Uživatelské rozhraní se skriptem Mondo

Co se mění?

Uživatelské rozhraní skriptu generovaného v aplikaci Photoshop je teď Mondo místo dřívějšího skriptu Flex. Systém uživatelského rozhraní Mondo se používal v několika verzích aplikace Photoshop ke generování uživatelského rozhraní pro řadu interních zásuvných modulů jako Ukládání pro web, Galerie filtrů aplikace Photoshop a dalších. Tato funkce umožňuje uživatelskému rozhraní založenému na skriptu využívat systém Mondo ke generování uživatelského rozhraní.

Proč tato změna?

Díky této změně teď skriptově generované uživatelské rozhraní podporuje displeje HiDPI/Retina a vzhledově více odpovídá celkovému uživatelskému rozhraní aplikace.

Seznam dialogových oken, které tato změna ovlivnila

Následující seznam uvádí dialogová okna aplikace, které tato změna ovlivnila:

Dialog Nabídka
Stránka miniatur II Soubor > Automaticky > Stránka miniatur II
Podmíněná změna režimu Soubor > Automaticky > Podmíněná změna režimu.
Přizpůsobit obraz Soubor > Automaticky > Přizpůsobit obraz
Korekce objektivu Soubor > Automaticky> Korekce objektivu
Sloučit do HDR Pro Soubor > Automaticky > Sloučit do HDR Pro
Sloučení fotografií Soubor > Automaticky > Sloučení fotografií
Exportovat vyhledávání barev Soubor > Exportovat > Vyhledávací tabulky barev
Kompozice vrstev do souborů Soubor > Exportovat > Kompozice vrstev do souborů
Kompozice vrstev do PDF Soubor > Exportovat > Kompozice vrstev do PDF
Návrhové plochy do PDF Soubor > Exportovat > Návrhové plochy do PDF
Exportovat vrstvy do souborů
Soubor > Exportovat > Vrstvy do souborů
Obrazový procesor Soubor > Skripty > Obrazový procesor
Správce událostí skriptu Soubor > Skripty > Správce událostí skriptů
Načíst vrstvy Soubor > Skripty > Načíst soubory do balíčku
Statistika obrazu Soubor > Skripty > Statistika
Značka poměru měření Obraz > Analýza > Umístit značku poměru
Plamen Filtr > Vykreslení > Plamen
Rámeček obrázku Filtr > Vykreslení > Rámeček obrázku
Strom Filtr > Vykreslení > Strom
Odeslat do služby Sketchfab 3D > Sdílet 3D vrstvu ve službě Sketchfab
Exportovat/importovat přednastavení položku Úpravy > Přednastavení > Exportovat/importovat přednastavení
Cihlová výplň

Úpravy > Vyplnit

V rozevírací nabídce obsahu vyberte Vzorek.

Vyberte Skript.

V rozevírací nabídce Skripty vyberte požadovanou možnost.

Křížová tkanina
Rozmístění podél cesty
Náhodná výplň
Symetrická výplň
   

Rozložení uživatelského rozhraní: Mondo vs. Flex

Ve skriptovacích rozhraní API pro tvorbu uživatelských rozhraní nejsou žádné změny. Existuje však rozdíl ve způsobu seskupování práce s ovládacími prvky ve skriptu Mondo.

Ve skriptu Flex se ovládací prvek „skupina“ používal jako mechanismus rozložení pro seskupení ovládacích prvků a býval zcela neviditelný. Ve skriptu Mondo je však „skupina“ sama o sobě ovládacím prvkem s vlastním pozadím a nemůže se překrývat s ostatními ovládacími prvky.

Když například máme 2 skupiny položené na sobě s ovládacími prvky v každé skupině sestavenými tak, že se ovládací prvky z jedné skupiny nepřekrývají s ovládacími prvky z druhé skupiny, budou ve skriptu Flex vidět všechny ovládací prvky.

Ovládací prvek Skupina – skript Flex

Při stejném scénáři se skriptem Mondo však skupina nahoře bude blokovat skupinu dole.

Ovládací prvek Skupina – skript Mondo

Poznámka:

Někteří uživatelé mohou zjistit, že jejich stávající skripty mají v prostředí Mondo ze stejného důvodu nesprávné rozložení uživatelského rozhraní. Všechny tyto skripty je nutné změnit odebráním překrytí mezi ovládacími prvky „skupiny“. Skripty nově vytvořené v prostředí Mondo nebo změněné tak, aby je bylo možné v prostředí Mondo spouštět, budou dobře fungovat i v prostředí Flex.

Podpora HiDPI

Na základě této změny uživatelské rozhraní skriptu nyní podporuje také displeje HiDPI. Ve skriptech však není nutná žádná změna, aby fungovaly na displejích HiDPI. Stačí umístit datové zdroje obrazu 2x podél datových zdrojů obrazu 1x se stejným názvem souboru, jako má datový zdroj obrazu 1x s příponou @2X.

Pokud je například název souboru datového zdroje obrazu 1x imageFile.png, měl by mít datový zdroj obrazu 2x název imageFile@2X.png a měl by být ve stejném umístění.

Poznámka:

Pokud datový zdroj obrazu 2x není nalezen, bude použit datový zdroj 1x.

Známé problémy

  • Ovládací prvek Flash Player již není podporován. Není nadále možné přehrávat soubory SWF/Flash/Flex prostřednictvím uživatelského rozhraní skriptu.
  • Ovládací prvek TreeView není podporován.
  • V ovládacích prvcích Zaškrtávací pole a Přepínač není podporováno kreslení grafiky.
  • Nelze měnit barvu tlačítka na pozadí.
  • Nakreslené tvary grafiky nejsou vyhlazené.
     
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.