Co se mění?

Uživatelské rozhraní skriptu generovaného v aplikaci Photoshop je teď Mondo místo dřívějšího skriptu Flex. Systém uživatelského rozhraní Mondo se používal v několika verzích aplikace Photoshop ke generování uživatelského rozhraní pro řadu interních zásuvných modulů jako Ukládání pro web, Galerie filtrů aplikace Photoshop a dalších. Tato funkce umožňuje uživatelskému rozhraní založenému na skriptu využívat systém Mondo ke generování uživatelského rozhraní.

Proč tato změna?

Díky této změně teď skriptově generované uživatelské rozhraní podporuje displeje HiDPI/Retina a vzhledově více odpovídá celkovému uživatelskému rozhraní aplikace.

Seznam dialogových oken, které tato změna ovlivnila

Následující seznam uvádí dialogová okna aplikace, které tato změna ovlivnila:

DialogNabídka
Stránka miniatur IISoubor > Automaticky > Stránka miniatur II
Podmíněná změna režimuSoubor > Automaticky > Podmíněná změna režimu.
Přizpůsobit obrazSoubor > Automaticky > Přizpůsobit obraz
Korekce objektivuSoubor > Automaticky> Korekce objektivu
Sloučit do HDR ProSoubor > Automaticky > Sloučit do HDR Pro
Sloučení fotografiíSoubor > Automaticky > Sloučení fotografií
Exportovat vyhledávání barevSoubor > Exportovat > Vyhledávací tabulky barev
Kompozice vrstev do souborůSoubor > Exportovat > Kompozice vrstev do souborů
Kompozice vrstev do PDFSoubor > Exportovat > Kompozice vrstev do PDF
Návrhové plochy do PDFSoubor > Exportovat > Návrhové plochy do PDF
Exportovat vrstvy do souborů
Soubor > Exportovat > Vrstvy do souborů
Obrazový procesorSoubor > Skripty > Obrazový procesor
Správce událostí skriptuSoubor > Skripty > Správce událostí skriptů
Načíst vrstvySoubor > Skripty > Načíst soubory do balíčku
Statistika obrazu Soubor > Skripty > Statistika
Značka poměru měřeníObraz > Analýza > Umístit značku poměru
PlamenFiltr > Vykreslení > Plamen
Rámeček obrázkuFiltr > Vykreslení > Rámeček obrázku
StromFiltr > Vykreslení > Strom
Odeslat do služby Sketchfab3D > Sdílet 3D vrstvu ve službě Sketchfab
Exportovat/importovat přednastavenípoložku Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení
Cihlová výplň

Úpravy > Vyplnit

V rozevírací nabídce obsahu vyberte Vzorek.

Vyberte Skript.

V rozevírací nabídce Skripty vyberte požadovanou možnost.

Křížová tkanina
Rozmístění podél cesty
Náhodná výplň
Symetrická výplň
  

Rozložení uživatelského rozhraní: Mondo vs. Flex

Ve skriptovacích rozhraní API pro tvorbu uživatelských rozhraní nejsou žádné změny. Existuje však rozdíl ve způsobu seskupování práce s ovládacími prvky ve skriptu Mondo.

Ve skriptu Flex se ovládací prvek „skupina“ používal jako mechanismus rozložení pro seskupení ovládacích prvků a býval zcela neviditelný. Ve skriptu Mondo je však „skupina“ sama o sobě ovládacím prvkem s vlastním pozadím a nemůže se překrývat s ostatními ovládacími prvky.

Když například máme 2 skupiny položené na sobě s ovládacími prvky v každé skupině sestavenými tak, že se ovládací prvky z jedné skupiny nepřekrývají s ovládacími prvky z druhé skupiny, budou ve skriptu Flex vidět všechny ovládací prvky.

Ovládací prvek Skupina – skript Flex

Při stejném scénáři se skriptem Mondo však skupina nahoře bude blokovat skupinu dole.

Ovládací prvek Skupina – skript Mondo

Poznámka:

Někteří uživatelé mohou zjistit, že jejich stávající skripty mají v prostředí Mondo ze stejného důvodu nesprávné rozložení uživatelského rozhraní. Všechny tyto skripty je nutné změnit odebráním překrytí mezi ovládacími prvky „skupiny“. Skripty nově vytvořené v prostředí Mondo nebo změněné tak, aby je bylo možné v prostředí Mondo spouštět, budou dobře fungovat i v prostředí Flex.

Podpora HiDPI

Na základě této změny uživatelské rozhraní skriptu nyní podporuje také displeje HiDPI. Ve skriptech však není nutná žádná změna, aby fungovaly na displejích HiDPI. Stačí umístit datové zdroje obrazu 2x podél datových zdrojů obrazu 1x se stejným názvem souboru, jako má datový zdroj obrazu 1x s příponou @2X.

Pokud je například název souboru datového zdroje obrazu 1x imageFile.png, měl by mít datový zdroj obrazu 2x název imageFile@2X.png a měl by být ve stejném umístění.

Poznámka:

Pokud datový zdroj obrazu 2x není nalezen, bude použit datový zdroj 1x.

Známé problémy

  • Ovládací prvek Flash Player již není podporován. Není nadále možné přehrávat soubory SWF/Flash/Flex prostřednictvím uživatelského rozhraní skriptu.
  • Ovládací prvek TreeView není podporován.
  • V ovládacích prvcích Zaškrtávací pole a Přepínač není podporováno kreslení grafiky.
  • Nelze měnit barvu tlačítka na pozadí.
  • Nakreslené tvary grafiky nejsou vyhlazené.
     

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online