Google-føderationen knytter Google Administrationskonsol til Adobe Admin Console og forenkler SSO-konfigurationen. Med Google Connector kan du automatisere arbejdsforløbene til brugersynkronisering og licenstildeling for at konfigurere SSO på få minutter.

Bemærk:

Hvis du har en fungerende SAML-baseret SSO konfigureret med Google Identity, anbefaler vi, at du beholder din nuværende konfiguration. En kommende funktion giver dig mulighed for automatisk at overføre brugere og SSO-konfiguration.

Oversigt over arbejdsforløb

Oversigt over arbejdsforløb for Google-føderation

Oversigt

Konfigurer SSO ved hjælp af Google Connector (se: 2 min.)

Konfigurer enkeltlogon (SSO) med Google Administrationskonsol for at administrere brugere og rettigheder for dine Adobe-apps og -tjenester. I dette scenarie bruger Adobe Admin Console Google som identitetsudbyder (IdP). 

Med Google-føderation kombineres processerne for katalogoprettelse, domænekrav, SSO-konfiguration, SAML-appoprettelse og brugerklargøring i et enkelt arbejdsforløb, der involverer trin i Google Administrationskonsol og Adobe Admin Console. Google-brugere, der er tilknyttet Adobe Admin Console, er entydige og kan tildeles til én eller flere produktprofiler.

Når Connector-konfigurationen er færdig, importeres alle brugere fra Google Administrationskonsol. Derefter udføres synkroniseringen regelmæssigt, så brugerne i Adobe Admin Console er opdateret. Systemadministratorer for Adobe Admin Console modtager en underretnings-e-mail med en oversigt over tilføjede eller fjernede brugere, når der foretages en ændring.

Fordele

Ved at bruge Google ID-føderationen og -synkroniseringsværktøjet sparer du tid og kræfter på følgende måder:

 • Ingen gentagelse af trin såsom domænekrav, da de to administratorkonsoller forbindes direkte med hinanden
 • Hurtig konfiguration og igangsætning af den indledende synkronisering via et gnidningsfrit arbejdsforløb
 • Google Administrationskonsol bliver det sted, hvor alle brugere administreres
 • Brugere kan nemt sættes i gang og frakobles igen direkte fra de tilhørende grupper i G-Suite
 • Der kræves ingen yderligere tjeneste- eller API-konfiguration for at synkronisere med Adobe Admin Console

Forudsætninger

For at kunne integrere Adobe Admin Console-brugeradministration med Google skal din organisation opfylde følgende:

 • Du er administrator i Google Administrationskonsol
 • Du har bekræftede domæner i Google Administrationskonsol
 • Du er bekendt med Googles SAML-appkatalog i G Suite

Konfigurer Google Administrationskonsol-føderation

Hvis du opfylder forudsætningerne, er det tid til at konfigurere integrationen og klargøringen af Adobe-programmer og -tjenester til dine slutbrugere.

Bemærk:

Konfigurationen består af påkrævede trin i både Adobe Admin Console og Google Administrationskonsol i et parallelt arbejdsforløb. Det anbefales, at begge konsoller er tilgængelige i separate vinduer under konfigurationen.

Konfigurer dine brugere ved hjælp af Google Administrationskonsol.

Når Google Administrationskonsol er konfigureret og klar, skal du følge følgende trin i deres respektive vinduer (Google Administrationskonsol eller Adobe Admin Console):

 1. Log ind på Adobe Admin Console, og klik på Indstillinger. På siden Identitet skal du klikke på Opret katalog

 2. I skærmbilledet Opret et katalog skal du gøre følgende og klikke på Start.

  • Angiv et navn på kataloget
  • Vælg kortet Federated ID
  Federated ID
 3. Vælg Google, og klik derefter på Næste,  og klik derefter på Log på Google på næste instruktionsskærm. Du kan gennemgå trinene, der er nævnt på instruktionsskærmen, for at synkronisere SAML-indstillinger og brugere fra Google.

  Google
 4. Du omdirigeres til logonsiden til Google. Angiv administrator-e-mail og -adgangskode, og klik derefter på Næste. Gennemgå samtykkebeskederne, og giv tilladelser. Klik derefter på Tillad for at give Adobe.com adgang til din Google-konto.

  Tilladelse til logon på Azure
 5. Gå tilbage til Adobe Admin Console, gennemgå dine G Suite-oplysninger, og klik på Bekræft.

  Bekræft katalogoplysninger
 6. Vælg de domæner, der skal synkroniseres med Adobe Admin Console, klik på Synkroniser, og klik derefter på Næste.

  Gør krav på domæner

  Bemærk:

  Kun domæner med status som Ejerskab valideret kan vælges og synkroniseres. Andre domæner skal ejerskabsbekræftes i Google Administrationskonsol før synkronisering.

 7. For at kunne synkronisere brugere med Adobe Admin Console skal du oprette en SAML Adobe-app og konfigurere brugerklargøring i Google Administrationskonsol. Følg disse trin, og gå tilbage til skærmen Konfigurer Google i Adobe Admin Console. Klik derefter på Bekræft for at afslutte konfigurationen.

  Bekræftelse af synkronisering af brugere

For at kunne synkronisere brugere fra Google Administrationskonsol skal du følge nedenstående trin:

 1. Log på Google Administrationskonsol med dine administratoroplysninger. På skærmen Hjem skal du gå til Apps. Åbn derefter SAML-apps.

 2. Klik på + for at tilføje en ny SAML-app, og rul ned for at vælge Adobe på listen. Sørg for at vælge Adobe og ikke Adobe Sign på listen.

  Valg af ny SAML-app
 3. Download IDP-metadataene under Valgmulighed 2 på skærmen Google IdP-oplysninger, og klik på Næste. Gå til skærmen Konfigurer Google i Adobe Admin Console, og upload denne fil under Trin 3: Upload Google-metadata.

  Google ID-oplysninger
 4. Bekræft Grundlæggende oplysninger for Adobe på den næste skærm, og gå til vinduet Oplysninger om tjenesteudbyder. Angiv den ACS-webadresse og det enheds-id, der vises på skærmen Konfigurer Google. Markér afkrydsningsfeltet Underskrevet svar, og klik på Afslut.

  Oplysninger om tjenesteudbyder
 5. I dialogboksen Konfigurer SSO for Adobe skal du klikke på Konfigurer nu, og klik derefter på knappen Konfigurer brugerklargøring i afsnittet Brugerklargøring.

 6. Kopiér godkendelsestokenet og webadressen for Adobe-slutpunktet fra trin 4 på skærmen Konfigurer Google i Adobe Admin Console, og indsæt disse i henholdsvis trin 1 og 2 i konfigurationen af Google-brugerklargøringen.

 7. I trinnet Kortlæg attributter skal du lade attributterne være uændrede, og klik på Næste.Hvis du kun vil synkronisere nogle af dine brugergrupper, skal du angive navnene i dialogboksen Angiv omfang af klargøring. Ellers skal du lade dialogboksen være tom og synkronisere hele kataloget. Klik derefter på Afslut.

  Kortlæg attributter
 8. Afsnittet Brugerklargøring vises med Status for klargøring som FRA. Klik på Rediger tjeneste, og vælg TIL for alle i Tjenestestatus, og klik på Gem.

  Tjenestestatus
 9.  Tjek dialogboksen Brugerklargøring, og klik på Aktivér for at færdiggøre konfigurationen.

 10. Status for klargøring ændres til TIL, og der vises en oversigt over synkroniseringsstatussen. Gå nu til skærmen Konfigurer Google for at afslutte konfigurationen og starte brugersynkroniseringen.

  Brugerklargøring

Domæner og kataloger begynder at blive synkroniseret fra Google Administrationskonsol. Oplysninger som f.eks. synkroniserede brugere vises i sektionen Detaljer afsnit under fanen Indstillinger.

Synkroniseringsskærmbillede

Når synkroniseringen er gennemført, kan du tildele produkter til slutbrugerne.

Næste trin

Når synkroniseringen er gennemført, importeres alle brugere til Adobe Admin Console. Du kan nu oprette passende produktprofiler og knytte dem til brugere for at finjustere deres produkttildelinger. Du kan finde flere oplysninger under Administrer produkter og profiler.

Din organisation kan bestemme, hvordan programmer skal udrulles til slutbrugere, enten i en it-administreret pakke eller  ved at downloade via selvbetjening og installere Creative Cloud-computerappen. Se flere oplysninger om paknings- og udrulningsmuligheder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online