Jævn rulning i artikler

Får du vist den korrekte artikel?

Denne artikel henviser til Digital Publishing Suite. Du kan finde artiklen om Digital Publishing Solution (DPS 2015) på Oprette DPS 2015-artikler i InDesign.

Du kan aktivere indstillingen Jævn rulning for individuelle artikler. Jævn rulning (må ikke forveksles med rulbare rammer) er praktisk til lange layouts på en enkelt side, f.eks. en indholdsfortegnelse. Når jævn rulning er aktiveret, kan du oprette designet herefter. Til iPad kan du f.eks. oprette dokumenter i højformat eller tværformat, der måler henholdsvis 1024 x 2000 og 768 x 2000.

Et dokument med flere sider kan ikke bruges til en artikel med jævn rulning. Hvis du opretter artikler med jævn rulning ved hjælp af PDF-billedformatet, er knibning og zoom ikke aktiveret.

I InDesign kan du bruge dialogboksen Nyt dokument eller Dokumentopsætning til at angive sidestørrelsen.

Rulning side for side og jævn rulning

A. Vandret rulning side for side B. Vandret jævn rulning C. Lodret rulning side for side D. Lodret jævn rulning 

Hvis du vil oprette en artikel med jævn rulning, skal du gøre ét af følgende:

 1. Opret et ensidet dokument med passende mål, f.eks. 1024 x 2000 til et dokument i tværformat eller 768 x 2000 til et dokument i højformat.

 2. Klik på Tilføj i en artikelvisning af panelet Folio Builder for at oprette en artikel.

 3. Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Ny artikel:

  Jævn rulning

  Vælg Kun vandret, hvis artiklen kun skal indeholde layout i tværformat med jævn rulning. Denne indstilling er velegnet til en artikel i en folio, der kun er vandret, eller en artikel, hvor tværformatversionen er Jævn rulning, og højformatversionen er slået fra (fastgør til side). Vælg Begge retninger til folioer med dobbeltretning, hvor begge layout har jævn rulning.

  Højformat/tværformat (InDesign CS6)

  Angiv det layout, der skal bruges til artiklen. Dette er særlig nyttigt, hvis du har oprettet alternative layout. Hvis dine højformat- og tværformatlayout er i separate dokumenter, skal du vælge det korrekte layout for den ene indstilling og Ingen for den anden. Åbn derefter det andet dokument, og tilføj det som det andet layout.

  Højformat/tværformat (InDesign CS5/CS5.5)

  Angiv retningen af dokumentet. Vælg f.eks. Højformat til et 768 x 2000-dokument. Vælg Tværformat til et 1024 x 2000-dokument.

 4. Klik på OK.

 5. Føj det andet layout til artiklen i en folio med dobbeltretning.

Yderligere information

Du kan også oprette en artikel med jævn rulning ved at importere den. Opret _h- og _v-kildefiler, og brug indstillingen Importer artikel. Se Import af InDesign-artikler.

Jævn rulning virker kun lodret i øjeblikket. Hvis du vil rulle vandret i en artikel, kan du oprette en rulbar ramme. Se Rulbare rammeoverlejringer

Hvis du vil tilpasse størrelsen på en side med jævn rulning, skal du bruge værktøjet Side til at vælge siden og derefter justere sidens højde.

Videoselvstudium

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?