Importere Adobe Illustrator-grafik

Måden, du importerer Illustrator-grafik på, afhænger af hvor meget grafikken skal redigeres, efter den er importeret. Du kan importere Illustrator-grafik i InDesign ved hjælp af det oprindelige format (.ai).

Hvis du vil justere lagsynlighed i InDesign...

Importer grafikken ved hjælp af kommandoen Indsæt. Når du vil redigere den, skal du vælge Rediger > Rediger original for at åbne grafikken i Illustrator. Til en flersproget publikation kan du f.eks. oprette én enkelt illustration, der indeholder et tekstlag for hvert sprog. Du kan omdanne illustrationen som et enkelt objekt i InDesign, men du kan ikke redigere kurverne, objekterne eller teksten inde i illustrationen.

Lagdelt fil med spanske og engelske lag
Lagdelt fil med spanske og engelske lag

Hvis du vil redigere objekter og kurver i InDesign...

Kopier grafikken fra Illustrator, og sæt den ind i InDesign-dokumentet. Det kan for eksempel være, at du gerne vil benytte det samme designelement til hvert nummer af et magasin, men ændre farven hver måned. Ved at indsætte et grafikelement i InDesign kan du ændre objektets farve, kurve og gennemsigtighed ved hjælp af de værktøjer i InDesign, som er designet til dette formål.

Importere Illustrator-grafik med flere artboards

Illustrator CS4-grafik kan omfatte flere artboards. Når du importerer Illustrator-grafik med flere artboards, kan du bruge importindstillingerne til at angive, hvilket artboard eller hvilken "side" der skal importeres.

Oprette en lagdelt PDF i Adobe Illustrator

Du kan arkivere et Illustrator-grafikelement som en lagdelt PDF og kontrollere synligheden af lag i InDesign. Når du justerer lagsynligheden i InDesign kan du variere en illustration i forhold til konteksten. I stedet for at oprette flere versioner af den samme illustration (f.eks. en publikation på flere forskellige sprog) kan du indsætte den samme illustration der, hvor du har brug for den og justere lagsynligheden efter ønske.

Du kan omdanne en PDF-fil som et enkelt objekt (du kan f.eks. rotere eller ændre dets størrelse), men du kan ikke redigere kurverne, objekterne, eller teksten inde i illustrationen.

Hvis du indsætter en Illustrator-fil, der indeholder flere artboards, kan du angive, hvilket artboard der skal bruges, når du indsætter PDF-filer med flere sider.

Bemærk:

Undlad at indsætte lag i sæt med indlejrede lag, hvis du vil justere lag i InDesign.

  1. Vælg Filer > Arkiver som i Illustrator.

  2. Angiv et filnavn, og vælg en placering til filen i dialogboksen Arkiver som.

  3. Under format skal du vælge Adobe PDF (.pdf) og klikke på Arkiver.

  4. Vælg Acrobat 6 (1.5) eller nyere af hensyn til kompatibilitet i dialogboksen Indstillinger for Adobe PDF.

  5. Vælg Opret Acrobat-lag fra øverste niveauer, og klik på Arkiver PDF.

Indsætte Illustrator-grafik i InDesign

Når du indsætter et grafikelement fra Illustrator 8.0 eller nyere og sætter det ind i et InDesign-dokument, vises det i InDesign som en grupperet samling af redigerbare objekter. Hvis du f.eks. indsætter en Illustrator-tegning af en fodbold med individuelt oprettede felter i InDesign, indsættes alle felterne i InDesign som en gruppe, der kan deles, så felterne kan redigeres ved hjælp af InDesigns værktøjer. Du kan ikke ændre lagsynligheden inde i illustrationen.

Fodbold i Illustrator (venstre) og i InDesign (højre)
Illustration af fodbold i Illustrator (til venstre) og samme illustration indsat i InDesign (til højre)

Bemærk:

Før du kopierer og indsætter grafik, skal du kontrollere, at Illustrator er konfigureret til at kopiere som AICB (se Illustrator Hjælp). I InDesign skal du kontrollere, at Foretræk PDF ved indsættelse ikke er markeret under indstillingerne for Håndtering af udklipsholder. Hvis disse indstillinger ikke er angivet korrekt, kan Illustrator-grafik ikke redigeres i InDesign.

Problemer, der kan opstå, når du indsætter grafik fra Illustrator i InDesign eller trækker grafik fra Illustrator til InDesign

Farve

Illustrator understøtter farvemodellerne Gråtone, RGB, HSB, CMYK og websikker RGB. InDesign understøtter LAB, CMYK og RGB. Når du indsætter eller trækker grafik fra Illustrator i InDesign, konverteres RGB- og CMYK-farver med den forventede farvemodel. Gråtonefarve konverteres til den relevante K-værdi i en CMYK-farve i InDesign. HSB- og websikre RGB-objekter konverteres til RGB-farve i InDesign. Farver i bløde nuancer og forløb kan redigeres i InDesign.

Forløb

lineære eller radiale forløb oprettet i Illustrator kan ændres ved hjælp af InDesigns forløbsværktøj eller panelet Forløb. Forløb med flere specialfarver eller komplekse mønstre kan vises som elementer, der ikke kan redigeres i InDesign. Hvis din illustration indeholder komplekse forløb, skal den importeres ved hjælp af kommandoen Indsæt i stedet.

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed samkopieres, når Illustrator-grafik indsættes eller trækkes ind i InDesign.

Grafikformater

Illustrator-grafikformater bliver ikke ændret til InDesign-objektformater, når grafik indsættes eller trækkes ind i InDesign.

Mønstre

Illustrator-objekter med mønstre i form af fyld eller streger ændres til indlejrede EPS-billeder, når de indsættes eller trækkes ind i InDesign.

Tekst

Hvis du trækker tekst fra Illustrator ind i InDesign, konverteres den til konturer og kan ikke redigeres ved hjælp af tekstværktøjet. Hvis du markerer tekst ved hjælp af tekstværktøjet i Illustrator og derefter kopierer teksten ind i en tekstramme i InDesign, mister teksten sin formatering men kan godt redigeres. Hvis du trækker teksten ind i InDesign uden at markere en ramme, mister teksten al formatering og kan ikke redigeres.

Når du indsætter tekst fra Illustrator, importeres teksten som et eller flere objekter, der kan omdannes og farvelægges i InDesign, men ikke redigeres. Hvis du f.eks. opretter tekst på en kurve i Illustrator og indsætter den i InDesign, kan teksten farvelægges, roteres og skaleres, men den kan ikke redigeres ved hjælp af tekstværktøjet. Hvis du vil redigere teksten, skal du bruge tekstværktøjet og sætte teksten ind i en tekstramme.

Illustrationer

Grafik, der kopieres fra Illustrator og indsættes i InDesign, indlejres i InDesign-dokumentet. Der oprettes ikke et link til den oprindelige Illustrator-fil.

Importere Adobe Photoshop-filer (.PSD)

Grafik, der er oprettet i Adobe Photoshop 4.0 eller nyere, kan indsættes direkte i et InDesign-layout.

Lag og lagsammensætning

Du kan justere synligheden for de øverste lag i InDesign og få vist forskellige lagsammensætninger. Ændringer af lagsynlighed eller lagsammensætninger i InDesign ændrer ikke på den originale Photoshop-fil.

Kurver, masker eller alfakanaler

Hvis du arkiverer kurver, masker eller alfakanaler i en Photoshop-fil, kan InDesign bruge dem til at fjerne baggrunde eller ombryde tekst omkring grafik. Grafik, der indeholder kurver, masker eller alfakanaler fungerer som gennemsigtige objekter ved import.

ICC-farvestyringsprofil

Hvis du indsætter et Photoshop-billede med en integreret ICC-farvestyringsprofil, læser InDesign den integrerede profil, forudsat at farvestyring er aktiveret. Du kan tilsidesætte den integrerede profil for billedet ved hjælp af dialogboksen Importindstillinger eller tildele grafikken i InDesign en anden farveprofil. Tilsidesættelse af farveprofilen i InDesign fjerner eller ændrer ikke den profil, der er integreret i Photoshop-billedet.

Specialfarvekanaler

Specialfarvekanaler i PSD- eller TIFF-filer i Adobe Photoshop vises i InDesign som specialfarver i panelet Farveprøver. Hvis billedet bruger en specialfarve, som InDesign ikke genkender, vises specialfarven som grå i InDesign-dokumentet og udskrives forkert som sammensat (billedet udskrives dog korrekt i farveseparationer). For at simulere grafikken som sammensat kan du oprette en specialfarve med de rette farveværdier og dernæst oprette et alias for PSD-farven for denne nye specialfarve. Grafikken udskrives derefter korrekt som sammensat og vises korrekt på skærmen, når Skærmversion af overprint er aktiveret (vælg Vis > Skærmversion af overprint). Sørg for at fjerne aliasset, før separationer udskrives, så billedet udskrives på den forventede plade.

Importere PDF-sider

Hvis du bruger kommandoen Indsæt, kan du angive, hvilke sider der skal importeres fra en PDF-fil med flere sider eller en Illustrator-fil med flere artboards. Du kan indsætte en enkelt side, en række sider eller alle sider. Med flersidede PDF-filer kan du som designer kombinere illustrationer til en publikation i en enkelt fil.

Indstillingerne for sideudsnit vises, når du vælger Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt. Se Importindstillinger i Acrobat (.pdf) og Illustrator (.ai). Dialogboksen indeholder en skærmversion, så du kan få vist miniaturer af billederne, før du indsætter dem. Hvis du indsætter flere sider, genindlæser InDesign grafikikonet med den næste side, så du kan indsætte siderne efter hinanden. InDesign importerer ikke film, lyd, lænker eller knapper, når du indsætter en PDF-fil.

Sammenligne skærm- og enhedsopløsning på indsatte PDF-sider

En indsat PDF-side vises med den bedst mulige opløsning for den givne skalering og skærmopløsning. Når en indsat PDF-side udskrives på en PostScript-enhed, udskrives den altid med enhedens opløsning. Når en indsat PDF-side udskrives på en printer, der ikke er en PostScript printer, udskrives den med samme opløsning som de andre InDesign-objekter i dokumentet. F.eks. udskrives (tegnede) vektorobjekter med samme opløsning som andre vektorobjekter i dokumentet. Bitmapbilleder udskrives med den bedste opløsning, der er tilgængelig i den indsatte PDF.

Lænke til indsatte PDF'er

En indsat PDF-side vises i InDesign-dokumentet som en skærmvisning, der er lænket til en specifik side i den originale PDF. Når du har indsat en PDF-side, kan du bryde lænker ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du føjer en adgangskode til den originale PDF, som er indsat i et InDesign-dokument, og du opdaterer lænken, vil du blive bedt om at ændre adgangskoden.

  • Hvis du sletter sider i den originale PDF og opdaterer linket, ændres den indsatte PDF-side til den side, der nu befinder sig ved det oprindeligt indsatte sidetal.

  • Hvis du ændrer rækkefølgen af sider i den originale PDF-fil og opdaterer lænken, kan den indsatte PDF-side være anderledes end forventet. Skulle det ske, skal du indsætte siden igen.

Farve på indsatte PDF-sider

InDesign bevarer farver, der er integreret på PDF-sider, selv hvis farven kommer fra et farvebibliotek, der ikke er installeret med InDesign (f.eks. PANTONE Hexachrome®-biblioteket). Desuden bevares eventuelle farvediffuseringer i en indsat PDF-side.

Når farvestyring er aktiveret, viser InDesign den indsatte PDF ved hjælp af dens integrerede ICC- eller outputgengivelsesprofil (kun PDF/X). Når farvestyring er deaktiveret, eller når du indsætter en PDF, der ikke indeholder en ICC- eller outputgengivelsesprofil, kalibreres farverne i den indsatte PDF ved hjælp af farveprofilen i InDesign-dokumentet.

Når du eksporterer eller udskriver dokumentet, kan du bevare ICC-profilen, som er integreret i den indsatte PDF, eller erstatte den med dokumentprofilen i stedet. outputgengivelsesprofiler anvendes til visning og medtages, når du eksporterer som PDF/X. De anvendes ikke, når du udskriver dokumentet, og de medtages ikke, når du eksporterer til et andet format.

Sikkerhedsindstillinger på indsatte PDF-sider

Da den indsatte PDF-side er lænket til den originale PDF, har den indsatte side også den originale fils sikkerhedsindstillinger. Hvis sikkerhedsindstillingerne i den oprindelige fil ændres på et senere tidspunkt, opdateres indstillingerne i den indsatte PDF-side, når du opdaterer lænkerne.

Hvis du indtaster en påkrævet masteradgangskode korrekt, når du indsætter en PDF-side, tilsidesætter du begrænsninger i PDF-siden og gør det muligt at eksportere den indsatte PDF-side som forventet.

Importere InDesign-sider (.indd)

Ved hjælp af kommandoen Indsæt kan du importere sider fra et InDesign-dokument til et andet. Du kan importere en side, et udsnit af sider eller alle sider i dokumentet. Siderne importeres som objekter (på nogenlunde samme måde, som PDF'er importeres).

Tilføj sider i dokumentet, der skal indeholde de sider, som du vil importere. Når du har valgt Filer > Indsæt og valgt en INDD-fil, kan du vælge Vis importindstillinger og derefter vælge, hvilke sider der skal importeres, hvilke lag der skal gøres synlige og hvordan de importerede sider skal beskæres. Du kan rulle i skærmversionsvinduet og undersøge miniaturesiderne grundigt. Siden eller siderne, du vælger, indlæses i grafikikonet. Hvis du indsætter flere sider, indlæser InDesign den efterfølgende side i grafikikonet, så du kan importere siderne en efter en.

Bemærk:

Panelet Lænker indeholder navnene på hver af de filer, du har importeret. Hvis en side, som du har importeret, indeholder et grafikelement eller et andet element, som var importeret på siden, vises dette element også i panelet Lænker. Navnene på disse sekundære importerede elementer vises på en liste under en menupil i panelet Lænker, så der skelnes mellem dem og importerede sider.

Importere andre grafikformater

InDesign understøtter en række grafikformater, herunder bitmapformater som f.eks. TIFF, GIF, JPEG og BMP og vektorformater som f.eks. EPS. Andre understøttede formater omfatter DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG og Scitex CT (.sct). Du kan importere en SWF-fil som en filmfil.

TIFF-filer (.tif)

TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. Desuden kan stort set alle scannere producere TIFF-billeder.

TIFF-formatet understøtter CMYK-, RGB-, gråtone-, Lab- og indekserede farvefiler samt bitmapfiler med alfa- og specialfarvekanaler. Du kan markere en alfakanal, når du indsætter en TIFF-fil. Specialfarvekanaler vises i InDesign som specialfarver i panelet Farveprøver.

Du kan bruge et billedredigeringsprogram som f.eks. Photoshop til at oprette en fritlægningskurve for at oprette en gennemsigtig baggrund i et TIFF-billede. InDesign understøtter fritlægningskurver i TIFF-billeder og genkender kodede OPI-kommentarer.

Graphics Interchange Format (.gif) filer

Graphics Interchange Format (GIF) er en standard for visning af grafik på WWW og andre online-tjenester. Da billeddata komprimeres, uden at der går detaljer tabt, kaldes denne komprimeringsmetode tabsfri. En sådan komprimering fungerer godt ved grafik, der benytter et begrænset antal massive farver som f.eks. logoer og diagrammer. GIF kan dog ikke vise mere end 256 farver. Metoden er derfor mindre effektiv til visning af fotos online (brug i stedet JPEG), og den anbefales ikke til kommerciel trykning. Hvis en importeret GIF-fil indeholder gennemsigtighed, reagerer grafikken kun, hvor baggrunden er gennemsigtig.

JPEG-filer (.jpg)

Formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group) er almindeligt udbredt til visning af fotos og andre halvtonebilleder i HTML-filer på internettet og andre online-medier. JPEG-formatet understøtter farvetilstandene CMYK, RGB og gråtoner. I modsætning til GIF bevarer JPEG alle farveoplysningerne i et RGB-billede.

JPEG anvender en justerbar, tabsgivende komprimeringsmetode, der effektivt reducerer filstørrelsen ved at identificere og kassere data, der ikke er nødvendige for visning af billedet. Et højere komprimeringsniveau giver lavere billedkvalitet, mens et lavere komprimeringsniveau giver bedre billedkvalitet, men en større fil. Komprimering af et billede med kvalitetsindstillingen Maksimum giver i de fleste tilfælde et resultat, der ikke kan skelnes fra originalen. Et JPEG-billede dekomprimeres automatisk, når det åbnes.

Bemærk:

JPEG-kodning, der kan udføres på en EPS- eller DCS-fil i et billedredigeringsprogram, f.eks. Photoshop, opretter ikke en JPEG-fil. I stedet komprimeres filen ved hjælp af den ovenfor nævnte JPEG-komprimeringsmetode.

JPEG fungerer godt i forbindelse med fotos, men JPEG-billeder med massiv farve (billeder, der indeholder store flader med én farve) har en tendens til at miste skarphed. InDesign genkender og understøtter fritlægningskurver i JPEG-filer, der er oprettet i Photoshop. JPEG kan bruges til såvel online som kommercielt trykte dokumenter. Tal med dit prepress-bureau om bevaring af JPEG-kvalitet ved trykning.

Bitmap- (.bmp) filer

BMP er standardformatet for Windows-bitmapbilleder i DOS og Windows-kompatible computere. BMP understøtter dog ikke CMYK, og formatets farveunderstøttelse er begrænset til 1, 4, 8 eller 24 bit. Det er ikke ideelt til kommercielt trykte dokumenter eller online-dokumenter, og det understøttes ikke af alle web-browsere. Kvaliteten af BMP-grafik kan være tilstrækkelig, når billederne udskrives på printere, der ikke er PostScript-printere, eller på printere med lav opløsning.

Encapsulated PostScript (.eps)-filer

Filformatet Encapsulated PostScript (EPS) bruges til at overføre grafik i PostScript-sprog mellem programmer, og det understøttes af de fleste illustrations- og sidelayoutprogrammer. EPS-filer repræsenterer typisk individuelle illustrationer eller tabeller, der indsættes i layoutet, men en EPS-fil kan også repræsentere en hel side.

Da EPS-filer er baseret på PostScript-sprog, kan de indeholde tekst, vektor- og bitmapgrafik. PostScript kan normalt ikke vises på skærmen, så InDesign opretter en bitmapversion af en EPS-fil til skærmvisning. InDesign genkender fritlægningskurver i EPS-filer, der er oprettet i Photoshop.

Når du importerer en EPS-fil, tilføjes de specialfarver, den indeholder, til panelet Farveprøver i InDesign. EPS giver mulighed for opløsning, præcision og farve af prepress-kvalitet. Dette format omfatter alle de farve- og billeddata, der kræves for at farveseparere DCS-billeder, som er integreret i EPS-grafikken. EPS er ikke ideelt til online-udgivelse i HTML, men det fungerer fint til online-udgivelse i PDF.

EPS-filer kan indeholde OPI-kommentarer (Open Prepress Interface), som gør det muligt at bruge hurtige versioner med lav opløsning (proxyer) af billeder til indsættelse på en side. I det endelige output kan enten InDesign eller dit prepress-bureau automatisk erstatte proxyerne med versioner med høj opløsning.

Desktop Color Separations (.dcs)-filer

Desktop Color Separations (DCS), der er udviklet af Quark, er en version af standard-EPS-formatet. DCS 2.0-formatet understøtter multikanal-CMYK-filer med flere specialfarvekanaler. (Disse specialfarvekanaler vises som specialfarver i panelet Farveprøver i InDesign). DCS 1.0-formatet understøtter CMYK-filer uden specialfarvekanaler. InDesign genkender fritlægningskurver i DCS 1.0- og DCS 2.0-filer, der er oprettet i Photoshop.

DCS-filer er beregnet til brug i et præsepareret, værtsbaseret workflow. I de fleste tilfælde udelukkes farveseparationsfiler knyttet til et DCS-billede, når du eksporterer eller udskriver et sammensat job til en PDF-, EPS- eller PostScript-fil. (Den eneste undtagelse er 8-bit DCS-filer, der er oprettet i Photoshop og som ikke indeholder vektorgrafik).

InDesign kan genopbygge et sammensat billede fra DCS 2.0- eller 1.0-separationsfiler, hvis filerne er oprettet i Adobe Photoshop. Du opnår de bedste resultater ved ikke at medtage DCS 1.0-filer eller DCS 2.0-filer, som er oprettet i andre programmer end Photoshop, når du opretter sammensatte farvekorrekturer med høj opløsning eller separerer et dokument i RIP eller fra en sammensat fil.

Macintosh PICT (.pict)-filer

Formatet Macintosh PICT (eller Picture) bruges til Mac OS-grafik og sidelayoutprogrammer, og det bruges også til overførsel af filer mellem programmer. PICT-formatet komprimerer billeder, der indeholder store områder med massiv farve. InDesign kan importere PICT-filer, der er oprettet ud fra Mac OS-skærmbilleder og en række andre applikationer, herunder clipartsamlinger. PICT-filer anbefales dog ikke til kommerciel trykning med høj opløsning.

InDesign understøtter RGB PICT-billeder med forskellig opløsning og integrerede QuickTime-billeder. PICT-grafik understøtter ikke farveseparationer. De er enhedsafhængige og anbefales ikke til kommerciel trykning med høj opløsning. PICT-formatet er kun af acceptabel kvalitet, når det udskrives på printere med lav opløsning eller printere, der ikke er PostScript-printere.

Windows Metafile Format (.wmf)- og Enhanced Metafile Format (.emf)-filer

WMF (Windows Metafile Format) og EMF (Windows Enhanced Metafile Format) er Windows-specifikke formater, der primært bruges til vektorgrafik, f.eks. clipart, som deles mellem Windows-programmer. Metafiler kan indeholde rasterbilledoplysninger. InDesign genkender vektoroplysningerne og yder begrænset understøttelse af rasterhandlinger. Farveunderstøttelse er begrænset til 16-bit RGB, og ingen af formaterne understøtter farveseparationer. Generelt bør du undgå at bruge metafilformater til dokumenter, der trykkes kommercielt.

PCX (.pcx)-filer

PCX-formatet er almindeligt anvendt i Windows-systemer. Det meste Windows-software understøtter version 5 af PCX-formatet.

PCX-formatet understøtter RGB, indekseret farve, gråtone- og bitmapfarvetilstande samt den databevarende RLE-komprimeringsmetode. Det understøtter ikke alfakanaler. Billeder kan have en bitdybde på 1, 4, 8 eller 24 bit. PCX er dog ikke ideelt til kommercielt trykte eller online-dokumenter. PCX-grafik er kun af acceptabel kvalitet, når det udskrives på printere med lav opløsning eller printere, der ikke er PostScript-printere.

Portable Network Graphics (.png)-filer

Formatet Portable Network Graphics (PNG) benytter justerbar, tabsfri komprimering til visning af 24-bit fotos eller billeder med massiv farve på WWW og andre online-medier. PNG blev udviklet som et patentfrit alternativ til GIF-filformatet. Det understøtter gennemsigtighed i en alfakanal eller en udpeget farve. PNG egner sig bedst til onlinedokumenter. PNG-farvegrafik, der placeres i et InDesign-dokument, er RGB-bitmapbilleder.

Scitex CT (.sct)-filer

Formatet Scitex Continuous Tone (CT) anvendes til avanceret billedbehandling på Scitex-computere. Scitex CT-filer kommer ofte fra Scitex-scannere, som leverer scanninger af høj kvalitet til kommerciel trykning. Scitex CT-formatet understøtter CMYK-, RGB- og gråtonefiler, men ikke alfakanaler. Kontakt Scitex for at få værktøjer til overførsel af filer, der er arkiveret i Scitex CT-format, til et Scitex-system.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online