Overførsel af forudindstillinger

Forudindstillinger er samlinger af elementer og værdier, der kan anvendes på illustrationer, og som kan gemmes, indlæses og erstattes. Pensler og tastaturgenveje er to eksempler på forudindstillinger. Der er forudindstillinger i Photoshop, men du kan også oprette dine egne.

Indstillinger er de egentlige værdier, der aktuelt er indlæst i Photoshop. Du kan bruge dem til at styre forskellige elementer og værktøjer i programmet, som f.eks. den pensel, der anvendes, samt alle dens værdier.

Du kan overføre samlingen af tilpassede forudindstillinger, lige så vel som Photoshop-forudindstillingerne, fra én version af Photoshop til en anden på den samme computer. Det foregår på nogenlunde samme måde som overførsel af forudindstillinger i Photoshop CS6. Hvis du overførte forudindstillinger i Photoshop CS6, er der nogle ændringer til funktionen for overførsel af forudindstillinger nedenfor.

Du kan også flytte dine brugertilpassede indstillinger til andre computere ved hjælp af Eksportér/importér forudindstillinger. Eksportér/importér forudindstillinger er ikke begrænset til Creative Cloud-computere.

Bemærk: Sørg for, at du bruger den samme mappestruktur, når du flytter handlingerne til en anden computer. Ellers er der nogle handlinger, der muligvis ikke fungerer korrekt.

Overførsel af indstillinger fra en tidligere version under installation af Photoshop CC

Når du installerer Photoshop CC, overfører Creative Cloud som standard dine forudindstillinger og indstillinger fra tidligere versioner. For at vælge ikke at overføre foruddefinerede indstillinger og indstillinger, skal du fjerne markeringen i Avancerede indstillinger > Importer tidligere versions foruddefinerede indstillinger og indstillinger i bekræftelsesdialogboksen, der vises, når du klikker på Opdater i Creative Cloud desktop-appen.

Hvis du vælger ikke at overføre dine indstillinger, når du installerer Photoshop CC, eller hvis du opgraderer til Photoshop CC fra en ældre version af Photoshop, kan du vælge Rediger > Foruddefinerede indstillinger > Overfør foruddefinerede indstillinger for at aktivere overførsel af foruddefinerede indstillinger og indstillinger på ethvert tidspunkt.

Bemærk:

Den primære indstillingsfil bliver ikke overført, når du kører menukommandoen Overfør foruddefinerede indstillinger.

Overførsel af forudindstillinger og indstillinger efter installation

Det er muligt at overføre forudindstillinger og visse almindelige indstillinger fra Photoshop CS6 til Photoshop CC, eller de kan kopieres til en anden computer. Du har forskellige valgmuligheder for forudindstillinger, når du første gang kører Photoshop CC, og derefter ved at vælge Rediger > Forudindstillinger inde fra Photoshop.

Når du kører Photoshop for første gang, vises Styring af forudindstillinger. Du bliver tilbudt at overføre alle de nedenstående forudindstillinger fra Photoshop CS6 (eller den senest installerede version af Photoshop).

Der er foretaget flere ændringer i overførselsprocessen fra Photoshop CS6:

 • Dialogboksen Overførsel af forudindstillinger, der vises, når Photoshop CC åbnes første gang, vises ikke igen, når du har nulstillet indstillingerne ved hjælp af Skift+Ctrl+Alt (Windows) eller Skift+Opt+Cmd (Mac OS). Du kan overføre indstillingerne efter første start af programmet ved at vælge Rediger > Forudindstillinger > Overfør forudindstillinger.
 • Det er ikke længere nødvendigt at genstarte Photoshop, efter du har overført dine forudindstillinger.
 • Forudindstillinger overføres fra den senest installerede version af Photoshop før Photoshop CC, helt tilbage til Photoshop CS3. Du kan overføre fra flere versioner af Photoshop ved at overføre indstillinger fra én version af Photoshop ad gangen.

Følgende forudindstillinger kan overføres:

 • Handlinger
 • Sort og hvid (justering)
 • Pensler
 • Kanalmixer (justering)
 • Farveområde
 • Farveprøver
 • Konturer
 • Kurver (justering)
 • Brugerdefinerede former
 • Duotone (Mono, Duo, Tri, Quad)
 • Belysning (justering)
 • Farveforløb
 • HDR-toning (justering)
 • Farvetone og -mætning (justering)
 • Tastaturgenveje
 • Niveauer (justering)
 • Belysningseffekter
 • Lys (3D)
 • Materialer (3D)
 • Menutilpasning
 • Mønstre
 • Indstillinger for gengivelse (3D)
 • Repoussé (3D)
 • Selektiv farve (justering)
 • Typografi
 • Værktøjer
 • Voluminer (3D)

Følgende indstillinger kan overføres:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Eksport og import af forudindstillinger

Hvis du vil overføre dine forudindstillinger fra en computer til en anden eller til en offline computer, kan du eksportere forudindstillingerne manuelt og derefter importere dem.

På den computer, der har de forudindstillinger, som du vil overføre, skal du

 1. Åbne Photoshop.
 2. Vælge Rediger > Forudindstillinger > Eksportér/importér forudindstillinger.
 3. Vælge Eksportér forudindstillinger.
 4. Vælge de forudindstillinger, du vil overføre.
 5. Klikke på Eksportér forudindstillinger.
 6. Vælge den mappe, som du vil eksportere forudindstillingerne til. Vælge en mappe, hvorfra du kan overføre filerne ved hjælp af et USB-drev, et netværk eller en online tjeneste.
 7. På den computer, hvor du har importeret indstillingerne, skal du vælge Rediger > Forudindstillinger > Eksportér/importér forudindstillinger fra Photoshop.
 8. Vælg den mappe, der skal importeres fra, og de forudindstillinger, som du vil importere.

Du kan manuelt importere indstillinger fra Photoshop CS6 til Photoshop CC ved hjælp af Eksportér/importér forudindstillinger:

 1. Vælge Rediger > Forudindstillinger > Eksportér/importér forudindstillinger.
 2. Vælg Importér forudindstillinger.
 3. Markér de forudindstillinger, du vil importere, eller klik på Tilføj alle.
 4. Hvis du gemte forudindstillingerne i en mappe, der ikke er standardmappen, skal du vælge Vælg importmappe og finde den rigtige mappe.
 5. Klik på Importér forudindstillinger.
Adobe-logo

Log ind på din konto