Bruge linealer

Du kan bruge linealer til præcist at placere og måle objekter i illustrationsvinduet eller på et tegnebræt. Punktet, hvor 0 vises på begge linealer, kaldes startpunktet.

Linealerne i Illustrator CS5 ligner andre Creative Suite-programmer som f.eks. InDesign og Photoshop. Illustrator indeholder separate linealer til dokumenter og tegnebrætter. Du kan kun vælge én af disse linealer ad gangen.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Brug af linealer og hjælpelinjer</a>
Mordy Golding

Bemærk:

Vindueslinealer kaldes globale linealer i dette dokument.

Globale linealer vises foroven og langs venstre side af illustrationsvinduet. Standardstartpunktet for linealer er placeret øverst til venstre i illustrationsvinduet.

Tegnebrætslinealer vises foroven og langs venstre side af det aktive tegnebræt. Standardstartpunktet for tegnebrætslinealen er placeret øverst til venstre for illustrationen.

Forskellen mellem tegnebrætslinealer og globale linealer er, at hvis du vælger tegnebrætslinealerne, så skifter startpunktet på basis af det aktive tegnebræt. Desuden kan der være forskellige startpunkter for tegnebrætlinealer. Hvis du ændrer tegnebrætlinealens startpunkt, bliver mønsterfyld i objekter på tegnebrættet ikke påvirket.

Standardstartpunktet for den globale lineal er i det øverste venstre hjørne på det første tegnebræt, og standardstartpunktet for tegnebrætslinealer er i det øverste venstre hjørne på det respektive tegnebræt.

 • Vælg Vis > Linealer > Vis linealer eller Vis > Linealer > Skjul linealer for at vise eller skjule linealer.

 • Hvis du vil skifte mellem tegnebrætslinealer og globale linealer, skal du klikke på indstillingen Vis > Linealer > Skift til globale linealer eller Vis > Linealer > Skift til tegnebrætslinealer. Som standard vises tegnebrætslinealer, så indstillingen Skift til globale linealer vises i undermenuen Linealer.

 • Vælg Vis > Vis videolinealer eller Vis > Skjul videolinealer for at vise eller skjule videolinealer.

 • Du kan ændre linealstartpunktet ved at placere markøren i det øverste venstre hjørne, hvor linealerne skærer hinanden, og trække markøren til det sted, hvor det nye startpunkt skal være.

  Mens du trækker, angiver krydsmarkøren i vinduet og på linealerne det skiftende startpunkt for globale linealer.

  Bemærk! Hvis startpunktet for globale linealer ændres, påvirker det mønstrene.

 • Hvis du vil gendanne linealens standardstartpunkt, skal du dobbeltklikke i det øverste venstre hjørne, hvor linealerne skærer hinanden.

Koordinatsystemet er nu skiftet til fjerde kvadrant, som tidligere var den første kvadrant. Når du i Illustrator CS5 flytter nedad, øges værdien af y-aksen, og hvis du flytter mod højre, øges værdien af x-aksen.

Under lagring til ældre versioner af Illustrator forbliver de globale linealer på den placering, der er angivet i det ældre dokument. Selvom startpunktet ikke flyttes op øverst til venstre, skifter koordinatsystemet til fjerde kvadrant.

Skiftet i koordinatsystemet og linealens startpunkt gælder ikke for scriptarbejde, hvor det er muligt at bevare gamle scripts. Når du transformerer objekter ved hjælp af scriptarbejde, er Y-koordinatværdierne forskellige fra de værdier, du angiver i Illustrator-brugergrænsefladen. Hvis du anvender en flyttehandling på eksempelvis Y= +10 punkter, skal du f.eks. anvende en transformering på Y = -10 pkt. for at emulere den samme flytning med scriptarbejde.

Ændre måleenheden

Standardmåleenheden i Illustrator er punkter (et punkt er lig med 0,3528 millimeter). Du kan ændre den enhed, som Illustrator bruger til generelle mål, streger og tekst. Du kan tilsidesætte standardenheden, mens du indtaster værdier i felter og bokse.

 • Hvis du vil ændre standardmåleenheden, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Enheder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Enheder (Mac OS) og derefter vælge enheder for indstillingerne Generelt, Streg og Tekst. Hvis Vis asiatiske indstillinger er valgt under Tekst, kan du også vælge en særlig enhed til asiatisk tekst.

  Bemærk! Måleindstillingen "Generelt" påvirker linealerne, der måler afstanden mellem punkter, bevæger og transformerer objekter, indstiller gitter og kontrollerer mellemrum samt opretter former.

 • Du kan indstille den generelle måleenhed for kun det aktuelle dokument ved at vælge Filer > Dokumentopsætning, vælge den ønskede måleenhed i menuen Enheder og klikke på OK.
 • Hvis du vil ændre måleenheden, når du skriver en værdi i et felt eller en boks, skal værdien efterfølges af en af følgende forkortelser: millimeter, mm, Q (et Q er lig med 0,25 millimeter), centimeter, cm, tomme, tommer, punkter, p, pkt, pica, pc, pixel og px.

  Tip! Når pica og punkter blandes, kan du indtaste værdier som XpY, hvor X og Y er antallet af pica og punkter (f.eks. 12p6 for 12 pica, 6 punkter).

Bruge gitteret

Gitteret vises bag illustrationen i illustrationsvinduet og udskrives ikke.

 • Vælg Vis > Vis gitter, når du vil bruge gitteret.
 • Vælg Vis > Skjul gitter for at skjule gitteret.
 • Hvis du vil fastgøre objekter til gitterlinjer, skal du vælge Vis > Fastgør til gitter, markere det objekt, du vil flytte, og trække det til den ønskede placering.

  Når objektets grænser kommer inden for 2 pixel fra en gitterlinje, fastgøres det til punktet.

  Bemærk: Når indstillingen Vis > Vis pixel er valgt, ændres Fastgør til linjenet til Fastgør til pixel.

 • Hvis du vil angive afstanden mellem gitterlinjer, gittertype (linjer eller prikker), gitterfarve, eller om gitre vises foran eller bag ved illustrationer, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og gitter (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Hjælpelinjer og net (Mac OS).

Bruge hjælpelinjer

Med hjælpelinjer kan du justere tekst og grafikobjekter. Du kan oprette linealhjælpelinjer (lige lodrette eller vandrette linjer) og hjælpeobjekter (vektorobjekter, som du har konvertere til hjælpelinjer). Ligesom gitteret udskrives hjælpelinjer ikke.

Du kan vælge mellem to hjælpelinjetyper – linjer og punkter – og du kan ændre farven på hjælpelinjer ved at bruge enten foruddefinerede hjælpelinjefarver eller farver, du vælger med en farvevælger. Hjælpelinjer er som standard ulåste, så du kan flytte, ændre, slette eller nulstille dem, men du kan vælge at låse dem på plads.

 • Vælge Vis > Hjælpelinjer > Vis hjælpelinjer eller Vis > Hjælpelinjer > Skjul hjælpelinjer for at vise eller skjule hjælpelinjer.
 • Hvis du vil ændre indstillinger for hjælpelinjer, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og gitter (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Hjælpelinjer og net (Mac OS).
 • Hvis du vil låse hjælpelinjer, skal du vælge Vis > Hjælpelinjer > Lås hjælpelinjer.

Oprette hjælpelinjer

 1. Hvis du ikke kan se linealerne, skal du vælge Vis > Vis linealer.
 2. Placer markøren på den venstre lineal for en lodret hjælpelinje eller på den øverste lineal for en vandret hjælpelinje.
 3. Træk hjælpelinjen til den ønskede placering.

  Du kan også konvertere vektorobjekter til hjælpelinjer ved at markere dem og vælge Vis > Hjælpelinjer > Opret hjælpelinjer.

  Bemærk:

  Det er lettere at arbejde med flere hjælpelinjer, hvis du flytter dem til et separat lag.

 4. Hvis du vil begrænse hjælpelinjerne til et tegnebræt og ikke til hele lærredet, skal du vælge værktøjet Tegnebræt og derefter trække hjælpelinjerne over på tegnebrættet.

Flytte, slette eller ophæve hjælpelinjer

 1. Hvis hjælpelinjer er låst, skal du vælge Vis > Hjælpelinjer > Lås hjælpelinjer.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Flyt hjælpelinjen ved at trække eller kopiere den.

  • Slet hjælpelinjen ved at trykke på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS) eller ved at vælge Rediger > Klip eller Rediger > Ryd.

  • Slet alle hjælpelinjer på én gang ved at vælge Vis > Hjælpelinjer > Fjern hjælpelinjer.

  • Ophæv hjælpelinjen, så den igen bliver til et almindeligt grafikobjekt, ved at markere hjælpelinjen og vælge Vis > Hjælpelinjer > Ophæv hjælpelinjer.

Fastgøre objekter til ankerpunkter og hjælpelinjer

 1. Vælg Vis > Fastgør til punkt.
 2. Marker det objekt, du vil flytte, og placer markøren præcis på det punkt, du vil justere ind efter ankerpunkter og hjælpelinjer.

  Bemærk:

  Ved fastgørelse til et punkt afhænger fastgørelsesjusteringen af markørens position, og ikke af kanterne på de objekter, der trækkes.

 3. Træk objektet til den ønskede position.

  Når markøren kommer inden for 2 pixel fra et ankerpunkt eller en hjælpelinje, fastgøres det til punktet. Markøren ændres fra et udfyldt pilehoved til et hult pilehoved, når objektet fastgøres.

Autohjælpelinjer

Autohjælpelinjer er midlertidige fastgørelseslinjer, som vises, når du opretter eller manipulerer objekter eller tegnebrætter. De hjælper med at justere, redigere og transformere objekter eller tegnebrætter i forhold til andre objekter, tegnebrætter eller begge dele ved at justere ved hjælp af fastgørelse og vise X-, Y-placering og deltaværdier. Du kan angive autohjælpelinjernes type og den feedback, der vises (f.eks. måleetiketter, objektfremhævning eller etiketter) ved at angive indstillinger for Autohjælpelinjer.

Du kan se en video om brug af autohjælpelinjer på www.adobe.com/go/lrvid4020_ai.

Bruge autohjælpelinjer

Autohjælpelinjer er som standard slået til.

 1. Vælg Vis > Autohjælpelinjer for at slå hjælpelinjer til eller fra.
 2. Brug Autohjælpelinjer på følgende måder:
  • Når du opretter et objekt med pen- eller formværktøjet, kan du bruge autohjælpelinjerne til at anbringe det nye objekts ankerpunkter i forhold til et eksisterende objekt. Du kan også bruge autohjælpelinjer, når du opretter et nyt tegnebræt, til at placere tegnebrættet i forhold til et andet tegnebræt eller objekt.

  • Når du opretter et objekt med pen- eller formværktøjet, eller når du transformerer et objekt, kan du bruge autohjælpelinjernes konstruktionshjælpelinjer til at placere ankerpunkter i bestemte, forudindstillede vinkler, f.eks. 45 eller 90 grader. Du angiver disse vinkler i indstillingerne for autohjælpelinjerne.

  • Når du flytter et objekt eller tegnebræt, skal du bruge autohjælpelinjerne til at justere det valgte objekt eller tegnebræt efter andre objekter eller tegnebrætter. Justeringen er baseret på objekters og tegnebrætters geometri. Der vises hjælpelinjer, når objektet nærmer sig kanten eller midtpunktet af andre objekter.

   Bemærk! Tryk på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) for at bruge justeringsadfærden fra Illustrator CS3, som bruger midterpunktet eller kanten af et objekt eller tegnebræt.

  • Når du transformerer et objekt, vises der automatisk autohjælpelinjer som en hjælp til transformeringen.

  Du kan ændre, hvornår og hvordan Autohjælpelinjer vises, ved hjælp af indstillingerne for Autohjælpelinjer.

  Bemærk:

  Når Fastgør til gitter eller Vis pixel er slået til, kan du ikke bruge autohjælpelinjer (heller ikke selvom kommandoen er valgt).

Indstillinger for autohjælpelinjer

Vælg Rediger > Indstillinger > Autohjælpelinjer (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Autohjælpelinjer (Mac OS) for at angive følgende indstillinger:

Farve

Angiver farven på hjælpelinjerne.

Justeringshjælpelinjer

Viser hjælpelinjer, der oprettes langs midten og kanterne af geometriske objekter, tegnebrætter og satslinjer. De oprettes, når du flytter objekter, og når du udfører handlinger som f.eks. at tegne basisfigurer, bruge penværktøjet og transformere objekter.

Anker/kurveetiketter

Viser information, når kurver skærer hinanden, og når de er centreret på et ankerpunkt.

Målingsetiketter

Viser oplysninger for mange værktøjer (f.eks. tegneværktøjer og tekstværktøjer) om den aktuelle placering, når du placerer markøren over et ankerpunkt. Under oprettelse, markering, flytning eller transformering af objekter vises x- og y-deltaværdierne fra objektets oprindelige placering. Når du trykker på Skift, mens du bruger et tegneværktøj, vises startplaceringen.

Objektfremhævning

Fremhæver objektet under markøren, når du trækker rundt om det. Fremhævningsfarven svarer til objektets lagfarve.

Transformeringsværktøjer

Viser oplysninger, når du skalerer, roterer og forskyder objekter.

Konstruktionshjælpelinjer

Viser hjælpelinjer, når du tegner nye objekter. Du angiver de vinkler, som hjælpelinjer skal tegnes i fra et nærliggende objekts ankerpunkter. Du kan angive op til seks vinkler. Skriv en vinkel i det valgte felt for Vinkler, vælg et sæt vinkler i pop op-menuen Vinkler, eller vælg et sæt vinkler i pop op-menuen, og rediger en af værdierne i feltet, hvis du vil tilpasse et sæt vinkler. De valgte indstillinger afspejles i eksemplet.

Fastholdelsestolerance

Angiver, hvor mange punkter markøren skal være fra et andet objekt, før autohjælpelinjerne aktiveres.

Måle afstanden mellem objekter

Måleværktøjet beregner afstanden mellem to punkter og viser resultaterne i infopanelet.

 1. Vælg måleværktøjet. (Tryk på og hold pipetteværktøjet nede for at se det i panelet Værktøjer).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på de to punkter for at måle afstanden mellem dem.

  • Klik på det første punkt, og træk til det andet punkt. Hold Skift nede, og træk for at begrænse værktøjet til multipla af 45°.

   Infopanelet viser den vandrette og lodrette afstand fra x- og y-aksen, den absolutte vandrette og lodrette afstand, den samlede afstand og den målte vinkel.

Oversigt over infopanelet

Du bruger infopanelet (Vindue > Info) til at hente oplysninger om området under markøren og om markerede objekter.

 • Når et objekt er markeret, og et markeringsværktøj er aktivt, viser infopanelet objektets x- og y-koordinater, bredde (B) og højde (H). Værdierne for bredde og højde påvirkes af indstillingen Brug Vis grænser under Generelt. Når Brug Vis grænser er valgt, medtager Illustrator stregbredden (og andre attributter som f.eks. skyggeeffekter) i objektets dimensioner. Når Brug Vis grænser er fravalgt, måler Illustrator kun de dimensioner, der er defineret af objektets vektorkurve.

 • Når du bruger penne- eller farveforløbsværktøjet, eller når du flytter en markering, viser infopanelet ændringen i x (W), ændringen i y (H), afstanden (D) og vinklen , når du trækker.

 • Når du bruger zoomværktøjet, viser infopanelet forstørrelsesfaktoren samt x- og y-koordinaterne, når du slipper museknappen.

 • Når du bruger skaleringsværktøjet, viser infopanelet den procentvise ændring i bredden (B) og højden (H) samt den nye bredde (B) og højde (H), når skaleringen er udført. Når du bruger rotations- eller spejlingsværktøjet, viser infopanelet koordinaterne for objektets midtpunkt og rotationsvinklen  eller spejlingsvinklen .

 • Når du bruger forskydningsværktøjet, viser infopanelet koordinaterne for objektets midtpunkt, vinklen på forskydningsaksen  og omfanget af forskydningen .

 • Når du bruger malerpenselværktøjet, viser infopanelet x- og y-koordinaterne og navnet på den aktuelle pensel.

 • Vælg Vis indstillinger i panelmenuen, eller klik på dobbeltpilen på panelets fane for at få vist værdier for fyld- og stregfarverne på det markerede objekt og navnet på det mønster eller forløb eller den tone, der er anvendt på det markerede objekt.

  Bemærk! Hvis du markerer flere objekter, viser infopanelet kun de oplysninger, der er ens for alle markerede objekter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online