Příručka uživatele Zrušit

Automatické přerámování, přidávání přechodů a efekty posouvání a přibližování

Automatické přerámování

Rychlá a snadná změna velikosti klipů pro vertikální a jiné poměry stran

Automatické přerámování umožňuje rychlé a jednoduché nastavení poměrů stran vašich videí. Nejprve je identifikován bod zájmu a poté je sledován v celém přerámovaném videu. Při zachování objektu/hlavní akce ve snímku vypadá záznam uhlazeně, aniž by bylo nutné provést další úpravy (což může trvat hodiny). Tato funkce také poskytuje uživatelům flexibilitu pro snadné jemné doladění v případě potřeby.

 • Ať už vaše klipy byly natočeny na fotoaparát nebo telefon a zda jsou určeny pro Instagram nebo YouTube, nyní jim můžete dát konečnou podobu během pár kliknutí. 
 • Můžete snadno vytvářet projekty s poměry stran vhodnými pro různé platformy z klipů jakéhokoli tvaru a velikosti.
 • Nejdůležitější část záběru je zachována v rámečku
 • Je ideální pro klipy se spoustou pohybu, jako je surfování, festivaly, cestování nebo jiné vysoce akční momenty.

Při importu klipů Premiere Rush automaticky detekuje jejich poměry stran. Pokud mají videoklipy, které používáte, různé poměry, nemusíte je upravovat ručně jeden po druhém. Můžete vybrat požadovaný výstupní poměr stran videa a použít automatické přerámování na všechny klipy.

 1. Vyberte klip na časové ose.

 2. Otevřete panel Efekty a vyberte Automatické přerámování.

 3. Přepnutím tlačítka zapněte funkci automatického přerámování. Přepnutím tlačítka zobrazíte původní klip a upravený klip.

 4. Chcete-li změnit sledování pohybu, vyberte jednu z následujících možností rozbalovací nabídky: Pomalejší, Výchozí, Rychlejší.

 5. Vyberte možnost Upravit snímek. Otevře se okno s vybraným klipem. Tažením upravíte rámeček. Až budete s výběrem spokojeni, klikněte na tlačítko Použít.    

Byla použita funkce automatického přerámování. Chcete-li vrátit do výchozího nastavení, klikněte na ikonu.

Přidání a úprava přechodů

Můžete přidat přechody mezi klipy pro plynulou nebo smíšenou změnu z jednoho videoklipu do druhého. Můžete si vybrat jeden z následujících přechodů.

 • Žádný
 • Rozplynutí
 • Černá
 • Bílá
 • Mazání doleva
 • Mazání doprava
 • Mazání nahoru
 • Mazání dolů
 • Posunout doleva 
 • Posunout doprava 
 • Posunout nahoru 
 • Posunout dolů
 • Odsunout doleva
 • Odsunout doprava
 • Odsunout nahoru
 • Odsunout dolů
 • Švihnout doleva
 • Švihnout doprava
 • Spirálové oříznutí horní části
 • Spirálové oříznutí dolní části
 1. Chcete-li přidat přechod na začátek a konec klipu, vyberte klip na časové ose a klikněte na jakoukoli předvolbu přechodu na panelu Přechody.

  Chcete-li přidat přechod pouze na jednu stranu klipu, přetáhněte přechod z panelu Přechody a umístěte jej přes okraj klipu. 

  Přechody
  Přechody

 2. Délku přechodu upravte jedním z následujících postupů:

  • Na časové ose vyberte přechod. Na panelu Přechody nastavte dobu trávní přetažením posuvníku Doba trvání
  • Kliknutím na přechod v časové ose zobrazíte kolem přechodu oranžové úchyty. Přetažením oranžových úchytů dovnitř nebo ven nastavte dobu trvání.
 3. Chcete-li přechod odstranit, vyberte přechod na časové ose a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.

Posun a zvětšení

Rozhýbejte statické obrázky ve videu pomocí funkce Posun a zvětšení v novém panelu efektů. Fotografie můžete oživit jejich animací pohybem, aby plynule navazovaly na zbytek vašich klipů.

Když importujete statický obrázek, Premiere Rush k němu automaticky přidá efekt Posunutí a přiblížení. Poté můžete upravit intenzitu, začátek a konec efektu Posunutí a přiblížení.

Úprava efektu Posunutí a přiblížení
Úprava efektu Posunutí a přiblížení

 1. Importujte statický snímek do Premiere Rush. 

 2. Otevřete panel Efekty a zapněte Posun a zvětšení

  Kliknutím otevřete sekci, kde se nyní na klipu na monitoru programu zobrazí pole začátek a konec. 

  Chcete-li ovládat směr, zaostření a měřítko efektu, přesuňte a změňte velikost počátečních a koncových polí.

  Chcete-li rychle přepínat mezi políčky Začátek a Konec, klikněte na tlačítko Přejít na začátek nebo Přejít na konec na panelu Efekty.
  Chcete-li zvýšit intenzitu efektu Posunutí a přiblížení, prodlužte dobu trvání statického obrazu na časové ose.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Pokud se chcete na něco zeptat nebo chcete sdílet nějaký nápad, zapojte se do  komunity věnované aplikaci Premiere Rush. Rádi bychom vás slyšeli a viděli vaše automaticky přerámovaná videa.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?