Příručka uživatele Zrušit

Vytváření a úprava videí pomocí aplikace Adobe Premiere Rush v systému iOS

Přečtěte si, jak pořizovat a upravovat videa pomocí aplikace Adobe Premiere Rush na zařízení se systémem iOS.

Premiere Rush můžete bezproblémově používat na svých stolních počítačích a iOS zařízeních. Když používáte Premiere Rush na iOS, máte přístup k neomezeným bezplatným exportům a můžete pořizovat videa s větší kontrolou přímo z aplikace Premiere Rush.

Premiere Rush synchronizuje všechny vaše projekty na všech vašich zařízeních s placeným členstvím. Veškeré úpravy provedené na zařízeních iOS lze synchronizovat s aplikací Adobe Premiere Rush na vašem počítači. Další informace o synchronizaci viz Jak funguje synchronizace projektu v Premiere Rush.

Poznámka:

K synchronizaci projektů Premiere Rush ve všech zařízeních potřebujete členství ve službě Creative Cloud.

Instalace a přihlášení do Premiere Rush na iOS

Premiere Rush si můžete nainstalovat z Apple App Store.

Před instalací Premiere Rush zkontrolujte, zda zařízení splňuje systémové požadavky

Po dokončení instalace spusťte aplikaci Premiere Rush a přihlaste se:

 1. Na iPadu nebo iPhonu klepněte na ikonu aplikace Premiere Rush.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Adobe ID, účtu na Facebooku nebo účtu Google.

Vytvoření projektu

Po spuštění aplikace a přihlášení klepněte na tlačítko plus (+) v dolní části obrazovky a vytvořte nový projekt.

Poté můžete zvolit možnost Přidat média pro použití již zachycených médií v zařízení, službě Creative Cloud nebo Dropbox. Nebo můžete přímo snímat fotografie nebo natáčet videa do nového projektu klepnutím na možnost Pořídit video nebo fotografii.

Přidání fotografií a videí

Chcete-li do projektu přidat existující fotografie nebo videa, klepněte na Přidat média.Můžete vybrat více fotografií, videí a hudebních klipů najednou. Vybrané klipy se zobrazí ve spodní části obrazovky. Po výběru zadejte název projektu a klepnutím na Vytvořit je importujte do projektu.

Vyberte Synchronizovat s CC pro přístup k vašemu projektu s nejnovějšími změnami ze všech vašich mobilních a stolních zařízení.

Přidání fotografií nebo videí do projektu
Přidání fotografií nebo videí do projektu

Sdílení fotografií a videí

Chcete-li pořizovat fotografie a videa, použijte místo nativní aplikace fotoaparátu v zařízení vestavěnou funkci snímání Premiere Rush. 

AUTOMATICKÝ režim můžete použít k nastavení zaostření a vyvážení bílé jediným klepnutím a poté natáčet. Máte také přístup k režimu PRO s funkcemi, které vám poskytují větší kontrolu, jako je ISO, čas závěrky, vyvážení bílé, rozlišení a počet snímků za sekundu.

Chcete-li zachytit média do nového projektu, proveďte následující kroky:

 1. V prohlížeči projektů klepněte na tlačítko plus (+) a potom klepněte na možnost Pořídit video nebo fotografii.

 2. Kamera se otevře.

  Výchozí režim AUTO můžete použít pro základní ovládací prvky snímání nebo přepnout na režim PRO pro další nastavení, jako je čas závěrky, vyvážení bílé, rozlišení, počet snímků za sekundu a ISO. Další informace o nastavení fotoaparátu naleznete v části Volby pořízení záznamu.

 3. Po definování nastavení pořízení záznamu nahrajte video klepnutím na červené tlačítko a pořiďte fotografie klepnutím na ikonu Kamera vedle červeného tlačítka.

 4. Po dokončení pořizování fotografií a videí klepněte na modré zaškrtávací políčko a přidejte pořízená/zachycená média do nového projektu.

Volby pořizování snímků

AUTOMATICKÉ nastavení

Volby automatického pořízení snímků v aplikaci Premiere Rush
Volby automatického pořízení snímků v aplikaci Premiere Rush

Mřížka

Obrazovku překrývá mřížka, která ji rozděluje na třetiny a slouží jako vodítko při fotografování.

Blesk

Pro zapnutí nebo vypnutí blesku při fotografování můžete použít jednu z následujících voleb:

 • Blesk vypnutý: Blesk se při pořizování fotografií nebo videí nikdy nespustí.
 • Automatický blesk: Blesk zasvítí pouze v situacích s nízkým osvětlením.

Svítilna

Blesk na zadní kameře zůstane zapnutý, ať už fotografujete nebo ne. Pomáhá při pořizování videí v temných situacích, kdy potřebujete více světla.

Nastavení PRO

V režimu PRO můžete ručně ovládat následující nastavení:

Volby expozice

Volby PRO expozice v Premiere Rush
Volby PRO expozice v Premiere Rush

ISO

ISO řídí citlivost fotoaparátu vašeho zařízení na světlo.

Závěrka

Doba závěrky určuje dobu, po kterou je fotoaparát vystaven světlu. Toto trvání můžete upravit tak, aby bylo dosaženo požadovaného kreativního efektu ve vašich fotografiích a videích.

Expozimetr

Automaticky vypočítá úroveň expozice na základě vašeho nastavení ISO a závěrky.

Automatická expozice

Pokud nechcete ručně ovládat volby expozice, zapněte Automatickou expozici.

Zkreslení expozice

Zkreslení expozice

Pro nedostatečnou nebo nadměrnou expozici fotoaparátu použijte nastavení Zkreslení expozice.

Volby vyvážení bílé

Volby vyvážení bílé PRO v Premiere Rush
Volby vyvážení bílé PRO v Premiere Rush

Teplota

Teplota se vztahuje na teplo nebo chlad vašeho záběru.

Odstín

Tónování aplikuje na snímek korekci zelené až fialové barvy.

Automatické vyvážení bílé

Pokud nechcete ručně ovládat volby vyvážení bílé PRO, posuňte položku Automatické vyvážení bílé vpravo.

Volby zaostření a přiblížení

Možnosti zaostření PRO v Premiere Rush
Možnosti zaostření PRO v Premiere Rush

A: Zaostření je vzdálenost mezi objektivem a obrazovým snímačem, když je objekt zaostřen. 

B: Pokud nechcete ručně ovládat možnost zaostření PRO, zapněte Automatické zaostření.

Možnost přiblížení v Premiere Rush
Možnost přiblížení v Premiere Rush

Přejeďte posuvníkem doprava a přibližte si, co natáčíte.

Rozlišení a počet snímků za sekundu

Možnosti PRO pro nastavení rozlišení a frekvence snímků
Možnosti PRO pro nastavení rozlišení a frekvence snímků

Rozlišení

S použitím fotoaparátu Premiere Rush můžete pořizovat videa v rozlišení 480p, 580p, 720p, 1080p nebo 4K. Výchozí rozlišení je 1080p.

Snímková frekvence

Snímková frekvence je počet jednotlivých snímků zahrnutých pro každou sekundu videa, které nahrajete. Nejběžnější snímkové frekvence při natáčení videa jsou 24, 25 a 30 snímků za sekundu. Výchozí snímková frekvence je 30 snímků za sekundu.

Pokud si nejste jisti, kterou možnost zvolit, držte se výchozích hodnot. 

Pracovní plocha Premiere Rush pro úpravy

Pracovní plocha v Premiere Rush pro úpravu
Pracovní plocha v Premiere Rush pro úpravu

A. Domovská stránka B. Přidat média C. Soubory projektu D. Ovládání stopy E. Orientace F. Zpětná vazba G. Export H. Zpět 

A: Domovská stránka – Zavede vás zpět na domovskou obrazovku, kde můžete začít nový projekt a zobrazit nebo otevřít všechny vaše projekty.

B: Přidat média – Vložte do projektu název, více médií nebo hlasový doprovod.

C: Soubory projektu – Obsahuje média, která byla nedávno použita v projektu.

D: Ovládací prvky stop – Umožňuje uspořádat klipy (videa, fotografie, grafika a zvuk) s flexibilitou.

E: Orientace – Pro video zvolte možnost Na šířku, Na výšku nebo Čtverec. 

F: Zpětná vazba – Zanechte zpětnou vazbu o svém zážitku.

G: Export – Uložte projekt na zařízení nebo jej exportujte. Další informace naleznete v části Export videa.

H: Zpět – Vrátí zpět nedávnou změnu, kterou jste provedli. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka můžete také vyvolat nabídku, která vám umožní vybrat možnost Zpět nebo Znovu.

Oříznutí, rozdělení, duplikace nebo odstranění klipů

Oříznutí klipu

Délku trvání klipu v časové ose můžete doladit posunutím počátečního nebo koncového bodu klipu. Tento proces se nazývá ořezávání.

Chcete-li vybrat klip na časové ose, klepněte na něj. Oranžové úchyty se objeví kolem klipu, když je vybrán. Chcete-li oříznout část klipu, přejděte na začátek nebo konec klipu a klepněte na tlustý oranžový úchyt, přidržte jej a přetáhněte doprava nebo doleva.

Poznámka:

Původní video neořezáváte. Oranžové úchyty můžete přetáhnout směrem ven a prodloužit tak oříznutý klip.

Rozdělit, smazat nebo duplikovat klip

Rozdělit klip

Rozdělení je užitečné, pokud jste do projektu přidali klip, ale nechcete použít celý klip najednou.

Postup rozdělení klipu:

 1. Přetáhněte ukazatel pozice na místo, které chcete rozdělit. 
 2. Klepněte na klip a z možnosti vyskakovacího okna vyberte Rozdělit.

Po rozdělení klipu můžete změnit uspořádání dvou oddělených klipů a přesunout je po časové ose.

Smazat nebo duplikovat klip

Duplikování klipu před úpravou je skvělý nápad, protože si můžete ponechat původní klip a provést srovnání „před a po“ při úpravě.

Postup duplikování klipu:

 1. Klepněte na klip na časové ose. 
 2. V zobrazené místní nabídce klepněte na možnost Duplikovat a vytvořte kopii klipu. 

Duplikovaný klip se objeví na časové ose za původním klipem.

Odstranění klipu:

Klepnutím na Odstranit z místní nabídky odstraňte klip z časové osy.

Rozdělení klipu
Rozdělení klipu

Přidat grafiku

Můžete přidat grafiku, jako jsou tituly, přechody a překryvné vrstvy. Chcete-li do projektu přidat grafiku, postupujte následovně:

 1. Přesuňte ukazatel pozice na časové ose do bodu, kam chcete přidat grafiku.

 2. Klepněte na ikonu Grafika a klepněte na tlačítko Přidat grafiku +. Otevře se okno se seznamem názvů, přechodů a překryvných vrstev. Pomocí vyhledávacího panelu můžete vyhledávat ve všech kategoriích grafiky.

  Přidat grafiku
  Přidat grafiku

  Klepnutím na rozevírací tlačítko Procházet vše můžete také vyhledávat konkrétní položky, jako jsou tituly, přechodová grafika atd. Položku můžete uložit a později k ní přistupovat ze složky Uloženo.

Přidat tituly

Ze seznamu voleb klepněte na titul. Klepněte na Přidat. Nový titulní klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelně) Klepnutím na Další otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další šablony titulů, které jsou k dispozici ke stažení od společnosti Adobe.

Poznámka:

Pokud nejste spokojeni s dostupnými písmy, můžete využít další písma z Adobe Fonts. Chcete-li najít další písma, klepněte na ikonu Creative Cloud vedle položky Přidat písma Adobe Fonts z nabídky Písmo. Jakmile vyberete písmo, klepněte na ikonu Aktivovat. Písmo je pak přidáno do seznamu písem v Premiere Rush. Tato aktivovaná písma můžete používat nejen v Premiere Rush, ale i v jiných aplikacích Creative Cloud.

Přidat přechodovou grafiku

Ze seznamu voleb klepněte na přechodovou grafiku. Klepněte na Přidat. Nový přechodový grafický klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelně) Klepnutím na Další otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další přechodovou grafiku dostupnou ke stažení od společnosti Adobe.

Přidat překryvné vrstvy

V seznamu voleb klepněte na překryvnou vrstvu. Klepněte na Přidat. Nový překryvný klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelně) Klepnutím na Další otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další šablony překryvných obrázků, které jsou k dispozici ke stažení od společnosti Adobe.

Přidat efekty

Klepnutím na Efekty přidáte do klipů přechody a pohyby.

Přidat přechody

Můžete přidávat přechody mezi klipy a kombinovat tak změny z jednoho videoklipu do druhého. 

Postup přidání přechodu do klipu:

 1. Vyberte klip z časové osy.

 2. Klepněte na EfektyPřechody.

 3. Chcete-li přidat přechod na začátek a konec klipu, klepněte na preferovaný styl přechodu. Přechod se aplikuje na začátek a konec klipu.

  Poznámka:

  Možná budete muset přiblížit časovou osu, abyste mohli lépe zobrazit náhled přechodů ve vašich klipech.

  Přidat přechod
  Přidat přechod

 4. Chcete-li přidat přechod pouze na jednu stranu klipu, přetáhněte styl přechodu a umístěte jej přes okraj klipu.

  Na klipu můžete vidět bílou zvýrazněnou část, která ukazuje, kam bude přetažený přechod umístěn, než jej pustíte. Možná budete muset přiblížit časovou osu, abyste snadněji přetáhli, pustili a zobrazili náhled přechodů u klipů.

 5. Chcete-li upravit dobu trvání přechodu, použijte posuvník doby trvání nebo klepněte na přechod na časové ose a zobrazte oranžové úchyty, které můžete přetáhnout dovnitř nebo ven, abyste změnili dobu trvání přechodu.

  Změnit dobu trvání přechodu
  Změnit dobu trvání přechodu

Přidat pohyb

Efekt posunu a přiblížení pro statické snímky

pro statické snímky

Když importujete statický obrázek, Premiere Rush k němu automaticky přidá efekt Posunutí a přiblížení. Poté můžete upravit intenzitu, začátek a konec efektu Posunutí a přiblížení.

 1. Importujte statický snímek do Premiere Rush. 
 2. Přehrajte si časovou osu, abyste viděli efekt Posunutí a přiblížení na snímku.
 3. Vyberte klip obrázku a klepněte na položky Efekty a Pohyb a Posunout a přiblížit. Na klipu na monitoru programu se zobrazí pole Začátek a Konec.
 4. Chcete-li ovládat směr, zaostření a měřítko efektu, přesuňte a změňte velikost polí Začátek a Konec.

Chcete-li rychle přepínat mezi poli Začátek a Konec, klepněte na možnost Přejít na začátek nebo Přejít na konec na panelu Efekty.

Chcete-li zvýšit intenzitu efektu Posunutí a přiblížení, prodlužte dobu trvání statického obrazu na časové ose.

Úprava efektu Posunutí a přiblížení
Úprava efektu Posunutí a přiblížení

Chcete-li z obrázku odstranit efekt Posunutí a přiblížení, klepněte na obrázek, klepněte na panel Efekty > Pohyb a zrušte výběr Posunutí a přiblížení. 

Automatické přerámování pro videoklipy

Pokud videoklipy, které používáte, mají různé poměry stran, můžete je automaticky přerámovat.

 1. Klepnutím na videoklip na časové ose jej vyberte.

 2. Klepněte na Efekty > Pohyb > Automatické přerámování

  Premiere Rush aplikuje na klip efekt automatického přerámování.

 3. Chcete-li změnit sledování pohybu, klepněte na volbu Sledování pohybu: Výchozí a vyberte jednu z následujících voleb: PomalejšíVýchozí nebo Rychlejší.

 4. Chcete-li rámeček upravit, klepněte na volbu Upravit rámeček a přetažením jej upravte. Až budete s výběrem spokojeni, klepněte na Použít.    

Úprava barvy

Chcete-li přidat předvolbu barvy nebo filtr do klipu v časové ose, postupujte následovně:

 1. Vyberte klip na časové ose.

 2. Klepněte na ikonu Barva a vyberte předvolbu.

  Přidat barvu
  Přidat předvolbu barvy

 3. Chcete-li upravit intenzitu předvolby, kterou jste zvolili, klepněte na možnost Intenzita a posuňte posuvník doleva nebo doprava, abyste snížili nebo zvýšili intenzitu předvolby.

 4. Pro další vylepšení vzhledu klipu můžete také ručně upravit následující nastavení (můžete to provést s vybranou předvolbou nebo bez ní):

  • Expozice: Upravte expozici klipu.
  • Kontrast: Upravte kontrast klipu.
  • Zvýraznění: Upravte jas světelných oblastí v klipu.
  • Stíny: Upravte tmavost tmavších oblastí v klipu.
  • Teplota: Dolaďte vyvážení bílé posunutím posuvníku doleva, aby video vypadalo chladněji, a doprava pro teplejší barvy.
  • Tónování: Dolaďte vyvážení bílé posunutím posuvníku doleva pro přidání zeleného odstínu a posunutím doprava pro přidání purpurového odstínu.
  • Živost: Upravte intenzitu více tlumených barev v klipu s menším účinkem na nasycenější barvy.
  • Sytost: Nastavení sytosti všech barev v klipu rovnoměrně od 0 (jednobarevný) do 100 (dvojnásobek sytosti).
  • Vybledlý film: Aplikujte vybledlý filmový efekt na klip.
  • Ostření: Upravte definici hran a vytvořte ostřejší video.
  • Viněta: Množství: Nastavte množství zesvětlení nebo ztmavnutí podél okrajů obrázku.
  • Prolnutí: Definujte okraj viněty. Menší hodnota vytváří tvrdší, ostřejší hranu, zatímco větší hodnota označuje měkčí, silnější hranu.
 5. Chcete-li vrátit úpravy provedené v přednastavení, klepněte na ikonu Resetovat.

 6. Přepnutím možnosti zapnutí/vypnutí zobrazíte klip s nastavením barev nebo bez něj (náhled vzhledu klipu před a po nastavení barev).

 7. Chcete-li změny barev aplikovat na všechny klipy ve videu, klepněte na tlačítko Použít na všechny.

 8. Chcete-li vytvořit předvolbu, klepněte na položku Možnosti a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Vytvořit předvolbu. Zadejte název a klepněte na Uložit.

  Vaše nové vlastní přednastavení se uloží pod Vaše předvolby.

  Vytvořit předvolbu
  Vytvořit předvolbu

Nastavení rychlosti

Přečtěte si, jak provést základní nastavení rychlosti videa pomocí aplikace Premiere Rush na mobilním zařízení.

Chcete-li změnit rychlost klipu, postupujte následovně:

 1. Vyberte klip na časové ose.

 2. Chcete-li otevřít ovladače rychlosti, klepněte na ikonu Rychlost.

  Ikona Rychlost
  Ikona Rychlost

 3. Chcete-li zrychlit nebo zpomalit část klipu, klepnutím na položku Rozsah zobrazte posuvník s modrými úchyty. Pohybem modrých rukojetí nastavte počáteční a koncové body a vyberte konkrétní část klipu. Můžete to také provést pomocí modrých úchytů rozsahu na klipu v časové ose. 

  Posuvník rozsahu
  Posuvník rozsahu

 4. Pokud si nejste jisti rychlostí klipu, kterou chcete, upravte dobu trvání klipu ručně, abyste nastavili konkrétní dobu trvání klipu, a nechte Premiere Rush, aby určila správné změny rychlosti, které se mají provést – na základě této doby trvání. Chcete-li upravit dobu trvání klipu, klepněte na hodnoty minut, sekund nebo rámců a zadejte změny.

  Upravit dobu trvání
  Upravit dobu trvání

 5. Pokud klip obsahuje zvuk, přehrávání klipu pomaleji snižuje výšku zvuku a přehrávání klipu rychleji zvedá výšku. Chcete-li zachovat původní výšku zvuku, je ve výchozím nastavení povoleno zaškrtávací políčko Zachovat výšku na panelu Rychlost. Pokud nechcete zachovat výšku, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Tip: Pokud zvuk není nezbytný, ztlumte zvukovou stopu a přidejte do klipu hudbu na pozadí.

 6. Chcete-li plynulý přechod do rychlostního rozsahu, klepněte na Náběh a upravte dobu trvání náběhu.

 7. Chcete-li zrušit všechny změny rychlosti, které jste provedli v klipu, klepněte na možnost Obnovit.

Přidání a úprava zvuku

Přidávání a úprava zvuku
Přidávání a úprava zvuku

Navoďte náladu pro svá videa přidáním hudby. Můžete přidat hudbu uloženou v zařízení nebo si vybrat ze zvukových stop, zvukových efektů a smyček, které jsou součástí aplikace.

 1. Klepněte na . Potom klepněte na Audio

 2. Vyberte zvukový klip.Vybrané klipy jsou zobrazeny v dolní části obrazovky. Jakmile provedete výběr, klepněte na Přidat

 3. Své zvukové klipy můžete upravovat stejně jako ostatní klipy v časové ose.

  Chcete-li upravit zvukový klip, vyberte jej na časové ose a klepnutím na Zvuk ve spodní liště otevřete ovládací prvky zvuku. Chcete-li otevřít ovládací prvky zvuku, poklepejte na samotný zvukový klip na časové ose. Nyní máte přístup ke všem nástrojům pro vylepšení zvuku.

  Informace o tom, co můžete udělat s těmito možnostmi zvuku, naleznete v části Upravit zvukové stopy

 1. Klepněte na  a vyberte možnost Zvuk.

  Přidat zvuk
  Přidat zvuk

 2. V programu Premiere Rush můžete rychle vyhledávat zabudovaný zvuk pomocí klíčových slov. Výsledky zahrnují odpovídající tituly, umělce, žánry a kategorie.

  Přejděte na požadovanou položku.

  Hledat zvuk
  Hledat zvuk

 3. Klepnutím na Přidat jej přidáte na svou časovou osu.

Oddělit zvuk

Oddělit zvuk od videa
Oddělit zvuk od videa

Pro flexibilitu úprav můžete oddělit zvuk, který je připojen k videoklipu. Oddělení zvuku vám umožňuje upravovat zvukovou stopu nezávisle na videu (což vám umožňuje vrstvit jeden zvukový klip na druhý, měnit zvukové klipy a další). 

Postup oddělení zvuku:

 1. Na časové ose klepněte na videoklip (který obsahuje zvuk). 
 2. V zobrazené vyskakovací nabídce klepněte na možnost Oddělit zvuk.

Po oddělení zvuku se původní audio-video klip ztlumí. 

Premiere Rush umístí oddělený zvuk přímo pod audio videoklip na první volnou zvukovou stopu (pokud nejsou žádné zvukové stopy volné, oddělený zvuk je umístěn na stopu A3). 

Změnit

Vzhled klipu můžete upravit oříznutím, otočením nebo změnou měřítka. Chcete-li provést tyto typy úprav, vyberte klip na časové ose a klepněte na Změnit

 • Vyplnit: Tato volba upraví rámeček podle výšky měřítka.
 • Přizpůsobit: Tato volba upraví rámeček na šířku měřítka.
 • Horizontální poloha: Nastavte horizontální polohu klipu.
 • Svislá poloha: Nastavuje svislou polohu klipu.
 • Otáčení: Otáčí objekt o 180° při tažení doprava a o 180° při tažení doleva. 
 • Krytí: Nastavuje krytí klipu od 0 do 100 %.
 • Šířka měřítka: Upravte šířku klipu. 
 • Výška měřítka: Upravte výšku klipu. 
 • Horizontální převrácení: Převrátí obsah přes osu Y (vlevo/vpravo).
 • Vertikální převrácení:  převrátí obsah přes osu X (nahoru/dolů).
Změna a zachování měřítka:
 • Zamknout měřítko: Zamkne měřítko klipu.
 • Změnit šířku: Změní se šířka klipu.
 • Změnit výšku: Změní se výška klipu.

Oříznutí a vzhled:

 • Oříznout horní část: Oříznout horní okraj klipu.
 • Oříznout dolní část: Oříznout spodní okraj klipu.
 • Oříznout vlevo: Oříznout levý okraj klipu.
 • Oříznout vpravo: Oříznout pravý okraj klipu.
 • Prolnutí okrajů: Použije prolnutí na všechny okraje klipu.

Export videa

Po dokončení vykreslování se vaše video uloží do vašeho zařízení (Camera Roll) a můžete jej sdílet na YouTube, Facebooku, Instagramu, TikToku nebo Behance.

Další informace o možnostech exportu při exportu do těchto kanálů sociálních médií naleznete v části Export videa.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.