Administrer produktprofiler for virksomhedsbrugere

Lær, hvordan du bruger produktprofiler til at finjustere produktplaner og give brugerne brugsret til Adobe-apps og -tjenester.

Vigtigt:

Begreberne og procedurerne i denne artikel gælder kun for virksomhedskunder, der bruger Navngiven brugerlicensering.

Adobe-teams

Delt enhed-licensering

Adobe Experience Manager Mobile

Hvis du har Adobe Experience Manager Mobile: Du kan tilføje eller administrere brugerne i Experience Manager Mobile Portal.

Hvad er en produktprofil?

En produktprofil er baseret på et produkt, som din organisation har købt. Du bruger en produktprofil til at give brugere brugsret til de Adobe-apps og -tjenester, der er inkluderet i produktet.

 1. Du opretter en eller flere produktprofiler for hvert produkt i Admin Console.
  Læs om produkter på Admin Console.
 2. I hver produktprofil tildeler du brugere og brugergrupper (i din organisation).
  Derefter har hver bruger, der tilhører en produktprofil, brugsret til de Adobe-apps og -tjenester, som er indeholdt i produktet.
  Læs om brugere og brugergrupper i Admin Console.
 3. Når en bruger logger ind med sine legitimationsoplysninger som angivet i produktprofilen, får han eller hun adgang til apps og tjenester for det produkt, som produktprofilen er baseret på.

Bedste fremgangsmåder (kun Experience Cloud-brugere)

Hvis du administrerer Adobe Experience Cloud-produkter i Admin Console, skal du bemærke følgende grænser for den bedste ydeevne:

 • Der kan højst være 8.000 profiler i en organisation.
 • Der kan højst tildeles 4.000 produktprofiler til én bruger. 
 • Der kan højst delegeres 100.000 brugere til en produktprofil.

Udrul apps og tjenester til slutbrugere

Når brugere tildeles til produktprofiler, har de brugsret til de tilknyttede apps og tjenester. Du skal dog stadig gøre følgende:

 1. Opret Navngiven brugerlicensering- eller Delt enhed-licensering-pakker (med apps og tjenester) i Admin Console. 
 2. Udrul derefter disse pakker til slutbrugermaskiner (ved Navngiven brugerlicensering) eller delte enheder (ved Delt enhed-licensering).

Tildel brugere til produktprofil via produktkort

Administratorrolle:

Produktprofiladministrator

Den nemmeste metode til at tildele brugere til eksisterende (eller standard-) produktprofiler er at bruge indstillingen Tildel brugere på produktkortet under fanen Produkter.

 1. Log ind på Admin Console, og gå til fanen Produkter.

 2. Klik på Tildel brugere på det relevante produktkort.

 3. På skærmen Tilføj brugere skal du angive et brugernavn, en brugergruppe eller en e-mailadresse.

  Du kan søge efter eksisterende brugere eller tilføje en ny bruger ved at angive en gyldig e-mailadresse og udfylde oplysningerne på skærmen.

 4. Vælg produktprofiler, som brugeren eller brugergruppen skal tilføjes til. Ved at rulle ned kan du tilføje flere brugere (op til ti).

  Klik på Gem. Det kan tage op til et par minutter at fuldføre produkttildelingen.

  Føj brugere til et produkt

  Bemærk:

  Hvis du vil føje brugere til en ny produktprofil, skal du først oprette produktprofilen

Opret produktprofiler

Administratorrolle:

Produktadministrator

Som produktadministrator kan du oprette produktprofiler og tildele produktprofiladministratorer til disse profiler.

For Adobe-produkter, der understøtter begrebet roller, kan du tildele roller til brugere, hvilket giver brugere rollebaseret adgang til produktet. Du kan finde flere oplysninger under Administrer produkttilladelser.

 1. Mens du administrerer et produkt, skal du gå til Produktprofiler og klikke på Ny profil.

  Guiden Opret en ny profil vises.

  Bemærk:

  Hvis du vil oprette en produktprofil for planen med enkelt app, skal du vælge et produkt, inden du tilføjer Detaljer og Kvote. Du kan finde flere oplysninger under Opret brugerdefineret profil med enkelt app.

 2. Angiv et profilnavn, et visningsnavn og en beskrivelse.

  Du kan også vælge at give brugerne besked via e-mail, når de tilføjes til eller fjernes fra denne profil, ved hjælp af Meddelelse, som kan slås til og fra:

  • Hvis denne er aktiveret, vil alle slutbrugerne modtager en e-mail, når de tilføjes til eller fjernes fra denne produktprofil.
  • Hvis denne er deaktiveret, vil brugere af Adobe ID- og Enterprise ID-typen modtage en e-mail, så de kan konfigurere deres konti.
  Opret en produktprofil

 3. Klik på Næste, og vælg målantallet af licenser, der er tildelt denne profil.

  Du kan når som helst udrulle flere licenser efter behov i løbet af året. De er prissat i forhold til det samme EA-rabatniveau som din første ordre, uanset hvor mange ekstra licenser du udruller.

 4. Klik på Næste for at aktivere eller deaktivere tjenester for produktprofilen.

  Hvis den nye produktprofil er for et produkt, der ikke har nogen tjenester tilknyttet, vil indstillingen Næste ikke blive vist. I så fald skal du klikke på Gem.

  Creative Cloud Alle apps-profil
  Creative Cloud Alle apps-produktprofil

  Photoshop-profil
  Photoshop-produktprofil

 5. På skærmen Tjenester kan du aktivere eller deaktivere individuelle tjenester for produktprofilen.

  Se Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil for at få flere oplysninger.

  Opret en produktprofil

 6. Klik på Gem.

Administrer produktprofiladministratorer

Administratorrolle:

Produktadministrator

Regelmæssig administration af brugerne i en produktprofil kan være en tidskrævende opgave. Hvis du arbejder i en stor organisation, anbefaler vi, at produktadministratorer definerer en separat rolle som produktprofiladministrator. Produktprofiladministratorer kan individuelt administrere deres produktprofiler.

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Administratorer.

 2. Klik på Tilføj administrator.

 3. På skærmen Tilføj administrator skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke findes i organisationen i Admin Console, skal du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at angive brugerens oplysninger.

  Bemærk:

  Du kan her tilføje op til ti administratorer. Du kan tilføje flere ved at gentage trinnene ovenfor, efter du har gemt ændringerne.

  Tilføj produktprofiladministratorer

 4. Klik på Gem.

  De nye produktprofiladministratorer vil modtage en e-mailbesked.

Bemærk:
 • Tilknytning af en administrator til en produktprofil giver ikke administratoren brugsret til det tilknyttede produkt. For at få adgang til produktet skal administratoren også tilføje sig selv som bruger i produktprofilen.
 • Indstillinger for gruppebeskeder har ingen effekt på de administrative e-mailbeskeder. Alle administratorer modtager en e-mail om deres rolle.
 1. Mens du arbejder på en profil, skal du gå til fanen Administratorer og klikke på afkrydsningsfelterne til venstre for administratorerne på listen. 

 2. Klik på Fjern administratorer.

  Dialogboksen Fjern administratorer vises.

 3. Klik på Fjern administratorer.

Føj brugere og brugergrupper til en produktprofil

Administratorrolle:

Produktprofiladministrator

Du kan hurtigt føje brugere eller brugergrupper til en produktprofil ved hjælp af indstillingen Tildel brugere på produktkortet under fanen Produkter. Mens du arbejder på produktprofiler, har du dog flere muligheder for at administrere produktprofilbrugere og -brugergrupper.

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Brugere.

 2. Klik på Tilføj bruger.

 3. På skærmen Tilføj bruger skal du angive brugernavnet, brugergruppen eller en e-mailadresse for brugeren.

  Du kan søge efter eksisterende brugere eller tilføje en bruger ved at angive en gyldig e-mailadresse og udfylde oplysningerne på skærmen.

  Bemærk:

  Du kan her tilføje op til ti brugere. Du kan tilføje flere ved at gentage trinnene ovenfor, efter du har gemt ændringerne.

  Tilføj brugere

 4. Klik på Gem.

Brugerne modtager en e-mailbesked, der angiver de produktprofiler, de er blevet føjet til.

Bemærk:

Det kan tage op til et par minutter at fuldføre produkttildelingen.

Du kan bruge fremgangsmåden Tilføj brugere med CSV for at føje flere brugere til en produktprofil på én gang.

Bemærk:

Denne fremgangsmåde føjer eksisterende brugere til produktprofiler. Hvis du vil føje brugere til din organisation og til produktprofiler på én gang, kan du se Tilføj flere brugere.

 1. Mens du opretter eller redigerer en produktprofil, skal du gå til fanen Brugere.

 2. Klik på , og vælg Tilføj brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV kan du downloade den aktuelle brugerliste eller CSV-standardskabelonen ved at klikke på Download CSV-skabelon.

  Den overførte fil indeholder følgende felter:

  • Identitetstype
  • Brugernavn
  • Domæne
  • E-mail
  • First Name (fornavn)
  • Efternavn

  Du kan se en beskrivelse af disse felter i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger den, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil føje til denne profil.

 5. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Upload.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen under Produktprofil > Resultater af massehandlinger.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

Overfør brugere og brugergrupper fra gamle profiler til nye profiler

Når du føjer brugere til en produktprofil (enten direkte eller via en brugergruppe), giver du disse brugere rettighed til Adobe-apps og -tjenester for det produkt, som du har oprettet produktprofilen på. Det kan dog være nødvendigt at ændre rettigheden for disse brugere. F.eks. kan dine brugere i øjeblikket være en del af en Photoshop-plan. Og du vil nu flytte dem til den fotografiplan, som din virksomhed har købt.

Overfør brugere

Følgende procedurer beskriver, hvordan du overfører brugere fra Produktprofil A (med gamle rettigheder) til Produktprofil B (med nye rettigheder)

 1. Gå til Produktprofil A, og gå til fanen Brugere.

 2. Klik på , og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

 3. Vælg en mappeplacering på computeren, og klik på OK.

Når du overfører brugere til en produktprofil, vil hver bruger modtage en e-mail om, at de er blevet føjet til den nye profil. Da denne handling kan omfatte flytningen af et stort antal brugere på tværs af profiler, anbefaler vi, at du deaktiverer brugermeddelelser på den nye profil, som du flytter dine brugere til.

 1. Gå til Produktprofil B.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Deaktiver brugermeddelelser, og gem profilen.

 1. Gå til Produktprofil B, og gå til fanen Brugere.

 2. Klik på , og vælg Tilføj brugere med CSV.

 3. Vælg den fil, som du downloadede i proceduren ovenfor.

Bemærk:

Denne procedure er ikke en obligatorisk del af overførslen. Udfør disse trin, hvis du har brug for at fjerne brugernes rettighed fra de tilknyttede apps og tjenester i Produktprofil A.

 1. Gå til produktet for Produktprofil A.

 2. Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for produktprofilnavnet.

 3. Klik på Slet profil.

Overfør brugergrupper

Følgende procedure beskriver, hvordan du overfører brugergrupper fra Produktprofil A (med gamle rettigheder) til Produktprofil B (med nye rettigheder)

 1. Gå til Brugere > Brugergrupper.

 2. Klik på den brugergruppe, som du vil overføre.

 3. Gå til fanen Tildelte produktprofiler.

 4. På listen over tildelte produktprofiler skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for Produktprofil A (med gamle rettigheder) og klikke på Fjern profil.

 5. Klik på Tildel produktprofil.

 6. På skærmen Tildel produktprofiler skal du vælge Produktprofil B (med nye rettigheder) og klikke på Gem.

Se også:

Hvis du overfører et stort antal brugere på tværs af produktprofiler, kan du også bruge følgende automatiseringsmetoder:

Bemærk: Ovenstående metoder kræver en vis teknisk viden til avanceret teknisk viden om LDAP, Python, Windows-kommandolinje og macOS-terminal, REST API'er.

Fjern brugere og brugergrupper fra en produktprofil

Fjern brugere fra en produktprofil for at sikre, at de ikke længere har brugsret til de tilknyttede apps og tjenester. Dette fjerner dog ikke brugerne fra Admin Console. Og da det er muligt at føje brugere til flere produktprofiler, medfører fjernelse af brugere fra en enkelt produktprofil kun, at de ikke længere har brugsret til apps og tjenester i den produktprofil. 

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Brugere.

 2. Markér afkrydsningsfelterne til venstre for brugernavnene, og klik på Fjern brugere.

 3. Klik på Fjern brugere i bekræftelsesdialogboksen.

Brug fremgangsmåden Fjern flere brugere på én gang for at fjerne flere brugere fra en produktprofil på én gang. Hvis du f.eks. vil flytte flere brugere fra én profil til en anden, kan du fjerne dem fra én profil og derefter føje dem til en anden.

 1. Mens du opretter eller redigerer en produktprofil, skal du gå til Brugere.

 2. Klik på , og vælg Fjern tildeling af brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV kan du downloade den aktuelle brugerliste eller CSV-standardskabelonen ved at klikke på Download CSV-skabelon.

  Den overførte fil indeholder følgende felter:

  • Identitetstype (kun Enterprise)
  • Brugernavn (kun Enterprise)
  • Domæne (kun Enterprise)
  • E-mail (Enterprise og Team)
  • Fornavn (Enterprise og Team)
  • Efternavn (Enterprise og Team)

  Du kan se en beskrivelse af disse felter i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger den, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil fjerne fra denne profil.

 5. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Upload.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen under Produktprofil > Resultater af massehandlinger.

Administrer kvoter for produktprofil

Når du har oprettet nogle produktprofiler, kan du bruge værktøjet til distribution af kvoter til at angive kvoter for at vejlede administratorerne vedrørende antallet af brugere, der kan tildeles disse profiler. Hvis din organisation eksempelvis har købt i alt 1000 brugere til et produkt, og du har oprettet fire produktprofiler, kan du vælge hurtigt at tilknytte en kvote på 250 brugere for hver produktprofil. Du kan også manuelt finjustere den kvote, der er knyttet til produktprofiler.
Hvis du har købt Enterprise-produkter i VIP:

 • Den kvote, du tildeler til en enkelt produktprofil, må ikke overstige produktkvoten.
 • Summen af alle produktprofilkvoter i et produkt må ikke overstige produktkvoten.
  Lad os f.eks. sige, at produktkvoten er 10. Hvis den kvote, der er tildelt til en enkelt produktprofil, er 6, og en anden profil er 4, kan du dermed ikke øge kvoten i nogen af disse profiler. Du kan heller ikke øge kvoten af brugere til nogen anden profil i produktet, medmindre du reducerer kvoten for én af profilerne, eller hvis du øger produktkvoten.
 • Du kan ikke reducere den kvote, der er tildelt til en profil, hvis alle licenserne i den pågældende profil allerede er tildelt til brugere. Du skal fjerne tildelingen af licenser fra brugere, før du reducerer kvoten.
Forsigtig:

Admin Console håndhæver i øjeblikket ikke ovennævnte kvotekrav for ETLA-kunder.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du klikke på Indstillinger i øverste venstre hjørne på siden med profiloplysninger.

 2. Gå til angiv licenskvoten.

 3. Angiv antallet af licenser, der er tildelt til produktprofilen, og gem ændringerne.

Eksportér produktprofilbrugere

Administratorrolle:

Produktprofiladministrator

Download data for brugere af en profil. Du kan derefter bruge denne fil til at føje flere brugere til en anden produktprofil i din organisation.

CSV-filen, som du downloader, indeholder de data, der er defineret i afsnittet CSV-filformat ovenfor.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du gå til Brugere.

 2. Klik på , og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

 3. Vælg en mappeplacering, og klik på OK.

Slet produktprofiler

Administratorrolle:

Produktadministrator

 1. På siden med produktoplysninger skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre for profilnavnene og klikke på Slet profiler.

 2. I bekræftelsesdialogboksen skal du klikke på Slet profiler.

Resultater af massehandling

Når du kører en massehandling, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af flere brugere af en produktprofil, modtager du en e-mail. Derudover kan du se oplysningerne om massehandlingen på siden Resultater af massehandling.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du gå til Brugere og klikke på  i øverste højre hjørne.

 2. På rullelisten skal du vælge Resultater af massehandling.

 3. Du kan få vist oplysninger om en batchproces ved at klikke på handlingsnavnet på listen.

 4. På siden med oplysninger skal du klikke på Download resultater for at downloade en CSV-fil med en detaljeret rapport om batchprocessen.

Vigtigt: Siden Resultater viser rapporter, der er højst 90 dage gamle. Rapporter, der er mere end 90 dage gamle, fjernes automatisk uden indblanding fra en systemadministrator.

Adobe-logo

Log ind på din konto