Ofte stillede spørgsmål om og fejlfinding i forbindelse med Adobe Camera Raw og grafikprocessorer (GPU'er)

Camera Raw kan bruge en kompatibel grafikprocessor (også kaldet et videokort, grafikkort eller en GPU) til at accelerere en række opgaver.

Bemærk:

I dette dokument dækkes Camera Raw. Der er oplysninger om brugen af grafikprocessorer i Photoshop under:

Systemkrav

GPU-krav kommer snart til fotoredigering 

Fremtidige versioner af Camera Raw kræver GPU-understøttelse for at redigere fotos og bruge Camera Raw-filtret i Photoshop. Camera Raw understøtter stadig åbning og konvertering af fotos uden GPU-understøttelse, men alle værktøjer til redigering af billeder og metadata deaktiveres.

Der kræves ingen yderligere handling, hvis dit system automatisk understøtter begrænset eller fuld acceleration.

Vis Kontrollér, om Camera Raw anvender GPU'en for at finde ud af, hvordan du kontrollerer din computers GPU-understøttelse i Camera Raw. 

Hvis GPU-understøttelse er deaktiveret, kan du muligvis tillade support ved at udføre disse handlinger:

 • Opgraderer din GPU-driver.
 • Hvis din computer har mere end én GPU, skal du muligvis konfigurere computerens grafik eller strømbesparende indstillinger for at bruge den mere kraftfulde GPU, når Photoshop, Bridge eller After Effects kører.
 • Erstatter selve GPU'en.

Camera Raw understøtter et begrænset sæt funktioner, når GPU-understøttelse er deaktiveret. Disse omfatter:

 • Åbner raw-filer og andre understøttede filformater i Photoshop.
 • Åbning og visning af fotos med indstillinger kun ved zoom med tilpasningsvisning.
 • Konvertering og lagring af billeder i andre filformater, f.eks. konvertering af raw-filer til JPEG- eller TIFF-format. 

Hvilke funktioner i Camera Raw bruger en GPU?

 • Forstør detaljer. GPU-acceleration sker automatisk på kompatible systemer for Forbedrede detaljer og er ikke styret af Camera Raw-indstillinger.
 • Skærm: Optimer, hvordan Camera Raw sender oplysninger til din skærm. Det gør Camera Raw mere responsiv og muliggør funktioner som animeret zoom (scrubby zoom).

 • Billedbehandling, mens du redigerer: Med procesversion 5 GPU-accelereres de fleste justeringer. For eksempel kan acceleration forbedre, hvor hurtigt du ser resultater, når du flytter skydeknappen Tekstur. Brug af GPU hjælper også Camera Raw med at følge med kravene fra 4K-, 5K- og større skærme. GPU-accelereret billedbehandling blev tilføjet i august 2019 (version 11.4).

 • Åbn og gem: Camera Raw bruger din GPU til at accelerere gengivelsen af fotos til billedfiler, når du gemmer et eller flere fotos. Når du åbner eller lukker dialogboksen Camera Raw-filter, kan Camera Raw bruge din GPU til at gengive det billede, den sender til Photoshop. April 2022-udgivelsen (version 14.4) tilføjede GPU-accelereret Åbn og Gem.

 • Camera Raw vælger automatisk et passende niveau af GPU-acceleration til din computer: fra, begrænset eller fuld. 

Vælg fanen Ydeevne i Camera Raw-indstillinger for at se og tilpasse, hvordan Camera Raw bruger GPU-acceleration til interaktiv redigering. Se Kontrollér om Camera Raw anvender GPU'en for at få mere at vide.

Hvordan interagerer Camera Raws GPU-indstillinger med indstillingerne i Photoshop, Bridge og andre programmer?

GPU-indstillingerne i Photoshop eller indstillingen Brug softwaregengivelse i Bridge-indstillinger påvirker ikke GPU-præstationsindstillingerne i Camera Raw. Dette betyder, at de GPU-relaterede indstillinger i Camera Raw ikke ændres, når du aktiverer eller deaktiverer de GPU-relaterede indstillinger i Photoshop, Bridge eller andre programmer. Omvendt påvirker GPU-relaterede indstillinger i Camera Raw ikke andre tilknyttede programmer.

Hvilke faktorer kan begrænse ydeevnen for Camera Raw GPU-acceleration?

 • Hvis du ikke bruger en GPU, GPU-driver og operativsystem, der opfylder de anbefalede systemkrav.

 • Andre programmer der bruger betydelige GPU-, CPU- og hukommelsesressourcer, mens du bruger Camera Raw. Aktivitetsovervågning (Mac) og Jobliste (Windows) kan hjælpe dig med at identificere andre programmer, der konkurrerer med Camera Raw om ressourcer.

 • På bærbare computere kan ydeevnen variere baseret på computerens strømstyringsindstillinger, som f.eks. batterisparetilstand.

 • Selvom GPU-acceleration primært er afhængig af GPU'en, spiller CPU-hastighed også en rolle for acceleration og ydeevne for denne funktion.
 • Yderligere GPU-hukommelse kan forbedre ydeevnen, når du gemmer store mængder fotos i filer.

Kontrollér, om Camera Raw anvender GPU'en

Når Camera Raw kan bruge grafikprocessoren, er indstillingen Brug grafikprocessor aktiveret i Camera Raw-indstillinger. Sådan får du adgang til Indstillinger i Camera Raw:

 1. macOS: 

  • I Photoshop skal du vælge Photoshop > Præferencer > Camera Raw
  • I Bridge skal du vælge Adobe Bridge > Camera Raw-præferencer

  Windows:

  • I Photoshop skal du vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw
  • I Bridge skal du vælge Rediger > Camera Raw-præferencer
 2. I dialogboksen Præferencer skal du vælge fanen Ydeevne.

  Vis Camera Raw-præferencer
  Se præferencer for ydeevne

Panelet Ydeevne viser navnet på den tilgængelige GPU og dens tilgængelige videohukommelse. Under navnet på GPU'en vises status for GPU-acceleration i Camera Raw. Hvis du ikke kan se disse oplysninger, skal du enten installere en ny driver til din GPU, eller også opfylder dit system ikke minimumskravene.

Tilpasning af GPU-acceleration

Dit system understøtter muligvis begrænset eller fuld acceleration. Hvis dit system automatisk understøtter begrænset acceleration, kan du muligvis aktivere fuld acceleration, når du vælger Brug GPU til billedbehandling under indstillingen Tilpasset.

Acceleration kan også deaktiveres automatisk, fordi dit system ikke understøtter det eller på grund af en fejl. Hvis acceleration er deaktiveret, og der vises en fejlmeddelelse, opfylder din GPU-hardware, driverversion eller operativsystemversion muligvis ikke minimumskravene.

Du kan deaktivere GPU-acceleration med indstillingen Tilpasset, hvis du opdager problemer, som Camera Raw ikke registrerede automatisk.

Under Ydeevne har feltet Brug grafikprocessor følgende indstillinger:

Automatisk

Brugerdefineret

 • Auto Camera Raw bestemmer automatisk niveauet for GPU-støtte. Dette baseres på systemets hardware og konfiguration af operativsystemet og er standardindstillingen.
 • Tilpasset Du kan tilpasse, hvordan Camera Raw bruger din GPU ved at vælge en understøttet mulighed.
  • Brug GPU til visning
  • Brug GPU til billedbehandling (Processing version 5 eller nyere) 
  • Brug GPU til at åbne og gemme

Se Hvilke funktioner i Camera Raw bruger en GPU? for at vide mere om disse niveauer af GPU-acceleration.

 • Fra Camera Raw bruger ikke grafikprocessoren (GPU).

Bestem dit GPU-mærke og -model

Mærket og modellen af din GPU eller videodapter vises i dialogboksen Camera Raw-indstillinger. Sådan får du adgang til dette:

macOS

 • I Photoshop skal du vælge Photoshop > Præferencer > Camera Raw
 • I Bridge skal du vælge Adobe Bridge > Camera Raw-indstillinger

Windows

 • I Photoshop skal du vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw
 • I Bridge skal du vælge Rediger > Camera Raw-præferencer

Hvis du ikke kan se mærket og modellen i dialogboksen Camera Raw-præferencer, skal du navigere til følgende sted i dit operativsystem:

(macOS) Klik på Apple-logoet i øverste venstre hjørne, og vælg Om denne Mac.

(Windows) I kontrolpanelet skal du vælge Enhedshåndtering > Skærmkort.

Opdater grafikdriveren

Hvis Camera Raw ikke bruger GPU'en, og skærmkortet opfylder de mindste systemkrav, skal du opdatere grafikdriveren.

macOS

Grafikdrivere opdateres via opdateringer til operativsystemet. Sørg for, at du har de nyeste opdateringer til operativsystemet, ved at kontrollere Systempræferencer eller Opdateringer i App Store.

Windows

Download den nyeste driver direkte fra GPU-producentens websted:

Bemærk:

Vigtigt: Grafikdriveren opdateres ikke ved at køre Windows Update. Gå ind på webstedet for producenten af grafikkortet for at finde driveropdateringerne.

Kan Camera Raw udnytte flere grafikprocessorer (GPU'er) eller -kort?

 • Camera Raw kan på nuværende tidspunkt ikke udnytte mere end én grafikprocessor (GPU) på et givet tidspunkt. Brug af to GPU'er forbedrer ikke Camera Raws ydeevne.
 • Hvis du bruger flere GPU'er med forskellige drivere, kan der opstå problemer med de Camera Raw-funktioner, som accelereres af grafikprocessoren (GPU).
 • Du opnår de bedste resultater, hvis du slutter to (eller flere) skærme til én GPU.
 • Hvis din computer både har en integreret og diskret GPU (findes normalt på bærbare computere), kan grafikindstillinger og strømstyringsfunktioner i dit operativsystem bestemme, hvilken GPU der er tilgængelig for Camera Raw. Læs dokumentationen fra operativsystemets producent for at få yderligere oplysninger. Hvis du bruger macOS, henvises du til dette Apple-dokument.
 • I producentens brugervejledning til driveren findes der oplysninger om, hvordan du vælger en bestemt GPU som den primære i Windows.
 • Hvis en af dine GPU'er er en ekstern GPU, kan eller kan den ikke være den enhed, der er tilgængelig for Camera Raw. Hvis du bruger Windows, skal du læse computerproducentens dokumentation og dokumentation fra producenten af dit eksterne GPU-kabinet. Hvis du bruger macOS, skal du se denne Apple-dokumentation: Brug en ekstern grafikprocessor til din Mac.
 • Hvis du har mere end én GPU, skal du sikre dig, at de er af samme mærke og model. I modsat fald risikerer du, at programmet går ned, eller der kan opstå andre problemer.
 • Brug Enhedshåndtering i Windows til at deaktivere en GPU. Højreklik på kortets navn i Enhedshåndtering, og vælg Deaktiver.
Den kontekstafhængige menu til deaktivering af grafikkortet i Adobe Camera Raw

Fejlfinding

Problemer der muligvis kan opstå

 • Billedområdet i Camera Raw-dialogboksen er helt blåt eller hvidt.
 • Når du justerer udviklingsskydeknapper, flimrer billedets lysstyrke, eller farverne ændres pludseligt.
 • Nedbrud af programmet når Camera Raw bruges, generelle nedbrud og fastfrysninger eller uforklarlige forsinkelser.
 • Acceleration via grafikprocessoren er deaktiveret pga. fejl vises under Brug grafikprocessor i Camera Raw-præferencernes Ydeevne-panel.
 • Billedeksempler og miniaturer vises side om side eller er ødelagte under Windows.
 • Camera Raw bruger ikke GPU-accelerationen på det forventede niveau automatisk, eller indstillingen for brug af GPU til visning eller brug af GPU til billedbehandling er deaktiveret.
 • Følgende fejlmeddelelser vises:
  • "På grund af en runtime-fejl er GPU-acceleration blevet deaktiveret i den resterende tid af sessionen."
  • "På grund af en runtime-fejl er GPU-acceleration sat til Begrænset i den resterende tid af sessionen."
Fejlmeddelelse under indstillingen Brug grafikprocessor

Runtime-fejl
Fejlbesked på macOS

Løsninger

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Opdater Photoshop og Camera Raw
 • Opdater grafikdriveren
 • Brug indstillingen Tilpasset under præferencer for ydeevne til at deaktivere Brug GPU til billedbehandling.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du bruge tilpassede indstillinger under præferencer for ydeevne til at deaktivere Brug GPU til billedbehandling, hvis den er tilgængelig.
 • Hvis problemerne fortsætter, skal du bruge tilpassede indstillinger under præferencer for ydeevne til at deaktivere Brug GPU til visning, hvis den er tilgængelig.
 • Deaktiver grafikacceleratorer fra tredjepart. Hjælpeprogrammer og haxies til overclocking af grafikprocessoren fra tredjepart understøttes ikke (f.eks. Riva Tuner og MSI Afterburner).
 • Deaktiver Automatisk skift af grafikfunktion under fanen Energibesparelse i Systempræferencer (macOS).
 • Udskift GPU'en med en nyere, kompatibel GPU.
 • Hvis du bruger Camera Raw 11.3 eller ældre, skal du deaktivere Brug grafikprocessor i præferencerne for Camera Raw:
  • (macOS) I Photoshop skal du vælge Photoshop > Præferencer > Camera Raw. I Bridge skal du vælge Adobe Bridge > Camera Raw-præferencer
  • (Windows) I Photoshop skal du vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw. I Bridge skal du vælge Rediger > Camera Raw-præ
 • (Hvis du bruger Camera Raw version 11.3 eller ældre) Indstil Camera Raw til at bruge Windows DirectX eller macOS Metal. For at gøre dette skal du åbne Præferencer > Camera Raw og kontrollere, at indstillingen for GPU er sat til OpenGL. Luk Photoshop, og find filen Camera Raw GPU Config.txt:
  • (macOS) /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

Brugerens Bibliotek-mappe er som standard skjult i macOS X 10.7 og nyere. Følg disse anvisninger. Slet filen Camera Raw GPU Config.txt manuelt, og genstart Photoshop.

Fejlfinding af GPU-problemer i Camera Raw og Lightroom

Hvis GPU-acceleration ikke er aktiveret eller ikke fungerer som forventet, kan du prøve at løse problemet ved at følge nedenstående trin. Trinnene gælder for følgende versioner af Camera Raw, Lightroom og Lightroom Classic til macOS og Windows:

 • Camera Raw 11.4 og nyere
 • Lightroom 3.0 og nyere 
 • Lightroom Classic 8.4 og nyere 

1. Kontrollér, at du har den nyeste version af Camera Raw eller Lightroom

Du kan læse mere om de nyeste versioner af Camera Raw og Lightroom i følgende artikler:

2. Sørg for, at systemet opfylder kravene til GPU-acceleration

Tekniske krav til GPU-hardware og -software til brug sammen med Lightroom Classic 8.4 og nyere samt Lightroom 3.0 og nyere er identiske med de krav, der gælder for Camera Raw:

3. Læs oplysningerne i dialogboksen Præferencer

Åbn dialogboksen Præferencer for Camera Raw eller Lightroom, og læs de oplysninger, der vises der. Indsaml følgende oplysninger, hvis du vil skrive om et problem med GPU-acceleration på et brugerforum eller kontakte teknisk support:

 • Versionsnummer af Camera Raw eller Lightroom
 • Navnet på GPU'en
 • Versionsnummer på GPU-driveren, hvis det vises sammen med GPU-navnet
 • Mængde af GPU-RAM
 • De valgte indstillinger
 • Indhold af en evt. fejlmeddelelse
Vigtige oplysninger i dialogboksen Præferencer i Camera Raw. Du finder de samme oplysninger i en tilsvarende dialogboks i Lightroom.
Vigtige oplysninger i dialogboksen Præferencer i Camera Raw. Du finder de samme oplysninger i en tilsvarende dialogboks i Lightroom.

4. Indsaml alle relevante logfiler

Indsaml, og send alle logfiler til Adobe ved alle henvendelser ang. fejl og problemer.

Forsigtig:

Afslut programmet (Bridge, Photoshop eller Lightroom) inden du indsamler logfilerne.

Logfilerne relateret til GPU-acceleration i Camera Raw, Lightroom og Lightroom Classic gemmes i den samme mappe.

For at finde logfilerne vedrørende et problem skal du gøre følgende:

 1. Afslut appen.
 2. Start appen igen.
 3. Forsøg at genskabe problemet vha. så få trin som muligt.
 4. Afslut programmet igen.
 5. Indsaml logfilerne.
 • Logfilerne gemmes på følgende placering i Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Mappen kan åbnes følgende måde i Windows:
  1. Tryk på Windows-tasten.
  2. Skriv "Run".
  3. Skriv "%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs".

Eksempel: C:\Brugere\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

 • Logfilerne gemmes på følgende placering på en Mac-computer: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Mappen kan åbnes følgende måde på en Mac-computer:
  1. Åbn Finder, vælg menuen Gå.
  2. Vælg Gå til mappe.
  3. Indtast stien ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw.
  4. Klik på Gå.

Eksempel: /Brugere/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

Send logfilerne for det program, du bruger.
Send logfilerne for det program, du bruger.

(Kun Windows) Gem DxDiag-rapporten

Dxdiag-værktøjet kan generere en rapport, der kan være en hjælp for teknikerteamet til at undersøge problemet.

 1. Tryk på Windows-tasten på tastaturet, eller klik på Windows-ikonet på proceslinjen.
 2. Skriv "dxdiag" for at søge efter det relevante program.
 3. Tryk på Enter.
 4. Vent, til DxDiag-vinduet vises.
 5. Når knappen Gem alle oplysninger er aktiv, skal du klikke på den.
 6. Gem filen DxDiag.txt, og send den sammen med en beskrivelse af problemet.

5. Opdater driverne og operativsystemet

I tilfælde af problemer er det første, man altid skal gøre, er at kontrollere versionen af operativsystemet og GPU-driveren, opdatere dem til den nyeste version, og derefter kontrollere, om problemet stadig opstår.

Hvis opdatering af operativsystemet og GPU-driveren har løst problemet, skal du nævne det i din henvendelse. (For eksempel: "version n fungerer ikke, men n+1 fungerer.")

Du kan læse mere i Opdater grafikdriveren.

6. Find filen TempDisableGPU3 eller TempDisableGPU2, og slet dem

Find frem til mappen CameraRaw eller GPUBrug på samme måde, som du brugte til at finde frem til mappen Logs.

 • Placering i Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • Placering på en Mac-computer: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU

Hvis der opstår alvorlige, uoprettelige fejl under GPU-initialiseringen, genererer Camera Raw eller Lightroom filen TempDisableGPU3 (eller i visse tilfælde TempDisableGPU2). Mappen GPU indeholder en undermappe til det program, du bruger. Åbn undermappen, og kontrollér, om disse filer er til stede.

Eksempel på filen TempDisableGPU3
Eksempel på filen TempDisableGPU3

Hvert program, der bruger GPU-acceleration, har sin egen undermappe.
Hvert program, der bruger GPU-acceleration, har sin egen undermappe.

Hvis filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3 findes i mappen på initialiseringstidspunktet, deaktiveres GPU-acceleration automatisk i Camera Raw. Dette sker for at forhindre, at appen går ned ved opstart.

Du kan slette filen for at køre initialiseringen igen. Hvis fejlen kun var midlertidig, fungerer GPU-acceleration sandsynligvis korrekt igen, når du har slettet filen. 

Brugerdefinerede præferencer, når "Brug GPU til visning" er aktiveret
Brugerdefinerede præferencer med kun "Brug GPU til visning" aktiveret for Camera Raw version 14,3.

Hvis filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3 findes, skal du gøre som følger:

 1. Afslut appen.
 2. Slet filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3.
 3. Start appen igen.
 4. Åbn dialogboksen Præferencer i appen.
 5. Kontrollér, at GPU-acceleration nu er aktiveret.
 6. Hvis GPU-acceleration ikke er aktiveret, skal du afslutte programmet og kontrollere igen, om filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3 stadigvæk findes. Indsaml alle logfiler ved hjælp af anvisningerne ovenfor.
 7. Indsaml logfilerne fra mappen CameraRaw/Logs.
Adobe-logo

Log ind på din konto