Dette dokument indeholder grundlæggende trin til fejlfinding ved de fleste problemer, du kan opleve ved brug af Photoshop. Forsøg dig med alle trinene herunder, inden du lægger opslag op på vores forum, hvis du har problemer med Photoshop.

Bemærk:

Hvis softwaren går ned, skal du sørge for at indsende alle logfiler relateret til nedbruddet. Hvis du indsender en fejlrapport vedrørende et kendt problem og har angivet din e-mailadresse, kan vi sende dig en e-mail med anvisninger til, hvordan du løser problemet.

Kendte problemer i Photoshop

Se, om det problem, du støder på, er et kendt problem i den nyeste version af Photoshop.

Se Kendte problemer i Photoshop.

Understøttelse af de nyeste Camera Raw-filer

Det mest almindelige spørgsmål, der bliver stillet til supporten er, "Photoshop kan ikke genkende mit nye kameras raw-filer. Hvordan får jeg Photoshop til at åbne dem?"

Se Photoshop eller Lightroom understøtter ikke mit kamera.

Installer programopdateringer

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt at sørge for, at Adobe-softwaren er opdateret.

Se Hold Photoshop opdateret.

Bemærk:

Adobe yder teknisk support og sikkerhedsopdateringer til den aktuelle version og versionen før. Der kommer kun fejlrettelser til den aktuelle version. En komplet liste findes under Photoshop – understøttede versioner.

Installer opdateringer til operativsystemet

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt at sørge for, at dit operativsystem er opdateret.

Adobe anbefaler, at du udfører dine egne test på en partition, som ikke bruges til produktion, så du kan sikre, at nye operativsystemer fungerer sammen med din aktuelle hardware og drivere.

Creative Cloud viser ikke de tilgængelige opdateringer, eller programmerne vises som prøveversioner

Kan du ikke se de tilgængelige opdateringer? Vises programmerne som prøveversioner?

Se Tilgængelige opdateringer vises ikke.

Jeg kan ikke aktivere Photoshop, eller programmerne vises som prøveversioner

Kan du ikke aktivere Photoshop, eller kører programmet som en prøveversion?

Se Fejlfinding af licensproblemer | Creative Cloud.

Installer driveropdateringer til grafikkortet (GPU)

Hvis du oplever problemer med gengivelsen af billeder, langsom ydeevne eller nedbrud, kan det være forårsaget af en defekt, inkompatibel eller ikke-understøttet grafikdriver.

Se Trin til fejlfinding af problemer med GPU og grafikdriver.

Bemærk:

VIGTIGT: DU får ikke altid de nyeste, opdaterede drivere via Windows Update. Gå ind på webstedet for producenten af grafikkortet for at finde driveropdateringerne.

Fejlfinding på grafikprocessoren

I nogle tilfælde bliver alle problemer med grafikkortet og -driveren ikke løst vha. den nyeste driver.

Den hurtigste og nemmeste måde at finde ud af, om problemet skyldes grafikkortet eller -driveren, er ved at deaktivere indstillingen Brug grafikprocessor.

Se Deaktivér GPU for hurtigt at indsnævre årsagen til problemet.

Ved specifikke fejl henvises til følgende:

Gendan indstillinger

Det kan løse mange problemer at nulstille indstillingerne i Photoshop, herunder programfejl, uventet adfærd fra værktøjer eller i brugergrænsefladen osv.

Se Gendan indstillinger til standard.

Fejlfinding i forbindelse med ekstramoduler

Mange af problemerne skyldes inkompatible, forældede eller forkert installerede plug-ins.

Se Fejlfinding ved ekstramoduler i Photoshop.

Fejlfinding af skrifttyper

Der kan opstå mange problemer, når du bruger skrifttyper fra tredjeparter, herunder nedbrud, eller at programmet ikke svarer, når du vælger tekstværktøjet, eller når tegnpanelet er aktivt/synligt. En defekt skrifttype kan også forårsage generelle problemer med funktionaliteten, når du starter eller bruger Photoshop. Kontrollér og fjern dublerede skrifttyper eller skrifttyper, som giver problemer, for at forbedre tekstværktøjets stabilitet og funktionalitet.

Se Fejlfinding ved skrifttyper.

Photoshop går ned

Hvis softwaren stadig går ned, efter at du har fulgt samtlige ovenstående trin, skal du sørge for at indsende alle logfiler relateret til nedbruddet. Hvis du indsender en fejlrapport vedrørende et kendt problem til Adobe og har angivet din e-mailadresse, kan vi sende dig en e-mail med anvisninger til, hvordan du løser problemet.

Se Forstå en Photoshop-nedbrudsrapport.

Photoshop er langsom eller virker med en forsinkelse

Uventede resultater af brugen af et værktøj

Hvis et værktøj i Photoshop ikke fungerer korrekt, kan du prøve at nulstille værktøjsindstillingerne. Det kunne for eksempel være, hvis beskæringsværktøjet beskærer en lille grå firkant, eller en pensel maler den forkerte farve eller slet ikke maler:

Når der opstår uventede resultater i forbindelse med brug af et værktøj, skal du vælge "Nulstil værktøj"
Nulstilling af værktøjet i den nuværende version af Photoshop
Ældre versioner (CS6 og tidligere)
  • Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (macOS) på vælgeren til forudindstillinger i indstillingslinjen for værktøjet, og vælg Nulstil værktøj for at nulstille det aktive værktøj, eller vælg Nulstil alle værktøjer for at nulstille alle værktøjer til fabriksindstillingerne.
Når der opstår uventede resultater i forbindelse med brug af et værktøj, skal du vælge "Nulstil værktøj"
Funktionen Nulstil værktøj i Photoshop CS6 og tidligere

Fejlfinding af problemer med markørens visning eller størrelse

  • Trådkors: Hvis der vises en trådkorsmarkør (præcisionsmarkør) i stedet for den normale penselmarkør eller en markør til et andet værktøj, skal du prøve at slå Caps Lock til og fra igen. 
  • Forkert penselstørrelse: Hvis du bruger macOS og opdager, at resultatet af penselværktøjet er mindre end størrelsen af penselmarkøren på skærmen, skal du kontrollere, om du har valgt en større markørvisning i systemindstillingerne: Tilgængelighed > Skærmindstillinger
Kontrollér indstillingen for markørstørrelse i systemindstillingerne på Mac-computeren.
(macOS) Kontrollér markørstørrelsen i Systemindstillinger > Tilgængelighed > Skærmindstillinger.

Manglende værktøjer

Hvis et eller flere værktøjer mangler på værktøjslinjen, skal du forsøge at nulstille tilpasning af værktøjslinjen til standardindstillingerne. For at gøre dette vælg Redigér > Værktøjslinje, og tryk på Gendan standarder i kolonnen til højre.

Se Værktøjer mangler på værktøjslinjen.

Bemærk:

Hvis du har valgt et andet arbejdsområde end Essentials, vil hvert af de øvrige arbejdsområder i Photoshop tilpasse værktøjslinjen, så den viser et forskelligt sæt værktøjer. Valg af Vindue > Arbejdsområde > Essentials (Standard) eller Vindue > Arbejdsområde > Nulstil Essentials kan også gendanne standardværktøjslinjen.

Du kan også bruge den omfattende søgeerfaring inden i Photoshop til at søge og identificere værktøjer. Brug tastaturgenvejen Command/Control + F til at få søgedialogboksen frem, indtast det værktøj du leder efter, og vælg dit ønskede resultat. Som standard aktiverer Photoshop værktøjet og fremhæver det i UI.

Se Søgning i Photoshop.

Fejlfinding ved brugertilladelser

Hvis ingen af de ovenstående trin til fejlfinding løser problemet, kan problemet være relateret til brugertilladelser. 

Opret en administratorkonto for at identificere problemer med tilladelser. Du finder anvisninger til oprettelse af en administratorkonto i det følgende: 

macOS:

Bemærk:

Når du opretter en ny bruger, skal du sørge for at ændre den nye konto fra Standard til Administrator i pop op-vinduet.

Windows:

Når du har oprettet administratorkontoen, skal du logge på som den nye bruger og køre Photoshop for at se, om problemet er løst.

Bemærk:

Når kommandoen Reparer tilladelser bruges, bliver tilladelserne for operativsystemet repareret, men tilladelserne for programmer, såsom Photoshop, gør ikke.

Start i fejlsikret tilstand

Nogle gange kan udvidelser fra tredjeparter og andre værktøjer forstyrre Photoshops funktionalitet.

Hvis du starter computeren i fejlsikret tilstand, er udvidelser og værktøjer fra tredjeparter deaktiveret, hvilket muligvis kan løse problemet.

macOS:

  • Start i fejlsikret tilstand: I fejlsikret tilstand på macOS deaktiveres alle udvidelser og startelementer fra tredjeparter. Det er kun de nødvendige kerneudvidelser og startelementer, som er installeret af Apple, der køres.

Windows:

Fejlfind opdateringsfejl

Mange opdateringsfejl skyldes manglende eller ændrede filer, der er nødvendige for Photoshop, og som typisk er blevet fjernet af et diskoprydningsprogram (eksempelvis CleanMyMac eller MacKeeper). Hold dine oprydningsværktøjer opdaterede. Brug dem ikke, hvis de er for gamle.

Du kan læse om, hvordan du kan løse problemer, der kan opstå under installation af Photoshop eller Bridge, i Rettelse af fejl ved installation af Creative Cloud-programmer.

Hvis du oplever problemer ved installation af Camera Raw-opdateringer se Camera Raw plug-in installationsprogram.

Indsaml logge og systemoplysninger

I det usandsynlige tilfælde, at Photoshop går ned, eller der opstår en programfejl, kan følgende kilder give vitale oplysninger om diagnosticering:

Yderligere fejlfinding

Prøv alle trinene ovenfor, inden du lægger opslag op på vores forum, hvis du har problemer med Photoshop.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du udfører en opgave, eller om ændringer i funktionaliteten for forskellige Photoshop-versioner, skal du læse følgende: 

Hvis du har brug for hjælp til installation/download af programmer eller til dit Creative Cloud-medlemskab, skal du læse følgende: