Fejlfinding af masseoverførsel af brugere via CSV | Adobe Admin Console

Oversigt

Funktionen Tilføj brugere med CSV, som findes på siden Brugere, giver en administrator mulighed for at oprette flere brugerkonti i Admin Console ved hjælp af en CSV-fil. Status og fremskridt for oprettelsen af en brugerkonto vises på siden Resultater af massehandlinger. Du kan til enhver tid annullere oprettelsen af brugerkontoen.

Du kan få flere oplysninger om at arbejde med brugere i Admin Console under Administrer brugere.

Krav til filer

Følgende er behandlingskrav, som administratoren skal opfylde, før vedkommende uploader en fil:

 • Filformat og sidehoveder
 • Fildata- eller rækkekrav

Filformat og sidehoveder

 • Filen er i CSV-format (kommaseparerede værdier) og har .csv-suffiks. Hver post er på en separat linje og er afgrænset af et linjeskift (CRLF). Det kan f.eks. være aaa,bbb,ccc CRLF. Du kan finde flere oplysninger under RFC 4180 (Specifikation af CSV-fil)
 • Kolonneoverskriften er gyldig. Sidehovedrækken er obligatorisk. Du kan få flere oplysninger om obligatoriske eller valgfrie felter og filformatet i tabellen CSV-filformat i Administrer brugere.
Bemærk:

De CSV-filer, du uploader, skal bruge kommaer (",") som afgrænser for at adskille felter. 

På nogle sprog bruger operativsystemet et semikolon (";") som feltafgrænser. Det får Microsoft Excel til at gemme filerne med semikolon som afgrænser, hvilket får databehandlingen til at mislykkes. Du kan midlertidigt opdatere de regionale indstillinger for at løse dette problem. Alternativt kan du – når du gemmer filen i Excel – vælge Gem som og gemme filen i CSV-format ved at vælge UTF-8 som kodningstype.

Løsning

Forsigtig:

De ændringer, der er beskrevet i det følgende, kan påvirke andre programmer og regneark. Derfor skal du foretage de påkrævede ændringer i CSV-filen og derefter tilbagestille disse indstillinger. 

Windows 10

 1. Gå til Indstillinger i Windows.

 2. Gå til Tid og sprog > Område > Flere indstillinger for dato, klokkeslæt og internationale indstillinger > Skift dato-, klokkeslæts- eller talformat.

 3. På rullelisten Format skal du vælge Dansk.

Windows 7

 1. Gå til Kontrolpanel > Alle elementer i Kontrolpanel > Område.

 2. På rullelisten Format skal du vælge Dansk.

Data- eller rækkekrav

Sørg for, at følgende krav er opfyldt for hver datarække:

 • Den består af en gyldig e-mailadresse.
 • Produktprofiler (eller -konfigurationer) er gyldige, hvis de findes.
Bemærk:

Hvis du er Teams-kunde, skal du ændre kolonnetitlen Produktkonfigurationer til Teamprodukter. Angiv også produktnavnet (ikke produktprofilnavnet) for dataene i denne kolonne.

 • Indstillingerne er gyldige, hvis de findes.
Bemærk:

Landekoder skal være ISO 3166-koder med to bogstaver (alpha-2).

Krav til filstørrelse

Din CSV-fil kan indeholde op til 25.000 rækker (5.000 for optimal ydelse). Hvis filen har mere end 5.000 rækker, vil du opleve problemer med ydelsen, når filen behandles i Admin Console (se det efterfølgende afsnit, Filbehandling). Vi afviser dog alle CSV-filer, der har mere end 25.000 rækker.

Hvis du har brug for at uploade mere end 25.000 brugere, anbefaler vi en af følgende muligheder:

 1. Opdel din CSV-fil i flere filer på 25.000 rækker (maks.). Brug 5.000 rækker eller derunder for at opnå optimal ydelse.
 2. Brug Adobes brugersynkroniseringsværktøj. Et kommandolinjeværktøj, der flytter bruger- og gruppedata fra din virksomheds enterprise-katalogsystem (f.eks. Active Directory eller et andet LDAP-system) til din organisations katalog i Adobe Admin Console.
 3. Brug Adobes REST API til brugerstyring. Du kan integrere denne API i din organisations administrative programmer og processer.
 4. Hvis du har konfigureret Federated ID'er i Admin Console med Microsoft Azure eller Google-føderation, skal du bruge deres Admin Console-connectorer. Se Konfigurer Google-føderation for SSO med Adobe eller Konfigurer SSO med Azure AD Connector.
 5. Hvis du ikke kan bruge nogen af ovenstående metoder til masseupload af brugere, skal du logge ind på Admin Console, gå til Support og kontakte Adobe Kundepleje.

Filbehandling

Når en fil bliver behandlet, vil hver post – baseret på det specifikke domæne – blive behandlet individuelt som beskrevet i følgende tabel.

Når alle behandlingsprocesser er afsluttet, bliver der sendt et resumé til den administrator, der har igangsat dem. Hvis importhandlingen annulleres, stopper behandlingen. Rækker, der allerede er blevet behandlet, bliver dog ikke rullet tilbage.

Bemærk:

Vi opdaterer organisationer (teams eller virksomheder) til virksomhedslagermodellen for at muliggøre virksomhedslagring og andre funktioner på virksomhedsniveau for Adobe ID-brugere.

Du vil få besked, når det er tid til, at din organisation skal modtage denne opdatering. Efter opdateringen flyttes Adobe ID-brugere til virksomhedslagring, og organisationen styrer deres virksomhedsprofiler
direkte.

Identitetstype

Handling

Undtagelser

Federated ID

 • Brugerposten bliver oprettet med det angivne brugernavn.
 • Kontoen føjes til angivne produktprofiler.
 • E-mailadressen bruges ikke, undtagen til at fastsætte domænet.
 • Der sendes en e-mail til brugeren, hvis meddelelsesindstillingen for Produktprofil er aktiveret.

 • Brugernavn findes
 • Et land – hvis det er tilgængeligt – er ikke åbent for Adobe-handelsaktiviteter*
 • Afhængigt af organisations- eller kontrakttypen sker der en af følgende ting, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal licenser til rådighed gennem den specificerede produktprofil:
  • Teams : Fejlen "Der er ikke nok licenser" vises
  • VIP: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Da licenskvoten er overskredet, er produkterne dog ikke tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Brugere får adgang til de angivne produkter. Du bliver opkrævet for tilpasning i forbindelse med fornyelse

Enterprise ID

 • Der oprettes en konto med en bestemt e-mailadresse.
 • Kontoen føjes til angivne produktkonfigurationer.
 • Der sendes en velkomst-e-mail til brugeren.

 • Der er allerede en igangværende invitation, eller der findes en konto med den specifikke e-mail
 • Et land – hvis det er tilgængeligt – er ikke åbent for Adobe-handelsaktiviteter*
 • Afhængigt af organisations- eller kontrakttypen sker der en af følgende ting, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal licenser til rådighed gennem den specificerede produktprofil:
  • Teams : Fejlen "Der er ikke nok licenser" vises
  • VIP: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Da licenskvoten er overskredet, er produkterne dog ikke tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Brugere får adgang til de angivne produkter. Du bliver opkrævet for tilpasning i forbindelse med fornyelse

Adobe ID

 • Der oprettes en konto med den angivne e-mailadresse.
 • Kontoen tilføjes i de angivne produktkonfigurationer.
 • Hvis indstillingen Giv brugere besked via e-mail er aktivere i Rediger produktprofil, modtager brugeren en velkomsthilsen via e-mail.

 

 • Der er allerede en igangværende invitation, eller der findes en konto med den specifikke e-mail.
 • Et land – hvis det er tilgængeligt – er ikke åbent for Adobe-handelsaktiviteter*
 • Afhængigt af organisations- eller kontrakttypen sker der en af følgende ting, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal licenser til rådighed gennem den specificerede produktprofil:
  • Teams : Fejlen "Der er ikke nok licenser" vises
  • VIP: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Da licenskvoten er overskredet, er produkterne dog ikke tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Kontoen føjes til angivne produktprofiler. Brugere får adgang til de angivne produkter. Du bliver opkrævet for tilpasning i forbindelse med fornyelse

 

Advarsel:

Adobes tjenester og software kontrolleres af amerikansk eksportlovgivning, som begrænser eksport og brug af Adobes tjenester og software i visse områder, herunder, men ikke begrænset til, Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien og Krim-regionen i Ukraine.

Bemærk:

Funktionen Importér brugere understøtter ikke brugerkaldenavne med specialtegn, f.eks. komma (,) og semikolon (;).

Ydelsesdetaljer

For at undgå overbelastning er en driftscyklusregel på 66,6 % en del af behandlingen.  Hvis behandlingstiden for en indtastning adskiller sig fra det rullende gennemsnit med over 10 %, bliver belastningen justeret, så behandlingen af anmodninger kun bruger 2/3 af realtidsbelastningen.

Derudover begrænser en driftsteamstyret belastningsregulering også behandlingshastigheden.  Hvis belastningsreguleringen er udtrykkeligt indstillet, deaktiveres driftscykluskontrollen. Der er et API-opkald for at skifte tilbage til driftscyklusbaseret belastningsregulering.

Det viser det antal anmodninger, der behandles pr. sekund for at give feedback om ydelsen.

Målhastigheden for oprettelse af 1.000 konti, som hver især bliver tilføjet til to produktkonfigurationer, er 1 konto i sekundet uden at tage højde for driftscyklussen på 66,6 %, så den reelle behandlingshastighed kan være 0,66 konti i sekundet eller ca. 40 konti i minuttet.  Det tager 25 minutter at oprette 1.000 konti ved denne hastighed.  Ved denne hastighed tager det to timer og fem minutter at oprette 5.000 konti.

Fejlfinding

Afsnittet Fejlfinding hjælper dig med at foretage fejlfinding af fejltilstande eller andre problemer, der kan opstå, når du bruger masseimportfunktionen sammen med Adobe Admin Console.

Uploadfejl

Nogle gange mislykkes en filoverførsel, hvis visse betingelser ikke er opfyldt.

Fejlmeddelelsen vises under følgende omstændigheder:

 • Filen er ikke i CSV-format.
 • En obligatorisk kolonneoverskrift (f.eks. E-mail) er ugyldig eller mangler.
 • En obligatorisk kolonne mangler.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 • Brug kun .csv-filformatet.
 • Sørg for, at kolonneoverskrifterne er gyldige.
 • Sørg for, at kolonneværdierne er gyldige.

Du kan få flere oplysninger om obligatoriske eller valgfrie felter og filformatet i tabellen CSV-filformat i Administrer brugere.

Sådan løser du problemer med formatering af data i CSV-filen:

 1. Åbn CSV-filen i Microsoft Excel.

 2. Vælg (fremhæv) alle kolonner, der indeholder data, i arket.

 3. Gå til fanen Data, og klik på Tekst til kolonner.

 4. I den dialogboks, der vises, skal du fortsætte med at klikke på Næste, indtil knappen Næste er deaktiveret, og knappen Afslut er aktiveret.

 5. Klik på Udfør, og gem og luk derefter filen.

 6. Upload den opdaterede CSV-fil til Admin Console.

Fejlmeddelelsen vises i følgende situation:

 • Når de obligatoriske kolonneoverskrifter (f.eks. E-mail) findes, men de tilsvarende rækkeværdier mangler.

Sørg for at angive de tilsvarende værdier for hver række.

Behandlingsfejl

Der opstår en behandlingsfejl, hvis systemet ikke kan behandle datarækker i den uploadede fil. Du kan se detaljerne under Resultater af massehandling.

Årsag

Fejlen INTERN_SERVERFEJL skyldes en gateway-timeout. Der vises INTERN_SERVERFEJL i kolonnen STATUS på skærmbilledet med fejlresultater.

Løsning

Du kan prøve igen senere.

Årsag

Hvis du uploader eksisterende brugere igen uden at foretage ændringer, vises kolonnen Bruger allerede tilføjet i kolonnen STATUS på skærmbilledet med fejlresultater.

Bruger allerede tilføjet

Løsning

Sørg for, at du ikke uploader eksisterende brugere igen. Fjern rækker, der indeholder detaljer om eksisterende brugere.

Årsag

Denne fejl forekommer i Azure Sync- eller Google Sync-tilknyttede kataloger. Brugere administreres af identitetsudbyderen.

Løsning

Vi anbefaler, at du redigerer og administrerer synkroniserede data på identitetsudbyderportalen og lader ændringerne overføre gennem synkronisering. Undlad at ændre data manuelt i Admin Console, medmindre det er absolut nødvendigt.

Årsag

Hvis de obligatoriske kolonneoverskrifter (f.eks. E-mail) findes, men de tilsvarende rækkeværdier mangler, vises meddelelsen Fejl ved parsing af data i kolonnen STATUS på skærmbilledet med resultater. 

Parsing-af-fejl

Løsning

Sørg for at angive de tilsvarende værdier for hver række.

Årsag

Fejlen opstår for Enterprise ID- eller Federated ID-brugere, hvis domænet ikke opfylder følgende kriterier:

 • Et gyldigt domænenavn i kolonnen Domæne
 • E-mail-id med et gyldigt domænenavn
 • Brugernavn med et gyldigt domænenavn

Meddelelsen Domænet blev ikke fundet i din organisation vises i kolonnen STATUS på skærmbilledet med resultater.

Bemærk:

Fejlen opstår, når du bruger det ugyldige domænenavn. Det betyder, at din organisation ikke har gjort krav på domænet eller har tillid til det.

Løsning

Benyt følgende fremgangsmåde:

 • Angiv det gyldige domænenavn i kolonnen Domæne.
 • Angiv det gyldige e-mail-id baseret på identitetstypen.
 • Angiv et gyldigt brugernavn baseret på identitetstypen.

Årsag

Fejlen forekommer, hvis din organisation ikke ejer det domæne, som du vil føje din bruger til.

Løsning

Du kan føje brugere til et domæne ved at gøre et af følgende:

Årsag

Fejlen opstår for Enterprise ID- eller Federated ID-brugere, hvis landekodeoverskriften, dataværdierne eller begge dele mangler.

Meddelelsen "Landekoden skal have en ISO-3166-værdi med to tegn" vises i kolonnen STATUS på skærmbilledet med resultater.

Fejl i landekode

Løsning

Sørg for, at du angiver en værdi i kolonneoverskriften Landekode og de tilsvarende gyldige rækkeværdier.

Årsag

Denne fejl opstår, når din organisation er blevet opdateret til Enterprise-lagringsmodellen, og du har angivet en Adobe ID-identitetstype i CSV-filen.

Løsning

Du skal vælge mellem Enterprise ID eller Federated ID som brugertype.

Årsag

Denne fejl opstår typisk, når UserName i CSV-filen svarer ikke til nogen brugere i organisationens Admin Console. Den udløses under håndtering af eksisterende tilgængelige brugere i Adobe Admin Console.

Bruger er ikke i organisationen

Løsning

Administratoren skal validere, om den angivne brugernavnværdi i CSV-feltet allerede findes i de brugeroplysninger, der er tilgængelige i Adobe Admin Console.

Årsag

Denne fejl opstår kun under skift af brugeridentitet. I CSV-filen matcher det angivne brugernavn, men e-mailen matcher ikke e-mailen i kataloget på Admin Console.

E-mail skal matche

Løsning

Sørg for, at e-mail matcher det domæne, der er defineret for kataloget på Admin Console.

Hvis du stadig oplever problemer med at masseuploade brugere, skal du oprette en sag, starte en chat eller administrere en eksisterende sag via fanen Admin Console Support, hvis du er system- eller supportadministrator.

Du kan få mere hjælp i Opret en supportsag

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online