Gældende fra 2015-versionen af Photoshop CC er indstillingen Filer > Gem til web blevet flyttet til Filer > Eksporter > Gem til web (ældre) sammen med nyere eksportindstillinger.

Få mere at vide om disse nye eksportindstillinger på Eksportere tegnebræt, lag og mere.

Gemme en fil

Brug kommandoen Gem for at gemme ændringerne i den nuværende fil eller Gem som for at gemme ændringerne i en anden fil.

Gemme ændringer i den aktuelle fil

 1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Gem.

  Filen forbliver i det aktuelle format.

Gemme en fil med et andet navn, på en anden placering eller i et andet format

 1. Vælg Filer > Gem som.

  Bemærk:

  Ekstramodulet Camera Raw kan gemme Camera Raw-billedfiler i et andet filformat, f.eks. Digital Negative (DNG).

 2. Vælg et format i menuen Format.

  Bemærk:

  Hvis du vælger et format, der ikke understøtter alle funktionerne i dokumentet, vises der en advarsel nederst i dialogboksen. Hvis denne advarsel vises, er det bedst at gemme en kopi af filen i Photoshop-format eller i et andet format, der understøtter alle data i billedet.

 3. Angiv et filnavn og en placering.
 4. Vælg lagringsindstillingerne i dialogboksen Gem som.
 5. Klik på Gem.

  Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge indstillinger ved lagring i bestemte billedformater.

  Bemærk:

  Hvis du vil kopiere et billede uden at gemme det på harddisken, skal du bruge kommandoen Dubler. Hvis du vil gemme en midlertidig version af billedet i hukommelsen, skal du bruge panelet Oversigt til at oprette et snapshot.

Indstillinger for fillagring

Du kan angive en række indstillinger for fillagring i dialogboksen Gem som. De tilgængelige indstillinger afhænger af det billede, du gemmer, og det valgte filformat.

Som en kopi

Gemmer en kopi af filen og beholder den aktuelle fil åben på computeren.

Alfakanaler

Gemmer oplysninger om alfakanaler sammen med billedet. Hvis du deaktiverer indstillingen, fjernes alfakanalerne fra det gemte billede.

Lag

Bevarer alle lag i billedet. Hvis indstillingen er deaktiveret eller ikke tilgængelig, samkopieres eller sammenflettes alle synlige lag (afhængigt af det valgte format).

Noter

Gemmer noter med billedet.

Staffagefarver

Gemmer oplysninger om staffagefarver sammen med billedet. Hvis du deaktiverer denne indstilling, fjernes staffagefarver fra det gemte billede.

Brug korrekturopsætning, ICC-profil (Windows) eller Integrer farveprofil (Mac OS)

Opretter et farvestyret dokument.

Bemærk:

Følgende indstillinger for billedvisning og filtypenavn er kun tilgængelige, hvis indstillingen Spørg ved lagring er valgt for indstillingerne Vis billede og Tilføj filtype (Mac OS) i dialogboksen Filhåndtering under Indstillinger.

Miniaturebillede (Windows)

Gemmer miniaturedata for filen.

Brug filtypenavne med små bogstaver (Windows)

Angiver filtypenavne med små bogstaver.

Indstillinger for Vis billede (Mac OS)

Gemmer miniaturedata for filen. Miniaturebilleder vises i dialogboksen Åbn.

Indstillinger for Arkivtype (Mac OS)

Angiver formatet for filtypenavne. Vælg Tilføj arkivtype for at føje formatets filtypenavn til et filnavn og Brug små bogstaver for at få skrevet filtypenavnet med små bogstaver.

Angive indstillinger for lagring af fil

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering.

  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Filåndtering.

 2. Angiv følgende indstillinger:

  Vis billede

  Vælg en indstilling for lagring af billedeksempler: Gem aldrig for at gemme filer uden eksempler, Gem altid for at gemme filer med bestemte eksempler eller Spørg ved arkivering for at tilknytte eksempler for hver enkelt fil. I Mac OS kan du vælge en eller flere visningstyper. (Se Indstillinger for Vis billede i Mac OS.)

  Filtypenavn (Windows)

  Vælg en indstilling for de filtypenavne på tre bogstaver, der angiver formatet af en fil: Brug store bogstaver for at tilføje filtypenavne med store bogstaver eller Brug små bogstaver for at tilføje filtypenavne med små bogstaver.

  Tilføj arkivtype (Mac OS)

  Filtyper er nødvendige for filer, som du vil bruge på eller overføre til et Windows-system. Vælg en indstilling for tilføjelse af filtyper i filnavne: Aldrig for at gemme filer uden filtyper, Altid for at føje filtyper til filnavne eller Spørg ved arkivering for at vælge, om der skal tilføjes filtyper for hver enkelt fil. Vælg Brug små bogstaver for at tilføje filtyper med små bogstaver.

  Gem som i den oprindelige mappe

  Når du gemmer, bliver billederne som standard gemt i den mappe, som de oprindeligt fandtes i. Fravælg denne funktion, hvis du i stedet som standard vil gemme i den mappe, som du sidst gemte i.

  Gem i baggrunden

  I kraft af gemmefunktionen, der kører i baggrunden, kan du fortsætte arbejdet i Photoshop, mens der gemmes. Du behøver ikke at vente på, at Photoshop gemmer filen først.

  Gem automatisk gendannelsesoplysninger

  Photoshop gemmer automatisk gendannelsesoplysninger i henhold til det interval, du har angivet. Hvis du oplever et nedbrud, gendanner Photoshop dit arbejde, når du starter programmet igen.

Indstillinger for Vis billede i Mac OS

I Mac OS kan du vælge en eller flere af følgende eksempeltyper (hvis du vil gøre det hurtigere at gemme filer og minimere filstørrelser, skal du kun vælge de eksempler, du har brug for).

Symbol

Bruger eksemplet som et arkivsymbol på skrivebordet.

Fuld størrelse

Arkiverer en version af arkivet på 72 ppi til brug i programmer, som kun kan åbne Photoshop-billeder i lav opløsning. For ikke-EPS-filer er dette et PICT-eksempel.

Macintosh-miniaturebillede

Viser eksemplet i dialogboksen Åbn.

Windows-miniaturebillede

Arkiverer en visning, som Windows-systemer kan vise.

Gemme store dokumenter

Photoshop understøtter dokumenter med op til 300.000 pixel i hver retning og har tre filformater til at gemme dokumenter med billeder, der indeholder mere end 30.000 pixel i en af retningerne. Vær opmærksom på, at de fleste andre programmer, herunder versioner af Photoshop, der er ældre end Photoshop CS, ikke kan håndtere filer, der er større end 2 GB, eller billeder, der overskrider 30.000 pixel i en af retningerne.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg et af følgende filformater:

  Stort dokumentformat (PSB)

  Understøtter alle dokumenter uanset filstørrelse. Alle Photoshop-funktioner opbevares i PSB-filer (nogle ekstrafiltre kan dog ikke bruges, hvis dokumenterne er mere end 30.000 pixel i bredden eller højden). I øjeblikket understøttes PSB-filer kun af Photoshop CS eller nyere.

  Photoshop Raw

  Understøtter dokumenter med enhver pixeldimension eller filstørrelse, men understøtter ikke lag. Store dokumenter, der gemmes i formatet Photoshop Raw, samkopieres.

  TIFF

  Understøtter filer med en størrelse på op til 4 GB. Dokumenter, der er større end 4 GB, kan ikke gemmes i TIFF-formatet.

Eksportere lag til filer

Du kan eksportere og gemme lag som separate filer i mange forskellige formater, herunder PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa og TIFF. Lag navngives automatisk, når de gemmes. Du kan angive indstillinger til at styre disse navne.

 1. Vælg Filer > Eksporter > Eksporter lag til filer.

 2. Klik på Gennemse under Mål i dialogboksen Eksporter lag til filer for at vælge en destination til de eksporterede filer. De oprettede filer gemmes som standard i den samme mappe som kildefilen.
 3. Skriv et navn i tekstboksen Præfiks for filnavn for at angive et fælles navn for filerne.
 4. Vælg indstillingen Kun synlige lag, hvis du kun vil eksportere de lag, hvor synlighed er aktiveret i panelet Lag. Brug denne indstilling, hvis ikke alle lagene skal eksporteres. Slå synlighed fra for lag, der ikke skal eksporteres.
 5. Vælg et filformat i menuen Filtype. Angiv indstillinger efter behov.
 6. Vælg indstillingen Medtag ICC-profil, hvis profilen for arbejdsrum skal integreres i den eksporterede fil. Det er vigtigt til farvestyrede arbejdsforløb.
 7. Klik på Kør.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online