Admin Console har forskellige massehandlinger. Disse handlinger gør det nemt at administrere bruger-, produkt- og produktprofildata i store mængder.

Du kan f.eks. udtrække brugerdata fra et andet system, som du aktuelt bruger, og derefter ændre formatet efter behov efter de massehandlinger, der er beskrevet her, og så uploade disse data samlet til Admin Console. Du kan flytte brugere fra en produktprofil til en anden ved at eksportere dataene fra en produktprofil og derefter importere dem tilbage igen efter redigering.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

Tilføj flere brugere

Du kan føje flere brugere til din organisation og samtidig gøre dem klar til produktprofiler ved at uploade en kommasepareret liste. Du kan downloade en CSV-eksempelfil fra dialogboksen Importér brugere og derefter udfylde detaljerne og uploade filen. Du kan importere op til 5000 brugere ad gangen.

Når slutbrugere tildeles en produktprofil eller administrative rettigheder, modtager de en velkomst-e-mail.

Du kan finde den detaljerede procedure i Tilføj brugere.

Rediger flere brugeroplysninger

Som administrator har du kun adgang til at opdatere oplysninger for brugere, der er en del af et domæne, som din organisation ejer. Du kan ikke opdatere oplysninger for brugere, der er en del af et domæne, som din organisation har tillid til, men ikke ejer. Du kan ændre følgende oplysninger for en bruger:

  • Brugerens navn
  • Brugergrupper og produkter, der er knyttet til brugeren
  • Administrative rettigheder

Du kan finde den detaljerede procedure i Rediger brugeroplysninger.

Skift brugeridentitet

Skift brugeridentitetstyper på Adobe Account Manager. Du har brug for et nyt eller eksisterende katalog for at ændre en brugers identitetstype fra Enterprise ID til Federated ID eller omvendt. Der er flere oplysninger under Flyt domæner på tværs af kataloger.

Du kan finde en detaljeret procedure i Skift brugeridentitet.

Slet eller fjern flere brugere

Når du fjerner en bruger, tilbagekaldes alle tilladelser og adgang til tjenester, der er tildelt af organisationen. Eksempelvis tilbagekaldes licenserne til produkter, og brugerne kan ikke bruge produkterne.

Du kan finde den detaljerede procedure i Slet eller fjern brugere.

Eksportér brugerdata

Brugerdata

Som systemadministrator kan du downloade data for brugere, som i øjeblikket er registreret i Admin Console, til en CSV-fil. Du kan derefter foretage de nødvendige opdateringer af brugerdataene i CSV-filen og overføre CSV-filen til Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i rediger flere brugere.

CSV-filen, som du downloader, indeholder de data, der er defineret i afsnittet CSV-filformat ovenfor.

Du kan downloade brugerdataene ved at gå til Brugere > Brugere i Admin Console. Klik på  i øverste højre hjørne på siden Brugere, og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

Download af filen afhænger af den browser, du bruger, og de browserspecifikke indstillinger. Når overførslen er fuldført, modtager du en visuel bekræftelse.

Rapport om manglende licens

Hvis du har købt Enterprise-produkter i VIP, kan du hente en rapport om manglende licenser (i .CSV-format). For hvert produkt, du har købt, gælder det, at hvis du har tildelt flere brugere til produktet end antallet af tilgængelige licenser, angiver rapporten, hvor mange licenser der mangler.

Du kan downloade brugerdataene ved at gå til Brugere > Brugere i Admin Console. Klik på  i øverste højre hjørne på siden Brugere, og vælg Rapport om manglende licens.

Download af filen afhænger af den browser, du bruger, og de browserspecifikke indstillinger. Når overførslen er fuldført, modtager du en visuel bekræftelse.

Bemærk:

Hvis du er ETLA-kunde, viser rapporten ingen data. Ligeledes gælder det, at hvis din organisation har købt Experience Cloud-produkter via Admin Console, rapporteres der ikke om manglende licenser.

Rapport om licensstatus

Hvis du har købt Enterprise-produkter i VIP, kan du hente en statusrapport over manglende licenser (.CSV-format). Denne rapport viser for hver enkelt bruger, om produkterne er knyttet til den pågældende bruger, og om brugeren har fået tildelt en licens.

Bemærk:

Produkt delegeret: Et produkt siges at være delegeret, hvis en bruger har fået tildelt produktet.

Produkt leveret: Et produkt siges at være leveret til en bruger, hvis brugeren har ret til at bruge produktet. Med andre ord findes der en ledig licens til produktet.

Hvis du er ETLA-kunde, angiver denne rapport Ja for både felterne Produkt delegeret og Produkt leveret. Dette gælder, uanset hvilke produktlicenser du har tildelt brugerne.

På fanen Oversigt i Admin Console kan du sammenligne status for delegerede licenser og leverede licenser for hvert produkt, din organisation har købt.

Du kan downloade brugerdataene ved at gå til Brugere > Brugere i Admin Console. Klik på  i øverste højre hjørne på siden Brugere, og vælg Rapport om licensstatus.

Download af filen afhænger af den browser, du bruger, og de browserspecifikke indstillinger. Når overførslen er fuldført, modtager du en visuel bekræftelse.

Du kan finde en detaljeret procedure i Eksportér brugerdata.

Føj flere brugere til en produktprofil

Du kan bruge fremgangsmåden Tilføj brugere med CSV for at føje flere brugere til en produktprofil på én gang.

Du kan finde en detaljeret procedure i Føj flere brugere og brugergrupper til en produktprofil.

Fjern flere brugere og brugergrupper fra en produktprofil

Du kan bruge fremgangsmåden Fjern flere brugere på én gang for at fjerne flere brugere fra en produktprofil på én gang. Hvis du f.eks. vil flytte flere brugere fra én profil til en anden, kan du fjerne dem fra én profil og derefter føje dem til en anden.

Du kan finde en detaljeret procedure i Fjern flere brugere og brugergrupper fra en produktprofil.

Eksportér data for produktoversigt

Du kan eksportere listen over produkter, der er købt og tildelt. Så kan indkøbsafdelingen i din organisation bruge denne liste.

Den CSV-fil, du downloader, indeholder listen over produkter i din organisation:

  • Kaldenavn: for produktprofilen
  • Produkt: for det produkt, som en profil tilhører
  • Licenskvote: antal brugere, der er tildelt et produkt. Se Fastsættelse og styring af kvoter.
  • Tildelt: brugere, der er tildelt en profil
  • Administratorer: administratorer for en profil

Du kan finde en detaljeret procedure i Eksportér data for produktoversigt.

Eksportér profilbrugere

Som systemadministrator kan du downloade data for brugere for en profil. Du kan derefter bruge denne fil til at føje flere brugere til en anden produktprofil i din organisation.

CSV-filen, som du downloader, indeholder de data, der er defineret i afsnittet CSV-filformat ovenfor.

Du kan finde en detaljeret procedure i Eksportér profilbrugere.

Føj flere brugere til en gruppe

Du kan føje flere brugere til en gruppe på samme tid. Hvis du f.eks. vil kopiere brugerne (eller et undersæt) fra én gruppe til en anden, kan du eksportere brugerne fra én gruppe og derefter føje dem til den anden gruppe.

Du kan finde en detaljeret procedure i Tilføj flere brugere til en gruppe.

Tilføj flere brugergrupper

Når du opretter grupper, kan du vælge at oprette grupperne en ad gangen i Admin Console. Du kan også bruge en procedure til CSV-masseoverførsel til at oprette flere grupper på én gang.

Du kan finde den detaljerede procedure i Opret brugergrupper.

Rediger flere brugergrupper

I Admin Console kan du redigere en eksisterende brugergruppes navn eller beskrivelse​​. Men hvis du bruger proceduren til CSV-masseoverførsel, kan du også redigere brugergruppeadministratorer og produktprofiler, der for øjeblikket er tildelt denne gruppe. Du kan tilføje eller fjerne brugergruppeadministratorer og produktprofiler fra gruppen.

Du kan finde den detaljerede procedure i Rediger brugergrupper.

Fjern flere brugere fra en gruppe

Du kan bruge fremgangsmåden til fjernelse af flere brugere for at fjerne flere brugere fra en gruppe på samme tid. Hvis du f.eks. vil flytte et antal brugere fra én gruppe til en anden, kan du fjerne dem fra én gruppe og føje dem til en anden.

Du kan finde en detaljeret procedure i Fjern flere brugere fra en gruppe.

Eksportér gruppebrugere

Du kan downloade data for brugere for en gruppe. Hvis du f.eks. vil føje brugere fra én gruppe til en anden, kan du downloade brugerlisten fra kildegruppen og derefter tilføje den i den anden gruppe. Hvis du vil fjerne brugere fra kildegruppen, kan du bruge den samme fil.

Den CSV-fil, som du downloader, indeholder dataene som defineret i afsnittet CSV-filformat.

Du kan finde en detaljeret procedure i Eksportér gruppebrugere.

Sider for masseoverførselsresultater

Siderne for resultater af massehandlinger viser en liste over og status for de massehandlinger, der er udført i Admin Console.

Side for masseoverførselsresultater for brugere

Når du har udført en massehandling, f.eks. tilføjet eller redigeret flere brugere, modtager du en e-mail med oplysninger om handlingen. Derudover kan du se disse oplysninger på siden Resultater af massehandling.

Du kan finde flere oplysninger under Side for masseoverførselsresultater for brugere for brugerne.

Side for masseoverførselsresultater for produktprofiler

Når du kører en massehandling, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af flere brugere af en produktprofil, modtager du en e-mail. Derudover kan du se oplysningerne om massehandlingen på siden Resultater af massehandlinger.

Se siden Resultater af massehandlinger for produktprofiler.

Side for resultater for massehandlinger for brugergrupper

Når du kører en massehandling som f.eks. tilføjelse eller fjernelse af flere brugere af en gruppe, modtager du en e-mail. Derudover kan du se oplysningerne om massehandlingen på siden Resultater af massehandlinger.

Se siden Resultater for massehandlinger for grupper.