Řešení uvedená na této stránce vyzkoušejte v případě, že aplikace Photoshop ve vašem počítači laguje, zamrzá, zasekává se nebo běží pomaleji, než by měla.

V níže uvedeném sloupci Příznak vyhledejte svůj problém a vyzkoušejte příslušná řešení.

Příznak

Doporučená řešení

Aplikace Photoshop zamrzne na spouštěcí obrazovce, na níž je zobrazena zpráva o načítání zásuvného modulu Halide Bottlenecks, nebo zamrzne či dojde k jejímu chybovému ukončení během spouštění. Tento problém je způsoben poškozenými barevnými profily nebo extrémně velkými soubory předvoleb. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte aplikaci Photoshop na nejnovější verzi. Pokud se aktualizací aplikace Photoshop na nejnovější verzi problém nevyřeší, zkuste odebrat vlastní soubory předvoleb. Pokyny najdete v článku Zamrzání aplikace Photoshop při spuštění.

Pomalý chod nebo lagování při používání určitých nástrojů nebo funkcí, například funkcí Zvětšení posunem, Animované zvětšování, Panoráma, Filtry, Štětce, Vybrat a maskovat apod.

Pomalé spouštění

 • Pokud aplikace Photoshop fungovala dříve dobře a zpomalila se až v poslední době, obnovte předvolby.
 • Nezavádějte zásuvné moduly třetích stran.Lze to provést tak, že aplikaci Photoshop zavřete a pak při jejím spuštění podržíte klávesu Shift.
 • Odpojte všechna externí periferní zařízení nebo ovladače.
 • Vypněte veškerý antivirový software nainstalovaný v počítači.

Pomalý přístup k položkám uloženým na síťových jednotkách

Poznámka: Technická podpora společnosti Adobe poskytuje podporu pouze při použití aplikace Photoshop na místním pevném disku. . Přesná identifikace nebo simulace potíží s konfigurací sítě a periferních zařízení je velmi obtížná. 

Zkopírujte příslušnou položku na pevný disk, upravte ji v aplikaci Photoshop a potom ji nahrajte zpět na síťovou jednotku.

Pomalý chod nebo chybové ukončení aplikace Photoshop při jejím společném použití s periferními zařízeními, například s určitými tiskárnami, tabletem Wacom/Cintiq apod.

 • Postupujte podle doporučení uvedených v článku Chybové ukončení aplikace Photoshop způsobené knihovnou libcef.dll.
 • Aktualizujte ovladač příslušného periferního zařízení na nejnovější verzi.
 • Zkuste aplikaci Photoshop použít s jinou periferní jednotkou.
 • Požádejte o další podporu výrobce příslušného periferního zařízení.

Problémy s netestovaným/necertifikovaným hardwarem (grafickým procesorem apod.). Používání aplikace Photoshop s necertifikovaným hardwarem se nedoporučuje.

 • Zakažte používání grafického procesoru. Zrušte zaškrtnutí políčka Předvolby > Výkon > Používat grafický procesor.
 • Zkontrolujte, zda je ovladač používaného zařízení aktuální. Pokud k problému začalo docházet po aktualizaci ovladače, vraťte zpět předchozí verzi ovladače.

Spotřebování všech systémových prostředků zákazníka (například veškeré kapacity procesoru) aplikací Photoshop

 

 • Vyzkoušejte řešení uvedená v článku Vysoké zatížení procesoru způsobené procesem CEPHTMLEngine.
 • Zkontrolujte obecnou optimalizaci počítače / operačního systému. V počítačích se systémem Windows použijte například nástroj MSConfig.
 • Ukončete všechny nepotřebné procesy, které jsou v počítači spuštěny na pozadí.
 • V případě potřeby proveďte upgrade počítače a doplňte jej o další prostředky.

Pomalý chod nebo lagování při práci s velkými položkami nebo s položkami s více vrstvami, soubory nebo kreslicími plátny

 

 • Přidělte aplikaci Photoshop více paměti (80–85 %).
 • Všechny obsáhlé vrstvy, které mohou způsobovat problémy, slučte do jedné.
 • Upravte velikost mezipaměti. Zkontrolujte, zda jste pro typ dokumentu, se kterým pracujete, vybrali správné přednastavení mezipaměti.
 • Vylepšete konfiguraci hardwaru počítače. Přidejte například více paměti RAM. Pomoci může použití moderního procesoru, například vícejádrového procesoru i3 páté generace nebo novějšího s rychlostí 2,6 GHz nebo vyšší.

Pomalé ukládání souborů nebo pomalý export položek

 

 • Upravte na úrovni operačního systému velikost virtuální paměti / stránkovacího souboru. Informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému (Windows nebo macOS).
 • Zkontrolujte, zda je na pevném disku počítače dostatek volného místa.
 • Zkontrolujte, zda máte k umístění, do kterého příslušný soubor ukládáte, oprávnění pro zápis.
 • Ujistěte se, že soubor neukládáte na síťovou jednotku. Tento způsob použití není podporován.
 • Přidejte odkládací disky, které bude moci aplikace Photoshop používat (Předvolby > Odkládací disky).

Problémy při používání aplikace Photoshop na monitorech s vysokým rozlišením

Zkuste na úrovni operačního systému přepnout do režimu zobrazení s nižším rozlišením. Informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému (Windows nebo macOS).

Obecně pomalý chod aplikace Photoshop nebo její chybové ukončení

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online