Lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen verkossa

Adobe Fill & Sign -palvelun avulla voit täyttää ja allekirjoittaa lomakkeita verkossa. Allekirjoita lomake kirjoittamalla tai piirtämällä allekirjoituksesi tai käyttämällä kuvaa. Lähetä täytetyt lomakkeet muille ja tallenna lomakkeet turvallisesti Adobe Document Cloudiin.

Adobe Fill & Signin tukemat tiedostomuodot

Adobe Fill & Sign tukee lomakkeita, joiden tiedostotyyppi on jokin seuraavista:

 • PDF: Adobe Fill & Sign tukee useimpia PDF-tiedostoja. Seuraavaa kahta PDF-tiedostojen tyyppiä ei tällä hetkellä kuitenkaan tueta:
  • Suojatut PDF-tiedostot: suojattua PDF-tiedostoa lähetettäessä näyttöön tulee virheilmoitus, että tiedosto sisältää muokkausrajoituksia eikä ole tuettu.
  • Jotkin LiveCycle Designer -lomakkeet: LiveCycle-ohjelmistolla luodut dynaamiset XFA-PDF-tiedostot tuovat näyttöön virheilmoituksen, jonka mukaan dynaaminen XFA-muoto ole tuettu.
 • Microsoft Office -tiedostot: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Kuvatiedostot: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstitiedostot: TXT, RTF, ODT
Huomautus:

Voit lähettää enintään 100 tiedostoa, ja jokaisen lähetettävän tiedoston enimmäiskoko on 100 Mt.

Lomakkeen täyttäminen

 1. Kirjaudu Adobe ID:lläsi ja salasanallasi tai yhteisöpalvelutilisi (Facebookin tai Googlen) tunnistetiedoilla Acrobat-verkkopalveluun osoitteessa https://documentcloud.adobe.com.

 2. Valitse ylhäällä olevasta siirtymispalkista Sähköinen allekirjoitus > Täytä ja allekirjoita.

  Valitse Täytä ja allekirjoita

 3. Valitse PDF-tiedosto, jonka haluat täyttää ja allekirjoittaa jollakin seuraavista tavoista, ja napsauta sitten Jatka:

  • Valitse Äskeiset- tai Tiedostot-luettelosta PDF-tiedosto.
  • Lisää PDF-tiedosto tietokoneesta tai vedä ja pudota se korostetulle alueelle.
  • Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja Täytä ja allekirjoita -työkalun Sign -sivulle.
  Valitse tiedosto Äskeiset- tai Dokumentit-luettelosta

  Valitse tiedosto tietokoneesta

  Huomautus:

  Salasanalla suojattuja PDF-tiedostoja ei tueta. Sinun on poistettava salasana ennen PDF-tiedostojen lähettämistä.

 4. Valittu PDF-asiakirja valmistellaan lomakkeeksi ja näytetään selainikkunassa asianmukaisine työkaluineen ja toimintoineen. Täytä lomake tai lisää siihen tekstiä valitsemalla vasemmalla olevasta ruudusta Kirjoita tekstiä. Napsauta dokumentissa kohtaa, johon haluat lisätä tekstin, ja ala kirjoittaa.

  Lisää tekstiä lomakkeeseen

  Tee tarvittavat muutokset kenttätyökalurivillä:

  • Jos haluat siirtää tekstikenttää, siirrä osoitin lähemmäksi kentän reunaa, kunnes näet vetokahvan, pidä sitä painettuna, ja siirrä kenttää tarpeen mukaan. Jos haluat siirtää kaikki muut kentät, valitse kenttä ja vedä sitä tarpeen mukaan.
  • Muuta tekstikentän kokoa käyttämällä kirjasimen suurennus- tai pienennyspainiketta, jotka ovat työkalurivillä ensimmäisinä vasemmalta.
   Jos haluat muuttaa kaikkien muiden kenttien kokoa, käytä sinistä pyöreää vetokahvaa, pidä kenttää painettuna ja muuta sen kokoa tarpeen mukaan.
  • Jos haluat muuttaa kentän tyyppiä, napsauta Asetukset-valikkoa (...) ja valitse haluamasi kenttä.
  • Jos haluat poistaa kentän tai kirjoitetun tekstin, napsauta roskakorin kuvaketta.
 5. Merkintöjen ja symbolien lisäys: merkintätyökalut näkyvät vasemmassa ruudussa – rasti, valintamerkki, piste, ympyrä ja viiva. Näiden merkintätyökalujen avulla voit täyttää valintaruudut ja valintanapit sekä ympyröidä, alleviivata tai päälleviivata tekstiä.

  Täytä ja allekirjoita -työkalurivi

  Valitse merkintä työkaluriviltä napsauttamalla sitä ja napsauta sitä kohtaa lomakkeessa, johon haluat sijoittaa merkinnän. (Kukin napsautus sijoittaa valitun merkinnän vastaavaan paikkaan lomakkeessa.) Jos haluat lopettaa merkintöjen liittämisen, napsauta työkalurivin Lisää tekstiä -työkalua.

  Jos haluat säätää kentän paikkaa, valitse merkintä ja käytä näppäimistön nuolinäppäimiä. Voit sijoittaa kentän tarkasti Vaihto- ja nuolinäppäimillä.

  Huomautus:

  Muuta sijoittamasi merkinnän kokoa siten, että se sopii dokumentissa olevaan valintaruutuun tai valintanappiin. Seuraavat lisäämäsi merkinnät ovat samankokoisia ja sopivat muihin ruutu- ja ympyräkenttiin.

Allekirjoitusten tai nimikirjainten lisääminen lomakkeeseen

 1. Avaa allekirjoitettava lomake toimimalla edellisessä Lomakkeen täyttäminen -osassa annettujen ohjeiden mukaan.

 2. Valitse, haluatko lisätä allekirjoituksesi vai pelkät nimikirjaimesi.

  Lisää allekirjoituksesi tai nimikirjaimesi

  Jos olet jo lisännyt allekirjoituksia tai nimikirjaimia, ne näytetään vaihtoehtoina, joista voit valita.

 3. Jos olet jo lisännyt allekirjoituksesi tai nimikirjaimesi, voit valita ne Allekirjoita-valinnoista ja napsauttaa sitä kohtaa lomakkeessa, johon haluat lisätä allekirjoituksesi. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

  Jos allekirjoitat ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee Allekirjoitus- tai Nimikirjaimet -paneeli. Alla on esimerkki Allekirjoitus-paneelista.

  Lisää allekirjoitus paneelissa

  Kirjoita: Kirjoita nimesi kenttään.

  Piirrä: Piirrä allekirjoituksesi hiiren, kosketusalustan tai kosketusnäytön avulla kenttään. Jos haluat piirtää uudelleen tai korjata virheen, käytä Poista-painiketta.

  Huomautus:

  Kirjoita nimesi alatunnisteen Kirjoita nimesi -kenttään, jos kenttää ei ole täytetty automaattisesti nimelläsi.

  Kuva: Selaa ja valitse allekirjoituksen kuva.

  Jos haluat käyttää kuvaa allekirjoituksena:

  • Kirjoita allekirjoituksesi mustalla musteella puhtaalle ja tyhjälle valkoiselle paperiarkille. Kirjoita keskelle paperia, jotta et valokuvaa tai skannaa reunoja mukaan.
  • Valokuvaa tai skannaa allekirjoitus. Jos otat kuvan allekirjoituksestasi, varmista, että sivun valaistus on hyvä ja että allekirjoitus ei jää varjoon.
  • Siirrä tai skannaa valokuva tietokoneeseen. Acrobat/Reader hyväksyy JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- ja BMP-tiedostoja. Kuvaa ei tarvitse rajata. Acrobat/Reader tuo pelkästään allekirjoituksen, jos valokuva tai skannaustulos on kohtuullisen puhdas.

  Tallenna: Kun tämä valintaruutu on valittuna, lisätty allekirjoitus tallennetaan profiiliisi uudelleenkäyttöä varten.

  Poista allekirjoitus: jos haluat poistaa tallennetun allekirjoituksen profiilistasi, napsauta allekirjoituksen vieressä olevaa Poista-kuvaketta ( X ).

  Poista allekirjoitukset

 4. Valitse Käytä ja napsauta sitten sitä paikkaa lomakkeessa, johon haluat sijoittaa allekirjoituksen tai nimikirjaimet.

  Jos haluat siirtää sijoitettua allekirjoitusta tai nimikirjaimiasi, korosta kenttä napsauttamalla sitä ja käytä sitten nuolinäppäimiä. Jos haluat poistaa kentän, käytä kenttätyökalurivin vaihtoehtoja. Jos haluat muuttaa kentän kokoa, käytä oikealla olevaa sinistä tartuntakahvaa, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

  Muuta allekirjoituksen kokoa sinisellä tartuntakahvalla

  Huomautus:

  Kun lomake on allekirjoitettu ja lähetetty, Täytä ja allekirjoita -palvelussa lisäämäsi tiedot (tekstikentät, huomautukset ja allekirjoitukset) eivät enää ole muokattavissa. Voit lisätä muita tietoja, mutta tietoja, jotka lisättiin ennen lomakkeen lähettämistä, ei voi poistaa tai muokata.

Täytetyn lomakkeen lähettäminen

Kun olet täyttänyt ja allekirjoittanut lomakkeen, voit jakaa sen muiden kanssa. Voit jakaa lomakkeen seuraavasti:

Lähetä linkki täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen ei-muokattavaan kopioon. Kopio on Adobe Acrobat Signin sertifioima. Näin vastaanottajat eivät pysty muokkaamaan kopiota helposti. Mikä tahansa muutos mitätöi sertifioinnin.

 1. Napsauta ylimmällä työkalurivillä Hae linkki -kuvaketta ja valitse sitten Hae linkki.

  Jaa linkki muiden kanssa

  Jaettu tiedosto avataan Acrobat-katseluohjelmassa linkin luonnin jälkeen. Jaa kopioitu linkki muiden kanssa.

Yksityiskohtaiset seurantatiedot ovat saatavina tiedostoille, jotka on jaettu käyttäjille yksilöllisen linkin kautta. Kopio on Adobe Acrobat Signin varmentama. Kopion muokkaaminen on tehty vastaanottajille vaikeaksi, ja kaikki muutokset mitätöivät varmennuksen.

 1. Napsauta yläpalkissa Kutsu-kuvaketta.

  Jaa asiakirja muiden kanssa

 2. Anna vastaanottajien nimet tai sähköpostiosoitteet ja valitse sitten Kutsu.

  Kutsun jakaminen

  Jaettu tiedosto avataan Acrobat-katseluohjelmassa, kun linkki on jaettu vastaanottajien kanssa.

Vain lukuoikeudet sisältävien kopioiden ja julkisten linkkien poistaminen

Voit poistaa vain luettavaksi tarkoitettuja kopioita jakamistasi asiakirjoista Täytä ja allekirjoita -työkalun avulla.

 1. Täytä ja allekirjoita -työkalun avulla jaettujen asiakirjojen lukukopiot tallennetaan arkistokansioon. Napsauta Dokumentit-välilehden Arkistoidut-kohtaa vasemman siirtymispalkin Kaikki sopimukset -kohdasta.

 2. Jos haluat poistaa nämä jaetut linkit, napsauta Acrobat-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Profiili-kuvaketta ja valitse sitten AsetuksetE-allekirjoitusasetukset > Muokkaa asetuksia.

  Muokkaa asetuksia profiilistasi

 3. Asetukset-sivu tulee näkyviin Valitse vasemmasta siirtymispalkista Tietosuoja. Kirjoita Tietosuoja-sivulla sähköpostiosoite, jolla tiettyyn käyttäjään liittyvät sopimukset suodatetaan Voit poistaa sopimuksen napsauttamalla tilan vieressä olevaa Poista-kuvaketta.

  Suodata sopimukset sähköpostiosoitteen mukaan

  Huomautus:

  Jos kuulut tiimiin, sopimusten Tietosuoja-vaihtoehto niiden poistamiseksi on vain määrättyjen tietosuojavastaavien käytettävissä. Tilin ylläpitäjien on määrättävä itsensä Tietosuojavastaaviksi, jotta he voivat käyttää Tietosuoja-vaihtoehtoa. Siirry osoitteeseen Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Products ja valitse tuoterooliksi Sign-tili ja tietosuojasta vastaava hallinnoija.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?