Funktionsoversigt | Illustrator | 2018-versioner

Se nyhederne i 2018-versionen af Illustrator CC (22.0, 22.1)

Marts 2018 og oktober 2017-versionen af Illustrator CC (version 22.x) byder på nye, spændende funktioner til designere og grafikere. I det følgende finder du en hurtig introduktion til disse funktioner samt links til ressourcer med yderligere oplysninger.

Du kan finde en oversigt over nye funktioner, som er introduceret i tidligere versioner af Illustrator CC, under Funktionsoversigt | tidligere versioner.

Import af flersidede Adobe PDF-Filer

 Nyt i marts 2018-versionen

Du kan nu bruge kommandoen Åbn til at importere en flersidet Adobe PDF-fil til Illustrator. Brug dialogboksen Indstillinger for PDF-import til at sammenkæde eller integrere en enkelt side, et udsnit af sider eller alle sider i den valgte PDF-fil i et Illustrator-dokumentet. Før du importerer dem, kan du også få vist et miniaturebillede af en side i denne dialogboks.

 Få flere oplysninger under Import af Adobe PDF-filer.

Justering af visningsstørrelsen for ankerpunkt, håndtag og afgrænsningsramme

 Nyt i marts 2018-versionen

Nu gør Illustrator det muligt at indstille størrelsen af ankerpunkter, håndtag og afgrænsningsrammer. Du kan øge størrelsen for at opnå bedre synlighed og kontrol, mens du arbejder på skærme med høj opløsning, eller oprette komplekse illustrationer.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning af anker (macOS).
 2. I området Visning af ankerpunkt og håndtag skal du flytte skydeknappen til højre for at øge størrelsen af ankerpunkter, håndtag og afgrænsningsrammer.
 3. (Valgfrit) Hvis du vil angive visningen af håndtag som massivt eller hult, skal du vælge den ønskede indstilling.
 4. Klik på OK.

Datafletning ved hjælp af panelet Variabler

 Udvidet i marts 2018-versionen

Ved hjælp af panelet Variabler kan du nu flette en CSV-datakildefil med et Illustrator-dokument for at oprette flere variationer af dine illustrationer. Eksempelvis kan du bruge funktionen til sammenfletning af data til hurtigt og præcist at oprette hundredvis af skabelonvariationer til forskellige outputflader – i stedet for at ændre objekter manuelt i en skabelon. På samme måde kan du ændre navnene på deltagere på eventbadges eller variere billeder på tværs af webbannere og postkort uden at skulle udarbejde illustrationen forfra. Du skal blot oprette ét design, hvorefter du hurtigt kan producere variationer ved at importere navnene eller billederne fra din datakildefil.

Opret brugerdefinerede variationer af din designskabelon til forskellige projekter, f.eks. plakater til udskrivning, webbannere og eventbadges vha. panelet Variabler.

 Få flere oplysninger under Datafletning ved hjælp af panelet variabler.

Panelet Egenskaber

 Nyt i oktober 2017-versionen

Ved hjælp af det nye panel Egenskaber i Illustrator kan du se indstillinger og kontrolelementer, som du kan bruge til den aktuelle opgave eller i den aktuelle arbejdsgang. Dette nye panel er designet til at være let at bruge, så du har adgang til de rigtige kontrolelementer, lige når du har brug for dem.

Panelet Egenskaber er som standard tilgængeligt i arbejdsrummet Vigtige punkter. Du kan også vælge Vindue Egenskaber for at se det.

Panelet Egenskaber

 Du kan lære, hvordan du kan bruge det, under Panelet Egenskaber.

Værktøjet Fordrej som marionetdukke

 Nyt i oktober 2017-versionen

Ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke kan du vride og forvrænge dele af illustrationen, således at omdannelserne vises naturligt. Du kan tilføje, flytte og rotere punkter, så du problemfrit kan omdanne illustrationen til forskellige positioner og stillinger ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke i Illustrator.

Du kan få adgang til dette nye værktøj i panelet Værktøjer. Du kan lære, hvordan du bruger det, under Fordrej som marionetdukke.

Indtegn punkter i illustrationen ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke

Flyt eller roter det valgte punkt for at omdanne illustrationen

Tegnebrætrelaterede forbedringer

 Udvidet i oktober 2017-versionen

Tegnebrætter er meget nemmere at arbejde med i denne version af Illustrator CC. Desuden kan du nu oprette 1–1.000 tegnebrætter pr. dokument afhængigt af størrelsen på tegnebrætterne.

Vælg flere tegnebrætter

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hold Skift-tasten nede, og klik på tegnebrætterne.
 • Hold Skift-tasten nede, klik på lærredet, og træk markøren for at markere flere tegnebrætter ved hjælp af en markeringsramme-kontrol.
 • Tryk på Ctrl/Kommando+A for at vælge alle tegnebrætter i dokumentet.
Du kan markere flere tegnebrætter ved hjælp af en markeringsramme-kontrol ved at holde Skift-tasten nede, mens du trækker værktøjet Tegnebræt.

Justering og fordeling af tegnebrætter

Du kan nu justere eller fordele de markerede tegnebrætter i panelet Justering eller kontrolpanelet. Benyt følgende fremgangsmåde:

 • Markér de tegnebrætter, du vil justere eller fordele.
 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Juster i kontrolpanelet, og klik derefter på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling.
  • Vælg Vindue > Juster, og klik derefter på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling.
Juster tegnebrætter

 Få flere oplysninger under Tegnebræt.

Variable skrifttyper

 Nyt i oktober 2017-versionen

Illustrator understøtter nu Variabel skrifttype, et nyt Opentype-skrifttypeformat, som understøtter brugerdefinerede attributter såsom tykkelse, bredde, hældning, optisk størrelse osv. Denne version af Illustrator leveres med flere variable skrifttyper, hvor du kan justere tykkelse, bredde og hældning ved hjælp af praktiske skydeknapper, der er tilgængelige, når du klikker på   i kontrolpanelet, panelet Tegn, panelet Tegntyper og panelet Afsnitstyper.

Søg efter variable i listen over skrifttyper for at finde variable skrifttyper. Du kan også søge efter dette   -ikon  ud for skrifttypens navn.

Flyt skydeknappen for at justere skrifttypens tykkelse, bredde og hældning.

Liste over skrifttyper: Nogle variable skrifttyper

 Få flere oplysninger under Skrifttyper.

OpenType SVG-skrifttyper

 Nyt i oktober 2017-versionen

Illustrator understøtter nu OpenType SVG-skrifttyper med adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf.

OpenType SVG-skrifttyper: Flere farver og gradueringer

Følg disse trin for at bruge OpenType SVG-skrifttyper:

 • Opret et tekstobjekt med tekstværktøjet.
 • Angiv skrifttypen til en OpenType SVG-skrifttype. Disse skrifttyper er markeret med  i listen over skrifttyper.
 • Vælg bestemte glyffer ved hjælp af panelet Glyffer. Du kan se panelet Glyffer ved at vælge Tekst > Glyffer. Du kan også åbne panelet Glyffer ved at vælge Vindue > Tekst > Glyffer.

Når du bruger Emoji-skrifttyper, kan du inkludere en række farverige og grafiske tegn, f.eks. smileys, flag, gadeskilte, dyr, mennesker, mad og seværdigheder i dine dokumenter. Med OpenType SVG Emoji-skrifttyper, f.eks. EmojiOne-skrifttypen, kan du kombinere visse glyffer fra en eller flere andre glyffer. Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på visse glyffer, der afbilder mennesker, samt kropsdele såsom hænder og næser.

Kombiner glyffer for at lave landeflag

Kombiner enkeltperson-tegn med hudfarver

 Få flere oplysninger under Skrifttyper.

Brug Touch Bar med Illustrator

 Nyt i oktober 2017-versionen

Illustrator understøtter nu Touch Bar, multitouchskærmen øverst på det nye MacBook Pro-tastatur. Med Touch Bar kan du få adgang til funktioner og kontrolelementer i Illustrator, som du kan bruge til den aktuelle opgave på hovedskærmen. Touch Bar understøtter kendte håndbevægelser, f.eks. tryk, træk og skub.

Som standard er en del af Touch Bar-grænsefladen reserveret til macOS-kontrolelementer. Kontrolelementer til Illustrator vises i det app-specifikke område i midten af Touch Bar-grænsefladen.

Touch Bar-grænseflade

 Du kan finde flere oplysninger under Brug Touch Bar med Illustrator.

Anvendelse af stilistiske sæt til tekst

 Nyt i oktober 2017-versionen

Et stilistisk sæt er en gruppe alternative glyffer, som kan anvendes på en markeret tekstblok. Når du anvender et stilistisk sæt, vil de glyffer, der er blevet defineret i sættet, erstatte skrifttypens standardglyffer i den markerede tekst. Navnet på det stilistiske sæt, der udbydes af Font Developer, vises forskellige steder i Illustrator. Illustrator viser for nogle skrifttypers vedkommende de stilistiske sæts navne som Sæt 1, Sæt 2 osv. Du kan anvende flere stilistiske sæt på et tekstudsnit.

Hvis du vil anvende stilistiske sæt på tekstobjektet, skal du gøre følgende:

 1. Vælg tekstblokken eller det tekstområde, hvor du vil anvende et stilistisk sæt.
 2. Vælg Vindue Tekst OpenType for at åbne panelet OpenType. Benyt derpå en af følgende fremgangsmåder:
 • Klik på ikonet Stilistiske sæt  nederst i panelet, og vælg det ønskede sæt.
 • Vælg Stilistiske sæt i panelmenuen, og vælg det ønskede sæt.
Anvend stilistiske sæt ved hjælp af panelet OpenType

Gør følgende for at tilføje stilistiske sæt på en tegn- eller en afsnitstype.

 1. Vælg Vindue Tekst TegntyperAfsnitstyper for at åbne panelet Tegntyper eller panelet Afsnitstyper.
 2. Vælg indstillingen Ny tegn-afsnitstype i panelmenuen.
 3. Vælg OpenType-funktionssektionen til venstre for dialogboksen Ny tegn-/afsnitstype.
 4. Klik på , og vælg de ønskede stilistiske sæt i listen.
 5. Klik på OK.
Tilføj stilistiske sæt til en tegntype

 Du kan finde flere oplysninger under Specialtegn.

Forbedret eksportoplevelse

 Nyt i oktober 2017-versionen

Du kan nu samle objekter i panelet Eksport af aktiv, så de kan eksporteres som et enkelt aktiv eller som flere aktiver. Træk ganske enkelt illustrationen til panelet Eksport af aktiv. Du kan også højreklikke på en illustration og så vælge Saml til eksport > Som flere aktiver i genvejsmenuen.

Mens aktiver bliver eksporteret, opretter Illustrator som standard undermapper på eksportstedet ud fra de skaleringsindstillinger, du har valgt. Hvis du for eksempel vælger flere skaleringsfaktorer i panelet Eksport af aktiv, f.eks. 1x, 2x og 3x, for at eksportere en fil som PNG, opretter Illustrator undermapper med navnene: 1x, 2x og 3x til eksporterede filer. Ved formater, som ikke understøtter skalering, navngiver Illustrator mapperne efter de filformater, der er valgt for eksporten, for eksempel SVG og PDF

Illustrator eksporterer også rasterobjekter præcist, når du foretager en af følgende handlinger under eksport af aktiver ved hjælp af panelet Eksport af aktiv eller dialogboksen Eksportér til skærme:

 • Definer en ikke-integreret skala – en skaleringsværdi, der ikke er et multiplum af 72 pixel.
 • Angiv den ønskede bredde og højde, som ikke er et multiplum af 100 pixel.

Bemærk! Pas på, når du eksporterer illustrationer eller tegnebrætter, som ikke er justeret i forhold til pixelgitteret, eller som indeholder streger, der ikke er justeret i forhold til Indeni. Det eksporterede aktiv til en sådan illustration kan stadig have en ekstra pixel.

 Du kan finde flere oplysninger under Indsaml aktiver, og eksporter i batches.

Tilføj og del tekstelementer ved hjælp af Creative Cloud-biblioteker

 Nyt i oktober 2017-versionen

Nu kan du føje tekstobjekter fra Illustrator-dokumenter til Creative Cloud-biblioteker og derefter dele dem med andre brugere og på tværs af programmer. Tekstelementer i et bibliotek bevarer deres tegntyper/afsnitstyper og andre attributter, der oprindeligt blev anvendt på dem. Du kan genbruge tekstelementer i biblioteker på tværs af Illustrator- eller InDesign-dokumenter. Hvis der imidlertid er anvendt effekter og udseender på et tekstobjekt, skal du føje det til biblioteket som et grafikelement for at bevare dem.

 Du kan finde flere oplysninger under Creative Cloud-biblioteker i Illustrator.

Understøttelse af Microsoft Surface Dial i Illustrator

 Nyt i oktober 2017-versionen

Illustrator understøtter nu den nye Microsoft Surface Dial på Windows 10 Anniversary Edition og nyere eller direkte på Surface Studio. Du kan bruge Surface Dial til at justere indstillinger og parametre for Illustrator-dokumenter.

Når du bruger Illustrator, skal du holde Surface Dial nede for at få adgang til følgende indstillinger:

 • Fortryd/Annuller fortryd
 • Arranger
 • Zoom
 • Tegnebrætsnavigation
 • Værktøjer, herunder Roter, Skaler, Pensel, Klatpensel og Viskelæder.

 Du kan finde flere oplysninger under Understøttelse af Microsoft Surface Dial i Illustrator.

Andre forbedringer og fejlrettelser

Marts 2018-version (version 22.1)

Når du flytter et tegnebræt nu, flytter Illustrator som standard ikke låste eller skjulte objekter sammen med tegnebrættet. Hvis det er nødvendigt, kan du deaktivere denne oplevelse og vende tilbage den oplevelse, som fandtes som standard i tidligere versioner af Illustrator. Gå til Indstillinger > Markering og visning af anker, og vælg indstillingen Flyt låste og skjulte illustrationer med tegnebrættet.

Når du indsætter SVG-kode i Illustrator nu, vises SVG-objektet i stedet for den kopierede kode.

Nu kan du deaktivere seneste skrifttyper, der vises øverst på listen over skrifttyper. Gå til indstillinger > Type, og vælg 0 fra rullemenuen Antal af seneste skrifttyper.

Når du åbner en Dropbox-mappe i Illustrator ved hjælp af kommandoen Filer > Åbn nu, synkroniseres kun filer i formater, der understøttes af Illustrator, automatisk lokalt.

Oktober 2017-version (version 22.0)

Nu kan du deaktivere Zoom til markering. Gå til Indstillinger > Markering og visning af anker, of fjern derefter indstillingen Zoom til markering.

Du kan nu oprette tekstobjekter, markere tekst eller redigere tekst i sekvens uden at skulle vælge tekstværktøjet igen. 

Du kan nu se skrifttypers egenskaber i realtid, f.eks. størrelse, format, skydning og spatiering, blot ved at placere markøren på skrifttypeegenskaberne i kontrolpanelet og panelet Tegn. Du kan finde flere oplysninger under Skrifttyper.

Dialogboksen Manglende skrifttyper er aktiveret for sammensatte skrifttyper. Hvis en eller flere skrifttyper fra en sammensat skrifttype mangler i dokumentet, vises en advarsel, når dokumentet åbnes.

Indsættelsesmarkøren er nu mere interaktiv. For eksempel vises tekstindsættelsesmarkøren nu straks på skærmen, når du skriver. Indsættelsesmarkørens højde øges og mindskes, når du ændrer skriftstørrelsen.

Når du klikker tre gange et vilkårligt sted i et afsnit eller bruger tasterne Ctrl/Cmd+pil op/ned, markerer Illustrator nu hele afsnittet selv, også selvom det indeholder tvungne linjeskift.

Når du konverterer en staffagefarve til en procesfarve (CMYK), viser Illustrator de korrekte CMYK-værdier i henhold til de standarder, der er meddelt af det international farvekonsortium (ICC).

Nu bevares scripts i panelet Handlinger, når du genstarter Illustrator.

En ny farveprøve er nu en global farveprøve som standard.

Forbedringer i dialogboksen Nyt dokument:

 • Dialogboksen Nyt dokument viser måleenheder i tekstboksene, f.eks. bredde og højde.
 • Du kan bruge følgende formler: lægge til, trække fra, gange eller dividere for at foretage hurtige beregninger af de forudindstillede dimensioner i dialogboksen Nyt dokument. 
 • Du kan angive dokumentets farvetilstandrastereffekter og skærmversion.

Du kan nu bruge kommandoen Kurve Sammenføjning (Ctrl/kommando + J) i Illustrator til at sammenføje endepunkterne i sammensatte kurver og illustrationer i forskellige grupper.

Når den mappe, der indeholder Illustrator-dokumentet og de sammenkædede filer, flyttes, finder og opdaterer Illustrator nu automatisk de sammenkædede filer ved hjælp af Illustrator-dokumentets aktuelle sti.

Rettede problemer, der er rapporteret af brugere

Hvis du vil se listen over løste problemer i denne udgivelse af Illustrator CC, skal du se Løste problemer.

Adobe-logo

Log ind på din konto