Fejlfind CSV overførsel af bulk-bruger | Adobe Admin Console

Oversigt

Funktionen Tilføj brugere med CSV, som er tilgængelig på siden Brugere, tillader en administrator at oprette flere bruger-konti i Admin Console vha. en CSV-fil. Status og fremgang af brugerkontoens oprettelsesproces er vist på siden Bulk-driftsfunktioners resultater Du kan annullere behandlingen af Brugerkonto-oprettelsen til enhver tid.

Tilføj brugere med CSV

For flere detaljer om at arbejde med brugere i Admin Console se Administrér brugere.

Filkrav

Det følgende er behandlingskrav, som admin skal opfylde, før overførsel af en fil:

 • Filformater og overskrifter
 • Krav til fildata eller række

Filformater og overskrifter

 • Filen er i kommaseparerede værdier (CSV = Comma-Separated Values) -format og har endelsen .csv. Hver optegnelse er på en separat linje, afgrænset af et linjeskift (CRLF). For eksempel aaa,bbb,ccc CRLF. Læs mere her: RFC 4180 (CSV-fil-specifikation)
 • Kolonneoverskrift er gyldig. Overskriftsrækken er obligatorisk. For mere information om obligatoriske eller valgfri felter og filformater se CSV-filformat-tabellen i Administrér brugere.
Bemærk:

CSV-filerne, som du overfører, skal bruge kommaer (",") som afgrænser til at adskille felter. 

Ved brug af visse sprogindstillinger for operativsystemet anvendes der et semikolon (";") som feltafgrænser. Dette får Microsoft Excel til at gemme filerne med semikolon som afgrænseren, der får behandling til at mislykkes. Problemet kan løses ved at ændre sprogindstillingerne midlertidigt. Som en alternativ løsning kan du vælge Gem som, når du gemmer filen i Excel, og gemme filen som en CSV-fil i UTF-8-format.

Alternativ løsning

Forsigtig:

De beskrevne ændringer kan påvirke andre applikationer og Excel-ark. Derfor skal man foretage de påkrævede ændringer i CSV og dernæst sætte indstillingerne tilbage. 

 1. Gå til Windows Indstillinger.

 2. Navigér til Tid og sprog > Region og sprog > Yderligere dato, tid og regionale indstillinger > Skift dato, tid og nummerformater

 3. I Format-rullegardinslisten vælges Engelsk (United Kingdom).

 1. Navigér til Kontrolpanel > Alle Kontrolpanel-punkter > Region og sprog.

 2. I Format-rullegardinslisten vælges Engelsk (United Kingdom).

Krav til data eller rækker

Sørg for, at følgende krav er opfyldt for hver datarække:

 • Den består af en gyldig e-mailadresse.
 • Produktprofiler (eller konfigurationer) er gyldige (hvis de er tilstede).
Bemærk:

Hvis du bruger et produkt til teams, skal du ændre kolonnen Produktkonfiguration til Teamprodukter. Du skal også angive produktnavnet, og ikke produktprofilen, som data i kolonnen.

 • Andre indstillinger, hvis de findes, er gyldige.
Bemærk:

Landekoden skal angives som en ISO 3166-kode (alfa-2) på to bogstaver.

Krav til filstørrelse

CSV-filen kan indeholde op til 25.000 rækker (5.000 for den bedste ydeevne). Hvis  filen overstiger 5000 rækker, kan det gå ud over ydeevnen, når filen behandles i administratorkonsollen (se afsnittet om filhåndtering). Imidlertid bliver CSV-filer, der overstiger 25.000 rækker, afvist af systemet.

Hvis du skal uploade flere end 25.000 brugere, anbefaler vi at gøre som følger:

 1. Opdel din CSV i flere filer på 25.000 rækker (maks.).  Brug 5000 rækker eller derunder for optimal ydelse.
 2. Brug Adobes værktøj til brugersynkronisering. Et kommandolinjeværktøj der flytter bruger- og gruppedata fra din virksomheds enterprise-katalogsystem (f.eks. Active Directory eller et andet LDAP-system) til din organisations katalog i Adobe Admin Console.
 3. Brug Adobes Brugeradministration REST API.Du kan integrere denne API i din organisations administrative programmer og processer.
 4. Hvis du har konfigureret Federated ID'er på Admin Console med Microsoft Azure eller Google Federation, skal du bruge deres Admin Console-forbindelser. Se Opsætning af Google Federation for SSO med Adobe eller Opsætning af SSO med Azure AD Connector.
 5. Hvis du ikke er i stand til at bruge nogen af de ovennævnte metoder til masseoverførsel af brugere, skal du logge ind på Admin Console, navigere til Support og kontakte Adobe kundeservice.

Filbearbejdning

Når en fil bearbejdes, bearbejdes hver fil individuelt ud fra det specifikke domæne som beskrevet i den følgende tabel:

Når al behandling er udført, e-mailes et resumé til den indledende administrator. Hvis importeringen annulleres, ophører bearbejdningen. Dog rulles allerede bearbejdede rækker ikke tilbage.

Identitetstyper

Handling

Undtagelser

Federated ID

 • Personregister oprettes med det specificerede brugernavn.
 • Kontoen er tilføjet til specificerede produktprofiler.
 • E-mailadresse er ikke brugt undtagen til at bestemme domæne.
 • Der sendes en e-mail til brugeren, hvis indstillingen for produktprofilbesked er aktiveret.

 • Brugernavn findes
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning*
 • Afhængigt af typen af organisation eller kontrakt forekommer et af følgende, hvis der ikke er nok licenser til rådighed via den angivne produktprofil:
  • Teams: Fejlen "Ikke nok licenser" vises
  • VIP: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Men eftersom licenskvoten er overskredet, vil produkterne ikke være tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Brugerne får adgang til de angivne produkter. Du faktureres som eksisterende kunde ved fornyelse

Enterprise  ID

 • En konto oprettes med medfølgende e-mailadresse.
 • Konto er tilføjet til specificerede produktkonfigurationer.
 • En velkomstmail er sendt til brugeren.

 • Der er allerede en invitation i gang, eller konto med medfølgende e-mail eksisterer
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning*
 • Afhængigt af typen af organisation eller kontrakt forekommer et af følgende, hvis der ikke er nok licenser til rådighed via den angivne produktprofil:
  • Teams: Fejlen "Ikke nok licenser" vises
  • VIP: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Men eftersom licenskvoten er overskredet, vil produkterne ikke være tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Brugerne får adgang til de angivne produkter. Du faktureres som eksisterende kunde ved fornyelse

Adobe ID

 • En konto oprettes med medfølgende e-mailadresse.
 • Den invitation er tilknyttet de oplistede produktkonfigurationer.
 • Hvis konto eksisterer, tilføjes den til produktprofiler.
 • En velkomstmail er sendt til brugeren.

 • En konto med denne e-mailadresse findes i forvejen.
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning*
 • Afhængigt af typen af organisation eller kontrakt forekommer et af følgende, hvis der ikke er nok licenser til rådighed via den angivne produktprofil:
  • Teams: Fejlen "Ikke nok licenser" vises
  • VIP: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Men eftersom licenskvoten er overskredet, vil produkterne ikke være tilgængelige for brugeren
  • ETLA: Konto er tilføjet til specificerede produktprofiler. Brugerne får adgang til de angivne produkter. Du faktureres som eksisterende kunde ved fornyelse

* Adobes tjenester og software er reguleret af amerikansk eksportlovgivning, der begrænser eksport og bruge af Adobes tjenester og software i visse områder, herunder men ikke begrænset til Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien og Krim-halvøen i Ukraine.

Bemærk:

Funktionen Importér brugere understøtter ikke brugeres øgenavne med specielle tegn så som kommaet (,) og semikolonet (;).

Præstationsoplysninger

For at undgå overbelastning er en 66,6 % arbejdscyklus del af bearbejdningen. Hvis tiden til at bearbejde en indføring er forskellig fra det rullende gennemsnit med mere end 10 %, så er droslingen justeret, sådan at bearbejdningen af anmodningen kun forbruger 2/3 af tiden.

Derudover begrænser droslingekontakten styret af et driftsteam også bearbejdningshastigheden. Hvis droslingekontakten er utvetydigt indstillet, så er arbejdscykluskontakten deaktiveret. Der er et API Kald til at skifte tilbage til arbejdscyklus-baseret drosling.

Antallet af anmodninger bearbejdet pr sekund vises for at give dig feedback om præstationen.

Målhastigheden for oprettelse af 1000 konti hvor hver bliver føjet til 2 produktkonfigurationer, er 1 konto/sekund, hvor arbejdscyklus på 66,6 % ikke medregnes, så den synlige bearbejdningshastighed vil være 0,66 konto/sekund eller omkring 40 konti/minut. Oprettelse af 1.000 konti ved denne hastighed ville tage 25 minutter. Oprettelse af 5.000 konti ved denne hastighed ville tage to timer og fem minutter.

Fejlfinding

Afsnittet Fejlfinding hjælper dig med at fejlfinde fejlforhold eller andre problemer, der kan opstå ved brug af bulk-importeringsfunktionalitet med Adobe Admin Console.

Indlæs fejl

Nogle gange mislykkes filindlæsningen, hvis bestemte forhold ikke er opfyldt.

Fejlmeddelelsen vises i følgende tilfælde:

 • Filen er ikke i CSV-format.
 • En påkrævet kolonneoverskrift (for eksempel e-mail) er ugyldig eller mangler.
 • En krævet kolonne mangler.

Gør følgende:

 • Brug kun .csv-filformat.
 • Sørg for, at kolonneoverskrifterne er gyldige.
 • Sørg for, at kolonneværdierne er gyldige.

For mere information om obligatoriske eller valgfri felter og filformater se CSV-filformat-tabellen i Administrér brugere.

Sådan løser du problemer med formatering af data i CSV-filen:

 1. Åbn CSV-filen i Microsoft Excel.

 2. Marker den kolonne, der indeholder data, i arket.

 3. Skift til fanen Data, og klik på Tekst til kolonner.

 4. Klik på Næste i den dialogboks, der vises, og bliv ved med at klikke, indtil knappen Næste ikke længere er aktiv, og knappen Udfør er aktiv.

 5. Klik på Udfør, gem filen, og luk den.

 6. Upload den redigerede CSV-fil til Admin Console.

Fejlmeddelelsen vises i følgende tilfælde:

 • Når de krævede kolonneoverskrifter (for eksempel E-mail) er tilstede, men de tilsvarende rækkeværdier mangler.

Sørg for at indtaste de tilsvarende værdier for hver række.

Bearbejdningsfejl

En behandlingsfejl opstår, hvis systemet ikke kan bearbejde datarække i den indlæste fil. For at se oplysninger se Bulk-driftsfunktionsresultater.

Fejlen INTERNAL_SERVER_ERROR vises, når der opstår en timeout i Gateway. Fejlen INTERNAL_SERVER_ERROR vises i kolonnen STATUS i fejloversigten.

Prøv igen senere.

Hvis du tilføjer eksisterende brugere uden at foretage nogen ændringer, vises en meddelelse om, at brugeren allerede er tilføjet, i kolonnen STATUS i fejloversigten.

Brugeren er allerede tilføjet

Sørg for, at du ikke indlæser eksisterende brugere igen. Fjern rækker, der indeholder eksisterende brugeres oplysninger.

Hvis de krævede kolonneoverskrifter (for eksempel E-mail) er tilstede, men de tilsvarende rækkeværdier mangler, vises Fejlfortolkningsdata-meddelelsen i STATUS-kolonnen på resultatskærmen.

Fejlhåndtering

Sørg for at indtaste de tilsvarende værdier for hver række.

Fejlen opstår for Enterprise ID eller Federated ID-brugere, hvis domænet ikke opfylder følgende kriterier:

 • Et gyldigt domænenavn i Domæne-kolonnen
 • E-mail-Id med det gyldige domænenavn
 • Brugernavn med det gyldige domænenavn

Domænet blev ikke fundet i din organisation-meddelelsen vises i STATUS-kolonnnen på resultatskærmen.

Bemærk:

Fejlen opstår, når du bruger det ugyldige domænenavn, det betyder, at din organisation ikke har gjort krav på domænet eller har tillid til det.

Gør følgende:

 • Indtast det gyldige domænenavn i Domæne-kolonnen
 • Indtast det gyldige e-mail-Id ud fra identitetstypen.
 • Indtast det gyldige brugernavn ud fra identitetstypen.

Fejlen opstår for Enterprise ID eller Federated ID-brugere, hvis Landekode-overskriften eller dataværdierne eller begge mangler.

Meddelelsen "Landekode skal have en 2-tegn ISO-3166 værdi" vises i STATUS-kolonnen på resultatskærmen.

Fejl i landekoden

Sørg for at indtaste Landekode-kolonneoverskrift og de tilsvarende værdier for hver række.

If your organization has been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Adobe ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If your organization hasn't been migrated to the new Business ID, you'll encounter this error, if you've entered Business ID as the identity type in the CSV.

You must choose from: Adobe ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you've entered the Adobe ID identity type in the CSV.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user.

If you encounter this error, it means that your organization has been migrated to Adobe's new Business ID and you're adding an Adobe ID to a user group.

You must choose from: Business ID, Enterprise ID, or Federated ID type user to add to a user group.

You'll encounter this error if you try to edit first name, last name, country of a Business ID user. This operation is not permitted on Business ID type users.

Hvis du er en system- eller supportadministrator, kan du bruge supportfanen i Admin Console Support-fanen til at oprette nye sager, administrere eksisterende sager eller starte en chat.

Du kan få flere oplysninger i Oprettelse af en supportsag.