Vaše individuální licence služby Creative Cloud umožňují instalovat aplikace na více počítačích, aktivovat (přihlašovat se) na dvou, ale používat pouze na jednom počítači současně.
Creative Cloud – počet počítačů
Instalace: na jednom nebo více počítačích nebo zařízeních. Aktivace: až na dvou počítačích nebo zařízeních. Použití: na jednom počítači nebo zařízení současně

Instalace

Aplikace služby Creative Cloud lze nainstalovat do více počítačů bez ohledu na operační systém.

Aktivace

Službu Creative Cloud můžete aktivovat až na dvou počítačích. 

Použití

Software můžete používat vždy pouze na jednom počítači. 

Další informace naleznete v části podmínky použití

Instalace aplikací do nového počítače

Informace o instalaci a používání aplikací Creative Cloud na novém počítači najdete v tématu Instalace aplikací Creative Cloud na nový počítač.

Aktivujte aplikace v jiném počítači

Odběr služby Creative Cloud pro jednotlivce můžete aktivovat až na dvou počítačích současně. Chcete-li zjistit,jak na to,viz následující stránky:

Aktivujte aplikace, pokud jsou již aktivovány ve dvou počítačích

Pokud jste již aktivovali svůj individuální odběr ve službě Creative Cloud ve dvou počítačích, musíte jej nejprve deaktivovat v jednom ze systémů.

  1. Odhlášením se deaktivujte službu Creative Cloud na jednom z počítačů.
  2. Přihlášením se aktivujte službu Creative Cloud na novém počítači.

Postup najdete v části Aktivace a deaktivace aplikací služby Adobe Creative Cloud.

Deaktivujte aplikace, pokud počítač není k dispozici

Pokud nemáte přístup k předchozímu počítači, můžete jej deaktivovat ze stránky účtů. Podrobnější informace najdete v tématu „Deaktivace z Adobe.com“ v části Aktivace a deaktivace aplikací služby Adobe Creative Cloud.