Oversigt

Funktionen Tilføj brugere med CSV, som er tilgængelig på siden Brugere, tillader en administrator at oprette flere bruger-konti i Admin Console vha. en CSV-fil. Status og fremgang af brugerkontoens oprettelsesproces er vist på siden Bulk-driftsfunktioners resultater Du kan annullere behandlingen af Brugerkonto-oprettelsen til enhver tid.

Tilføj brugere igennem CSV

For flere detaljer om at arbejde med brugere i Admin Console se Administrér brugere.

Filkrav

Det følgende er behandlingskrav, som admin skal opfylde, før overførsel af en fil:

 • Filformater og overskrifter
 • Krav til fildata eller række

Filformater og overskrifter

 • Filen er i kommaseparerede værdier (CSV = Comma-Separated Values) -format og har endelsen .csv. Hver optegnelse er på en separat linje, afgrænset af et linjeskift (CRLF). For eksempel aaa,bbb,ccc CRLF. Læs mere her: RFC 4180 (CSV-fil-specifikation
 • Kolonneoverskrift er gyldig. Overskriftsrækken er obligatorisk. For mere information om obligatoriske eller valgfri felter og filformater se CSV-filformat-tabellen i Administrér brugere.

Bemærk:

CSV-filerne, som du overfører, skal bruge kommaer (",") som afgrænser til at adskille felter. 

Inogle regioner bruger operativsystemet et semikolon (";") som feltafgrænser. Dette får Microsoft Excel til at gemme filerne med semikolon som afgrænseren, der får behandling til at mislykkes. Du kan midlertidigt opdatere de regionale indstillinger for at undgå problemet.

Alternativ løsning

Forsigtig:

De beskrevne ændringer kan påvirke andre applikationer og Excel-ark. Derfor skal man foretage de påkrævede ændringer i CSV og dernæst sætte indstillingerne tilbage. 

Windows 7

 1. Navigér til Kontrolpanel > Alle Kontrolpanel-punkter > Region og sprog.

 2. I Format-rullegardinslisten vælges Engelsk (United Kingdom).

Windows 10

 1. Gå til Windows Indstillinger.

 2. Navigér til Tid og sprog > Region og sprog > Yderligere dato, tid og regionale indstillinger > Skift dato, tid og nummerformater

 3. I Format-rullegardinslisten vælges Engelsk (United Kingdom).

Krav til fildata eller række

Filen kan indeholde op til 5000 rækker. Sørg for, at følgende krav er opfyldt for hver række:

 • Den består af en gyldig e-mailadresse.
 • Produktprofiler (eller konfigurationer) er gyldige (hvis de er tilstede).
 • Et land, hvis tilstede, er gyldigt, og et land hvor Adobe har forretninger.
 • Muligheder, hvis tilstede, er gyldige.

Filbearbejdning

Når en fil bearbejdes, bearbejdes hver fil individuelt som følger, ud fra det specifikke domæne:

Identitetstyper Handling Undtagelser
Federated ID
 • Personregister oprettes med det specificeredebrugernavn.
 • Kontoer tilføjet til specificerede produktprofiler.
 • E-mailadresse er ikke brugt undtagen til at bestemme domæne.
 • Ingen e-mail er sendt til brugeren.
 • Brugernavnfindes.
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning.
 • Produktprofiler er ugyldige eller kvote er overstiget.
Enterprise  ID
 • En konto oprettes med medfølgende e-mailadresse.
 • Kontoer tilføjet til specificerede produktkonfigurationer.
 • En velkomstmail er sendt til brugeren.
 • Der er allerede en invitation i gang, eller konto med medfølgende e-mail eksisterer.
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning.
 • Produktprofiler er ugyldige eller kvote er overstiget.
Adobe ID
 • Send invitationsmail til brugermailadresse.
 • Ingen konto oprettet.
 • Den invitation er tilknyttet de oplistede produktkonfigurationer.
 • Hvis konto eksisterer, tilføjes den til produktprofiler.
 • Der er allerede en invitation i gang, eller konto med medfølgende e-mail eksisterer.
 • Et land, hvis tilstede, er ikke åbent for Adobe forretning.
 • Produktprofiler er ugyldige eller kvote er overstiget.

Når al behandling er udført, e-mailes et resumé til de indledende administratorer.

Hvis importeringen annulleres, ophører bearbejdningen. Dog rulles allerede bearbejdede rækker ikke tilbage.

Bemærk:

Funktionen Importér brugere understøtter ikke brugeres øgenavne med specielle tegn så som kommaet (,) og semikolonet (;).

Præstationsoplysninger

For at undgå overbelastning er en 66,6 % arbejdscyklus del af bearbejdningen. Hvis tiden til at bearbejde en indføring er forskellig fra det rullende gennemsnit med mere end 10 %, så er droslingen justeret, sådan at bearbejdningen af anmodningen kun forbruger 2/3 af tiden.

Derudover begrænser droslingekontakten styret af et driftsteam også bearbejdningshastigheden. Hvis droslingekontakten er utvetydigt indstillet, så er arbejdscykluskontakten deaktiveret. Der er et API Kald til at skifte tilbage til arbejdscyklus-baseret drosling.

Antallet af anmodninger bearbejdet pr sekund vises for at give dig feedback om præstationen.

Målhastigheden for oprettelses af 1000 konti hvor hver bliver tilføjet til 2 produktkonfigurationer er 1 konto/sekund, ikke medregnende 66,6 % arbejdscyklus, så den synlige bearbejdningshastighed ville være .66 konto/sekund eller omkring 40 konti/minut. Oprettelse af 1000 konti ved denne hastighed ville tage 25 minutter. Oprettelse af 5000 konti ved denne hastighed ville tage to timer og fem minutter.

Fejlfinding

Afsnittet Fejlfinding hjælper dig med at fejlfinde fejlforhold eller andre problemer, der kan opstå ved brug af bulk-importeringsfunktionalitet med Adobe Admin Console.

Indlæs fejl

Nogle gange mislykkes filindlæsningen, hvis bestemte forhold ikke er opfyldt.

Overskrifter (første linje i CSV) mangler eller er ugyldige

Fejlmeddelelsen vises i følgende tilfælde:

 • Filen er ikke i CSV-format.
 • En påkrævet kolonneoverskrift (for eksempel e-mail) er ugyldig eller mangler.
 • En krævet kolonne mangler.
headers_are_missing

Gør følgende:

 • Brug kun .csv-filformat.
 • Sørg for, at kolonneoverskrifterne er gyldige.
 • Sørg for, at kolonneværdierne er gyldige.

For mere information om obligatoriske eller valgfri felter og filformater se CSV-filformat-tabellen i Administrér brugere.

Fejlfortolkningsdata (for eksempel ugyldige roller eller produktkonfigurationer)

Fejlmeddelelsen vises i følgende tilfælde:

 • Når de krævede kolonneoverskrifter (for eksempel E-mail) er tilstede, men de tilsvarende rækkeværdier mangler.
error_parsing

Sørg for at indtaste de tilsvarende værdier for hver række.

Bearbejdningsfejl

En behandlingsfejl opstår, hvis systemet ikke kan bearbejde datarække i den indlæste fil. For at se oplysninger se Bulk-driftsfunktionsresultater.

INTERNAL_SERVER_ERROR

Fejlen INTERNAL_SERVER_ERROR vises, når der opstår en timeout i Gateway. Fejlen INTERNAL_SERVER_ERROR vises i kolonnen STATUS i fejloversigten.

InternalServerError

Prøv igen senere.

Brugeren er allerede tilføjet

Hvis du tilføjer eksisterende brugere uden at foretage nogen ændringer, vises en meddelelse om, at brugeren allerede er tilføjet, i kolonnen STATUS i fejloversigten.

Brugeren er allerede tilføjet

Sørg for, at du ikke indlæser eksisterende brugere igen. Fjern rækker, der indeholder eksisterende brugeres oplysninger.

Fejlfortolkningsdata (for eksempel ugyldige roller eller produktkonfigurationer)

Hvis de krævede kolonneoverskrifter (for eksempel E-mail) er tilstede, men de tilsvarende rækkeværdier mangler, vises Fejlfortolkningsdata-meddelelsen i STATUS-kolonnen på resultatskærmen.

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Sørg for at indtaste de tilsvarende værdier for hver række.

Domæne blev ikke fundet i din organisation

Fejlen opstår for Enterprise ID eller Federated ID-brugere, hvis domænet ikke opfylder følgende kriterier:

 • Et gyldigt domænenavn i Domæne-kolonnen
 • E-mail-Id med det gyldige domænenavn
 • Brugernavnmed det gyldige domænenavn

Domænet blev ikke fundet i din organisation-meddelelsen vises i STATUS-kolonnnen på resultatskærmen.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Bemærk:

Fejlen opstår, når du bruger det ugyldige domænenavn, det betyder, at din organisation ikke har gjort krav på domænet eller har tillid til det.

Gør følgende:

 • Indtast det gyldige domænenavn i Domæne-kolonnen
 • Indtast det gyldige e-mail-Id ud fra identitetstypen.
 • Indtast det gyldigebrugernavnud fra identitetstypen.

Landekode skal have en 2-tegn ISO-3166 værdi

Fejlen opstår for Enterprise ID eller Federated ID-brugere, hvis Landekode-overskriften eller dataværdierne eller begge mangler.

Meddelelsen "Landekode skal have en 2-tegn ISO-3166 værdi" vises i STATUS-kolonnen på resultatskærmen.

country_code_-_fileuploadedbutnotprocessed

Sørg for at indtaste Landekode-kolonneoverskrift og de tilsvarende værdier for hver række.

Hvis du er en system- eller supportadministrator, kan du bruge supportfanen i Admin Console Support-fanen til at oprette nye sager, administrere eksisterende sager eller starte en chat.

Du kan få flere oplysninger i Oprettelse af en supportsag.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online