Anmærkninger: Opdatering til værktøjer, som bruges til at kommentere tekstrettelser

Opdateringer til anmærkningsværktøjerne i Acrobat fra maj 2016

Værktøjerne er flyttet fra værktøjslinjen Kommentarer

Værktøjerne er nu mere enkle, grundet følgende ændringer:

  • Værktøjer til tekstrettelse: Kommandoer til tekstrettelse er som standard aktiveret i appen Kommentarer, herunder Erstat tekst, Indsæt tekst og Gennemstreget tekst.
  • Tilføj bemærkning til erstatning af tekst: Kommandoen for at tilføje en bemærkning om, at et tekststykke skal erstattes, findes kontekstmenuen, når du højreklikker.
  • Tilføj bemærkning til tekst: Kommandoen for at tilføje en bemærkning til teksten findes i kontekstmenuen, når du højreklikker.

Brug af kommandoer til tekstændring

Som standard er kommandoerne til tekstændring aktiveret i appen Kommentarer:

  • Vælg den tekst, der skal ændres, og begynd at erstatte teksten.
  • Tryk på Slet for at gennemstrege teksten.
  • Begynd at indtaste, uden at have valgt tekst på forhånd, for at tilføje tekst.

Kendte problemer

  • Når du indsætter en bemærkning om, at tekst skal erstattes, er det kun farven på den gennemstregede tekst, der ændres – ikke den indskudte tekst.
  • Kommandoerne til tekstændring fungerer ikke, hvis du dobbeltklikker på teksten for at vælge den.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?