Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření a úprava videí pomocí aplikace Adobe Premiere Rush v systému Android

Informace o pořizování a úpravách videí pomocí aplikace Adobe Premiere Rush na zařízení se systémem Android.

Aplikaci Premiere Rush můžete bezproblémově používat na svých počítačích a zařízeních se systémem Android. Pokud používáte aplikaci Premiere Rush na Androidu, máte přístup k neomezenému bezplatnému exportu a můžete pořizovat videa s větší kontrolou přímo z aplikace Premiere Rush.

Premiere Rush synchronizuje všechny vaše projekty na všech vašich zařízeních s placeným členstvím. Veškeré úpravy provedené na zařízeních se systémem Android lze synchronizovat s aplikací Adobe Premiere Rush pro počítače. Další informace viz Jak funguje synchronizace projektu v aplikaci Adobe Premiere Rush.

Poznámka:

K synchronizaci projektů Premiere Rush ve všech zařízeních potřebujete členství ve službě Creative Cloud.

Instalace a přihlášení do aplikace Premiere Rush na zařízení se systémem Android

Můžete si nainstalovat aplikaci Premiere Rush z Google Play Store. Informace o instalaci nebo správě předplatného Premiere Rush v systému Android naleznete v části Správa předplatného aplikace Premiere Rush v systému Android.

Před instalací aplikace Premiere Rush zkontrolujte, zda zařízení splňuje systémové požadavky

Spusťte aplikaci Premiere Rush a přihlaste se:

 1. V zařízení se systémem Android klepněte na ikonu aplikace Premiere Rush.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Adobe ID, účtu na Facebooku nebo účtu Google.

Vytvoření projektu

Po spuštění aplikace a přihlášení klepněte na tlačítko plus (+) v dolní části obrazovky a vytvořte projekt.

Poté můžete zvolit volbu Přidat média pro použití již zachycených médií v zařízení, aplikaci Creative Cloud nebo Dropbox. Nebo můžete přímo pořizovat fotografie nebo videa do nového projektu klepnutím na volbu Pořídit video nebo fotografii

Vybrané klipy se zobrazí ve spodní části obrazovky. Po výběru zadejte název projektu a klepnutím na Vytvoření  jej importujte do projektu. 

Synchronizace s CC vám umožňuje přístup k projektu s nejnovějšími změnami ze všech vašich mobilních a počítačových zařízení. Aplikace Premiere Rush pro vás automaticky odděluje scény do samostatných klipů na vaší časové ose.

Přidání fotografií a videí

Chcete-li do projektu přidat existující fotografie nebo videa, klepněte na Přidání médií.Můžete vybrat více fotografií, videí a hudebních klipů. 

Vybrané klipy se zobrazí ve spodní části obrazovky. Po výběru zadejte název projektu a klepnutím na Vytvoření jej importujte do projektu.

Vyberte Synchronizovat s CC pro přístup k vašemu projektu s nejnovějšími změnami ze všech vašich mobilních zařízení a počítačů.

Přidání fotografií nebo videí do projektu
Přidání fotografií nebo videí do projektu

Sdílení fotografií a videí

Chcete-li pořizovat fotografie a videa, použijte místo nativní aplikace fotoaparátu v zařízení vestavěnou funkci pro pořizování fotografií a videí Premiere Rush. 

AUTOMATICKÝ režim můžete použít k nastavení zaostření a vyvážení bílé jediným klepnutím a poté natáčet. Máte také přístup k režimu PRO s funkcemi, které vám poskytují větší kontrolu, jako je ISO, čas závěrky, vyvážení bílé, rozlišení a počet snímků za sekundu.

Chcete-li zachytit média do nového projektu, proveďte následující kroky:

 1. V prohlížeči projektů klepněte na tlačítko plus (+) a potom klepněte na volbu Pořídit video nebo fotografii.

 2. Kamera se otevře.

  AUTOMATICKÝ režim můžete použít pro základní ovládací prvky pořizování. Pro pokročilá nastavení, jako je rychlost závěrky, vyvážení bílé, rozlišení, počet snímků za sekundu a ISO, zapněte režim PRO. Další informace o nastavení fotoaparátu viz volby Pořizování záznamu.

 3. Po definování nastavení pořizování záznamu nahrajte video klepnutím na červené tlačítko. Chcete-li pořídit fotografie, klepněte na ikonu Kamera vedle červeného tlačítka.

 4. Po dokončení pořizování fotografií a videí klepněte na modré zaškrtávací políčko a přidejte vámi pořízené médium do nového projektu.

Volby pořizování snímků

AUTOMATICKÉ nastavení

Volby automatického pořízení snímků v aplikaci Premiere Rush
Volby automatického pořízení snímků v aplikaci Premiere Rush

A: Mřížka

Obrazovku překrývá mřížka, která ji rozděluje na třetiny a slouží jako vodítko při fotografování.

B: Blesk

Pro zapnutí nebo vypnutí blesku při fotografování můžete použít jednu z následujících voleb:

 • Blesk vypnutý: Blesk se při pořizování fotografií nebo videí nikdy nespustí.
 • Automatický blesk: Blesk zasvítí pouze v situacích s nízkým osvětlením.

C: Svítilna

Blesk na zadní kameře zůstane zapnutý, ať už fotografujete nebo ne. Pomáhá při pořizování videí v temných situacích, kdy potřebujete více světla.

Nastavení PRO

V režimu PRO můžete ručně ovládat následující nastavení:

Volby expozice

Volby PRO expozice v Premiere Rush
Volby PRO expozice v Premiere Rush

A: ISO

ISO řídí citlivost fotoaparátu vašeho zařízení na světlo.

B: Závěrka

Rychlost závěrky určuje dobu, po níž je kamera vystavena působení světla. Tuto dobu trvání můžete upravit tak, aby bylo dosaženo požadovaného kreativního efektu ve vašich fotografiích a videích.

C: Automatická expozice

Pokud nechcete ručně ovládat možnosti expozice, zapněte Automatická expozice.

Korekce expozice

Korekce expozice v aplikaci Premiere Rush
Korekce expozice v aplikaci Premiere Rush

Korekce expozice

Pro nedostatečnou nebo nadměrnou expozici fotoaparátu použijte nastavení Korekce expozice.

Volby vyvážení bílé

Volby vyvážení bílé PRO v Premiere Rush
Volby vyvážení bílé PRO v Premiere Rush

A: Teplota

Teplota se vztahuje na teplo nebo chlad vašeho záběru.

B: Odstín

Tónování aplikuje na snímek korekci zelené až fialové barvy.

C: Automatické vyvážení bílé

Pokud nechcete ručně ovládat možnosti vyvážení bílé PRO, posuňte Automatické vyvážení bílé doprava.

Volby zaostření a přiblížení

Možnosti zaostření PRO v Premiere Rush
Možnosti zaostření PRO v Premiere Rush

Zaostření je vzdálenost mezi objektivem a obrazovým snímačem, když je objekt zaostřený. 

Pokud nechcete ručně ovládat možnost zaostření PRO, přepněte na Automatické zaostření.

Možnost přiblížení v Premiere Rush
Možnost přiblížení v Premiere Rush

Přejeďte posuvníkem doprava a přibližte si, co natáčíte.

Pracovní plocha Premiere Rush pro úpravy

Pracovní plocha v Premiere Rush pro úpravu
Pracovní plocha v Premiere Rush pro úpravu

A. Domovská stránka B. Přidat média C. Soubory projektu D. Ovládání stopy E. Orientace F. Zpětná vazba G. Export H. Zpět 

A: Domů – Vrátí vás zpět na domovskou obrazovku, kde můžete začít nový projekt a zobrazit nebo otevřít všechny své projekty.

B: Přidat média – Vložte do projektu titul, více médií nebo hlasový komentář.

C: Soubory projektu – Obsahuje média, která byla nedávno použita v projektu.

D: Ovládání stopy – Umožňuje flexibilně uspořádat vaše klipy (videa, fotografie, grafiku a zvuk).

E: Orientace – Pro své video vyberte možnost Na šířku, Na výšku nebo Čtverec.

F: Zpětná vazba – Poskytněte zpětnou vazbu o své zkušenosti.

G: Export – Uložte projekt do zařízení nebo jej exportujte. Další informace naleznete v části Export videa.

H: Zpět – Vrátí zpět nedávnou změnu, kterou jste provedli. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka můžete také vyvolat nabídku, která vám umožní vybrat možnost Zpět nebo Znovu.

Oříznutí, rozdělení, duplikace nebo odstranění klipů

Oříznutí klipu

Ořezávání klipů
Ořezávání klipů

Délku trvání klipu v časové ose můžete doladit posunutím počátečního nebo koncového bodu klipu. Tento proces se nazývá ořezávání.

Chcete-li vybrat klip na časové ose, klepněte na něj. Oranžové úchyty se objeví kolem klipu, když je vybrán. Chcete-li oříznout část klipu, přejděte na začátek nebo konec klipu a klepněte na tlustý oranžový úchyt, přidržte jej a přetáhněte doprava nebo doleva.

Poznámka:

Původní video neořezáváte. Oranžové úchyty můžete přetáhnout směrem ven a prodloužit tak oříznutý klip.

Rozdělit klip

Rozdělení klipů
Rozdělení klipů

Rozdělení je užitečné, pokud jste do projektu přidali klip, ale nechcete použít celý klip najednou.

Chcete-li rozdělit klip na dva, přetáhněte ukazatel pozice na místo, kde má k rozdělení dojít. Přejeďte prstem doprava na spodním panelu nástrojů a klepněte na ikonu Nůžky.

Po rozdělení klipu můžete změnit uspořádání dvou oddělených klipů a přesunout je po časové ose.

Smazat nebo duplikovat klip

Duplikování klipu
Duplikování klipu

Duplikování klipu před úpravou je skvělý nápad, protože si můžete ponechat původní klip a provést srovnání „před a po“ při úpravě.

Dlouze stiskněte klip na časové ose. V zobrazené místní nabídce klepněte na Duplikovat a vytvořte kopii klipu. Duplikovaný klip se objeví na časové ose za původním klipem.

Chcete-li klip odstranit, klepněte na Odstranit v rozbalovací nabídce a odstraňte klip z časové osy.

Přidat grafiku

Můžete přidat grafiku, jako jsou nadpisy, přechodovou grafiku a překryvné obrázky. Pomocí vyhledávacího panelu můžete v aplikaci Premiere Rush vyhledávat ve všech kategoriích grafiky. Chcete-li do projektu přidat grafiku, postupujte následovně:

 1. Přesuňte ukazatel pozice na časové ose do bodu, kam chcete přidat grafiku.

 2. Klepněte na ikonu Grafika a klepněte na tlačítko Přidat grafiku +. Otevře se okno se seznamem názvů, přechodů a překryvných vrstev. Pomocí vyhledávacího panelu můžete vyhledávat ve všech kategoriích grafiky.

  Přidat grafiku
  Přidat grafiku

  Můžete také vyhledat konkrétní položky, jako jsou názvy, přechodová grafika atd., klepnutím na rozbalovací tlačítko Procházet vše. Položku můžete uložit a později k ní přistupovat ze složky Uloženo.

Přidat tituly

Ze seznamu voleb klepněte na titul. Klepněte na Přidat. Nový titulní klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelné) Klepnutím na Více otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další šablony titulů dostupné ke stažení od společnosti Adobe.

Poznámka:

Pokud nejste spokojeni s dostupnými písmy, můžete využít další písma z Adobe Fonts. Chcete-li najít další písma, klepněte na ikonu Creative Cloud vedle položky Přidat písma Adobe Fonts v nabídce Písmo. Po výběru písma klepněte na ikonu Aktivovat. Písmo je pak přidáno do seznamu písem v Premiere Rush. Tato aktivovaná písma můžete používat nejen v Premiere Rush, ale i v jiných aplikacích Creative Cloud.

Přidat přechodovou grafiku

Ze seznamu voleb klepněte na přechodovou grafiku. Klepněte na Přidat. Nový přechodový grafický klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelné) Klepnutím na Více otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další přechodovou grafiku dostupnou ke stažení od společnosti Adobe.

Přidat překryvné vrstvy

V seznamu voleb klepněte na překryvnou vrstvu. Klepněte na Přidat. Nový překryvný klip je přidán na vaši časovou osu v místě ukazatele pozice.

(Volitelné) Klepnutím na Více otevřete okno na celou obrazovku, které zobrazuje další překryvné šablony dostupné ke stažení od společnosti Adobe.

Přidat efekty

Klepnutím na Efekty přidáte do svých klipů přechody a pohyb.

Přidat přechody

Můžete přidávat přechody mezi klipy a kombinovat tak změny z jednoho videoklipu do druhého. 

Postup přidání přechodu do klipu:

 1. Vyberte klip z časové osy.

 2. Klepněte na Efekty > Přechody.

 3. Chcete-li přidat přechod na začátek a konec klipu, klepněte na preferovaný styl přechodu. Přechod se aplikuje na začátek a konec klipu.

  Poznámka:

  Možná budete muset přiblížit časovou osu, abyste mohli lépe zobrazit náhled přechodů ve vašich klipech.

  Přidat přechod
  Přidat přechod

 4. Chcete-li přidat přechod pouze na jednu stranu klipu, přetáhněte styl přechodu a umístěte jej přes okraj klipu.

  Na klipu můžete vidět bílou zvýrazněnou část, která ukazuje, kam bude přetažený přechod umístěn, než jej pustíte. Možná budete muset přiblížit časovou osu, abyste snadněji přetáhli, pustili a zobrazili náhled přechodů u klipů.

 5. Chcete-li upravit dobu trvání přechodu, použijte posuvník doby trvání nebo klepněte na přechod na časové ose a zobrazte oranžové úchyty, které můžete přetáhnout dovnitř nebo ven, abyste změnili dobu trvání přechodu.

  Změnit dobu trvání přechodu
  Změnit dobu trvání přechodu

Přidat pohyb

Efekt posunu a přiblížení pro statické snímky

pro statické snímky

Když importujete statický obrázek, Premiere Rush k němu automaticky přidá efekt Posunutí a přiblížení. Poté můžete upravit intenzitu, začátek a konec efektu Posunutí a přiblížení.

 1. Importujte statický obrázek do aplikace Premiere Rush.
 2. Přehrajte si časovou osu, abyste viděli efekt posunutí a přiblížení na snímku.
 3. Vyberte obrázkový klip a klepněte na Efekty > Pohyb > Posunout a přiblížit. Na klipu na monitoru programu se zobrazí pole Začátek a Konec.
 4. Chcete-li ovládat směr, zaostření a měřítko efektu, přesuňte a změňte velikost polí Začátek a Konec.

Chcete-li rychle přepínat mezi poli Začátek a Konec, klepněte na Přejít na začátek nebo Přejít na konec na panelu Efekty.

Chcete-li zvýšit intenzitu efektu Posunutí a přiblížení, prodlužte dobu trvání statického obrazu na časové ose.

posuv a zvětšení
Úprava efektu Posunutí a přiblížení

Chcete-li z obrázku odstranit efekt posunutí a zvětšení, klepněte na obrázek, klepněte na položku Efekty > Pohyb a zrušte výběr možnosti posunutí a zvětšení.

Automatické přerámování pro videoklipy

Pokud videoklipy, které používáte, mají různé poměry stran, můžete je automaticky přerámovat.

 1. Klepnutím na videoklip na časové ose jej vyberte.

 2. Klepněte na Efekty > Pohyb > Automatické přerámování.

  Premiere Rush aplikuje na klip efekt automatického přerámování.

 3. Chcete-li změnit sledování pohybu, klepněte na Sledování pohybu: Výchozí a vyberte jednu z těchto možností: PomalejšíVýchozí nebo Rychlejší.

 4. Chcete-li snímek upravit, klepněte na Upravit snímek a přetažením snímek upravte. Až budete s výběrem spokojeni, klepněte na Použít.    

Úprava barvy

Chcete-li přidat předvolbu barvy nebo filtr do klipu v časové ose, postupujte následovně:

 1. Vyberte klip na časové ose.

 2. Klepněte na ikonu Barva a vyberte předvolbu.

  Přidat barvu
  Přidat předvolbu barvy

 3. Chcete-li upravit intenzitu předvolby, kterou jste vybrali, klepněte na Intenzita a posunutím posuvníku doleva nebo doprava snížíte nebo zvýšíte intenzitu předvolby.

 4. Pro další vylepšení vzhledu klipu můžete také ručně upravit následující nastavení (můžete to provést s vybranou předvolbou nebo bez ní):

  • Expozice: Upravuje expozici klipu.
  • Kontrast: Upravuje kontrast klipu.
  • Zvýraznění: Upravuje jas světelných oblastí v klipu.
  • Stíny: Upravuje tmavost tmavších oblastí v klipu.
  • Teplota: Dolaďuje vyvážení bílé posunutím posuvníku doleva, aby video vypadalo chladněji, a doprava pro teplejší barvy.
  • Odstín: Dolaďuje vyvážení bílé posunutím posuvníku doleva pro přidání zeleného odstínu a posunutím doprava pro přidání purpurového odstínu.
  • Živost: Upravuje intenzitu tlumenějších barev v klipu s menším dopadem na barvy s vyšším sytostí.
  • Sytost: Nastavuje sytost všech barev v klipu rovnoměrně od 0 (jednobarevné) do 100 (dvojnásobná sytost).
  • Vybledlý film: Používá efekt vybledlého filmu na klip.
  • Zostření: Upravuje definici hran pro vytvoření ostřejšího videa.
  • Viněta: Míra: Nastavuje míru zesvětlení nebo ztmavení podél okrajů obrazu.
  • Prolnutí: Definuje okraj viněty. Menší hodnota vytváří tvrdší, ostřejší hranu, zatímco větší hodnota označuje měkčí, silnější hranu.
 5. Chcete-li vrátit provedené úpravy předvolby, klepněte na ikonu Obnovit.

 6. Přepnutím možnosti zapnutí/vypnutí zobrazíte klip s nastavením barev nebo bez něj (náhled vzhledu klipu před a po nastavení barev).

 7. Chcete-li změny barev použít na všechny klipy ve videu, klepněte na tlačítko Použít na vše.

 8. Chcete-li vytvořit předvolbu, klepněte na Možnosti a z rozbalovacího seznamu vyberte Vytvořit předvolbu. Zadejte název a klepněte na Uložit.

  Vaše nová vlastní předvolba se uloží pod Vaše předvolby.

  Vytvoření předvolby
  Vytvoření předvolby

Nastavení rychlosti

Chcete-li změnit rychlost klipu, postupujte následovně:

 1. Vyberte klip na časové ose.

 2. Chcete-li zobrazit ovládací prvky rychlosti, klepněte na ikonu Rychlost

  Ikona Rychlost
  Ikona Rychlost

 3. Chcete-li zrychlit nebo zpomalit část klipu, klepnutím na položku Rozsah zobrazte posuvník s modrými úchyty. Pohybem modrých rukojetí nastavte počáteční a koncové body a vyberte konkrétní část klipu. Můžete to také provést pomocí modrých úchytů rozsahu na klipu v časové ose. 

  Posuvník rozsahu
  Posuvník rozsahu

 4. Pokud si nejste jisti rychlostí klipu, kterou chcete, upravte dobu trvání klipu ručně, abyste nastavili konkrétní dobu trvání klipu, a nechte Premiere Rush, aby určila správné změny rychlosti, které se mají provést – na základě této doby trvání. Chcete-li upravit dobu trvání klipu, klepněte na hodnoty minut, sekund nebo rámců a zadejte změny.

  Upravit dobu trvání
  Upravit dobu trvání

 5. Pokud klip obsahuje zvuk, přehrávání klipu pomaleji snižuje výšku zvuku a přehrávání klipu rychleji zvedá výšku. Chcete-li zachovat původní výšku zvuku, je ve výchozím nastavení povoleno zaškrtávací políčko Zachování výšky na panelu Rychlost. Pokud nechcete zachovat výšku, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Tip: Pokud zvuk není nezbytný, ztlumte zvukovou stopu a přidejte do klipu hudbu na pozadí.  

 6. Pro plynulý přechod do rychlostního rozsahu zvolte Náběh a upravte dobu trvání náběhu.

 7. Chcete-li zvrátit všechny změny rychlosti, které jste v klipu provedli, klepněte na volbu Obnovit

Přidání a úprava zvuku

Přidávání a úprava zvuku
Přidávání a úprava zvuku

Navoďte náladu pro svá videa přidáním hudby. Můžete přidat hudbu uloženou v zařízení nebo si vybrat ze zvukových stop, zvukových efektů a smyček, které jsou součástí aplikace.

 1. Klepněte na . Potom klepněte na Zvuk

 2. Vyberte zvukový klip.Vybrané klipy jsou zobrazeny v dolní části obrazovky. Jakmile provedete výběr, klepněte na Přidat

 3. Své zvukové klipy můžete upravovat stejně jako ostatní klipy v časové ose.

  Chcete-li upravit zvukový klip, vyberte jej na časové ose a klepnutím na Zvuk ve spodní liště otevřete ovládací prvky Zvuku. Chcete-li otevřít ovládací prvky zvuku, poklepejte na samotný zvukový klip na časové ose. Nyní máte přístup ke všem nástrojům pro vylepšení zvuku.

  Informace o tom, co můžete udělat s těmito možnostmi zvuku, viz Úprava zvukových stop

 1. Klepněte na  a vyberte volbu Zvuk.

  Přidat zvuk
  Přidat zvuk

 2. V programu Premiere Rush můžete rychle vyhledávat zabudovaný zvuk pomocí klíčových slov. Výsledky zahrnují odpovídající tituly, umělce, žánry a kategorie.

  Projděte nabídkou na požadovanou položku.

  Hledat zvuk
  Hledat zvuk

 3. Klepnutím na Přidat jej přidáte na svou časovou osu.

Oddělit zvuk

Pro flexibilitu úprav můžete oddělit zvuk, který je připojen k videoklipu. Oddělení zvuku vám umožňuje upravovat zvukovou stopu nezávisle na videu (což vám umožňuje vrstvit jeden zvukový klip na druhý, měnit zvukové klipy a další). 

Chcete-li oddělit zvuk, dlouze stiskněte videoklip na časové ose. V zobrazené vyskakovací nabídce klepněte na volbu Oddělení zvuku.

Po oddělení zvuku se původní audio-video klip ztlumí. Premiere Rush umístí oddělený zvuk přímo pod audio videoklip na první volnou zvukovou stopu (pokud nejsou žádné zvukové stopy volné, oddělený zvuk je umístěn na stopu A3). 

Změna

Vzhled klipu můžete upravit oříznutím, otočením nebo změnou měřítka. Chcete-li provést tyto typy přizpůsobení, vyberte klip na časové ose a klepněte na Změna

 • Vyplnění: Tato volba upraví rámeček podle výšky měřítka.
 • Přizpůsobení: Tato volba upraví rámeček podle šířky měřítka.
 • Horizontální poloha: Přizpůsobuje horizontální polohu klipu.
 • Svislá poloha: Přizpůsobuje svislou polohu klipu.
 • Rotace: Otáčí objekt o 180° při tažení doprava a o 180° při tažení doleva. 
 • Krytí: Nastavuje krytí klipu od 0 do 100 %.
 • Šířka měřítka: Přizpůsobení šířky klipu. 
 • Výška měřítka: Přizpůsobení výšky klipu. 
 • Horizontální převrácení: Převrátí obsah přes osu Y (vlevo/vpravo).
 • Vertikální převrácení:  Převrátí obsah přes osu X (nahoru/dolů).
Vlastnosti měřítka a údržby:
 • Zamknout měřítko: Zamkne měřítko klipu.
 • Změnit šířku: Změna šířky klipu.
 • Změnit výšku: Změna výšky klipu.

Oříznutí a vzhled:

 • Oříznutí horní části: Oříznutí horního okraje klipu.
 • Oříznutí spodní části: Oříznutí spodního okraje klipu.
 • Oříznutí vlevo: Oříznutí levého okraje klipu.
 • Oříznutí vpravo: Oříznutí pravého okraje klipu.
 • Prolnutí okrajů: Použije prolnutí okrajů na všechny okraje klipu.

Export videa

Po dokončení vykreslování se video uloží do vašeho zařízení a můžete jej sdílet na YouTube, Facebooku, Instagramu, TikToku nebo Behance.

Další informace o možnostech exportu při exportu do těchto kanálů sociálních médií naleznete v části Export videa.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.