Plán ukončení používání služby Extract pro službu CC Assets a editor CC Brackets

Souhrn

Službu Extract využívají návrháři a vývojáři webů k tvorbě webů z kompozic ve formátu
PSD. Tento dokument obsahuje informace o plánu ukončení používání dvou ze čtyř integrovaných funkcí
služby Extract:

 • karty k extrahování ve webové službě CC Assets,
 • rozšíření Extract pro editor Brackets.

Dne 14. dubna jsme oznámili, že po uplynutí třech měsíců bude deaktivována karta k extrahování ve webové službě CC Assets a v rozšíření Brackets, aniž by byly omezeny integrované funkce v aplikacích Photoshop a Dreamweaver. Informace budou zveřejněny na následujících blozích:

Oficiální prohlášení

mimo aplikace Dreamweaver nebo Photoshop. Uvědomujeme si, že tato změna může
ovlivnit vaše pracovní postupy a velmi se omlouváme za způsobené potíže.

Interní často kladené dotazy

 • Čeho se prohlášení týká?

Na konferenci MAX 2014 jsme představili službu Extract, která usnadňuje tvorbu webů ze souborů aplikace Photoshop. Tuto služby zákazníci využívají při tvorbě návrhu a výsledné produkce v aplikacích Photoshop a Dreamweaver. Společnost Adobe se nyní zaměří na zdroje, kde je integrace služby Extract zákazníkům nejvíce prospěšná, a proto již nebude tuto službu možné využívat prostřednictvím našeho webu a rozšíření Brackets.

K této změně dojde dne 28. června. Existujících souborů aplikace Photoshop se tyto změny netýkají a uživatelé budou moci danou službu v aplikacích Photoshop (pomocí panelu k extrahování položek) a Dreamweaver stále využívat.

 • Kdy bude toto prohlášení vydáno?

Prohlášení bude zveřejněno dne 14. dubna na blozích služby Creative Cloud a editoru Brackets.

 • Kdy mohu tuto změnu oznámit zákazníkům?

Informace mohou být zákazníkům sděleny již 14.dubna. V případě dotazů se obraťte na pana Riche Leea (riclee@adobe.com).

 • Jak dlouho mohu používat kartu k extrahování v rámci online služby CC Assets nebo rozšíření Extract pro editor Brackets?

Obě služby budou k dispozici do 28. června.

 • Co se stane dne 28. června? Přestane služba Extract fungovat?

Karta k extrahování bude odebrána z online služby Creative Cloud Assets a rozšíření Extract pro editor
Brackets přestane fungovat.

 • Proč společnost Adobe ukončuje používání služby Extract v rámci služby CC Assets a editoru Brackets?

Protože zákazníci nejvíce využívají službu Extract při tvorbě návrhu a výsledné produkce v aplikacích Photoshop a Dreamweaver.

 • Kde mohu službu Extract nyní využívat?

Funkce služby Extract budete moci využívat v rámci:

Aplikace Photoshop CC: Funkce k extrahování položek slouží k exportu položek ve více
rozlišeních optimalizovaných pro návrhy moderních webů a aplikací pomocí jednoho kliknutí.

 
Aplikace Dreamweaver CC: Panel k extrahování slouží k extrahování informací o návrhu, například informací o barvách, přechodech a písmech, ke kopírování textu a seznamu CSS, k získávání měření prvků a k exportu položek připravených k výsledné produkci ze souborů PSD.

 • Plánujete ukončit podporu služby Extract v aplikaci Photoshop nebo Dreamweaver?

Zákazníci, kteří využívají aplikace Photoshop a Dreamweaver, si služby Extract velmi cení a společnost Adobe nyní
neplánuje ukončit podporu této služby v daných aplikacích.

 • Budou soubory PSD nahrané do služby Creative Cloud Assets stále k dispozici?

Ano, budou.

 • Budou soubory PSD otevřené prostřednictvím editoru Brackets stále k dispozici?

Ano, budou.

 • Editor Brackets je software typu Open source. Bude rozšíření Extract pro editor Brackets také tohoto typu?

Ne, technologie služby Extract nepatří k typu Open source.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.