Admin Consolessa on erilaisia erätoimintoja. Nämä toiminnot helpottavat käyttäjätietojen, tuotetietojen ja tuoteprofiilien tietojen hallintaa suurissa erissä.

Voit esimerkiksi purkaa käyttäjätiedot toisesta käytössä olevasta järjestelmästä, muuttaa niiden muotoa tässä kuvatuilla erätoiminnoilla tarpeen mukaan ja sitten lähettää tiedot eränä Admin Consoleen. Voit siirtää käyttäjiä yhdestä tuoteprofiilista toiseen viemällä tiedot yhdestä tuoteprofiilista ja sitten tuomalla tiedot takaisin muokkauksen jälkeen.

Jos tarvitset Admin Consolen joukkolataukseen liittyviä vianmääritysvihjeitä, perehdy artikkeliin Käyttäjien joukkolatauksen vianmääritys.

Useiden käyttäjien lisäys

Voit lisätä organisaatioosi useita käyttäjiä ja varata heille samalla tuoteprofiileja lähettämällä pilkuilla erotetun luettelon. Voit ladata CSV-mallitiedoston Tuo käyttäjiä -valintaikkunasta, täyttää tiedot ja lähettää tiedoston. Voit tuoda enintään 5 000 käyttäjää kerrallaan.

Federated ID:t, Enterprise ID:t ja Adobe ID:t eivät saa mitään viestejä, vaan ne lisätään yritykseen automaattisesti, paitsi jos niille määritetään tuoteprofiileja tai järjestelmänvalvojan oikeudet, jolloin ne saavat tervetuliaissähköpostiviestin.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjien lisäys.

Useiden käyttäjien tietojen muokkaus

Hallinnoijana voit päivittää vain sellaisten organisaation käyttäjien tiedot, jotka kuuluvat organisaatiosi omistamaan toimialueeseen. Et pysty päivittämään sellaisten käyttäjien tietoja, jotka kuuluvat sellaiseen toimialueeseen, johon organisaatiosi luottaa, mutta jota se ei omista. Voit muuttaa seuraavia käyttäjän tietoja:

  • käyttäjän nimi
  • käyttäjään liittyvät käyttäjäryhmät ja tuotteet
  • järjestelmänvalvojan oikeudet.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjätietojen muokkaus.

Käyttäjätietojen vaihto

Järjestelmänvalvojana voit muokata organisaatiosi käyttäjien tunnistetietotyyppiä niin, että Adobe ID:stä tulee Enterprise ID tai Federated ID. Lisätietoja käyttäjien tunnistetietotyypeistä on artikkelissa Adoben tukemat tunnistetietotyypit.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjätietojen vaihto.

Useiden käyttäjien poisto

Kun poistat käyttäjän, kaikki organisaation myöntämät oikeudet ja palveluiden käyttömahdollisuus kumotaan. Esimerkiksi tuotteiden käyttöoikeudet kumotaan, eivätkä käyttäjät enää voi käyttää tuotteita.

Adobe ID ‑tyyppiset käyttäjät omistavat omat ID:nsä ja hallinnoivat niitä, joten jos käyttäjä, jolla on Adobe ID, poistetaan, hänet poistetaan vain organisaatiosta. Käyttäjät voivat edelleen käyttää Creative Cloudia ja muita Adoben palveluita maksuttoman version käyttäjinä. Creative Cloudiin tallennetut tiedostot tai kansiot ovat edelleen käyttäjän käytettävissä. Siitä syystä Adobe suosittelee, että järjestelmänvalvojat siirtävät käyttäjät Federated ID- ja Enterprise ID -tunnuksiin.

Toisaalta organisaatio omistaa Federated ID- ja Enterprise ID -tunnukset ja hallinnoi niitä. Kun järjestelmänvalvoja poistaa käyttäjän, ID-tunnus poistetaan pysyvästi. Käyttäjät menettävät kaikki ID:hen liittyvät tiedot, eikä edes järjestelmänvalvojilla ole pääsyä käyttäjän tiliin tai tietoihin. 

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjien poisto.

Käyttäjätietojen vienti

Järjestelmänvalvojana voit ladata tällä hetkellä Admin Consolessa rekisteröityjen käyttäjien tiedot CSV-tiedostoon. Voit tämän jälkeen tehdä tarvittavat päivitykset CSV-tiedostossa oleviin käyttäjätietoihin ja lähettää CSV-tiedoston takaisin Admin Consoleen. Lisätietoja on artikkelissa Useiden käyttäjien muokkaus.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää edellä olevassa CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

Jos haluat ladata käyttäjätiedot, valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjät. Valitse Käyttäjät-sivun oikeasta yläkulmasta ja sitten Vie käyttäjäluettelo CSV-muodossa.

Tiedoston lataustapa vaihtelee käytettävän selaimen ja selainkohtaisten asetusten mukaan. Saat visuaalisen merkin, kun lataus on suoritettu.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjätietojen vienti.

Useiden käyttäjien lisääminen tuoteprofiiliin

Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑toiminnolla voit lisätä tuoteprofiiliin samanaikaisesti useita käyttäjiä.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Useiden käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuoteprofiiliin.

Useiden käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuoteprofiilista

Poista käyttäjiä eränä ‑toiminnolla voit poistaa tuoteprofiilista samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi siirtää useita käyttäjiä yhdestä profiilista toiseen, voit poistaa heidät yhdestä profiilista ja lisätä heidät toiseen profiiliin.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Useiden käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuoteprofiilista.

Tuotteen yhteenvetotietojen vienti

Voit viedä ostettujen ja määritettyjen tuotteiden luettelon, jota organisaatiosi hankintaosasto voi käyttää.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää luettelon organisaatiosi käytössä olevista tuotteista:

  • Lempinimi: koskee tuoteprofiilia
  • Tuote: koskee tuotetta, johon profiili kuuluu
  • Käyttöoikeuskiintiö: profiiliin määritettyjen käyttäjien määrä. Katso Kiintiöiden määritys ja hallinta.
  • Määritetty: profiiliin määritetyt käyttäjät
  • Hallinnoijat: profiilista vastaavat hallinnoijat

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Tuotteen yhteenvetotietojen vienti.

Profiilin käyttäjien vienti

Järjestelmänvalvojana voit ladata profiilin käyttäjien tiedot. Tämän tiedoston avulla voit tämän jälkeen lisätä organisaatiossasi useita käyttäjiä toiseen tuoteprofiiliin.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää edellä olevassa CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Profiilin käyttäjien vienti.

Useiden käyttäjien lisääminen ryhmään

Voit lisätä ryhmään samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi kopioida käyttäjät (tai osan niistä) yhdestä ryhmästä toiseen, voit viedä käyttäjät yhdestä ryhmästä ja lisätä heidät toiseen ryhmään.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Useiden käyttäjien lisäys ryhmään.

Useiden käyttäjäryhmien lisäys

Kun luot ryhmiä, voit luoda ryhmät yksi kerrallaan Admin Consolessa. Voit kuitenkin luoda myös useita ryhmiä samalla kertaa käyttämällä CSV-erälähetystoimintoa.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjäryhmien luonti.

Useiden käyttäjäryhmien muokkaus

Admin Consolessa voit muokata olemassa olevan käyttäjäryhmän nimeä tai kuvausta. Jos kuitenkin käytät CSV-erälähetysmenettelyä, voit muokata myös kyseiseen ryhmään sillä hetkellä määritettyjä käyttäjäryhmän hallinnoijia ja tuoteprofiileja. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä tai poistaa ryhmästä käyttäjäryhmän hallinnoijia ja tuoteprofiileja.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Käyttäjäryhmien muokkaus.

Useiden käyttäjien poistaminen ryhmästä

Poista käyttäjiä eränä ‑toiminnolla voit poistaa ryhmästä samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi siirtää useita käyttäjiä yhdestä ryhmästä toiseen, voit poistaa heidät yhdestä ryhmästä ja lisätä heidät toiseen ryhmään.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Useiden käyttäjien poisto ryhmästä.

Ryhmän käyttäjien vienti

Voit ladata tietoja ryhmän käyttäjiä varten. Jos haluat esimerkiksi lisätä käyttäjiä yhdestä ryhmästä toiseen, voit ladata käyttäjäluettelon lähderyhmästä ja sitten lisätä käyttäjät toiseen ryhmään. Jos haluat tämän jälkeen poistaa käyttäjän lähderyhmästä, voit tätä samaa tiedostoa käyttämällä poistaa hänet lähderyhmästä.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu artikkelissa Ryhmän käyttäjien vienti.

Erätoimintojen tulokset ‑sivut

Erätoimintojen tulokset ‑sivut sisältävät Admin Consolessa suoritettujen erätoimintojen luettelon ja tilan.

Käyttäjien Erätoimintojen tulokset ‑sivu

Lisätietoja on käyttäjien Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

Tuoteprofiilien Erätoimintojen tulokset ‑sivu

Kun suoritat erätoiminnon, esimerkiksi lisäät useita käyttäjiä tuoteprofiiliin tai poistat useita käyttäjiä tuoteprofiilista, saat sähköpostiviestin. Tämän lisäksi voit tarkastella erätoiminnon tietoja Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

Lisätietoja on tuoteprofiilien Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

Käyttäjäryhmien Erätoimintojen tulokset ‑sivu

Kun suoritat erätoiminnon, esimerkiksi lisäät useita käyttäjiä ryhmään tai poistat useita käyttäjiä tuotekokoonpanosta, saat sähköpostiviestin. Tämän lisäksi voit tarkastella erätoiminnon tietoja Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

Lisätietoja on ryhmien Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö