Individuální licence umožňuje nainstalovat aplikace Adobe na více počítačů. Přihlásit se do nich (aktivovat je) lze současně na dvou počítačích, ale používat je v jednu chvíli můžete pouze na jednom z nich.

Na kolika počítačích můžu svoje aplikace Adobe nainstalovat?

Instalace aplikací na více počítačích

Instalace na více než dvou

Aplikaci můžete instalovat na dvou nebo více počítačích.

Trvalé přihlášení se na dvou

V aplikaci můžete zůstat přihlášeni maximálně na dvou počítačích.

Používání na jednom

Aplikaci můžete používat v jednu chvíli jen na jednom počítači.

Další informace najdete v podmínkách použití.

Kde si mohu aplikaci stáhnout?

Odkazy na stažení najdete zde. (Instalátory poskytujeme pouze k aktuálním aplikacím.)

Hledáte starší verzi aplikace?Pokud jste aplikaci koupili přímo od společnosti Adobe, možná ji budete moct stáhnout ze svého účtu.

Jak se z aplikace odhlásím?

Pokud se potřebujete z aplikace odhlásit, abyste ji mohli používat na jiném počítači, spusťte ji a vyberte některou z těchto možností:

  • Nápověda > Odhlásit
  • Nápověda > Deaktivovat

Další informace najdete v článku o aktivaci aplikací Adobe tím, že se do nich přihlásíte.

Co mám dělat, když už nemám starý počítač k dispozici?

Pokud nemáte ke starému počítači přístup (nebo se mu porouchal pevný disk), můžete se z aplikace odhlásit na stránce správy účtu. Po odhlášení se můžete do aplikace přihlásit na jiném počítači.