Příručka uživatele Zrušit

Změna poměru stran videa

Přečtěte si, jak změnit poměr stran videa pomocí aplikace Adobe Premiere Rush.

Změna poměru stran

Jedním z důvodů pro duplikaci sekvencí je vytvoření různých verzí za účelem jejich publikování na různých sociálních sítích.  

Požadavky na poměr stran videa se u různých sociálních sítí liší. Poměr stran a orientaci videa můžete upravit tak, aby vyhovovaly každé z nich.

Změna poměru stran
Změna poměru stran

  1. Chcete-li změnit poměr stran videa, klikněte na ikonu  ve spodní části obrazovky Náhled. Vyberte 16:9, 9:16, 4:5 nebo 1:1.

  2. (Volitelně) Upravte měřítko a polohu klipu na obrazovce Náhled tak, aby bylo ohnisko na nejdůležitější části klipu.

    • Změna měřítka klipu: Vyberte klip na časové ose a klikněte na něj na obrazovce Náhled. Okolo klipu se zobrazí modré úchyty. Chcete-li změnit měřítko klipu, potáhněte bílé kroužky podél modrých úchytů.
    • Přemístění klipu: Vyberte klip na časové ose a klikněte na něj na obrazovce Náhled. Okolo klipu se zobrazí modré úchyty. Přetáhněte klip na požadované místo na obrazovce Náhled.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?