Oversigt over Trykfarvestyring

Med Trykfarvestyring er det muligt at styre trykfarverne på udskrivningstidspunktet. Ændringer, der foretages i Trykfarvestyring, påvirker udskriften, ikke måden farverne defineres på i dokumentet.

Indstillingerne for Trykfarvestyring er især nyttige for trykleverandører. Hvis et procesjob eksempelvis indeholder en staffagefarve, kan leverandøren åbne dokumentet og ændre staffagefarven til den tilsvarende CMYK-procesfarve. Hvis et dokument indeholder to staffagefarver, der ligner hinanden, og der kun er brug for én, eller hvis den samme staffagefarve har to forskellige navne, kan leverandøren knytte dem til ét alias.

Med Trykfarvestyring kan du i et diffuseringsarbejdsforløb indstille farvetætheden og styre, hvor diffuseringen skal ske, samt indstille det korrekte antal farver og deres rækkefølge.

Bemærk:

InDesign og Acrobat anvender den samme teknologi til farvestyring. Det er dog kun i InDesign, at der kan vælges standard-Lab-værdier til specialfarver.

Trykfarvestyring
Trykfarvestyring

A. Procesfarve B. Staffagefarve med alias C. Staffagefarve 

Åbne Trykfarvestyring

Vælg en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Trykfarvestyring i panelmenuen Vis separation (Vindue > Output > Vis separation).
 • Vælg Filer > Udskriv, og klik på Output. Klik på Trykfarvestyring i afsnittet Output.

Angive, hvilke farver der skal separeres

Hver separation er markeret med det farvenavn, InDesign har tildelt. Hvis der vises et printerikon ud for farvenavnet, opretter InDesign en separation for farven. Specialtrykfarver, herunder dem, der er defineret og brugt i importerede PDF-filer eller EPS-grafik, vises også på trykfarvelisten.

 1. Vælg Separationer i området Output i dialogboksen Udskriv, eller vælg Separationer i RIP, hvis du bruger en PPD-fil, der understøtter separationer i RIP.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en separation, skal du kontrollere, at printerikonet er vist ud for farvenavnet på trykfarvelisten.

  • Hvis du vil vælge ikke at oprette en separation, skal du klikke på printerikonet ud for farvens navn. Printerikonet forsvinder.

Separere staffagefarver som proces

Med Trykfarvestyring kan du konvertere staffagefarver til procesfarver. Når staffagefarverne er konverteret til de tilsvarende procesfarver, udskrives de som separationer og ikke på en enkelt plade. Det er praktisk at konvertere en staffagefarve, hvis du ved et uheld er kommet til at føje en staffagefarve til et procesfarvedokument, eller hvis dokumentet indeholder flere staffagefarver end det er hensigtsmæssigt at udskrive.

 1. Gør et af følgende i Trykfarvestyring:
  • Klik på ikonet for farvetype til venstre for staffagefarven eller staffagefarven med alias for at separere individuelle staffagefarver. Der vises et procesfarveikon. Klik på ikonet igen for at ændre farven til staffagefarve igen.

  • Vælg Alle specialfarver til procesfarver for at separere alle specialfarver. Ikonerne til venstre for staffagefarverne ændres til procesfarveikoner. Fjern markeringen fra Alle specialfarver til procesfarver for at gendanne specialfarverne.

  Bemærk:

  Når du vælger Alle staffagefarver til procesfarver, fjerner du alle farvealiasser, du har oprettet i Trykfarvestyring, og det kan også påvirke indstillingerne for overprint og diffusering i dokumentet.

 2. (Kun InDesign) Brug standard-Lab-værdier til staffagefarver, hvis du vil bruge en staffagefarves Lab-værdier i stedet for CMYK-definitionerne.

Oprette et trykfarvealias for en specialfarve

Du kan knytte en staffagefarve til en anden staffage- eller procesfarve ved at oprette et alias. Et alias er praktisk, hvis et dokument indeholder to staffagefarver, der ligner hinanden, og der kun er brug for én, eller hvis det indeholder for mange staffagefarver. Du kan se effekterne af farve-aliasing på det trykte output, og effekterne vises på skærmen, hvis indstillingen Vis overprint er aktiveret.

 1. Vælg den staffagefarve, du vil oprette et alias til, i Trykfarvestyring.
 2. Vælg en indstilling i menuen Trykfarvealias. Ikonet for trykfarven og farvebeskrivelsen skifter tilsvarende.

Vise eller udskrive specialfarver ved hjælp af Lab-værdier

Nogle foruddefinerede specialfarver, f.eks. farver fra bibliotekerne TOYO, PANTONE, DIC og HKS, defineres ved hjælp af Lab-værdier. Mht. bagudgående kompatibilitet med tidligere versioner af InDesign indeholder farverne fra disse biblioteker også CMYK-definitioner. Når Lab-værdier bruges i forbindelse med de korrekte enhedsprofiler, får du det mest nøjagtige output fra alle enheder. Hvis farvestyring har stor betydning i dit projekt, vil du muligvis foretrække at vise, eksportere og udskrive specialfarver med deres Lab-værdier. Brug standard Lab-værdier for staffagefarver under Trykfarvestyring giver dig mulighed for at bestemme, hvilken farvetilstand InDesign skal bruge til de foruddefinerede specialfarver: Lab eller CMYK. Hvis outputtet skal passe til tidligere versioner af InDesign, skal du anvende de tilsvarende CMYK-værdier.

Bemærk:

For at forbedre nøjagtigheden på skærmen bruger InDesign automatisk Lab-værdier, hvis Skærmversion af overprint er aktiveret. Der anvendes også Lab-værdier ved udskrivning og eksport, hvis du har valgt Simuler overprint i området Output i dialogboksen Udskriv eller dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

 1. Vælg Trykfarvestyring i panelmenuen Skærmversion af separation.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker Brug standard Lab-værdier for staffagefarver for Lab-værdier.

  • Fjern markeringen i Brug standard Lab-værdier for staffagefarver for CMYK-værdier.

Om halvtonerasterfrekvens

På trykkerier simuleres halvtoner med punkter (kaldet halvtonepunkter), der trykkes i rækker (kaldet linjer eller rasterfinhed). Linjer udskrives i forskellige vinkler, så rækkerne ikke bliver så synlige. Menuen Rasterering i afsnittet Output i dialogboksen Udskriv viser den anbefalede rasterfinhed i linjer pr. tomme (lpi) og opløsningen i punkter pr. tomme (dpi) på basis af den PPD, der aktuelt er valgt. I takt med at du vælger farver på farvelisten, ændres værdierne i boksene Frekvens og Vinkel, så halvtonerasterfrekvensen og -drejningen for den pågældende farve vises.

En høj rasterfinhed (f.eks. 150 lpi) placerer de punkter, der bruges til at oprette et billede, tæt sammen, så det trykte billede gengives med mange detaljer, mens en lav rasterfinhed (60 lpi til 85 lpi) placerer punkterne længere fra hinanden, hvilket giver et grovere billede. Punkternes størrelse bestemmes også af rasterfinheden. En høj rasterfinhed bruger små punkter, mens en lav bruger store punkter. Typen af trykproces, der skal anvendes, er den vigtigste faktor, når rasterfinheden vælges. Spørg trykkeriet, hvor fin en rastertæthed trykpressen kan håndtere, og tilpas dine valg herefter.

Rasterfinhed
Rasterfinhed

A. 65 lpi: Grovere raster til udskrivning af nyhedsbreve og tilbudsaviser B. 85 lpi: Gennemsnitlig rasterfinhed til udskrivning af aviser C. 133 lpi: Høj rasterfinhed til udskrivning af tidsskrifter i fire farver D. 177 lpi: Stor rasterfinhed til udskrivning af årsberetninger og billeder i kunstbøger 

PPD-filerne til fotosættere med høj opløsning har en lang række rasterfinheder med forskellige tilhørende fotosætteropløsninger. PPD-filerne til printere med lav opløsning har typisk kun nogle få valgmuligheder for rasterfinheder, og rasterne er normalt grovere, nemlig mellem 53 lpi og 85 lpi. De grovere rastere giver dog det bedste resultat på trykpresser med lav opløsning. Hvis du f.eks. bruger en finere raster på 100 lpi, forringes billedkvaliteten faktisk, når du bruger en lavopløsningspresse til det endelige output.

Angive en halvtonerasterfrekvens og opløsning

 1. Vælg en af følgende indstillinger under Output i dialogboksen Udskriv:
  • Hvis du vil vælge en af de foruddefinerede rasterfrekvens- og opløsningskombinationer, skal du vælge en indstilling i menuen Rasterering.

  • Hvis du vil angive en brugerdefineret halvtonerasterfrekvens, skal du markere den plade, der skal tilpasses, og indtaste lpi-værdien i tekstfeltet Frekvens og en rasterdrejningsværdi i tekstfeltet Drejning.

Bemærk:

Før du opretter dine egne halvtonerastere, skal du spørge det grafiske bureau om de foretrukne frekvenser og drejninger. Vær også opmærksom på, at nogle outputenheder tilsidesætter standardfrekvenser og -drejninger.

Om emulsion og billedbelysning

Afhængigt af trykpressens type og måden oplysninger overføres fra film til trykplader på, kan det være nødvendigt at give trykkeriet filmnegativer eller -positiver med emulsionsiden op eller ned. Emulsion er det fotofølsomme lag på et stykke film eller papir. Trykkerier skal typisk have negativ film i USA og positiv film i Europa og Japan. Spørg trykkeriet, hvilken emulsionsretning, der ønskes.

Du kan skelne mellem emulsionssiden og siden uden emulsion (også kaldet grundsiden) ved at undersøge den endelige film i god belysning. Den ene side ser mere blank ud end den anden. Den matte side er emulsionssiden, og den blanke side er grundsiden.

Emulsionsindstillinger
Emulsionsindstillinger

A. Positivt billede B. Negativ C. Negativ med emulsionssiden nedad 

Bemærk:

Indstillinger for emulsion og billedeksponering i dialogboksen Udskriv kan tilsidesætte eventuelle indstillinger i printerdriveren, der er i konflikt hermed. Vælg altid udskriftsindstillinger vha. dialogboksen Udskriv.

Angivelse af emulsion

 1. Vælg Sammensat grå eller en separationsindstilling under Farve under Output i dialogboksen Udskriv.
 2. Vælg en af følgende indstillinger for Spejlvend:

  Ingen (standardindstillingen)

  Foretager ingen ændringer i retningen af billedområdet. Teksten i billedet kan læses (dvs. står rigtigt ), når det fotofølsomme lag vender ud mod dig.

  Vandret

  Spejler billedområdet over en lodret akse, så det er forkert læsning.

  Lodret

  Spejler billedområdet over en vandret akse, så det vender på hovedet.

  Vandret og lodret

  Spejler billedområdet over vandrette og lodrette akser, så det er forkert læsning. Teksten kan læses rigtigt, når det fotofølsomme lag vender væk fra dig. Billeder, der er trykt på film, trykkes ofte med Vandret og lodret.

Angivelse af billedeksponeringen

 1. Vælg Sammensat grå eller en separationsindstilling under Farve under Output i dialogboksen Udskriv.
 2. Marker eller fjern markeringen af Negativ.

Kontrollere separations- og dokumentindstillinger

I området Resume i dialogboksen Udskriv vises et resumé af farvestyringsoplysningerne, kontrolmærkedimensionerne og beskæringerne for dokumentet. Sektionen viser også, om diffusering er aktiveret.

Du kan også udføre kvalitetskontrol før udskrivning eller aflevering til et grafisk bureau.

Korrektur af farveseparationer

Opret en udskriftskorrektur for at kontrollere, at farverne udskrives på de korrekte separationer, eller en skærmkorrektur for at se, hvordan dokumentets farver kommer til at se ud, når de gengives på en bestemt outputenhed.

Bemærk:

En korrektur giver dig aldrig en nøjagtig repræsentation af det endelige output, men du kan forbedre nøjagtigheden ved at kalibrere alle de enheder, du anvender til at oprette et dokument (såsom scannere, skærme og printere). Hvis enhederne er kalibrerede, kan farvestyringssystemet hjælpe dig med at opnå en forudsigelig og ensartet farve.

Udskriftskorrekturen repræsenterer din forventning om, hvordan de endelige separationer kommer til at se ud, og grafikeren kan bedre sikre sig, at outputtet er korrekt. Sørg for at udskrive korrekturer på en PostScript-printer. Du kan ikke regne med, at korrekturfarveseparationer på en anden type printer er pålidelige.

Bemærk:

Hvis du vil sikre dig, at filen udskrives korrekt, skal du overveje at arkivere separationerne som en PostScript-fil, konvertere PostScript-filen til Acrobat 8 PDF med Acrobat Distiller og se på PDF-dokumentet i Acrobat. Når du ser på PDF-dokumentet i Acrobat, kan du kontrollere PostScript-output af høj kvalitet på skærmen med høj detaljeringsgrad.

Fremstille separationer i RIP

Du skal bruge følgende software og hardware for at fremstille separationer i RIP:

 • En PPD-fil, der understøtter separationer i RIP.

 • En PostScript 3-outputenhed eller en PostScript niveau 2-enhed, hvis RIP understøtter separationer i RIP. Hvis dokumentet indeholder duotoner fra Photoshop 5.0 eller senere, skal der bruges en PostScript 3-enhed for at kunne generere separationer i RIP.

Bemærk:

Alt efter hvilken prepress-software der anvendes, kan det grafiske bureau muligvis udføre prepress-funktioner som diffusering, udskydning, separation og OPI-udskiftning på outputenhedens RIP. Derfor foretrækker prepress-bureauet muligvis at modtage en sammensat PostScript-fil med dokumentet optimeret til separationer i RIP i stedet for en præsepareret PostScript-fil.

 1. Vælg et format i menuen Udskriftsformat øverst i dialogboksen Udskriv, hvis der findes et format med de ønskede indstillinger for separation.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en enhed i menuen Printer, hvis du vil udskrive til en outputenhed.

  • Vælg PostScript®-fil i menuen Printer, hvis du vil udskrive til en fil. Vælg derefter en PPD, der understøtter outputenheden.

 3. Klik på Generelt, og angiv de sider, der skal separeres.
 4. Klik på Output, og gør et af følgende:
  • Hvis du vil udskrive til en outputenhed, skal du vælge Separationer for at oprette separationerne i InDesign.

  • Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge Separationer eller Separationer i RIP for at arkivere separationsindstillingerne i en sammensat PostScript-fil til behandling i RIP'en.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge Adobe-diffusering i RIP, skal du arbejde med separationer i RIP, og ikke værtsbaserede separationer. Ellers vil diffuseringsfunktionen ikke have adgang til alle farverne på samme tid, og der udføres ikke diffusering.

 5. Klik på Grafik, og gør et af følgende:
  • Vælg Alle under Send Data.

  • Vælg Fuldstændig eller Delsæt under Overfør, medmindre skrifttyperne indsættes senere (f.eks. i RIP'en eller af et efterbehandlingsprogram).

  • Vælg PostScript-niveau for output-enheden under PostScript®: Niveau 2 eller Niveau 3.

 6. Klik på Avanceret, og gør et af følgende:
  • Hvis du vil erstatte lavopløsningsgrafik, der er integreret i indsatte EPS-filer, med højopløsningsversionerne på outputtidspunktet, skal du sikre dig, at Læs integrerede OPI-billedlænker var valgt, da EPS-filen blev indsat i InDesign-dokumentet, og derefter vælge OPI-billederstatning i området Avanceret i dialogboksen Udskriv.

  • Hvis du vil udelade andre importerede grafiktyper, der senere erstattes af en OPI-server, skal du vælge en af indstillingerne under Udelad til OPI.

  • Vælg [Høj opløsning] eller et tilgængeligt brugerdefineret format med højopløsningsindstillinger under Samkopieringsformat.

 7. Vælg andre udskriftsindstillinger efter behov.
 8. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Udskriv, hvis du vil udskrive til en outputenhed.

  • Klik på Arkiver, og accepter standardfilnavnet eller indtast et andet navn til filen, hvis du vil udskrive til en fil. Klik derefter på Arkiver igen.

Bemærk:

Når du har oprettet separationer af InDesign-dokumentet, arkiveres de indstillinger, du har valgt i dialogboksen Udskriv, sammen med den separerede fil. Filen arkiverer separationsindstillingerne, PPD-oplysningerne og de farvekonverteringer, du har angivet i dialogboksen Udskriv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online