Genbrug grafik og tekst

Måder at genbruge grafik og tekst

InDesign tilbyder forskellige måder at omstrukturere grafikelementer og tekst på.

Snippets

En snippet er en fil, der indeholder objekter, og som beskriver deres placering i forhold til hinanden på en side eller et opslag. (Se Bruge snippets).

Objektbiblioteker

Et objektbibliotek er et praktisk sted at gemme elementer, f.eks. logoer, sidepaneler, uddrag og andre gentagende elementer. (Se Bruge objektbiblioteker).

Skabeloner

En skabelon er et dokument, der indeholder pladsholdertekst og grafikelementer. (Se Bruge dokumentskabeloner).

Bruge snippets

En snippet er en fil, der indeholder objekter, og som beskriver deres placering i forhold til hinanden på en side eller et sideopslag. Brug snippets som en bekvem måde at genbruge og placere sideobjekter på. Du kan oprette en snippet ved at gemme objekter i en snippet-fil, som har filtypen .IDMS. Tidligere InDesign-versioner bruger filtypenavnet.INDS. Når du indsætter snippet-filen i InDesign, kan du beslutte, om objekterne skal indsættes ved deres oprindelige placeringer eller der, hvor du klikker. Du kan arkivere snippets i objektbiblioteket og i Adobe Bridge og på harddisken.

Indholdet i en snippet bevarer lagtilknytningen, når du indsætter det. Når en snippet indeholder ressourcedefinitioner og de pågældende definitioner også findes i dokumentet, som den kopieres til, anvender den ressourcedefinitionerne i dokumentet.

Du kan åbne de snippets, du opretter i InDesign CS5, i InDesign CS4, men ikke i tidligere versioner af InDesign.

Oprette snippets

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Markér et eller flere objekter med et af markeringsværktøjerne, og vælg derefter Filer > Eksporter. Vælg InDesign-snippet i menuen Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Indtast et navn til filen, og klik på Arkiver.

  • Markér et eller flere objekter med et af markeringsværktøjerne, og træk derefter det markerede ind på dit skrivebord. Der oprettes en snippet-fil. Omdøb filen.

  • Markér et eller flere objekter, og træk derefter markeringen til Mini Bridge-panelet. Der oprettes en snippet-fil. Omdøb filen.

  • Træk et element ind fra Strukturvisning ind på dit skrivebord.

Tilføj snippets til et dokument

 1. Vælg Filer > Indsæt.
 2. Vælg en eller flere snippet-filer (*.IDMS eller *.INDS).
 3. Klik med markøren for indlæst snippet på det sted, hvor du vil placere snippet-filens øverste venstre hjørne.

  Hvis du har indsat indsættelsespunktet i en tekstramme, er snippet placeret i teksten som et forankret objekt.

  Alle objekter forbliver markerede efter indsættelse af en snippet. Du kan justere placeringen af alle objekter ved at trække.

 4. Hvis du har indlæst mere end en snippet, kan du rulle og klikke med markøren for indlæst snippet for at indsætte de øvrige.
Bemærk:

Du kan trække en snippet-fil fra dit skrivebord til InDesign-dokumentet og klikke på det sted, hvor du vil placere dens øverste venstre hjørne.

Vælge, hvordan snippets skal indsættes

I stedet for at indsætte snippets i forhold til, hvor du klikker på en side, kan du indsætte dem på deres oprindelige placeringer. En tekstramme, som blev vist midt på en side, da den blev gjort til en del af en snippet kan f.eks. vises det samme sted, når du indsætter den som en snippet.

 1. Vælg Oprindelig position i menuen Placering ved i Indstillinger for filhåndtering for at bevare objekters oprindelige placeringer i snippets. Vælg Markørens position i menuen Placering ved for at placere snippets i forhold til, hvor du klikker på en side.

Bemærk:

Ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) kan du tilsidesætte den indstilling af Position, du har angivet til håndtering af snippets. Hvis du f.eks. har valgt Placer ved markørens position, men du vil indsætte snippet-objekter på deres oprindelige placeringer, skal du holde tasten Alt/Alternativ nede, når du klikker med markøren for indlæst snippet på siden.

Bruge objektbiblioteker

Objektbiblioteker hjælper dig med at organisere grafik, tekst og sider, du bruger ofte. Du kan også tilføje linealhjælpelinjer, linjenet, tegnede figurer og grupperede billeder til et bibliotek. Du kan oprette så mange biblioteker, som du har brug for – f.eks. et for hvert projekt eller hver kunde.

Når du arbejder, kan du åbne så mange biblioteker, som systemets hukommelse tillader. Objektbiblioteker kan deles på tværs af servere og platforme, men kun en person ad gangen kan have biblioteket åbent. Hvis et objektbibliotek omfatter tekstfiler, skal du sørge for, at filens skrifter er tilgængelige og aktive på alle systemer, der bruger biblioteket.

Når du tilføjer et sideelement, f.eks. et grafikelement, til et objektbibliotek, bevarer InDesign alle importerede eller anvendte attributter. Hvis du f.eks. tilføjer et grafikelement fra et InDesign-dokument til et bibliotek, kopieres originalen, herunder kædeinformationer, så du kan opdatere grafikelementet, når filen ændres på disken.

Hvis du sletter objektet fra InDesign-dokumentet, vises miniaturebilledet af objektet stadig på i panelet Bibliotek, og alle kædeoplysningerne forbliver intakte. Hvis du flytter eller sletter det originale objekt, vises der et ikon for manglende kæde ved siden af objektets navn i panelet Kæder næste gang du indsætter det i dit dokument fra panelet Bibliotek.

I hvert objektbibliotek kan man identificere og søge efter et element på dets titel, på den dato, det blev føjet til biblioteket eller på nøgleord. Du kan også forenkle visningen af et objektbibliotek ved at sortere bibliotekselementerne og få vist deres delsæt. F.eks. kan du skjule alle elementer undtagen EPS-filer.

Objektbibliotek i panelet Bibliotek

A. Objektets miniaturebillede og navn B. Knappen Informationer om bibliotekselement C. Knappen Vis biblioteksdelsæt D. Knappen Nyt bibliotekselement E. Knappen Slet bibliotekselement 

Når du tilføjer et element til et objektbibliotek, arkiverer InDesign automatisk alle side-, tekst og billedattributter og bevarer forholdene mellem biblioteksobjekter og andre sideelementer på følgende måder:

 • Elementer, der er grupperet i et InDesign-dokument, når de trækkes til panelet Bibliotek, forbliver grupperede, når de trækkes ud af panelet Bibliotek.

 • Tekst bevarer sin formatering.

 • Afsnits-, objekt- og tegnformater, der har samme navn som formaterne i destinationsdokumentet, konverteres til destinationsdokumentets formater. Formater med andre navne føjes til dokumentet.

 • De originale lag i et objekt bevares, når indstillingen Bevar lag ved indsættelse er valgt i panelmenuen Lag.

Oprette et objektbibliotek

Et objektbibliotek eksisterer som en navngivet fil på disken. Når du opretter et objektbibliotek, angiver du, hvor det skal lagres. Når du åbner et bibliotek, vises det som et panel, som du kan gruppere sammen med andre paneler. Objektbibliotekets filnavn vises under dets panelfane. Når du lukker et objektbibliotek fjernes det fra den aktuelle session, men filen slettes ikke.

Du kan tilføje eller fjerne objekter, markerede sideelementer eller en hel side med elementer til eller fra et objektbibliotek. Du kan også tilføje eller flytte biblioteksobjekter fra et bibliotek til et andet.

 1. Vælg Filer > Nyt > Bibliotek.
 2. I dialogboksen CC Libraries kan du vælge at fortsætte med at bruge InDesigns objektbiblioteker, eller du kan bruge CC Libraries til at organisere, gennemse og få adgang til alle dine kreative aktiver. Der er flere oplysninger under Creative Cloud Libraries – samarbejde, synkronisering og deling af aktiver.

 3. Angiv en placering og et navn for biblioteket, og klik på Arkiver. Husk, at det navn, du angiver, bliver navnet på bibliotekets panelfane.

Åbne et eksisterende bibliotek

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du allerede har åbnet et bibliotek i den aktuelle session (og ikke har lukket det), skal du vælge biblioteksfilen i menuen Vindue.

  • Hvis du ikke har åbnet et bibliotek, skal du vælge Filer > Åbn og derefter markere et eller flere biblioteker. I Windows har biblioteksfilerne filtypenavnet .INDL. InDesign konverterer biblioteker, som er blevet åbnet for nylig, fra tidligere versioner af programmet til det nye biblioteksformat. Du bliver bedt om at arkivere disse biblioteker under et nyt navn.

Lukke et bibliotek

 1. Klik på fanen for det bibliotek, du vil lukke.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Luk bibliotek i panelmenuen Objektbibliotek.

  • Markér navnet på biblioteksfilen i menuen Vindue.

Slette et bibliotek

 1. Træk en biblioteksfil til papirkurven fra Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS). I Windows har biblioteksfilerne filtypenavnet .INDL.

Tilføj et objekt eller en side til et bibliotek

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et eller flere objekter fra et dokumentvindue til et aktivt objektbibliotekspanel.

  • Markér et eller flere objekter i et dokumentvindue, og klik på knappen Nyt bibliotekselement i panelet Objektbibliotek.

  • Markér et eller flere objekter i et dokumentvindue, og vælg Tilføj element i panelmenuen Objektbibliotek.

  • Vælg Tilføj elementer på side [nummer] som separate objekter i menuen i panelet Objektbibliotek for at tilføje alle objekterne som separate biblioteksobjekter.

  • Vælg Tilføj elementer på side [nummer] i menuen i panelet Objektbibliotek for at tilføje alle objekterne som ét biblioteksobjekt.

  • Træk et element fra strukturruden til et aktivt objektbibliotekspanel.

Bemærk:

Hvis du holder Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du udfører en af ovenstående kommandoer, vises dialogboksen Elementinformation, når elementet tilføjes til biblioteket.

Tilføj et objekt fra et bibliotek til et dokument

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et objekt fra panelet Objektbibliotek til et dokumentvindue.

  • Markér et objekt i panelet Objektbibliotek, og vælg Indsæt element(er) i panelmenuen Objektbibliotek. Denne metode indsætter objektet ved dets oprindelige X,Y-koordinater.

  • Træk et XML-element til et overordnet element i strukturruden eller til siden.

Styre biblioteksobjekter

Brug panelet Objektbibliotek til at styre objekter.

Opdatere et biblioteksobjekt med et nyt element

 1. Markér det element, som du vil tilføje til panelet Bibliotek, i dokumentvinduet.
 2. Markér det objekt, du vil erstatte i panelet Bibliotek, og vælg derefter Opdater bibliotekselement i panelmenuen Objektbibliotek.

Kopiere eller flytte et objekt fra et bibliotek til et andet

 1. Træk et biblioteks panelfane ud af objektbibliotekspanelets gruppe for at adskille dem, så du kan se begge biblioteker samtidig.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil kopiere et objekt fra et bibliotek til et andet, skal du trække objektet fra en bibliotekspanelfane til en anden.

  • Hvis du vil flytte et objekt ud af et bibliotek og ind i et andet, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække et element fra en bibliotekspanelfane til en anden.

Slette et objekt fra et objektbibliotek

 1. Markér et objekt i panelet Objektbibliotek, og gør et af følgende:
  • Klik på knappen Slet bibliotekselement.

  • Træk elementet til knappen Slet bibliotekselement.

  • Vælg Slet element(er) i panelmenuen Objektbibliotek.

Ændre objektbiblioteksvisningen

Objektbiblioteket viser objekter som miniaturebilleder eller som en tekstliste. Du kan sortere miniaturebillederne eller tekstlisten efter objektnavn, dato eller type. Listevisningen og sorteringsindstillingerne fungerer bedst, hvis du har katalogiseret objekterne.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil have vist objekterne som miniaturebilleder, skal du vælge Miniaturebilledvisning i panelmenuen Objektbibliotek.

  • Hvis du vil have vist objekterne som en tekstliste, skal du vælge Listevisning i panelmenuen Objektbibliotek.

  • Du kan sortere objekterne ved at vælge Sorter elementer i panelmenuen Objektbibliotek og vælge en sorteringsmetode.

Vise alle objekter

 1. Vælg Vis alle i panelmenuen Objektbibliotek.

Vise, tilføje eller redigere biblioteksoplysninger

Er der mange eller store objektbiblioteker, kan biblioteksoplysningerne katalogiseres efter objekternes navn eller type, eller efter ord i en beskrivelse.

 1. Gør et af følgende i panelet Objektbibliotek:
  • Dobbeltklik på et objekt.

  • Markér et objekt, og klik på knappen Informationer om bibliotekselement.

  • Markér et objekt, og vælg Elementinformation i panelmenuen Objektbibliotek.

 2. Foretag ændringer efter behov i indstillingerne Elementnavn, Objekttype eller Beskrivelse, og klik på OK.

Finde objekter i et bibliotek

Når du søger efter objekter, er alle andre objekter end resultatet af søgningen skjult. Du kan også bruge søgefunktionen til at skjule og få vist bestemte objektkategorier. F.eks. kan du nøjes med at få vist objekter, hvor ordet ”stjerne” indgår i navnet.

 1. Vælg Vis delsæt i panelmenuen Objektbibliotek, eller klik på knappen Vis biblioteksdelsæt.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil søge i alle objekter i biblioteket, skal du vælge Søg i hele biblioteket.

  • Hvis du kun vil søge i de objekter, der vises i biblioteket i øjeblikket (og begrænse en tidligere søgning), skal du vælge Søg i aktuelt viste elementer.

 3. Vælg en kategori i den første menu i sektionen Parametre.
 4. I den anden menu skal du angive, om kategorien i den første menu skal medtages eller udelukkes fra søgningen.
 5. Til højre for den anden menu skal du indtaste et ord eller en sætning, som du vil søge efter inden for den angivne kategori.
 6. Hvis du vil tilføje søgekriterier, kan du klikke på Flere valgmuligheder op til fem gange. Hvert klik tilføjer en søgeterm. Hvis du vil fjerne søgekriterier, skal du klikke på Færre valgmuligheder efter behov. Hvert klik fjerner en søgeterm.
 7. Hvis du kun vil have vist de objekter, der passer til alle søgekriterier, skal du markere Find alle. Hvis du vil have vist objekter, der passer til et eller flere af kriterierne, skal du markere Find vilkårligt element.
 8. Klik på OK for at starte søgningen.
Bemærk:

Du kan få vist alle objekter igen ved at vælge Vis alle i panelmenuen Objektbibliotek.

Overfør aktiver fra et objektbibliotek til CC Libraries

Med Creative Cloud Libraries kan du nemmere organisere, gennemse og få adgang til kreative aktiver. I InDesign kan du bruge CC Libraries som et alternativ til objektbiblioteker.

Bemærk:

InDesign understøtter også fremover objektbiblioteker.

I InDesign kan du overføre aktiver fra et objektbibliotek til CC Libraries.

 1. Klik på knappen Overfør i panelet Objektbibliotek for at overføre alle aktiver fra det aktuelle bibliotek.

  Du kan også vælge flere aktiver fra biblioteket. Højreklik, og vælg at overføre de valgte aktiver.

 2. I dialogboksen Overfør aktiv skal du vælge at overføre aktiverne til et nyt eller eksisterende Creative Cloud-bibliotek.

Der er flere oplysninger om CC Libraries under Creative Cloud Libraries – samarbejde, synkronisering og deling af aktiver.

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto