Oversigt over panelet Farveprøver

I panelet Farveprøver (Vindue > Farve > Farveprøver) kan du oprette og navngive farver, forløb og nuancer og hurtigt anvende dem på dokumentet. Farveprøver ligner afsnits- og tegntyper på den måde, at hver ændring, du foretager i en farveprøve, har indvirkning på alle de objekter, som farveprøven er anvendt på. Farveprøver gør det let at ændre på farvemetoder uden at skulle finde og justere hvert enkelt objekt.

Når fyldet eller stregen i et markeret stykke tekst eller objekt indeholder en farve eller et forløb, som er anvendt fra panelet Farveprøver, fremhæves den anvendte farveprøve i panelet Farveprøver. De farveprøver, du opretter, gælder kun for det aktuelle dokument. Alle dokumenter kan have forskellige sæt farveprøver arkiveret i sit farveprøvepanel.

Bemærk:

Når du samarbejder med et bureau, giver farveprøverne dig mulighed for nemt at identificere specialfarver. Du kan også angive farveindstillinger i en forhåndskontrolprofil for at finde ud af, hvilke farveindstillinger der fungerer med printeren.

Seks CMYK-definerede farver vises i standardfarveprøvepanelet: cyan, magenta, gul, rød, grøn og blå.

Bemærk:

Når du udskriver en bog, hvis kapitler indeholder farveprøver, som er i konflikt med hinanden, kan du bede InDesign om at synkronisere indstillingerne med masterdokumentet. (Se Synkronisere bogdokumenter).

Farveprøvetyper

I panelet Farveprøver arkiveres følgende typer farveprøver:

Farver

Typerne af specialfarver  og procesfarver  samt farvetilstandene LAB- , RGB- , CMYK-  og Blandet trykfarve  angives ved hjælp af ikoner i panelet Farveprøver.

Nuancer

En procentværdi ved siden af en farveprøve i panelet Farveprøver angiver en nuance af en special- eller procesfarve.

Forløb

Et ikon i panelet Farveprøver angiver, om et forløb er radialt  eller lineært .

Ingen

Farveprøven Ingen fjerner stregen eller fyldet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve.

Papir

Papir er en indbygget farveprøve, der simulerer den papirfarve, du udskriver på. Objekter bag et papirfarvet objekt kan ikke udskrives på det sted, hvor det papirfarvede objekt overlapper dem. I stedet for skinner farven på det papir, du udskriver på, igennem. Du kan redigere papirfarven, så den svarer til papiret, ved at dobbeltklikke på den i panelet Farveprøver. Brug kun papirfarven til skærmvisning — den udskrives ikke på en kompositprinter eller i farveseparationer. Du kan ikke fjerne denne farveprøve. Anvend ikke papirfarveprøven til at fjerne farve fra et objekt. Brug i stedet for farveprøven Ingen.

Bemærk:

Hvis papirfarven ikke fungerer som beskrevet, og du udskriver på en anden printer end en PostScript-printer, kan du prøve at ændre printerdriveren til rastergrafiktilstand.

Sort

Sort er en indbygget 100% procesfarve-sort, som er defineret vha. CMYK-farvemodellen. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve. Alle forekomster af sort overprinter (udskrives oven på) underliggende trykfarver, herunder teksttegn i alle størrelser. Du kan deaktivere denne funktion.

Registrering

Registrering  er en indbygget farveprøve, der betyder, at objekter bliver udskrevet på hver separation fra en PostScript-printer. F.eks. anvender pasmærker farven Registrering, så trykpladerne kan justeres præcist på en trykpresse. Du kan ikke redigere eller fjerne denne farveprøve.

Du kan også tilføje farver fra et vilkårligt farvebibliotek til panelet Farveprøver, så de arkiveres sammen med dokumentet.

Tilpasning af visning af farveprøver

Du kan bestemme størrelsen på farveprøverne, samt hvorvidt deres navn skal vises sammen med farveprøven.

 1. Vælg et af følgende i menuen i panelet Farveprøver:
  • Under Navn vises en lille farveprøve ved siden af navnet på farveprøven. Ikonerne til højre for navnet viser farvemodellen (CMYK, RGB osv)., og det angives, om farven er en specialfarve, en procesfarve, en registreringsfarve eller ingen af disse.

  • Under Lille navn vises kompakte rækker af farveprøvepaneler.

  • Under Lille farveprøve eller Stor farveprøve vises kun farveprøven. En trekant med en prik i hjørnet af farveprøven angiver, at farven er en specialfarve. En trekant uden prik angiver en procesfarve.

 2. For at bestemme hvilken slags farveprøver, der skal vises, skal du klikke på en af følgende knapper nederst i panelet Farveprøver:
  • Vis alle prøver  viser alle farveprøver for farve, nuance og forløb.

  • Vis farveprøver  viser kun farveprøver for procesfarve, specialfarve, blandet trykfarve og nuance.

  • Vis forløbsfarveprøver  viser kun farveprøver for forløb.

Bemærk:

Farveprøven Ingen vises altid, uanset hvilken knap, du klikker på.

Oprettelse af farveprøver

Farveprøver kan omfatte special- eller procesfarver, blandede trykfarver (procesfarver blandet med en eller flere specialfarver), RGB- eller Lab-farver, forløb eller nuancer.

Når du indsætter et billede, der indeholder specialfarver, tilføjes farverne automatisk som farveprøver i panelet Farveprøver. Du kan anvende disse farveprøver på objekter i dokumentet, men du kan ikke omdefinere eller slette farveprøverne.

Bemærk:

Inden du opretter farveprøver, skal du vide, hvilke indstillinger der er gældende for dit printer-bureau. Du kan angive farveindstillingerne i en forhåndskontrolprofil for at fremhæve de farveindstillinger, der ikke fungerer med din printer.

Oprette en ny farveprøve

 1. Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg den metode under Farvetype, som du vil bruge til at trykke dokumentets farver med på en trykpresse.
 3. Gør et af følgende under Farveprøvenavn:
  • Hvis du vælger Proces som farvetype, og du ønsker, at navnet altid skal beskrive farveværdierne, skal du sørge for, at indstillingen Navngiv med farveværdi er markeret.

  • Hvis du vælger Proces som farvetype, og du ønsker at navngive selve farven, skal du sørge for, at Navngiv med farveværdi er fravalgt. Indtast derefter et farveprøvenavn.

  • Hvis du valgte Specialfarve, skal du indtaste et farveprøvenavn.

 4. Under Farvetilstand skal du vælge den tilstand, du vil bruge til at definere farven. Undgå at skifte tilstand, når du har defineret en farve.
 5. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i skyderne for at ændre farveværdierne. Du kan også indtaste numeriske værdier i tekstfelterne ved siden af farveskyderne.

  • Vælg specialfarver i farvebibliotekerne i menuen Farvetilstand.

 6. Hvis der vises et advarselsikon , som angiver, at farven er uden for skalaen, og du ønsker at bruge den farve inden for skalaen, der er tættest på den farve, du oprindeligt angav, skal du klikke på det lille farvefelt ved siden af advarselsikonet.
 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj for at tilføje farveprøven og definere en ny. Klik på Udført, når du er færdig.

  • Klik på OK for at tilføje farveprøven og gå ud af dialogboksen.

Bemærk:

Hvis du vil definere en specialfarve direkte ved hjælp af knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, skal du kontrollere, at ingen farveprøver er markeret og derefter holde Alt+Ctrl (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du klikker på knappen Ny farveprøve .

Oprette en farveprøve baseret på farven på et objekt

 1. Marker objektet.
 2. Vælg feltet Fyld eller Streg i værktøjspanelet eller panelet Farveprøver.
 3. Gør et af følgende i panelet Farveprøver:
  • Klik på knappen Ny farveprøve , og dobbeltklik derefter på den nye farveprøve.

  • Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

Den valgte farve/det valgte forløb vises i panelet Farveprøver og i fyld- eller stregfeltet i værktøjspanelet og anvendes på fyldet eller stregen i alle markerede objekter.

Tilføje unavngivne farver til panelet Farveprøver

Du kan oprette farver ved hjælp af panelet Farve eller farvevælgeren, men det er vanskeligt senere at ændre i unavngivne farver og at bruge dem konsekvent. Brug funktionen Tilføj unavngivne farver for at søge efter unavngivne farver i objekter i dokumentet, og føj dem derefter til panelet Farveprøver. Farver navngives automatisk i henhold til deres CMYK-, RGB- eller Lab-komponenter.

 1. Vælg Tilføj unavngivne farver i panelet Farveprøver.

Styring af farveprøver

Du kan redigere, dublere, sortere og slette farveprøver i panelet Farveprøver.

Redigere standardfarverne i panelet Farveprøver

Du kan ændre de farveprøver, der som standard vises i nye dokumenter.

 1. Luk alle åbne dokumenter.
 2. Rediger de farveprøver, du vil ændre, i panelet Farveprøver.

Dublere en farveprøve

Det kan være nyttigt at dublere farveprøver, når du vil oprette en varmere eller koldere variant af en eksisterende farve. Bemærk, at når du dublerer en specialfarve, får du en ekstra specialfarvetrykplade.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en farveprøve, og vælg Dubler farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

  • Marker en farveprøve, og klik på knappen Ny farveprøve  nederst i panelet.

  • Træk en farveprøve til knappen Ny farveprøve nederst i panelet.

Redigere en farveprøve

Du kan ændre en farveprøves individuelle attributter ved at bruge dialogboksen Farveprøveindstillinger. Du har yderligere indstillinger til rådighed, når du redigerer prøver med blandede trykfarver og grupper med blandede trykfarver.

 1. Marker en farveprøve i panelet Farveprøver, og gør et af følgende:
  • Dobbeltklik på farveprøven.

  • Vælg farveprøveindstillinger i menuen i panelet Farveprøver.

 2. Tilpas indstillingerne efter ønske, og klik på OK.

Styre navne på farveprøver

Navnet på en procesfarveprøve er som standard baseret på værdierne for farvens komponenter. Hvis du f.eks. opretter en rød procesfarve ved hjælp af 10 % cyan, 75 % magenta, 100 % gul og 0 % sort, kaldes farveprøven C=10 M=75 Y=100 K=0 som standard. Dette gør det lettere at identificere sammensætningen af procesfarver.

Navnet på en procesfarveprøve opdateres som standard automatisk, når du ændrer dens CMYK-værdier. Du kan deaktivere eller aktivere denne funktion for individuelle farveprøver efter behov. Som med alle andre farveprøver, du definerer, kan du til enhver tid ændre navnet på en procesfarveprøve

 1. Dobbeltklik på en procesfarve i panelet Farveprøver.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • For at InDesign kan omdøbe farveprøven, når du justerer CMYK-procenttallene, skal du kontrollere, at indstillingen Navngiv med farveværdi er markeret.

  • Hvis du vil omdøbe en farveprøve, når du justerer CMYK-værdierne, skal du kontrollere, at indstillingen Navngiv med farveværdi ikke er markeret.

Bemærk:

Den nye farveprøve omdøbes automatisk til Ny farveprøve (efterfulgt af et tal, hvis der er mere end én ny farveprøve), når denne indstilling ikke er markeret. Du kan ændre dette navn manuelt.

Sortere farveprøver

Du kan sortere farveprøver efter navn eller farveværdier. Du har mulighed for at sortere alle farveprøver eller markerede farveprøver.

Sorter efter navn

Farveprøver er sorteret alfabetisk (A til Z).

For at sortere alle farveprøver efter navn skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Alle farveprøver efter navn. 
 • Højreklik på en farveprøve, og vælg Sorter > Alle farveprøver efter navn.

Hvis du vil sortere farveprøverne efter navn, skal du markere dem og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Valgte farveprøver efter navn. 
 • Højreklik på de valgte farveprøver, og vælg Sorter > Valgte farveprøver efter navn.

Sorter efter farveværdier

Farveprøver sorteres ud fra deres farveværdier. Først sorteres farveprøverne i følgende rækkefølge: CMYK > Lab-farver > Blandede trykfarver > RGB. Derefter sorteres alle farveprøver for
en bestemt farvetilstand ud fra deres farveværdier.
Eksempelvis sorteres alle CMYK-farveprøver ud fra værdierne for C, M, Y og K.

For at sortere alle farveprøver efter farveværdier skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Alle farveprøver efter farveværdier. 
 • Højreklik på en farveprøve, og vælg Sorter > Alle farveprøver efter farveværdier.

Hvis du vil sortere farveprøverne efter farveværdier, skal du markere farveprøverne og benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Sorter i panelet Farveprøver, og vælg Valgte farveprøver efter farveværdier. 
 • Højreklik på de valgte farveprøver, og vælg Sorter > Valgte farveprøver efter farveværdier.

Bemærk:

Farveprøver i en farvegruppe sorteres også ud fra den anvendte sortering.

Slette individuelle farveprøver

Når du sletter en farveprøve, der er anvendt på et objekt i dokumentet, beder InDesign dig om at angive en erstatningsfarveprøve. Du kan angive en eksisterende eller unavngiven farveprøve. Hvis du sletter en farveprøve, der er anvendt som grundlag for en nuance eller en blandet trykfarve, vil du via en skærmmeddelelse blive anmodet om at vælge en erstatning.

 1. Marker en eller flere farveprøver.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

  • Klik på sletteikonet nederst i panelet Farveprøver.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette specialfarver, der anvendes i grafik, som er indsat i dokumentet. Du er nødt til at slette grafikelementet, før du kan slette disse farver. I sjældne tilfælde vil specialfarven dog ikke kunne fjernes, selvom grafikelementet er blevet fjernet. I sådanne tilfælde skal du bruge Filer > Eksporter til at oprette en InDesign Markup-fil (IDML). Derefter skal du atter åbne filen i InDesign.

 3. InDesign beder dig om at erstatte den farveprøve, du er ved at slette. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • Du kan erstatte alle forekomster af farveprøven med en anden farveprøve ved at klikke på Defineret farveprøve og derefter vælge en farveprøve i menuen.

  • Du kan erstatte alle forekomster af farveprøven med en tilsvarende unavngiven farve ved at klikke på Unavngivet farveprøve.

Slette alle ubrugte farveprøver

 1. Vælg Vælg alle ubrugte i menuen i panelet Farveprøver. Kun farveprøver, der ikke er i brug i den aktive fil, markeres.
 2. Klik på ikonet Slet.

Flette farveprøver

Når du importerer farveprøver eller kopierer elementer fra andre dokumenter, kan du risikere, at dublerede farveprøver anvendes på forskellige objekter. Brug kommandoen Flet farveprøver til at kombinere dublerede farveprøver.

 1. Vælg to eller flere dublerede farveprøver i panelet Farveprøver.

  Den første farveprøve, du vælger, er vedvarende (bliver flettet).

 2. Vælg Flet farveprøve i panelmenuen Farveprøver.

Arkivere farveprøver, så de kan bruges i andre dokumenter

For at kunne bruge dine farveprøver i andre filer eller dele med andre kan du arkivere farveprøverne i en Adobe Swatch Exchange-fil (.ase-fil). InDesign kan lige som Illustrator og Adobe Photoshop importere farveprøver fra en Colorbook-fil.

 1. Marker de farveprøver, du vil arkivere, i panelet Farveprøver.
 2. Vælg Gem farveprøver i panelmenuen Farveprøver.
 3. Angiv et navn og en placering til filen, og klik derefter på Arkiver.

Dele farveprøver mellem programmer

Du kan dele de massive farveprøver, som du opretter i Photoshop, Illustrator og InDesign ved at gemme et farveprøvebibliotek til udveksling. Farverne vises nøjagtigt ens på tværs af programmer, når blot farveindstillingerne er synkroniserede.

 1. Opret de proces- og staffagefarveprøver, du vil dele, på panelet Farveprøver, og fjern eventuelle farveprøver, du ikke vil dele.

  Bemærk:

  Du kan ikke dele følgende typer farveprøver mellem programmer: Mønstre, farveforløb, blandede farver og nuancer og registreringsfarveprøven fra Illustrator eller InDesign og bogfarvereferencer, HSB, XYZ, duotone, skærm-RGB, opacitet, total trykfarve og webRGB-farveprøver fra Photoshop. Disse farveprøvetyper fravælges automatisk, når du gemmer farveprøver.

 2. Vælg Gem farveprøver i panelmenuen Farveprøver, og gem farveprøvebibliotekerne på en let tilgængelig placering.
 3. Indlæs farveprøvebiblioteket på panelet Farveprøver i Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Import af farveprøver

Du kan importere farver og forløb fra andre dokumenter ved at tilføje alle eller nogle af farveprøverne til panelet Farveprøver. Du kan indlæse farveprøver fra InDesign-filer (.indd), InDesign-skabeloner (.indt), Illustrator-filer (.ai eller .eps) og Adobe Swatch Exchange-filer (.ase), der er oprettet i InDesign, Illustrator eller Photoshop. Adobe Swatch Exchange-filer indeholder farveprøver, der er gemt i Adobes format til farveprøveudveksling.

Der findes også biblioteker fra andre farvesystemer i InDesign, f.eks. PANTONE Process Color System®.

Bemærk:

Specialfarver, der er anvendt i importerede EPS-, PDF-, TIFF- og Adobe Photoshop (PSD)-filer, bliver også føjet til panelet Farveprøver.

Importere udvalgte farveprøver fra en fil

 1. Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg Andet bibliotek i listen Farvetilstand, og vælg derefter den fil, som du vil importere farveprøver fra.
 3. Klik på Åbn.
 4. Vælg de farveprøver, du vil importere.
 5. Klik på OK.

Importere alle farveprøver fra en fil

 1. Vælg Indlæs farveprøver i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Dobbeltklik på et InDesign-dokument.

Kopiere farveprøver mellem InDesign-dokumenter

Du kan kopiere eller trække en farveprøve (eller objekter, hvor der er anvendt en farveprøve) fra et dokument til et andet. Når du gør det, tilføjes farveprøven til panelet Farveprøver i destinationsdokumentet. Hvis du også ønsker at kopiere farveprøvens nuancer og forløb, skal du kopiere hele det originale objekt - ikke kun farveprøven.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Kopier et objekt ind i det aktuelle dokument vha. træk og slip eller kopier og sæt ind.

  • Vælg de farveprøver, du vil kopiere, og træk dem fra panelet Farveprøver til dokumentvinduet for et andet InDesign-dokument.

  Bemærk:

  Hvis du trækker en farveprøve ind, der har nøjagtigt samme navn som en eksisterende farveprøve (herunder store bogstaver) men andre farveværdier, omdøber InDesign farveprøven til "[originalt farveprøvenavn] 2."

Indlæse foruddefinerede farveprøver fra brugerdefinerede farvebiblioteker

Du kan vælge mellem en lang række forskellige farvebiblioteker — herunder PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone® color system, Trumatch™ color swatch system, DIC Process Color Note og biblioteker, der er oprettet specifikt til brug på internettet. Inden du anvender farveprøver fra et farvetilpasningssystem, skal du undersøge, hvilke farveprøver grafikeren kan behandle.

 1. Vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg biblioteksfilen i listen Farvetilstand.

  • Vælg Andet bibliotek fra listen Farvetilstand, find biblioteksfilen, og klik derefter på Åbn.

 3. Vælg en eller flere farveprøver i biblioteket, og klik på Tilføj. (Klik på OK for at gå ud af dialogboksen uden at tilføje farveprøver).
 4. Klik på Udført, når du er færdig med at tilføje farveprøver.

Farvebiblioteker, der er installeret med InDesign

InDesign installerer farvebiblioteker til de farvetilpasningssystemer, der er beskrevet nedenfor. Du kan installere flere farvebiblioteker og indlæse farveprøver fra dem i InDesign.

ANPA-farve

Består af 300 farver udvalgt af ANPA (American Newspaper Publishers Association). Farver i dette bibliotek anvendes primært som specialfarver i aviser.

DIC Color

Indeholder 1280 CMYK-specialfarver fra DIC Process Color Note. Farver kan matches med DIC Color Guide, som udgives af Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Du kan kontakte Dainippon Ink & Chemicals Inc. i Tokyo, Japan for yderligere oplysninger.

Focoltone

Består af 763 CMYK-farver. Du kan bruge Focoltone-farver til at undgå problemer med prepress-diffusering og registrering ved at kigge på Focoltone-tabellerne, som viser de overprint, der tilsammen udgør farverne.

En farveprøvebog med specifikationer for proces- og specialfarver, overprinttabeller og en prøvebog til afmærkning af layout fås hos Focoltone. Du kan kontakte Focoltone International Ltd. i Stafford, Storbritannien for yderligere oplysninger.

HKS

Brug dette system, når dit udskriftsjob angiver farver fra det HKS-farvesystem, som bruges i Europa.

PANTONE®

PANTONE®-farverne repræsenterer de internationale standarder for specialfarvegengivelse. I 2000 blev der gennemført en række gennemgribende ændringer af farvevejledningerne i PANTONE MATCHING SYSTEM®. Der er føjet 147 nye massive farver og syv yderligere metalliske farver til dette system, så det nu omfatter i alt 1.114 farver. PANTONE-farvevejledninger og prøvebøger bliver nu trykt på bestrøget, ubestrøget og matteret papir for at sikre en nøjagtig visualisering af det trykte resultat og en bedre styring i trykpressen.

Du kan udskrive en massiv PANTONE-farve i CMYK. For at sammenligne en massiv PANTONE-farve med dens nærmest tilsvarende procesfarve skal du anvende PANTONE-vejledningen fra massiv til proces. CMYK-skærmfarvetoneprocenter udskrives under hver farve. Guiden udskrives nu på lysere, bestrøget papir og indeholder sammenligninger af de 147 nye massive farver med CMYK.

PANTONE-procesvejledningerne giver dig mulighed for at vælge blandt mere end 3.000 proceskombinationer og trykkes nu på bestrøget og ubestrøget papir. Da de er vist i kromatisk rækkefølge i vifteformat, er det let at vælge farver og angive CMYK-skærmværdier.

Du kan kontakte Pantone Inc. i Carlstadt, New Jersey, USA for yderligere oplysninger.

System (Windows)

Indeholder 256 farver af 8-bit standardpanelet i Windows, som er baseret på en ensartet sampling af RGB-farver.

System (Mac OS)

Indeholder 256 farver af 8-bit standardpanelet i Mac OS, som er baseret på en ensartet sampling af RGB-farver.

Toyo Color Finder

Omfatter 1050 farver baseret på de mest almindelige trykfarver, der anvendes i Japan. Du kan bruge Toyo 94 Color Finder eller den nyere Toyo Color Finder. I farvevejledningerne kan du se eksempler på tryk med Toyo Ink. Denne farvevejledning er tilgængelig hos trykkerier og forhandlere af grafisk udstyr. Du kan kontakte Toyo Ink Manufacturing Co. Ltd. i Tokyo, Japan for yderligere oplysninger.

Trumatch

Giver forudsigelig CMYK-farvetilpasning med mere end 2000 mulige computergenererede farver. Trumatch-farver dækker det synlige spektrum af CMYK-skalaen i jævne trin. Trumatch Color Finder viser op til 40 nuancer og toner af hver farvetone, som alle oprindeligt er oprettet i en firefarveproces, og som alle kan gengives i fire farver på elektroniske fotosættere. Derudover er der inkluderet firefarvegråtoner med forskellige farvetoner. Du kan kontakte Trumatch Inc. i New York, New York, USA for yderligere oplysninger.

Web

Indeholder de 216 RGB websikre farver, der oftest bruges af webbrowsere til at vise 8-bit billeder. Dette bibliotek hjælper dig med at oprette webgrafik vha. farver, som vises ensartet på både Windows- og Macintosh-systemer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online