Administrer brugergrupper i Admin Console

En brugergruppe er en samling af forskellige brugere, der skal have et fælles sæt tilladelser. Der er forskellige tilladelser på tværs af forskellige produkter, der skal knyttes til mange brugere i forskellige rækkefølge. Administration af tilladelser efter bruger er ikke en bæredygtig model.

Lad os f.eks. antage, at du har en afdeling, og du vil knytte et produkt til hvert medlem af afdelingen. Én måde at gøre det på ville være at ændre de individuelle tilladelser for hver bruger i afdelingen og tildele produktet til hver enkelt af dem. Den mest praktiske metode er dog at oprette en brugergruppe, der indeholder alle medlemmer af afdelingen, og derefter tilknytte produktet til den pågældende brugergruppe. Denne metode gør det muligt for administratoren ikke at skulle administrere hver enkelt bruger. Du kan senere føje flere brugere til den pågældende gruppe eller fjerne brugere fra gruppen. Grupperettighederne forbliver de samme, når brugerne i gruppen ændres.

Opret brugergrupper

Gældende rolle: Systemadministrator

Når du opretter grupper, kan du vælge at oprette grupperne en ad gangen i Admin Console. Du kan også bruge en procedure til CSV-masseoverførsel til at oprette flere grupper på én gang.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. Øverst til højre skal du klikke på Ny brugergruppe.

  Skærmen Opret en ny brugergruppe vises.

  Opret ny brugergruppe
 3. Angiv et navn og en beskrivelse for den brugergruppe, du vil oprette, og klik på Gem.

 1. Mens du arbejder på brugergrupper i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af siden Brugergrupper.

 2. Vælg Tilføj brugergruppe efter CSV på rullelisten.

 3. I dialogboksen Tilføj brugergrupper efter CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og vælge Standardskabelon.

  Tilføj brugergrupper efter CSV
 4. Opdater den downloadede CSV-fil med følgende data om brugergrupper, som du vil tilføje:

  CSV-filfelt Beskrivelse/noter
  Navn på brugergruppe (Obligatorisk) Kan maksimalt være på 255 tegn
  Beskrivelse (Valgfrit) Kan maksimalt være på 255 tegn
  Brugergruppeadministratorer

  (Obligatorisk) Du kan tildele flere administratorer ved at adskille hver administrator med et komma og sætte listen i anførselstegn. Posten for hver administrator skal indeholde brugerens identitetstype, efterfulgt af en bindestreg, og derefter e-mailadressen:

  '<identitetstype>-<e-mailadresse>, <identitetstype>-<e-mailadresse>...'

  F.eks:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Afhængigt af hvilket program der bruges til at oprette CSV-filen, kan appen tilføje yderligere anførselstegn ved lagring, hvilket medfører, at behandlingen mislykkes. Det kan være en god ide at inspicere den rå CSV i et simpelt tekstredigeringsprogram for at sikre, at hvert felt kun har ét start- og slutanførselstegn.

  I CSV-filen kan du ikke inkludere brugere (f.eks. administratorer), der i øjeblikket ikke er en del af organisationen, i Admin Console.

  Tildelte produktprofiler

  (Valgfrit) Du kan tildele flere produktprofiler ved at adskille hver profil med et komma og sætte listen i anførselstegn. De produktprofiler, du inkluderer, skal dog allerede være oprettet for organisationen.

  Når du tilføjer flere profiler, skal profilerne være omgivet af et enkelt sæt anførselstegn, på samme måde som når du tilføjer flere administratorer (beskrevet ovenfor).

  F.eks:

  'Adobe Target-standardkonfiguration 2, Photoshop-standardkonfiguration'

  Sørg for, at du angiver produktprofilens navn og ikke produktnavnet.

 5. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Tilføj brugergrupper efter CSV, og klik på Upload.

  Bemærk:

  Du kan overføre en CSV-fil på op til 10 MB.

Du sendes tilbage til siden Brugergrupper. Listen viser muligvis ikke de grupper, du har tilføjet ved hjælp af CSV-filen. Denne proces kan tage et par minutter. Listen opdateres, når massehandlingen er færdig.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

Rediger brugergrupper

Gældende rolle: Systemadministrator

I Admin Console kan du redigere en eksisterende brugergruppes navn eller beskrivelse​​. Men hvis du bruger proceduren til CSV-masseoverførsel, kan du også redigere brugergruppeadministratorer og produktprofiler, der for øjeblikket er tildelt denne gruppe. Du kan tilføje eller fjerne brugergruppeadministratorer og produktprofiler fra gruppen.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. På listen over brugergrupper skal du klikke på navnet på den brugergruppe, du vil redigere, og derefter klikke på Indstillinger.

 3. Opdater navn og beskrivelse for brugergruppen, og klik på Gem.

 1. Mens du arbejder på brugergrupper i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af siden Brugergrupper.

 2. Vælg Rediger brugergrupper efter CSV på rullelisten.

 3. I dialogboksen Rediger brugergrupper efter CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og vælge Standardskabelon.

  Rediger brugergrupper efter CSV

  CSV-filen for skabelonen downloades til computeren.

 4. Klik Annuller for at lukke dialogboksen Rediger brugergrupper efter CSV.

  Du sendes tilbage til siden Brugergrupper.

  For hver gruppe, som du vil redigere, skal du medtage følgende oplysninger i den CSV-fil, du downloadede i det foregående trin:

  • Beskrivelse
  • Tildelte gruppeadministratorer
  • Tildelte produktprofiler

  Når CSV-filen er downloadet til din computer, skal du åbne den i et hvilket som helst redigeringsprogram.

 5. Du finder ovenstående oplysninger for en gruppe ved at klikke på gruppenavnet på siden Brugergrupper.

  Du sendes til den side, der indeholder oplysningerne for den valgte gruppe.

 6. Klik på Indstillinger.

 7. I dialogboksen Indstillinger kopierer du gruppenavnet og indsætter det i feltet Navn på brugergruppe i en række i CSV-filen.

  Bemærk:

  Gruppenavnet bruges internt af masseproceduren til entydigt at identificere rækken i CSV-filen. Derfor kan du ikke redigere gruppenavnet. Hvis du vil redigere gruppenavnet, skal du bruge den manuelle procedure, som er beskrevet ovenfor.

  Hvis du vil beholde beskrivelsen, skal du kopiere den og indsætte den i feltet Beskrivelse i rækken i CSV-filen.

  Hvis du vil fjerne beskrivelsen, skal du sørge for, at beskrivelsesfeltet i CSV-rækken er tomt.

  Hvis du vil oprette en ny beskrivelse, skal du indtaste de nye detaljer i CSV-rækken.

 8. Klik på Annuller for at afslutte dialogboksen.

  Du sendes tilbage til den side, der indeholder oplysningerne for den valgte gruppe.

 9. Gå til fanen Admin.

 10. Indtast administratorernes e-mailadresser og identitetstyper i feltet Brugergruppeadministratorer i CSV-rækken i følgende (kommaseparerede) format omsluttet af enkelte anførselstegn:

  '<identitetstype>-<e-mailadresse>, <identitetstype>-<e-mailadresse>...'

  F.eks:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Afhængigt af hvilket program der bruges til at oprette CSV-filen, kan appen tilføje yderligere anførselstegn ved lagring, hvilket medfører, at behandlingen mislykkes. Det kan være en god ide at inspicere den rå CSV i et simpelt tekstredigeringsprogram for at sikre, at hvert felt kun har ét start- og slutanførselstegn.

  Du tilføjer administratorer til gruppen ved at tilføje deres oplysninger (e-mailadresser og identitetstyper) i det format, der er beskrevet ovenfor.

  Hvis du vil beholde administratorer i den gruppe, som du redigerer, skal du inkludere deres oplysninger.

  Hvis du vil slette administratorer fra gruppen, skal du udelukke (eller fjerne) deres oplysninger.

  Du kan ikke inkludere brugere (f.eks. administratorer), der i øjeblikket ikke er en del af organisationen, i Admin Console.

 11. Gå tilbage til fanen Tildel produktprofiler.

 12. Bemærk:

  De produktprofiler, du føjer til CSV-filen, skal allerede være oprettet for organisationen.

  Indtast produktprofilnavne i feltet Tildelte produktprofiler i CSV-rækken i følgende (kommaseparerede) format omsluttet af enkelte anførselstegn:

  '<Produktprofilnavn>,<Produktprofilnavn>,...'

  F.eks:

  'Adobe Target-standardkonfiguration 2, Photoshop-standardkonfiguration'

  Sørg for, at du angiver produktprofilens navn og ikke produktnavnet.

  Afhængigt af hvilket program der bruges til at oprette CSV-filen, kan appen tilføje yderligere anførselstegn ved lagring, hvilket medfører, at behandlingen mislykkes. Det kan være en god ide at inspicere den rå CSV i et simpelt tekstredigeringsprogram for at sikre, at hvert felt kun har ét start- og slutanførselstegn.

  Du tilføjer produktprofiler til gruppen ved at tilføje deres oplysninger (produktprofilnavne) i det format, der er beskrevet ovenfor.

  Hvis du vil beholde produktprofiler i gruppen, skal du inkludere deres oplysninger.

  Hvis du vil slette produktprofiler fra gruppen, skal du udelukke (eller fjerne) deres oplysninger fra CSV-rækken.

  Hvis du vil tilføje produktprofiler, skal de allerede være oprettet for organisationen.

 13. Når du har gennemført trin 5 til 12 for alle de grupper, du vil redigere, skal du gemme og lukke CSV-filen.

 14. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Rediger brugergrupper efter CSV, og klik på Upload.

  Bemærk:

  Du kan overføre en CSV-fil på op til 10 MB.

Du sendes tilbage til siden Brugergrupper. Opdateringer, du foretager af grupperne på denne liste, er muligvis ikke synlige for øjeblikket. Denne proces kan tage et par minutter. Opdateringerne er tilgængelige, når massehandlingen er færdig.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

Føj eksisterende brugere til grupper

Gældende rolle: Produktadministrator, systemadministrator

Bemærk:

Produktadministratorer kan ikke føje nye brugere til grupper. De kan kun tilføje de brugere, der allerede findes i organisationen.

Følg disse trin for at føje brugere til en brugergruppe:

 1. Mens du arbejder med brugergrupper, skal du på listen over brugergrupper klikke på det gruppenavn, som du vil føje brugeren til.

 2. Klik på Tilføj bruger.

 3. På skærmen Tilføj bruger skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke i øjeblikket er føjet til Admin Console, kan du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at oprette en ny bruger. Angiv brugeroplysningerne. Der sendes en e-mail med en invitation til brugeren.

 4. Klik på Tilføj bruger.

 5. Skærmen Tilføj bruger vises, så du kan føje flere brugere til denne gruppe.

  Klik på Annuller for at vende tilbage til siden med brugergruppeoplysninger.

Føj flere brugere til en gruppe

Du kan føje flere brugere til en gruppe på samme tid. Hvis du f.eks. vil kopiere brugerne (eller et undersæt) fra én gruppe til en anden, kan du eksportere brugerne fra én gruppe og derefter føje dem til den anden gruppe.

Bemærk:

Med denne fremgangsmåde føjes eksisterende brugere til grupper. Hvis du vil føje brugere til din organisation og til grupper på én gang, kan du se Tilføj flere brugere.

 1. Mens du arbejder på en gruppe i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af gruppesiden.

 2. Klik på Tilføj brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og enten vælge Aktuel brugerliste (anbefales) eller Standardskabelon.

  add-users-by-csv

  Du kan se en beskrivelse af felterne i den hentede fil i CSV-filformat.

 4. Rediger den hentede fil med de brugerdata, som du vil føje til gruppen.

 5. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på knappen Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Upload.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen på siden Produktprofiler > Resultater af massehandlinger.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

Føj administratorer til grupper

Gældende rolle: Systemadministrator

Du kan uddelegere opgaven med at administrere en gruppe til gruppeadministratorer. Disse administratorer kan derefter administrere brugerne i den pågældende gruppe.

Følg disse trin for at føje administratorer til en brugergruppe:

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. På listen med brugergrupper skal du klikke på den brugergruppe, som du vil føje brugeren til.

  Oplysningerne om den valgte brugergruppe vises.

 3. Gå til fanen Administratorer, og klik på Tilføj administrator.

 4. På skærmen Tilføj administrator skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke i øjeblikket er føjet til Admin Console, kan du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at oprette en ny bruger. Angiv brugeroplysningerne. Der sendes en e-mail med en invitation til brugeren.

 5. Søg efter og vælg en eller flere brugere, der skal tilføjes som administratorer til brugergruppen.

 6. Klik på Tilføj administrator.

 7. Skærmen Tilføj bruger vises, så du kan føje flere brugere til denne gruppe.

  Klik på Annuller for at vende tilbage til siden med brugergruppeoplysninger.

Du sendes tilbage til fanen Administratorer. På listen vises nu den administrator, du har tildelt til denne gruppe.

Tildel produktprofiler til brugergrupper

Gældende rolle: Produktprofiladministrator, systemadministrator

Du kan tildele produktprofiler til brugergrupper. Alle brugere i den pågældende gruppe modtager det samme sæt produkttilladelser.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. Vælg den brugergruppe, som du vil føje en produktprofil til, på listen Brugergrupper.

 3. Gå til fanen Tildelte produktprofiler, og klik på Tildelte produktprofil.

  Den liste over produkter, der vises, er baseret på din organisations købsplan.

  Hvis gruppen har mere end 75.000 brugere:

  Hvis denne gruppe har mere end 75.000 brugere, får du vist følgende advarsel. Du kan stadig fortsætte. Vi anbefaler dog, at du ikke tildeler så store grupper af brugere, da du sandsynligvis vil opleve ydeevneproblemer, når denne anmodning behandles på Admin Console.

  Tildeling af mere end 75.000 brugergrupper til profil

  Hvis gruppen har mere end 200.000 brugere:

  Hvis denne gruppe har mere end 200.000 brugere, får du vist følgende fejl. Du har ikke tilladelse til at tildele en produktprofil til en gruppe med mere end 200.000 brugere. Du skal kontakte os. Du kan kontakte os ved at gå til Admin Console > Support. Få mere at vide om de tilgængelige supportmuligheder.

  Tildeling af mere end 200.000 brugergrupper til profil
 4. Klik på et produkt på listen, og angiv og vælg derefter produktprofilen for det pågældende produkt.

  Få flere oplysninger om produkter og profiler i Administrer produkter og profiler.

 5. Klik på Gem.

Du sendes tilbage til fanen Tildel produktprofiler.

På listen vises nu de produktprofiler, du har føjet til denne gruppe.

Som produktprofiladministrator kan du også føje brugergrupper til produktprofiler, mens du arbejder med produktprofiler.

Bemærk:

Som gruppeadministrator kan du for at fjerne en bruger fra en gruppe vælge brugeren på fanen Brugere for den påkrævede gruppe og klikke på ikonet  øverst til højre på skærmen.

Brugergrupper og aktivdeling

Adobe Creative Cloud-slutbrugere kan samarbejde på mapper, biblioteker og Adobe XD cloud-dokumenter med andre brugere ved at dele disse aktiver offentligt eller privat. Privat deling er tilgængelig for individuelle delingsmodtagere såvel som grupper. Active Directory-synkroniserede grupper og brugergrupper er en del af en organisations adressebog og kan bruges som delingsmodtagere af aktiver, der ejes af organisationen. I øjeblikket er gruppedeling kun tilgængelig i Adobe XD.

Fjern brugergrupper

Gældende rolle: Systemadministrator

Som systemadministrator kan du vælge at fjerne én eller flere brugergrupper i Admin Console.

Når du fjerner en brugergruppe, bibeholdes brugerne i den pågældende gruppe stadig i Admin Console. Hvis du har tildelt produktprofiler til denne gruppe, har brugerne i gruppen dog ikke længere adgang til de tilknyttede produkter.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. På listen over brugergrupper skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for de brugergrupper, du vil slette. 

 3. Klik på Fjern brugergrupper.

 4. Klik på Fjern brugergrupper i bekræftelsesdialogboksen.

Fjern brugere fra grupper

Gældende rolle: Brugergruppeadministrator, systemadministrator

 1. Mens du arbejder med brugergrupper, skal du på listen over brugergrupper klikke på det gruppenavn, som du vil føje brugeren til.

 2. Du kan slette en eller flere brugere ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for brugerne på listen.

 3. Klik på Fjern brugere.

 4. Klik på Fjern brugere på bekræftelsessiden.

Du sendes tilbage til siden med oplysninger.

Fjern flere brugere fra en gruppe

Du kan bruge fremgangsmåden til fjernelse af flere brugere for at fjerne flere brugere fra en gruppe på samme tid. Hvis du f.eks. vil flytte et antal brugere fra én gruppe til en anden, kan du fjerne dem fra én gruppe og føje dem til en anden.

 1. Mens du arbejder på en gruppe i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af gruppesiden.

 2. Klik på Fjern tildeling af brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV skal du downloade eksempelskabelonen for CSV-filen med den nødvendige datastruktur.

  unassign-users-by-csv

  Du kan se en beskrivelse af felterne i den hentede fil i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger filen, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil fjerne fra denne gruppe.

 5. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på knappen Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Upload.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen på fanen Produktprofiler > Resultater af massehandlinger.

Eksportér gruppebrugere

Du kan downloade data for brugere for en gruppe. Hvis du f.eks. vil føje brugere fra én gruppe til en anden, kan du downloade brugerlisten fra kildegruppen og derefter tilføje den i den anden gruppe. Hvis du vil fjerne brugere fra kildegruppen, kan du bruge den samme fil.

Den CSV-fil, som du downloader, indeholder dataene som defineret i afsnittet CSV-filformat.

 1. Mens du arbejder på en gruppe i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af gruppesiden.

 2. Klik på , og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

 3. Vælg en mappeplacering for at downloade filen, og klik på OK.

Resultater af massehandlinger

Når du kører en massehandling som f.eks. tilføjelse eller fjernelse af flere brugere af en gruppe, modtager du en e-mail. Derudover kan du se oplysningerne om massehandlingen på siden Resultater af massehandlinger.

 1. Mens du arbejder på en gruppe i Admin Console, skal du klikke på  i øverste højre hjørne af gruppesiden.

 2. På rullelisten skal du vælge Resultater af massehandling.

 3. Du kan få vist oplysninger om en batchproces ved at klikke på handlingsnavnet på listen.

 4. På siden med oplysninger skal du klikke på Download resultater for at downloade en CSV-fil med en detaljeret rapport om batchprocessen.

På siden Resultater af batchhandling vises rapporter, der er højst 90 dage gamle. Rapporter, der er mere end 90 dage gamle, fjernes automatisk uden indblanding fra en systemadministrator.