Tilføj film- og lydfiler til dokumenter

Film- og lydklip, du føjer til et dokument, kan afspilles, når dokumentet eksporteres til Adobe PDF eller SWF, eller du eksporterer det til XML og omstrukturerer mærkerne.

Du kan importere videofiler i Flash Video-format (.FLV og .F4V), H.264-kodede filer (f.eks. MP4) og SWF-filer. Du kan importere lydfiler i MP3-format. Mediefiltyper som f.eks. QuickTime (.MOV), AVI og MPEG understøttes i eksporterede interaktive PDF-filer, men ikke i eksporterede SWF- eller FLA-filer. Du anbefales at bruge filformater som f.eks. FLV, F4V, SWF, MP4 og MP3 til at få fuldt udbytte af den avancerede medieunderstøttelse i Acrobat 9, Adobe Reader 9 og Adobe Flash Player 10 eller nyere.

Hold styr på de mediefiler, du føjer til et InDesign-dokument i produktionscyklussen. Hvis du flytter et lænket medieklip efter at have føjet det til dokumentet, skal du bruge panelet Lænker for at sammenlænke det igen. Hvis du sender InDesign-dokumentet til en anden person, skal du medtage de mediefiler, du tilføjer.

Bemærk:

InDesign understøtter ikke afspilningsfunktionen for indlejrede YouTube-videoer, fordi YouTube-webadresserne ændres til sikre links (https), og derfor vil de integrerede YouTube-videolinks (http) ikke fungere.

Tilføj en film- eller lydfil

 1. Vælg Fil > Indsæt, og dobbeltklik derefter på film- eller lydfilen. Klik på det sted, filmen skal vises. (Hvis du trækker for at oprette medierammen, kan filmrammen blive vist beskåret eller skråtstillet).

  Når du indsætter en film eller lydfil, vises et medieobjekt i en ramme. Dette medieobjekt lænkes til mediefilen. Du kan ændre størrelsen på medieobjektet for at fastlægge afspilningsområdets størrelse.

  Hvis centerpunktet i filmen ser ud til at være uden for siden, eksporteres filmen ikke.

 2. Brug panelet Medie (vælg Vindue > Interaktiv > Medie) til at se en skærmversion af en mediefil og ændre indstillingerne.

 3. Eksporter dokumentet til Adobe PDF- eller SWF-format.

  Hvis du skal eksportere til Adobe PDF, skal du vælge indstillingen Adobe PDF (interaktiv), ikke Adobe PDF (udskrift). Se Oprettelse af interaktive PDF-dokumenter.

Ændring af filmindstillinger

Brug panelet Medie til at ændre filmindstillinger.

 1. Marker filmobjektet i dokumentet.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder i panelet Medie:

  Ændring af filmindstillinger
  Ændring af filmindstillinger

  Afspilning ved sideindlæsning

  Afspil filmen, når nogen blader hen til den side, hvor filmen er placeret. Hvis andre sideelementer er indstillet til afspilning, når siden indlæses, skal du bruge panelet Timing til at bestemme rækkefølgen.

  Løkke

  Afspil filmen gentagne gange. Hvis kildefilen har Flash Video-format, fungerer løkker kun i eksporterede SWF-filer, ikke i PDF-filer.

  Displaybillede

  Angiv den type billede, der skal vises i afspilningsområdet. Se Indstillinger for displaybillede.

  Controller

  Hvis filmfilen er en Flash Video-fil (FLV eller F4V) eller H.264-kodet fil, kan du angive præfabrikerede controllertemaer, som brugerne kan anvende til at holde pause i, starte og stoppe filmen på forskellige måder. Hvis du vælger Vis controller ved rul hen over, vises kontrolelementerne, når musemarkøren hviler på medieobjektet. Brug panelet Skærmversion til at få vist en skærmversion af det valgte controllertema.

  Hvis filmfilen er en ældre fil (f.eks. .AVI eller .MPEG), kan du vælge Ingen eller Vis controller, som viser en basiscontroller, som brugerne kan anvende til at holde pause i, starte og stoppe filmen.

  De SWF-filer, du indsætter, kan have deres egne controllertemaer. Brug panelet Skærmversion til at teste controllerindstillingerne.

  Navigationspunkter

  Hvis du vil oprette et navigationspunkt, skal du fremføre videoen til et bestemt billede og derefter klikke på ikonet med plustegnet. Navigationspunkter er nyttige, hvis du vil afspille en video fra forskellige udgangspunkter. Når du opretter en knap, der afspiller en video, kan du bruge indstillingen Afspil fra navigationspunkt til at afspille videoen fra ethvert navigationspunkt, du har tilføjet.

Ændring af lydindstillinger

Brug panelet Medie til at ændre lydindstillinger.

 1. Marker lydobjektet i dokumentet.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder i panelet Medie:

  Ændring af lydindstillinger
  Ændring af lydindstillinger

  Afspilning ved sideindlæsning

  Afspil lydfilen, når nogen blader hen til den side, hvor lydobjektet er placeret. Hvis andre sideelementer er indstillet til afspilning, når siden indlæses, skal du bruge panelet Timing til at bestemme rækkefølgen.

  Stop ved sideindlæsning

  Stop afspilning af MP3-lydfilen, når nogen blader til en anden side. Denne indstilling er nedtonet, hvis lydfilen ikke er en MP3-fil.

  Løkke

  Afspil MP3-lyden gentagne gange. Denne indstilling er nedtonet, hvis kildefilen ikke er en MP3-fil.

  Displaybillede

  Angiv den type billede, der skal vises i afspilningsområdet. Se Indstillinger for displaybillede.

Indstillinger for displaybillede

Et displaybillede er det billede, der repræsenterer et medieklip. Alle film eller lyde kan vises med eller uden et displaybillede. Hvis displaybilledet i InDesign er større end filmen, klippes displaybilledet til filmens størrelse i den eksporterede PDF- eller SWF-fil. Angiv en af følgende typer displaybilleder i panelet Medie:

Ingen

Viser intet displaybillede for filmen eller lydklippet. Denne indstilling er nyttig, hvis filmen eller lydklippet ikke skal være synligt på siden. Måske skal mediet kun afspilles ved sideskift, eller der skal vises et mere komplekst design under filmen i stedet for displaybilledet.

Standard

Viser et generisk film- eller lyddisplaybillede, som ikke er baseret på filens indhold.

Bemærk:

For at bruge et andet standarddisplaybillede skal du arkivere et billede som StandardMoviePoster.jpg eller StandardSoundPoster.jpg og erstatte den eksisterende fil af samme navn. Filen er placeret i mappen Forudindstillinger/Multimedier i mappen med programmet.

Fra aktuelt billede

Vælg denne indstilling for at bruge det billede, der aktuelt vises i skærmversionsområdet af panelet Medie. Hvis du vil vælge et andet billede, skal du fremføre skærmversionsskyderen og klikke på ikonet til højre for menuen Displaybillede. Denne indstilling er ikke tilgængelig for ældre filmformater som f.eks. AVI og MPEG.

Vælg billede

Giver dig mulighed for at vælge et billede, som skal bruges som displaybillede. Dobbeltklik på det billede, du ønsker at bruge. Du kan vælge bitmapgrafik, men ikke vektorgrafik, til displaybilleder.

fra video

Denne indstilling er valgt for konverterede CS4-dokumenter, hvis medieklip er indstillet til et bestemt billede.

Ændring af medieindstillinger for interaktive PDF-filer

 1. Vælg PDF-indstillinger i panelmenuen Medie.

  Panelmenuen Medie
  Panelmenuen Medie
 2. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  PDF-indstillinger
  PDF-indstillinger

  Beskrivelse

  Indtast en beskrivelse, som vises, hvis mediefilen ikke kan afspilles i Acrobat. Denne beskrivelse fungerer også som alternativ tekst for synshandicappede brugere.

  Afspilning af video i flydende vindue

  Afspil filmen i et separat vindue Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive størrelsesforholdet og placeringen på skærmen. Hvis du øger det flydende vindues størrelse, kan billedkvaliteten blive reduceret. Skaleringen af det flydende vindue er baseret på originalfilmens størrelse, ikke størrelsen af den skalerede film i dokumentlayoutet. Denne indstilling er ikke tilgængelig for SWF-filer eller lydfiler.

Indsætning af en videofil fra en URL

Indsæt en videofil fra en gyldig URL for at afspille streamingvideoen i den eksporterede PDF- eller SWF-fil. Videoen skal være en gyldig Flash Video-fil (FLV eller F4V) eller H.264-kodet fil (f.eks. MP4).

 1. Vælg et tomt billede eller et videoobjekt, der indeholder en video, du vil erstatte.

 2. Vælg Video fra URL i panelmenuen Medie.

 3. Angiv URL'en, og klik på OK.

Ændring af størrelse på filmobjekter, displaybilleder eller rammer

Når du føjer en film til InDesign-dokumentet, vises filmobjektet og displaybilledet i en ramme. Når du eksporterer til PDF, bestemmer filmobjektets ramme filmens størrelse i PDF-dokumentet, ikke rammestørrelsen eller displaybilledets størrelse.

Du opnår det bedste resultat, hvis displaybilledets størrelse og dimensioner er de samme som filmen. Hvis du anvender en fritlægningskurve eller ændrer billedets størrelse, medtager det eksporterede PDF-dokument muligvis ikke disse ændringer.

Film vises på det øverste lag i PDF-dokumentet. Hvis du overlejrer en film med et andet objekt i InDesign, vises det pågældende objekt under filmen i den eksporterede PDF.

Bemærk:

Hvis du ønsker, at PDF-dokumentet skal medtage et afspilningsområde med udtynding eller andre effekter, som ikke altid eksporteres korrekt, når de anvendes på et displaybillede, kan du overveje at bruge et indsat billede til afspilningsområdet og derefter indsætte en film (uden et displaybillede) oven på det indsatte billede.

Ændring af størrelse på filmobjekt
Ændring af størrelse på filmobjekt

A. Displaybillede B. Filmobjekt C. Ramme 
 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • For at tilpasse størrelsen på filmobjektet, displaybilledet og rammen skal du bruge skaleringsværktøjet  og trække i et af hjørnehåndtagene (hold knappen Skift nede for at bevare proportionerne).

  • Brug markeringsværktøjet  til at trække i et hjørnehåndtag, hvis du kun vil ændre størrelsen på rammen.

  • Brug værktøjet Direkte markering  til at markere displaybilledet, hvis du vil ændre størrelsen på displaybilledet eller medieobjektet. Skift til markeringsværktøjet, og træk derefter i et hjørnehåndtag.

  Bemærk:

  Du kan også bruge tilpasningskommandoerne (Objekt > Tilpasning) til at ændre størrelsen på et displaybillede i en ramme.

FLV- og F4V-videoformaterne og MP3-lydformaterne fungerer bedst i InDesign til eksport af interaktive dokumenter. Mens videoformater som f.eks. MOV, AVI og MPG kan eksporteres til PDF-format, kan de ikke eksporteres til Flash-baserede formater som f.eks. SWF.

Brug Adobe Media Encoder til at konvertere videofiler til FLV-, F4V- eller MP4-format. Adobe Media Encoder kan ikke konvertere lydfilformater til MP3, men du kan bruge et program som f.eks. Apple iTunes til at gøre det.

 1. Åbn Adobe Media Encoder, tilføj de videofiler, du vil konvertere, og konverter dem til FLV- eller F4V-format.

  Der findes yderligere oplysninger i Adobe Media Encoder Help.

 2. Udfør enhver af følgende handlinger:

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online