Příručka uživatele Zrušit

Duplikování projektů a sekvencí

Přečtěte si, jak duplikovat projekty a sekvence pomocí aplikace Adobe Premiere Rush.

Vytvoření sekvence

Postup vytvoření sekvence:

 1. Otevřete projekt v Premiere Rush.

 2. Klikněte na ikonu složky projektu . Otevře se panel Soubory projektu, který obsahuje média a zvukové klipy použité v projektu.

 3. Na panelu Soubory projektu vyhledejte a vyberte soubory, které chcete importovat, a to v pořadí, v jakém se mají zobrazit na časové ose. 

  Poznámka:

  Do nové sekvence nelze přidávat další sekvence. Sekvence na panelu Soubory projektu mají ikonu Sekvence .

 4. Klikněte na ikonu nové sekvence .

  Do dialogového okna Nová sekvence zadejte název a klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Vytvoření sekvence na panelu Soubory projektu
  Vytvoření sekvence na panelu Soubory projektu

Aplikace Premiere Rush vytvoří novou sekvenci a nahradí jí starou sekvenci na časové ose. Starou sekvenci najdete na panelu Soubory projektu.

Duplikování sekvence

Duplikování projektu nebo sekvence se hodí tehdy, když chcete projekt upravit, ale současně zachovat kopii původní verze.

Jak duplikovat sekvence v aplikaci Premiere Rush

Caroline Sears

Chcete-li duplikovat sekvenci, postupujte takto:

 1. Otevřete projekt v aplikaci Premiere Rush.

 2. Klikněte na ikonu složky projektu . Otevře se panel Soubory projektu, který obsahuje média a zvukové klipy použité v projektu.

 3. Najděte sekvenci. Sekvence má tuto ikonu sekvence: .

  Duplikování sekvencí

  A. Složka projektu B. Ikona značící, že klip je sekvence 

 4. Klikněte na ikonu  a ve vyskakovacím seznamu vyberte Duplikovat. Vytvoří se kopie sekvence.

 5. Klikněte na ikonu  na zkopírované sekvenci a zvolte Přejmenovat. Zadejte název a klikněte na Přejmenovat.

Sekvence byla duplikována s novým názvem. Nyní můžete provést změny v sekvenci. Nyní můžete změnit, opravit barvu, vyjmout, všechny změny, které chcete v tomto novém projektu.

Duplicitní projekty (mobilní a pro počítače)

Můžete duplikovat jakýkoli projekt jediným kliknutím z prohlížeče projektu. Tato akce duplikuje projekt i s ním spojená média.

Chcete-li duplikovat projekt, klikněte na ikonu . Vyberte možnost Duplikování. Zadejte název a klikněte na možnost Duplikování.

Poznámka:

Média duplikovaného projektu jsou ve výchozím nastavení uložena pouze lokálně.

Duplikování projektů (pro počítače)
Duplikování projektů (pro počítače)

Duplikování projektů (mobilní zařízení)
Duplikování projektů (mobilní zařízení)

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.