Vytvořte skupinu uživatelů pro Adobe Asset Link.

Přečtěte si, jak vytvářet skupiny uživatelů pro Adobe Asset Link.

Před používáním nástroje Adobe Asset Link musíte v konzole Adobe Admin Console vytvořit jedinečnou skupinu uživatelů s příslušnými uživateli aplikací Creative Cloud. Uživatelé přidaní do skupiny musí mít Enterprise ID nebo Federated ID.

Ujistěte se, že všichni příslušní uživatelé aplikací Creative Cloud mají oprávnění využívat podporovaný plán Creative Cloud pro podniky s aktivovaným úložištěm a službami. Tuto úlohu můžete provést, pokud máte v konzoli Adobe Admin Console přiřazenou kteroukoli z následujících rolí správce.

 • Správce systému
 • Správce produktu
 • Správce profilu produktu

Chcete-li v konzoli Adobe Admin Console nastavit skupiny uživatelů, postupujte takto:

 1. V konzoli Adobe Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé Uživatelé.

 2. Přidejte příslušné uživatele do organizace v konzoli Adobe Admin Console, pokud ještě nebyli přidáni. Všichni tito uživatelé musí mít účty typu Enterprise ID nebo Federated ID.

  Poznámka:

  Pokud existuje několik ID organizace, použijte ID organizace, pomocí kterého přistupujete ke službě Creative Cloud.

 3. Vytvořte skupinu uživatelů a přidejte do ní příslušné uživatele aplikací Creative Cloud.

  Poznamenejte si název skupiny uživatelů. Budete jej potřebovat k mapování skupin pomocí programu Adobe Experience Manager.

  Poznámka:

  Názvy vytvořených skupin nesmí být shodné s žádnou ze stávajících skupin v prostředí Experience Manager, protože jsou v něm replikovány jako synchronizované skupiny.

 4. Při práci v konzoli Adobe Admin Console je v adrese URL uvedeno ID vaší organizace (například https://adminconsole.adobe.com1234567890ABCDEF1234567891@AdobeOrg).

  Toto ID si poznamenejte. Budete je potřebovat k propojení služby Experience Manager s příslušným systémem Adobe Identity Management System (IMS).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?