relativní prioritu obslužné rutiny ověřování nosiče, v rámci CRXDE přejděte do složky /apps/system/config. Vyhledejte soubor com.adobe.granite.auth.oauth.impl.BearerAuthenticationHandler.config a otevřete jeho konfiguraci. Nakonec přidejte výraz service.ranking=I"-10". Uložte změny.

  Poznámka:

  Každý požadavek ověřovaný pomocí tokenu nosiče způsobí režii zahrnující tři volání do systému Adobe IMS, synchronizaci uživatelů a vytvoření přihlašovacího tokenu v platformě AEM. K úspěšnému zvládnutí těchto režijních operací zachytí nástroj Adobe Asset Link přihlašovací token vrácený v odpovědi z platformy AEM a odešle jej s následnými požadavky. Aby tento proces mohl fungovat, musí být nastavena relativní priorita obslužné rutiny ověřování nosiče.

 8. (Volitelné) Pokud uživatelé AEM mají ve svých e-mailových ID názvy domén výhradně velkými nebo s některými velkými písmeny, vyberte ve webové konzoli AEM v nabídce Konfigurace platformy Adobe Granite ACP možnost Změnit uzamčení uživatele na malá písmena.

Další konfigurace po migraci do firemních profilů

Uživatelé služby Adobe Asset Link se mohou připojit k nástroji Experience Manager a umožnit přihlášení IMS z hlavní organizace Creative Cloud pro podniky (CCE). Nástroj Experience Manager používá k identifikaci povolené organizace IMS identifikátory klientů. Po migraci do firemních profilů je nutné pro organizaci IMS nakonfigurovat ID klienta a tajný klíč v nástroji Experience Manager pro konfiguraci Bearer Authentication Handler. Další informace týkající se firemních profilů najdete v tématu Úvod do profilů Adobe.

Další konfigurace je nutná pouze v případě, že pro nástroje Experience Manager a Creative Cloud pro podniky (CCE) používáte různé organizace Adobe IMS a mezi těmito dvěma organizacemi je vytvořen důvěryhodný doménový vztah.

Poznámka:
 • Oprava firemních profilů je k dispozici v nástroji Experience Manager 6.5.11.0 a rozšířená oprava v nástroji Experience Manager 6.4.8.4.
 • Stávající konfigurace bude nadále fungovat, jestliže s nástroji Experience Manager a CCE používáte stejnou organizaci Adobe IMS.

Předpoklady    

 1. Běžící instance nástroje Experience Manager s autentizací nositele nakonfigurovanou pro AAL.

 2. Pokud používáte nástroj Experience Manager 6.4, proveďte upgrade na Experience Manager 6.4.8.4.
  Pokud používáte nástroj Experience Manager 6.5, proveďte upgrade na Experience Manager 6.5.11.0.

 3. (Pouze pro Experience Manager 6.4) Chcete-li získat rozšířenou opravu (EFP) k migraci do firemních profilů, kontaktujte zákaznickou podporu. Nainstalujte EFP do vaší instance nástroje Experience Manager.

 4. Kontaktujte zákaznickou podporu a získejte ID klienta a tajný klíč pro ověření nositele vaší organizace IMS.

 

Níže najdete další konfigurace, které jsou nezbytné po migraci na firemní profily:

 1. V nástroji Adobe Granite OAuth IMS Configuration Provider nastavte následující položky: 

  • ID konfigurace OAuth (oauth.configmanager.ims.configid): ims (Stačí jednou ověřit, možná už máte nakonfigurováno.)

  • Entita vlastníka IMS (ims.owningEntity): identifikátor vaší organizace IMS

 2. Otevřete konfiguraci Bearer Authentication Handler a přidejte ID klienta získané od zákaznické podpory do seznamu Povolená ID klientů OAuth.

 3. Otevřete konfiguraci aplikace a poskytovatele Adobe Granite OAuth a přidejte ID klienta a tajný klíč klienta získaný od zákaznické podpory.

  Ověřte, že pole ID konfigurace (oauth.config.id) obsahuje stejnou hodnotu jako pole ID konfigurace OAuth (oauth.configmanager.ims.configid) výše.

 4. Otevřete konfiguraci Adobe Granite IMS Cluster Exchange Token Preprocessor a povolte ji.

Správa řízení přístupu uživatelů v úložišti AEM

Tato část popisuje, jak spravovat uživatele a jejich přístup k úložišti AEM.

Mapování skupin

Mapování skupin určuje, jak skupiny v AEM odpovídají skupinám v Adobe IMS. Hraje to důležitou roli v tom, jakým způsobem je uživatelům nástroje Adobe Asset Link uděleno oprávnění přístupu ke zdrojům AEM Assets.

Při použití s nástrojem Adobe Asset Link deleguje AEM funkce správy uživatelů na Adobe IMS. AEM automaticky vytvoří uživatele a skupiny, které odpovídají uživatelům a skupinám v Adobe IMS. AEM navíc synchronizuje uživatele, skupiny a členství skupiny v AEM tak, aby odpovídaly nastavení v rámci Adobe IMS.

Představme si situaci, kdy jsou uživatelé Adobe Asset Link členy skupiny Adobe IMS assetlink-users. V tomto případě se při prvním připojení uživatele ze skupiny Adobe IMS k nástroji Adobe Asset Link vytvoří synchronizovaná skupina pojmenovaná assetlink-users. Každý nový uživatel ve skupině Adobe IMS je přidán do příslušné skupiny v AEM, když se poprvé připojí k AEM prostřednictvím nástroje Adobe Asset Link.

Skupinám v AEM, které odpovídají a jsou synchronizovány se skupinami v Adobe IMS, může být umožněn přístup přímo nebo vytvořením jejich členství v jiné skupině v AEM. Zde je příklad, jak lze spravovat oprávnění.

Skupinové příklady
Příklad skupinového mapování v AEM a Adobe IMS

Pro mapování skupin v AEM platí následující pravidla:

 • Ujistěte se, že je vlastnost Mapování skupiny v konfiguraci Adobe Granite OAuth IMS Provider prázdná.
 • Členství ve skupině uživatelů nástroje Adobe Asset Link se vyhodnotí při ověřování uživatele a po vypršení časového období definovaného vlastností Doba vypršení platnosti uživatele v rámci konfigurace Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler. V tuto chvíli mohou být uživatelé přidáváni a odebíráni ze skupin v AEM pro synchronizaci s tím, co se nachází v Adobe IMS.
 • Vyhněte se konfliktům skupinových jmen. Ujistěte se, že jsou názvy používané pro skupiny vytvořené v aplikaci Adobe IMS (ke správě uživatelů) odlišné od názvů systémových skupin AEM.
  Například se ujistěte, že jsou odlišné od skupiny dam-users a všech skupin vytvořených správcem prostředí AEM.
  Skupinu Adobe IMS s názvem, který je v konfliktu se systémovou skupinou nebo ručně vytvořenou skupinou v prostředí AEM, nelze použít k řízení oprávnění uživatelů.
 • Pokud se uživatel aplikace Adobe IMS připojí k instanci AEM a jméno uživatele bude v konfliktu s předchozím vytvořeným uživatelem prostředí AEM, uživateli aplikace Adobe IMS bude přiděleno jméno s číslicemi, aby bylo jedinečné.

Nastavení řízení prvního přístupu

Uživatelé, kteří se připojují přes nástroj Adobe Asset Link, mohou zobrazit a komunikovat s datovými zdroji pouze poté, co jim je uděleno požadované oprávnění. Výše uvedená sekce Skupinové mapování popisuje, jak jsou v AEM vytvořeny skupiny uživatelů, které odpovídají a jsou synchronizovány se skupinami uživatelů ve vaší organizaci v rámci Adobe IMS. Doporučuje se, aby administrátoři AEM tyto skupiny používali ke správě řízení přístupu pro uživatele nástroje Adobe Asset Link.

U každé skupiny AEM, která je synchronizována se skupinou Adobe IMS (která se používá ke správě řízení přístupu uživatelů):

 1. Ujistěte se, že skupina obsahuje člena, kterého lze využít pro počáteční připojení z nástroje Adobe Asset Link.

 2. Pomocí tohoto uživatele se přihlaste do nástroje Adobe Asset Link a připojte se k AEM. Očekává se, že toto připojení selže.

 3. Vyhledejte skupinu v rámci AEM, která odpovídá skupině v Adobe IMS, a přidělte jí požadované řízení přístupu. Nová skupina může být například vytvořena jako člen skupiny dam-users.

 4. Zavřete nástroj Adobe Asset Link a restartujte aplikaci Creative Cloud.

 5. Znovu otevřete nástroj Adobe Asset Link a ověřte, zda má uživatel očekávaný přístup.

Jakmile budou tyto kroky provedeny, ostatní uživatelé ve stejné skupině se budou moci při prvním pokusu připojit k prostředí AEM pomocí nástroje Adobe Asset Link. Budou mít automaticky stejná oprávnění jako ostatní uživatelé ve skupině.

Uživatelé nástroje Adobe Asset Link se mohou připojit k prostředí AEM, když jsou přihlášeni do své aplikace Creative Cloud. Toto ověřování používá technologii Adobe IMS a vytvoří informace o uživateli v systému AEM, pokud neexistují. Pro podnikové zákazníky AEM je běžné spravovat své uživatele prostřednictvím externího poskytovatele identity, který je integrován s AEM. Mezi poskytovatele identity patří Adobe IMS a další produkty, které používají protokoly SAML a LDAP. Případně mohou být uživatelé vytvořeni a spravováni lokálně v rámci AEM.

Uživatelé, kteří se připojují k prostředí AEM pomocí nástroje Adobe Asset Link, nebudou v konfliktu s existujícími informacemi o uživateli uloženými v AEM z předchozího přímého přihlášení, pokud:

 • Všechna uživatelská jména použitá pro přímé přihlášení k prostředí AEM se liší od uživatelských jmen používaných v Adobe IMS pro přihlášení ke službě Creative Cloud.
 • Adobe IMS se používá jako poskytovatel identity pro přímé přihlášení k prostředí AEM.
 • Uživatelé se připojí k prostředí AEM pomocí nástroje Adobe Asset Link před přímým přihlášením do prostředí AEM se stejným účtem.

Na druhou stranu v následujících situacích musí být informace o uživateli vytvořené v důsledku přímého přihlášení AEM aktualizovány, aby fungovaly s nástrojem Adobe Asset Link:

 • Stejné uživatelské jméno, jako je např. e-mailová adresa uživatele, se používá jak pro účet ve službě Creative Cloud, který používá službu Adobe IMS, tak pro účet u jiného poskytovatele identity, než je Adobe IMS.
 • Stejné uživatelské jméno se používá jak pro účet ve službě Creative Cloud, tak pro místní účet AEM.
 • Účty Creative Cloud v Adobe IMS jsou Federated ID, která jsou obsluhována stejným externím poskytovatelem identity, který je integrován s AEM pro přímé přihlášení.

Uživatelé AEM vytvoření prostřednictvím těchto scénářů nemají vlastnost, která je vyžadována pro uživatele synchronizované s aplikací Adobe IMS. Aktualizujte tyto uživatele v prostředí AEM tak, aby mohli pracovat s nástrojem Adobe Asset Link:

 1. Ve webové konzoli AEM vyhledejte konfiguraci Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration, klikněte na tlačítko a upravte ji. Zrušte zaškrtnutí políčka Externí ochrana identity a klikněte na tlačítko Uložit.

 2. Rozhraní správy uživatelů prostředí AEM lze otevřít zvolením položek Nástroje > Zabezpečení > Uživatelé. Vyberte uživatele, kterého chcete aktualizovat, a poznamenejte si konec URL cesty pro daného uživatele začínající textem /home/users. Uživatelské jméno můžete vyhledat také pomocí AEM CRXDE. Cesta uživatele může vypadat takto: /home/users/x/xTac082TDh-guJzzG7WM.

 3. Použijte AEM CRXDE k navigaci na cestu uživatele, vyberte uzel uživatele a zobrazte vlastnosti uzlu výběrem záložky Vlastnosti v nižší střední oblasti. Tento uzel má hodnotu jcr:primaryType vlastnost hodnoty rep:User.

 4. V dolní části Vlastnosti v záložce zadejte hodnotu jména rep:externalId zadejte hodnotu String a hodnotu <rep:authorizableId>;ims, kde <rep:authorizableId> je hodnota vlastnosti uzlu rep:authorizableId. (K oddělení hodnoty rep:authorizableId od ims se používá středník bez mezer.)

 5. Klikněte na tlačítko Přidat napravo od nové položky a potom klikněte na tlačítko Uložit vše v levém horním rohu okna prohlížeče nebo stiskněte kombinaci kláves Command + S / Ctrl + S.

 6. Opakujte kroky 2 až 5 pro všechny další uživatele, které chcete upgradovat pro práci s nástrojem Adobe Asset Link.

 7. S webovou konzolí AEM najděte konfiguraci Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration, klikněte na položku  a proveďte úpravy. Zrušte zaškrtnutí políčka Externí ochrana identity a klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Pokud služby nebudou obnoveny během několika minut, restartujte aplikaci AEM, aby bylo možné úspěšně provést ověření.

Po této změně bude aktualizovaný uživatel AEM moci navázat spojení s nástrojem Adobe Asset Link a bude moci nadále používat metodu přímého přihlášení k AEM, kterou využíval před aktualizací. Po úspěšném ověření pomocí Adobe IMS budou informace o uživatelském profilu AEM synchronizovány s uživatelským profilem v Adobe IMS.

Existuje metoda, pomocí které lze provádět hromadnou migraci více uživatelů AEM, aby mohli pracovat s nástrojem Adobe Asset Link. Další informace a pomoc s povolením této možnosti získáte od péče o zákazníky společnosti Adobe.

Jako alternativa k těmto krokům může být za určitých okolností uživateli nástroje Adobe Asset Link poskytnut rychlý přístup k prostředí AEM. Jedná se o případy, kdy jsou již existující informace o uživateli nalezeny a odstraněny pomocí správy uživatelů AEM nebo AEM CRXDE před jejich připojením k nástroji Adobe Asset Link. Nové informace o uživateli jsou vytvořeny v AEM po připojení. Tento přístup by měl být použit pouze tehdy, pokud jste si jisti, že neexistují žádná důležitá data, která byla přidána jako podřízený uzel uživatele. Taková dodatečná data by byla jakýmkoliv uzlem, který je podřízený jinému uživatelskému uzlu než tokeny, předvolby, profil, profily, profily / veřejnérep:policy/*uzly.

Automatické spuštění podmíněného zpracování datových zdrojů

V aplikacích Experience Manager 6.4 a Experience Manager 6.5 mohou správci nakonfigurovat postupy automatického spouštění a zpracovávání datových zdrojů na základě předdefinovaných podmínek.

Tato konfigurace je užitečná pro uživatele a obchodníky v rámci určité podnikové jednotky, například k vytvoření vlastního pracovního postupu v několika konkrétních složkách. Například veškeré datové zdroje pořízené při focení agenturou mohou být opatřeny vodoznakem nebo mohou být všechny datové zdroje nahrané nějakým nezávislým pracovníkem zpracovány tak, aby tvořily specifická ztvárnění.

Další informace a postup konfigurace aplikace Experience Manager najdete v části věnované automatickému spouštění pracovních postupů na datových zdrojích.

Generování vykreslení pouze pro umístění v aplikaci Adobe InDesign

Při vkládání rozsáhlých datových zdrojů z prostředí AEM do dokumentů Adobe InDesign musí po vložení datového zdroje tvůrčí uživatel čekat nezanedbatelně dlouhou dobu. Mezitím uživatel nemůže aplikaci InDesign nijak používat. Toto omezení přeruší tvůrčí tok myšlenek a negativně ovlivní dojem uživatele. Společnost Adobe nově umožňuje do dokumentů InDesign dočasně umístit vykreslení o malé velikosti. Jakmile je vyžadován finální výstup, například pro potřeby tisku a publikování, původní datové zdroje v plném rozlišení nahradí na pozadí dočasné vykreslení. Tato asynchronní aktualizace na pozadí urychluje proces návrhu a zvyšuje produktivitu bez omezování tvůrčích procesů.

Prostředí AEM umožňuje používat vykreslení, která slouží pouze pro umístění (FPO). Tato vykreslení FPO se vyznačují souborem malé velikosti, ale mají shodný poměr stran. Pokud pro daný datový zdroj není vykreslení FPO k dispozici, aplikace Adobe InDesign použije místo toho původní zdroj. Tento záložní mechanismus zajišťuje, že tvůrčí pracovní postupy mohou pokračovat bez přerušení.

Přístup ke generování vykreslení FPO

Prostředí AEM nabízí mnoho metod zpracování obrázků, které lze použít ke generování vykreslení FPO. Dvěma nejběžnějšími metodami jsou použití integrovaných pracovních postupů AEM a použití balíčku ImageMagick. Pomocí těchto dvou metod můžete nakonfigurovat generování vykreslení u nově nahraných datových zdrojů a zdrojů, které již v prostředí AEM existují.

Balíček ImageMagick můžete použít ke zpracování obrázků a generování vykreslení FPO. Takto vykreslené objekty jsou převzorkovány na menší velikost, tj. že rozměry obrazových bodů z vykreslení jsou úměrně sníženy vždy, když má původní obrázek rozlišení PPI větší než 72. Další informace najdete v tématu Instalace a konfigurace balíčku ImageMagick pro použití s datovými zdroji AEM.

 

Používání integrovaných pracovních postupů AEM

Používání pracovních postupů s balíčkem ImageMagick

Poznámky

Nové datové zdroje

Povolení vykreslování FPO (nápověda)

Přidání příkazového řádku ImageMagick do pracovních postupů AEM (nápověda)

Prostředí AEM využívá pracovní postup pro aktualizaci datových zdrojů DAM při každém nahrávání.

Stávající datové zdroje

Povolení vykreslování FPO v novém vyhrazeném pracovním postupu AEM (nápověda)

Přidání příkazového řádku ImageMagick do nového vyhrazeného pracovního postupu AEM (nápověda)

Vykreslení FPO existujících datových zdrojů lze vytvořit na vyžádání nebo hromadně.

Pozor:

Úpravou kopie výchozích pracovních postupů vytvořte pracovní postupy, které umožňují generovat požadovaná vykreslení. Díky tomu nemusíte mít obavy z přepsáním změn při aktualizaci AEM, například po instalaci nové aktualizace Service Pack.

Vygenerování vykreslení u nových datových zdrojů prostřednictvím pracovních postupů AEM

Při konfiguraci modelu pracovního postupu pro aktualizaci datových zdrojů DAM tak, aby umožňovaly vykreslování, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Nástroje > Pracovní postup > Modely. Vyberte model Aktualizace datových zdrojů DAM a klikněte na tlačítko Upravit.

 2. Vyberte krok Zpracovat miniatury a klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 3. Klikněte na kartu Vykreslování FPO. Vyberte možnost Povolit vytváření vykreslení FPO.

  Povolení vytváření vykreslování FPO v rámci pracovního postupu pro zpracování miniatury.
  Povolení vytváření vykreslování FPO v rámci pracovního postupu pro zpracování miniatury

 4. Upravte nastavení Kvality a podle potřeby přidejte nebo upravte hodnoty Seznamu formátů. Ve výchozím nastavení obsahuje seznam typů MIME pro generování vykreslení FPO tyto: pjpeg, jpeg, jpg, gif, png, x-pngtiff. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Poznámka:

  Generování vykreslení je podporováno u následujících typů souborů: JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD a BMP.

 5. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Synchronizovat.

Poznámka:

Obrázky větší než 1 280 obrazových bodů podél jedné strany si ve vykreslování FPO nezachovávají své rozměry.

Generování vykreslení u nových datových zdrojů pomocí balíčku ImageMagick

V prostředí AEM se pracovní postup aktualizace datových zdrojů DAM spustí po nahrání nových datových zdrojů. Chcete-li použít balíček ImageMagick ke zpracování vykreslení u nově nahraných datových zdrojů, přidejte do modelu pracovního postupu nový příkaz.

 1. Klikněte na tlačítko Nástroje > Pracovní postup > Modely. Vyberte model Aktualizace datových zdrojů DAM a klikněte na tlačítko Upravit.

 2. V levém horním rohu klikněte na tlačítko Přepnout boční panel. Vyhledejte krok příkazového řádku.

 3. Krok Příkazový řádek přetáhněte před krok Zpracovat miniatury.

 4. Vyberte krok Příkazový řádek a klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 5. Přidejte požadované informace, jako např. vlastní TitulPopis. Například „vykreslení FPO (využívá ImageMagick)“.

 6. Na kartě Argumenty doplňte relevantní Typy MIME pro vytvoření seznamu formátů souborů, na které se příkaz vztahuje.

  Nastavení typů MIME, na které se vztahuje příkaz ImageMagick.
  Nastavení typů MIME, na které se vztahuje příkaz ImageMagick.

 7. Na kartě Argumenty v části Příkazy přidejte relevantní příkaz ImageMagick pro vygenerování vykreslení FPO.

  Následuje příklad příkazu, který vygeneruje vykreslení FPO ve formátu JPEG s převzorkováním na menší velikost 72 PPI s 10% nastavenou kvalitou a který zpracovává vícevrstvé soubory Adobe Photoshop zploštěním výstupu:

  convert -quality 10% -units PixelsPerInch ${filename} -resample 72 -flatten cq5dam.fpo.jpeg
 8. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Synchronizovat.

Podrobné informace o možnostech příkazového řádku ImageMagick naleznete v tématu https://imagemagick.org.

Generování vykreslení u existujících datových zdrojů pomocí pracovních postupů AEM

Pokud chcete použít pracovní postupy AEM k vygenerování vykreslení FPO u existujícího datového zdroje, vytvořte vyhrazený model pracovního postupu, který používá integrovanou možnost vykreslování FPO.

 1. V prostředí AEM klikněte na tlačítko Nástroje > Pracovní postup > Modely. K vytvoření modelu klikněte na tlačítko Vytvořit > Vytvořit model. Zadejte informativní TitulNázev.

 2. Vyberte model a klikněte na tlačítko Upravit. Klikněte na tlačítko Informace o stránce > Otevřít vlastnosti. Vyberte možnost Přechodný pracovní postup. To umožní zlepšit škálovatelnost a efektivitu. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 3. V levém horním rohu klikněte na tlačítko Přepnout boční panel. Vyhledejte krok zpracování miniatury. Přetáhněte krok Zpracovat miniatury.

 4. Vyberte krok Zpracovat miniatury a klikněte na tlačítko Konfigurovat. Následující konfigurace slouží k generování vykreslení nových datových zdrojů pomocí pracovních postupů AEM. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Synchronizovat.

Generování vykreslení u existujících datových zdrojů pomocí balíčku ImageMagick

Chcete-li použít funkce balíčku ImageMagick k vygenerování vykreslení FPO u existujícího datového zdroje, vytvořte vyhrazený model pracovního postupu, který k tomuto účelu používá příkazový řádek ImageMagick.

Zobrazení vykreslení FPO

Po dokončení pracovního postupu můžete zkontrolovat vygenerovaná vykreslení FPO. V uživatelském rozhraní AEM Assets otevřete kliknutím na datový zdroj velký náhled. Otevřete levou lištu a vyberte možnost Vykreslení. Případně z otevřeného náhledu použijte klávesovou zkratku Alt + 3.

Kliknutím na vykreslení FPO načtete jeho náhled. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem myši a uložit jej do svého souborového systému.

Kontrola dostupných vykreslení na levé liště.
Kontrola dostupných vykreslení na levé liště.

Tipy a omezení

 • Pokud chcete použít konfiguraci vycházející z balíčku ImageMagick, nainstalujte balíček ImageMagick ve stejném počítači, na kterém se nachází prostředí AEM.
 • Pokud budete chtít vygenerovat vykreslení FPO mnoha datových zdrojů nebo celého úložiště, doporučujeme naplánovat a provést pracovní postupy v době s nízkým zatížením systému. Vygenerování vykreslení FPO u velkého počtu datových zdrojů je náročné na zdroje a servery AEM musí mít k dispozici dostatečný výpočetní výkon a paměť.
 • Informace o efektivitě a škálovatelnosti najdete v tématu Doladění balíčku ImageMagick.
 • Obecné informace k používání příkazového řádku pro práci s datovými zdroji najdete v tématu Obslužná rutina příkazového řádku pro zpracování datových zdrojů.

Vytvoření vlastního indexu ve verzích AEM 6.4.x.

Prostředí AEM obsahuje indexy, které se používají pro vytváření dotazů. Vytvořte následující vlastní index pro uvedenou verzi. Verze AEM 6.5.0 tento index již standardně obsahuje. Nástroj Adobe Asset Link tento index vyžaduje k určení toho, které datové zdroje uživatel vyhradil.

 1. V rámci CRXDE vyhledejte uzel /oak:index. Vytvořte nový uzel s názvem cqDrivelockJeho Typ nastavte jako oak:QueryIndexDefinition.

 2. Přidejte do nového uzlu následující vlastnosti a změny uložte:

  • Name: type; Type: string; Value: property
  • Name: propertyNames; Type: Name[] (klikněte na tlačítko „Multi“); Value: cq:drivelock

Integrace se službou Adobe Stock

Organizace integrují své účty Adobe Stock s prostředím AEM Assets. Marketingovým obchodníkům to pomáhá zajistit přístup k licencovaným vysoce kvalitním fotografiím bez licenčních poplatků, vektorové grafice, ilustracím, videím, šablonám a 3D datovým zdrojům pro své tvůrčí a marketingové projekty. Tvůrčí profesionálové mohou používat tyto datové zdroje přímo z panelu nástroje Asset Link.

Informace o integraci se službou Adobe Stock najdete v tématu Datové zdroje služby Adobe Stock v prostředí AEM Assets. Pro integraci s Adobe Stock je vyžadována verze AEM 6.4.2 nebo novější.

Konfigurace vizuálního nebo podobnostního vyhledávání

Vizuální vyhledávání umožňuje hledat vizuálně podobné datové zdroje v úložišti AEM Assets přímo z panelu nástroje Adobe Asset Link. Funkce je k dispozici ve verzi 6.5.0 nebo novější a prohledávají se pouze indexované datové zdroje. Další informace najdete v tématu Konfigurace vizuálního vyhledávání.

Řešení problémů souvisejících s prostředím AEM

Pokud se při konfiguraci nebo používání nástroje Asset Link setkáte s problémy, zkuste následující řešení:

 • Ujistěte se, že vaše nasazení splňuje všechny předpoklady. Konkrétně se ujistěte, že jsou nainstalovány příslušné balíčky funkcí.
 • Kontaktujte partnera vaší organizace nebo systémového integrátora.
 • Pokud vaši uživatelé služby Creative Cloud nemohou vrátit vyhrazené datové zdroje, ujistěte se, že se nejedná o problém s velikostí písmen v názvu domény v rámci e-mailových ID. Postup opravy najdete v tématu Ruční konfigurace prostředí AEM.
 • Další informace najdete v tématu Odstraňování problémů s nástrojem Asset Link.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?