Fejlfinding ved aktivering og deaktivering

Find enkle løsninger på almindelige problemer ved aktivering og deaktivering.

Aktiveringsproblemer

Hvad er aktivering?

Ved aktivering oprettes der forbindelse mellem en app eller tjeneste og en gyldig brugerlicens.

For de fleste apps er processen meget enkel, og den igangsættes automatisk, når du logger på. Dog kan der af og til opstå fejl, f.eks. hvis der ikke kan oprettes forbindelse til aktiveringsserveren, hvis licensen ikke er aktiv, eller hvis der prøves at installere en app på mere end to computere.

Her er løsningerne på nogle udbredte aktiveringsproblemer med ikke-Creative Cloud-produkter.

Bemærk:

Oplever du problemer med at aktivere en Creative Cloud-app eller -tjeneste? Se Fejlfinding af problemer med aktivering af Creative Cloud.

Er dato- og tidsindstillingerne på computeren korrekte?

Hvis computerens systemur ikke er korrekt, kan det forårsage problemer med aktiveringen. Har du nulstillet dato- og tidsindstillingerne på computeren for nylig? Kontroller, at uret i computersystemet er indstillet til korrekt dato og klokkeslæt.

Er der forbindelse til internettet?

Kontrollér, at internetforbindelsen fungerer, før du forsøger at aktivere. Hvis du er forbundet, og du stadig modtager tilslutningsfejl, så forsøg med løsningerne i Løs forbindelsesfejl.

Er appen installeret på for mange computere?

Hvis du har købt en enkelt licens til Adobe-softwaren, kan du installere appen på to computere. Men du må kun bruge det på en computer ad gangen. Hvis du vil installere appen på en tredje computer, skal du deaktivere den på én af første to computere.

Kontrollér, om du har forbindelse til internettet, åbn den app, du vil deaktivere, og
vælg Hjælp> Deaktiver. Du kan få flere oplysninger i Aktivering og deaktivering af Adobe-produkter.

Hvis du ønsker at køre en app på flere computere samtidigt, skal du købe en anden licens fra Adobe-butikken.

Har du brug for at aktivere offline?

Creative Cloud, Acrobat DC og abbonementer kræver online-aktivering. Se Log ind for at aktivere dine Adobe-apps.

For CS6, CS5.5 og CS5 produkter er det muligt at aktivere softwaren offline, hvis den computer, hvorpå softwaren er installeret, ikke kan oprette forbindelse til internettet eller Adobes aktiveringsservere. For vejledning se Offlineaktivering.

Fejlkoder ved aktivering

Her kan du se koderne for aktiveringsfejl, der opstår jævnligt, samt deres løsninger.

Fejlkode Fejlmeddelelse Løsning
 

“Maksimalt antal aktiveringer overskredet for [produkt]. Dette serienummer er allerede blevet aktiveret på 2 computere".

-eller-

“Maksimalt antal aktiveringer overskredet.”

Se beskrivelsen af fejlen "Aktiveringsgrænsen er nået" eller "Login mislykkedes".
159:41

"Ingen internetforbindelse"

-eller-

"Det var ikke muligt at aktivere [produktnavn]". Der kræves produktaktivering, for at dette produkt kan bruges...”

-eller-

“Enten er din computer offline, eller også er uret på computeren indstillet forkert, hvilket medfører en forbindelsesfejl. En internetforbindelse er påkrævet. Opret forbindelse til internettet, eller indstil uret, og prøv igen.”

-eller-

“Opret forbindelse til internettet, og prøv igen.”


Se Løs forbindelsesfejl.
  "Kunne ikke aktivere | Macromedia-produkter." Se Fejl: Kunne ikke aktivere | Macromedia-produkter.
  E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED Du er ved at aktivere Adobe Digital Editions 1.x eller læser EPUB-dokumenter. Se Ret fejlen E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED i Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Du forsøger at starte Adobe Digital Editions 2.0. Se Aktiveringsfejl i Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Systemets klokkeslæt er ukorrekt. Indstil rigtig dato og klokkeslæt på din computer.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Der blev ikke fundet nogen internetforbindelse. Det kan blandt andet skyldes timeout på forbindelsen på grund af firewallindstillinger eller et mislykket forsøg på at fortolke et værtsnavn på grund af proxyindstillingerne. Se Løs forbindelsesfejl for at tjekke din firewall eller proxy-indstillinger og forsøg igen.
129:17   Du er ved at starte CS5.5 på macOS i New Zealand. Se Fejl nr. 129:17 | Start af Creative Suite 5.5-produkt i New Zealand.
194:01 Attempting to deactivate an unactivated machine (forsøg på at deaktivere en maskine, der ikke er aktiveret) Du er ved at deaktivere appen, men du har ikke aktiveret den endnu. Se Aktivering og deaktivering af Adobe-produkter.
194:6 Aktivering mislykket Se Aktivering Mislykket | Fejl 194:6.
194:110 Aktivering mislykket Du har allerede påbegyndt processen "Deaktiver alle" inden for de sidste 72 timer. Du kan prøve at påbegynde processen igen efter 72 timer.
194:112 Client clock out of sync (klientens ur er ikke synkroniseret) Systemets klokkeslæt er ukorrekt. Indstil rigtig dato og klokkeslæt på din computer.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure (netværksfejl) Der blev ikke fundet nogen internetforbindelse. Det kan blandt andet skyldes timeout på forbindelsen på grund af firewallindstillinger eller et mislykket forsøg på at fortolke et værtsnavn på grund af proxyindstillingerne. Se Løs forbindelsesfejl for at tjekke din firewall eller proxy-indstillinger og forsøg igen.

213:5

213:10

  Disse fejl skyldes en skrivebeskyttet SLStore-mappe. Se Konfigurationsfejl | Creative Cloud.

Deaktiveringsproblemer

Hvad indebærer deaktivering?

Ved deaktivering afbrydes forbindelsen mellem en app eller service og en gyldig brugerlicens. Du kan deaktivere en app uden at afinstallere den på computeren og genaktivere den på et senere tidspunkt.

Der kan af og til opstå problemer ved deaktivering – f.eks. hvis du ikke har adgang til den computer, du ønsker at deaktivere en installeret app på.

Her er løsningerne på nogle almindelige problemer ved deaktivering.

Bemærk:

Oplever du problemer med at deaktivere en Creative Cloud-app eller -tjeneste? Se Fejlfinding af problemer med aktivering af Creative Cloud.

Installerede du dine apps uden at deaktivere dem?

Når en app afinstalleres på en computer, deaktiveres licensen ikke samtidig. Hvis du vil deaktivere en app, skal du følge vejledningen for produktet nedenfor. Hvis du afinstallerede din app fra en computer, som du ikke har adgang til, se Har du mistet adgang til din forrige computer?

Vælg dit produkt

Acrobat DC

Sørg for, at du har forbindelse til internettet. Geninstaller Acrobat Pro DC eller Acrobat Standard DC på den computer, hvor den oprindeligt blev installeret.

Acrobat DC-abonnement (købt via Creative Cloud eller Document Cloud)

Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Start appen og log på, når du bliver bedt om det, og tryk på Hjælp > Log [dit Adobe ID] af.
  • Log af via kontosiden. Du kan finde flere oplysninger under Log af via kontosiden

Acrobat DC (eviggyldig licens)

Start appen og log på, når du bliver bedt om det, og tryk på Hjælp > Log [dit Adobe ID] af.

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X eller Acrobat 9

Sørg for, at du har forbindelse til internettet. Geninstaller appen på den samme computer, som den oprindeligt blev installeret på. Vælg Hjælp > Deaktiver i appen.

CS2, CS3 eller Acrobat 7, 8 eller 3D

Vores ældre servere til aktivering af tidligere versioner af Acrobat og Creative Suite (CS) er blevet fjernet. Uden aktiveringsserverne vises der en aktiveringsfejl i disse programmer, når du forsøger at aktivere en licens. Oplysninger om, hvordan du kan installere en programversion, der ikke kræver aktivering, findes i artiklen Fejlen: "Der kan ikke oprettes forbindelse til aktiveringsserveren" | CS2, Acrobat 7, Audition 3 eller Aktiverings- eller forbindelsesfejl | CS3, Acrobat 8.

De berørte programmer er: Creative Suite 2 og 3, Acrobat 7 og 8 (Standard og Professional) og Acrobat 3D version 8.

Du kan få flere oplysninger i afsnittet Aktivering og deaktivering af produkter.

Har du mistet adgangen til din tidligere computer?

Hvis du ikke har adgang til din gamle computer, hvor du installerede appen – hvad enten det skyldes, at du har mistet den, den er blevet stjålet eller beskadiget eller er låst – bliver du nødt til at kontakte Adobe for at deaktivere appen.

Hvis du har opgraderet computerens hardware, udskiftet en harddisk, opgraderet operativsystemet eller formateret computeren, inden du deaktiverede softwaren, er aktiveringsforbindelsen muligvis blevet afbrudt.

Deaktiveringsmuligheden nedtonet eller manglende?

Hvis den software, du ønsker at deaktivere, er en del af en pakke, kan du forsøge at deaktivere en anden app i pakken. Åbn en tilfældig app i pakken, og tryk på Hjælp > Deaktiver.

Hvis din virksomhed købte produktet med en volumenlicensaftale, kan du ikke deaktivere det. Kontakt administratoren for volumenlicenser for at få hjælp.

Adobe-logo

Log ind på din konto