Problem

Når du forsøger at oprette en PDF-fil med Adobe Acrobat Distiller, vises der en PostScript-fejllog såsom:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Fejl ved adgang til farveprofil: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Destillationstid: 0 sekunder (00:00:00)

**** End of Job ****

Når du bruger PDFMaker i et Microsoft Office-program, vil PDFMaker muligvis vise fejlmeddelelsen "FEJL" efterfulgt at meddelelsen "Adobe PDF-printeren kunne ikke oprette PDF-filen."

Løsninger

Vælg en eller flere af følgende løsninger:

Løsning 1: Geninstaller profilen USWebCoatedSWOP.icc.

Sådan downloades og udpakkes profiler:

1. Download ICC-erstatningsprofiler fra Adobes websted på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Udpak ZIP-filen.

Bemærk: Windows 2000-brugere kan bruge et værktøj såsom WinZip eller WinRAR til at udpakke ZIP-filen ved at højreklikke på den downloadede ZIP-fil og vælge funktionen Udpak. Windows XP-brugere kan højreklikke på ZIP-filen og vælge Udpak alle filer.

Sådan installerer du en manglende eller beskadiget profil:

1. Find profilen USWebCoatedSWOP.icc. Arkivet AdobeICCProfiles_0805.zip indeholder to mapper: CMYK-profiler og RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc ligger i mappen CMYK).

2. Højreklik på profilen og vælg Installer profil.

Bemærk: Fortsæt til Løsning 2, hvis Afinstaller profil vises.

Løsning 2: Fjern beskadigede profiler, og geninstaller profilerne manuelt.

Inden du fjerner ødelagte filer, bør du downloade og udpakke erstatningsprofiler:

1. Download ICC-erstatningsprofiler fra Adobes websted på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Udpak ZIP-filen.

Bemærk: Windows 2000-brugere kan bruge et værktøj såsom WinZip eller WinRAR til at udpakke ZIP-filen ved at højreklikke på den hentede ZIP-fil og vælge funktionen Udpak. Windows XP-brugere kan højreklikke på ZIP-filen og vælge Udpak alle filer.

Sådan fjerner du beskadigede profiler og geninstallerer dem:

1. Find profilen USWebCoatedSWOP.icc. Arkivet AdobeICCProfiles_0805.zip indeholder to mapper: CMYK-profiler og RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc ligger i mappen CMYK.

2. Højreklik på USWebCoatedSWOP.icc, og vælg Kopiér.

3. Hvis du bruger en 32-bit-udgave af Windows, skal du åbne C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Hvis du bruger en 64-bit udgave af Windows, skal du åbne C:\Programmer (x64)\Fælles filer\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Slet alle angivelser af USWebCoatedSWOP.icc.

5. Vælg Rediger > Sæt ind.

6. Hvis du bruger en 32-bit udgave af Windows, skal du åbne C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Hvis du bruger en 64-bit udgave af Windows, skal du åbne C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Slet alle angivelser af USWebCoatedSWOP.icc.

8. Vælg Rediger > Sæt ind.

Løsning 3: Fjern beskadigede profiler fra funktionen joboption.

Bemærk: Denne løsning fjerner fejlmeddelelsen, men ikke årsagen til problemet. Deaktivering af joboption-funktionen kan ændre farverne – på skærmen eller under udskrivning.

1. Vælg Start > Programmer > Acrobat Distiller for at starte Distiller.

2. I Distiller skal du vælge Indstillinger > Rediger Adobe PDF-indstillinger.

3. Klik på fanen Farve.

4. Vælg indstillingen Undlad at ændre farve under Farvestyringspolitikker.

5. Klik på Gem som.

6. Navngiv den ændrede joboption, klik på Gem, og klik på OK.

7. Gentag trin 2-6 for alle yderligere joboptioner, der bruges til at konvertere filer til PDF.

8. Vælg Filer > Afslut.

Baggrundsoplysninger

Denne fejl skyldes beskadigede ICC-profiler. Acrobat genererer fejlen, når det ikke kan åbne eller indlæse profilerne.

Yderligere oplysninger

Find ud af, om din computer kører en 32-bit- eller en 64-bit-version af Windows (TechNote kb407673)

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online