Retningen ændres, når der indsættes formfelter, som er kopieret fra en roteret side i en PDF-fil

Problem

Formfelter, som er kopieret fra en roteret side i et PDF-dokument, indsættes i en anden retning på den nye side.

Løsning

Genskab knapper, tekstfelter og links, som er placeret eller roteret ukorrekt.

Yderligere oplysninger

Retningen på henholdsvis formularknapper, tekstfelter og links i Acrobat afgøres af retningen på den side, de oprettes på. Hvis du roterer den side, de blev oprettet på, forbliver elementerne i deres originale retning, og tilpasses ikke den nye retning. Hvis du kopierer en knap, et tekstfelt eller et link til en side, som har en anden retning end den, de blev oprettet på, bibeholder elementet sin originale retning. Det fremstår derfor sidelæns og på den forkerte del af siden.

Retningen på formularer og tekstfelter kan også være uventet, hvis du erstatter en side i en PDF-fil med en side, hvis retning er anderledes end den originale sides. Anmodningen om retningsændring kan komme fra det program, PDF-filen blev oprettet i, eller fra en rotation, som blev anvendt på siden i Acrobat.

Hvis du f.eks. opretter en knap på nederste venstre hjørne af en PDF-side og derefter kopierer knappen til andre sider i PDF-filen, vises den altid i nederste venstre hjørne. Hvis den side, du kopierer knappen til, er roteret, vises knappen på det sted, der originalt var nederste venstre hjørne. Hvis siden roteres 90 grader med urets retning, fra stående til liggende stilling, vises knappen nu på sidens øverste venstre hjørne – fordi det var nederst til venstre inden rotationen. Knappen, og teksten i den, er indstillet til en stående side, og vises derfor sidelæns (90 grader). Det samme sker ved tekstfelter eller links – når et tekstfelt kopieres til en roteret side, vises kun en del af teksten i det.
 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?