Fejlfinding i forbindelse med Creative Cloud-aktiveringsfejl

Her er de oftest forekommende problemer med aktivering af Creative Cloud og forslag til, hvordan du kan løse dem.

Forsigtig:

Dette dokument beskriver aktiveringsfejlkoder for Creative Cloud 2018 og tidligere versioner.

For Creative Cloud 2019-apps se Licensproblemer | Creative Cloud 2019

Fejlkode Fejlmeddelelse eller problem Løsning
n/a "Maksimalt antal aktiveringer overskredet
for [produkt]. Dette serienummer er allerede blevet aktiveret på 2 computere".
 
ELLER
 
"Maksimalt antal aktiveringer
overskredet"
Se "Aktiveringsgrænsen er nået" eller "Login mislykkedes".
n/a "Jeg kan ikke logge på Creative Cloud eller åbne en Creative Cloud-app."

Kontrollér, at der er forbindelse til internettet, og prøv igen.

Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan du i denne tabel finde fejlen samt den anbefalede løsning.

n/a "Hver gang jeg prøver at åbne en Creative Cloud-app, bliver jeg bedt om at indtaste et serienummer. Jeg troede ikke, at jeg havde brug for et serienummer til Creative Cloud.” Du skal ikke indtaste et serienummer. Se Fejlfinding, når Creative Cloud-programmerne beder om et serienummer.
n/a

"Det var ikke muligt at aktivere [produktnavn]. Der kræves produktaktivering, for at dette produkt kan bruges.”

ELLER

"Opret forbindelse til internettet, og prøv igen."

ELLER

“Enten er din computer offline, eller også er uret på computeren indstillet forkert, hvilket medfører en forbindelsesfejl. En internetforbindelse er påkrævet. Opret forbindelse til internettet, eller indstil uret, og prøv igen.”

Kontrollér først, at du har forbindelse til internettet, og at dato og tid er indstillet korrekt på computeren. Hvis det ikke løser problemet, skal du læse Avanceret tilslutningsfejlfinding, hvor der findes anvisninger til nulstilling af værtsfilen.
n/a

"Ugyldigt serienummer"

ELLER

"Det serienummeret, du indtaster, er blevet annulleret"

ELLER

"Det serienummeret, du indtaster, er ugyldigt"

Hvis denne fejlmeddelelse vises under installationen af Creative Suite 6, skyldes det, at det serienummer, du prøver at bruge, er ugyldigt og er blevet blokeret af Adobe. Adobe blokerer serienumre, som ikke er udstedt af Adobe, eller som er udstedt af uautoriserede sælgere eller genereret via ulovlig software. I de fleste tilfælde opdager du først, at serienummeret er blevet blokeret, når du forsøger at installere eller geninstallere softwaren. Du kan læse mere om emnet under Original Adobe-software.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” Der blev ikke fundet nogen internetforbindelse. Problemet kan bl.a. skyldes timeout på forbindelsen pga. firewallindstillinger eller et mislykket forsøg på at fortolke et værtsnavn pga. proxyindstillingerne. Kontrollér firewall- eller proxyindstillingerne, og prøv igen. Se Løs forbindelsesfejl for at få flere oplysninger.
194:01 “Forsøg på at deaktivere en computer, som ikke er aktiv” Du er ved at deaktivere programmet, men du har ikke aktiveret det endnu. Du kan læse mere i Aktivering og deaktivering af Creative Cloud-apps.
194:110 “Aktivering mislykket” Du har allerede påbegyndt processen "Deaktiver alle" inden for de sidste 72 timer. Du kan prøve at påbegynde processen igen efter 72 timer.
194:112 "Client clock out of sync" (klientens ur er ikke synkroniseret) Systemets klokkeslæt er ukorrekt. Indstil rigtig dato og klokkeslæt på din computer.
208:1
208:2
208:3
"Error_NetworkFailure" (netværksfejl) Der blev ikke fundet nogen internetforbindelse. Problemet kan bl.a. skyldes timeout på forbindelsen pga. firewallindstillinger eller et mislykket forsøg på at fortolke et værtsnavn pga. proxyindstillingerne. Kontrollér firewall- eller proxyindstillingerne, og prøv igen. Se Løs forbindelsesfejl for at få flere oplysninger.
213:5
213:10
n/a Disse fejl skyldes en skrivebeskyttet SLStore-mappe. Du kan læse mere i Konfigurationsfejl i Adobe Creative Cloud.
Adobe-logo

Log ind på din konto