Dette dokument indeholder grundlæggende trin til fejlfinding ved de fleste problemer, du kan opleve ved brug af Photoshop. Forsøg dig med alle trinene herunder, inden du lægger opslag op på foraene eller kontakter supporten, hvis du har problemer med Photoshop.

Bemærk:

Hvis du skulle opleve et nedbrud, skal du sørge for at indsende alle rapporter om nedbruddet. Hvis du indsender en fejlrapport vedrørende et kendt problem til Adobe og har angivet din e-mailadresse, kan vi sende dig en e-mail med anvisninger til, hvordan du løser problemet.

Understøttelse af de nyeste Camera Raw-filer

Det mest almindelige spørgsmål, der bliver stillet til supporten er, "Photoshop kan ikke genkende mit nye kameras raw-filer. Hvordan får jeg Photoshop til at åbne dem?"

Se løsninger Se Photoshop eller Lightroom understøtter ikke mit kamera.

Installer programopdateringer

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt at sørge for, at Adobe-softwaren er opdateret. Se Hold Photoshop opdateret.

Installer opdateringer til operativsystemet

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt at sørge for, at dit operativsystem er opdateret.

Adobe anbefaler, at du udfører dine egne test på en partition, som ikke bruges til produktion, så du kan sikre, at nye operativsystemer fungerer sammen med din aktuelle hardware og drivere.

Creative Cloud viser ikke de tilgængelige opdateringer, eller programmerne vises som prøveversioner

Kan du ikke se de tilgængelige opdateringer? Vises programmerne som prøveversioner? Se Tilgængelige opdateringer vises ikke.

Jeg kan ikke aktivere Photoshop, eller programmerne vises som prøveversioner

Hvis du ikke kan aktivere Photoshop, eller programmerne vises som prøveversioner, er der muligvis en firewall eller en værtsfil, der blokerer kommunikationen mellem softwaren og aktiveringsserveren. Se Fejlfinding ved forbindelsesproblemer. Du kan læse om oktober 2018-versionen af Photoshop i Fejlfinding af licensproblemer | Creative Cloud 2019.

Installer driveropdateringer til grafikkortet

Hvis du oplever problemer med gengivelsen af billeder, langsom ydeevne eller nedbrud, kan det være forårsaget af en defekt, inkompatibel eller ikke-understøttet grafikdriver. Se Trin til fejlfinding af problemer med GPU og grafikdriver.

Bemærk:

VIGTIGT: DU får ikke altid de nyeste, opdaterede drivere via Windows Update. Gå ind på webstedet for producenten af grafikkortet for at finde driveropdateringerne.

Fejlfinding på grafikprocessoren

I nogle tilfælde bliver alle problemer med grafikkortet og -driveren ikke løst vha. den nyeste driver.

Den hurtigste og nemmeste måde at finde ud af, om problemet skyldes grafikkortet eller -driveren, er ved at deaktivere indstillingen Brug grafikprocessor. Se Deaktivér GPU for hurtigt at indsnævre årsagen til problemet.

Ved specifikke fejl henvises til følgende:

Uventede resultater af brugen af et værktøj

Hvis et værktøj i Photoshop ikke fungerer korrekt, kan du prøve at nulstille værktøjsindstillingerne. Det kunne for eksempel være, hvis beskæringsværktøjet beskærer en lille grå firkant, eller en pensel maler den forkerte farve eller slet ikke maler:

 • Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på vælgeren til forudindstillinger i indstillingslinjen for værktøjet, og vælg Nulstil værktøj for at nulstille det aktive værktøj, eller vælg Nulstil alle værktøjer for at nulstille alle værktøjer til fabriksindstillingerne.
Når der opstår uventede resultater i forbindelse med brug af et værktøj, skal du vælge "Nulstil værktøj"
Funktionen Nulstil værktøj i Photoshop CC 18.0 og tidligere
Når der opstår uventede resultater i forbindelse med brug af et værktøj, skal du vælge "Nulstil værktøj"
Funktionen Nulstil værktøj i Photoshop CC 19.0 og nyere

Fejlfinding af problemer med markørens visning eller størrelse

 • Trådkors: Hvis der vises en trådkorsmarkør (præcisionsmarkør) i stedet for den normale penselmarkør eller en markør til et andet værktøj, skal du prøve at slå Caps Lock til og fra igen. 
 • Forkert penselstørrelse: Hvis du bruger macOS og opdager, at resultatet af penselværktøjet er mindre end størrelsen af penselmarkøren på skærmen, skal du kontrollere, om du har valgt en større markørvisning i systemindstillingerne: Tilgængelighed > Skærmindstillinger. 
Kontrollér indstillingen for markørstørrelse i systemindstillingerne på Mac-computeren.
(macOS) Kontrollér markørstørrelsen i Systemindstillinger > Tilgængelighed > Skærmindstillinger.

Manglende værktøjer

Hvis et eller flere værktøjer mangler på værktøjslinjen, skal du forsøge at nulstille tilpasning af værktøjslinjen til standardindstillingerne. For at gøre dette vælg Redigér > Værktøjslinje, og tryk på Gendan standarder i kollonen til højre.

Bemærk:

Hvis du har valgt et andet arbejdsområde end Essentials, vil hvert af de øvrige arbejdsområder i Photoshop tilpasse værktøjslinjen, så den viser et forskelligt sæt værktøjer. Valg af Vindue > Arbejdsområde > Essentials (Standard) eller Vindue > Arbejdsområde > Nulstil Essentials kan også gendanne standardværktøjslinjen.

Du kan også bruge den omfattende søgeerfaring inden i Photoshop til at søge og identificere værktøjer. Brug tastaturgenvejen Command/Control + F til at få søgedialogboksen frem, indtast det værktøj du leder efter, og vælg dit ønskede resultat. Som standard aktiverer Photoshop værktøjet og fremhæver det i UI. Få mere at vide Se Søg i Photoshop.

Gendan indstillinger

Det kan løse mange problemer at nulstille indstillingerne i Photoshop, herunder programfejl, uventet adfærd fra værktøjer eller i brugergrænsefladen osv. Se Gendan indstillinger til standard.

Fejlfinding i forbindelse med ekstramoduler

Mange problemer skyldes brug af inkompatible ekstramoduler, der er udviklet til tidligere versioner af Photoshop, i en nyere version, eller at ekstramodulerne er installeret forkert. Se Fejlfinding ved ekstramoduler i Photoshop.

Fejlfinding af skrifttyper

Der kan opstå mange problemer, når du bruger skrifttyper fra tredjeparter, herunder nedbrud, eller at programmet ikke svarer, når du vælger tekstværktøjet, eller når tegnpanelet er aktivt/synligt. En defekt skrifttype kan også forårsage generelle problemer med funktionaliteten, når du starter eller bruger Photoshop. Kontrollér og fjern dublerede skrifttyper eller skrifttyper, som giver problemer, for at forbedre tekstværktøjets stabilitet og funktionalitet. Se Fejlfinding ved skrifttyper.

Fejlfinding ved brugertilladelser

Hvis ingen af de ovenstående trin til fejlfinding løser problemet, kan problemet være relateret til brugertilladelser. Når kommandoen Reparer tilladelser bruges, bliver tilladelserne for operativsystemet repareret, men tilladelserne for programmer, såsom Photoshop, gør ikke.

Opret en administratorkonto for at identificere problemer med tilladelser. Du finder anvisninger til oprettelse af en administratorkonto i det følgende: 

Mac OS:

Bemærk:

Når du opretter en ny bruger, skal du sørge for at ændre den nye konto fra [Standard] til [Administrator] i pop op-vinduet.

Hvis du stadig oplever problemer i Mac OS, kan du prøve at reparere tilladelserne på disken. Du kan finde flere oplysninger Se Reparer disktilladelser med diskværktøjet.

Windows:

Når du har oprettet administratorkontoen, skal du logge på som den nye bruger og køre Photoshop for at se, om problemet er løst.

Start i fejlsikret tilstand

Nogle gange kan udvidelser fra tredjeparter og andre værktøjer forstyrre Photoshops funktionalitet.

Hvis du starter computeren i fejlsikret tilstand, er udvidelser og værktøjer fra tredjeparter deaktiveret, hvilket muligvis kan løse problemet.

Mac OS:

 • Start i fejlsikret tilstand: I fejlsikret tilstand på Mac OS deaktiveres alle udvidelser og startelementer fra tredjeparter, så det kun er de nødvendige kerneudvidelser og startelementer, som er installeret af Apple, der køres.

Windows:

Styreprogrammer kører i 32-bit eller 64-bit

Hvis Photoshop kører normalt i Fejlfri tilstand, kan det være pga. en driver (printer/enhed) eller en udvidelse (system eller plugin).Driverekan have unikke problemer med at køre i 64-bit eller 32-bit. Kør Photoshop i 32-bit tilstand eller vice versa.

Windows:

Support af 32-bit understøttes ikke længere i Photoshop CC 2019 eller nyere.

32-bit-versionerne af Photoshop CC 2014 til CC 2018 installeres ikke som standard i 64-bit-versionen af Windows:

 1. Download og installer en 32-bit version af Photoshop 2018.

 2. Efter installationen navigeres til Programfiler (x86) > Adobe > mappen Adobe Photoshop CC <2015-2018>.

 3. Dobbeltklik på filen "Adobe Photoshop CC <2015-2018>.exe".

Sådan køres Photoshop CS6 eller CC i Windows som et 32-bit-program:

 1. Luk Photoshop.

 2. Gå til mappen "Programfiler (x86)" > "Adobe" > "Adobe Photoshop CS6".

 3. Dobbeltklik på filen "Adobe Photoshop CS6.exe".

Sådan køres Photoshop CC <2014-2018> eller CS6 i Windows som et 64-bit-program:

 1. Luk Photoshop.

 2. Gå til mappen Programfiler > Adobe > Adobe Photoshop CC <2014-2018> eller Adobe Photoshop CS6.

 3. Dobbeltklik på filen Adobe Photoshop CC <2014-2018>.exe eller Adobe Photoshop CS6.exe.

macOS:

Photoshop CS6 & CC fås kun som et 64-bit program på macOS.

Fejlfind opdateringsfejl

Mange opdateringsfejl skyldes manglende eller ændrede filer, der er nødvendige for Photoshop, og som typisk er blevet fjernet af et diskoprydningsprogram (eksempelvis CleanMyMac eller MacKeeper). Hold dine rengøringsværktøjer opdaterede, eller afbryd brugen. Hvis du har problemer med at installere Photoshop eller Bridge se:

Hvis du oplever problemer ved installation af Camera Raw-opdateringer se Camera Raw plug-in installationsprogram.

Indsaml logge og systemoplysninger

I det usandsynlige tilfælde, at Photoshop går ned, eller der opstår en programfejl, kan følgende kilder give vitale oplysninger om diagnosticering:

Yderligere fejlfinding

Hvis du oplever ydelsesproblemer ved brug af Photoshop, se:

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du udfører en opgave, eller om ændringer i funktionaliteten for forskellige Photoshop-versioner, skal du læse følgende: 

Hvis du har brug for yderligere hjælp til grundlæggende fejlfinding, skal du læse følgende:

Hvis du har brug for hjælp til installation/download af programmer eller til dit Creative Cloud-medlemskab, skal du læse følgende:

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online