Adoben tukemat tunnistetietotyypit

Adobe käyttää tunnistetietojen hallinnan taustajärjestelmää käyttäjien todentamiseen ja valtuuttamiseen. Jos käytät nimettyjä käyttöoikeuksia tai haluat antaa käyttäjille pääsyn palveluihin, tämä edellyttää tunnistetietojen käyttöä. Adobe tukee kolmea tunnistetietojen tai tilien tyyppiä. Ne käyttävät sähköpostiosoitetta käyttäjätunnuksena.

adobe-id

Adobe ID on tunnus, jonka loppukäyttäjä luo, omistaa ja jota hän hallinnoi. Adobe suorittaa todennuksen ja loppukäyttäjä hallinnoi tunnistetietoja. Tunnukseen liittyvien tiedostojen ja tietojen täysi hallinta säilyy käyttäjällä. Käyttäjät voivat ostaa lisätuotteita ja -palveluita Adobelta. Järjestelmänvalvojat kutsuvat käyttäjät liittymään organisaatioon ja he voivat myös poistaa käyttäjät organisaatiosta. Käyttäjiä ei voi kuitenkaan sulkea pois omilta Adobe ID -tileiltään. Järjestelmänvalvoja ei voi poistaa tilejä tai ottaa niitä hallintaansa. Adobe ID:iden käytön aloittaminen ei edellytä asennusta.

Adobe ID:iden käyttöä suositellaan esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Jos haluat antaa käyttäjien luoda ja omistaa käyttäjätietonsa ja antaa käyttäjien hallita niitä.
 • Jos haluat antaa käyttäjien ostaa tai rekisteröidä muita Adoben tuotteita tai palveluita.
 • Jos käyttäjien odotetaan käyttävän muita Adoben palveluita, jotka tällä hetkellä eivät tue Enterprise ID:itä tai Federated ID:itä.
 • Jos käyttäjillä on jo Adobe ID:t ja liittyvät tiedot, kuten tiedostot, kirjasimet tai asetukset. 
 • Koulutuslaitoksissa, joissa opiskelijoille halutaan antaa mahdollisuus säilyttää Adobe ID:nsä valmistumisen jälkeen.
 • Jos organisaatiollasi on alihankkijoita tai freelancereita, jotka eivät käytä hallinnoimillasi toimialueilla olevia sähköpostiosoitteita.

enterprise-id

Enterprise ID on tunnus, jonka organisaatio luo, omistaa ja jota organisaatio hallinnoi. Adobe isännöi Enterprise ID -tunnuksia ja suorittaa todentamisen, mutta organisaatio ylläpitää Enterprise ID -tunnuksia. Loppukäyttäjät eivät voi rekisteröidä tai luoda Enterprise ID -tunnusta, eivätkä he voi rekisteröidä lisää Adoben tuotteita tai palveluita Enterprise ID -tunnusta käyttäen.

Järjestelmänvalvojat luovat Enterprise ID:t ja myöntävät ne käyttäjille. Järjestelmänvalvojat voivat kumota tuotteiden ja palveluiden käyttöoikeuden ottamalla tilin haltuun tai poistamalla Enterprise ID:n ja estäen näin pysyvästi pääsyn tunnukseen liittyviin tietoihin.

Enterprise ID:iden käyttöä suositellaan esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Jos haluat hallita tarkasti käyttäjien sovelluksia ja palveluita.
 • Jos tarvitset hätätilanteissa pääsyn tunnukseen liittyviin tiedostoihin ja tietoihin.
 • Jos tarvitset mahdollisuuden estää käyttäjätilin tai poistaa sen pysyvästi.

federated-id

Federated ID on tunnus, jonka organisaatio luo ja omistaa ja joka on linkitetty hakemistoon liitoksen kautta. Organisaatio hallinnoi kertakirjauksen tunnistetietoja ja prosesseja SAML2- tunnistetietojen toimittajan (IdP) kautta.

Federated ID:iden käyttöä suositellaan esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Jos haluat antaa käyttäjille käyttöoikeuksia organisaatiosi keskitetyn hakemiston perusteella.
 • Jos haluat hallinnoida käyttäjien todennusta.
 • Jos haluat hallita tarkasti käyttäjien sovelluksia ja palveluita.
 • Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää samaa sähköpostiosoitetta Adobe ID:n rekisteröimiseen.

Jos haluat ottaa tunnistetietojärjestelmän käyttöön, perehdy artikkeliin Tunnistetietojen määritys.

Voit käyttää Adobe ID:itä, Enterprise ID:itä ja Federated ID:itä samassa käyttöönotossa. Sen sijaan voit käyttää Enterprise ID:itä tai Federated ID:itä käyttäjillä, joiden tilejä haluat hallita tarkasti.

Joillakin käyttäjillä voi olla jo Adobe ID, jonka sähköpostiosoite on toimialueellasi. Ennen kuin luot Enterprise ID:itä tai Federated ID:itä, harkitse tämän vuoksi niiden vaikutusta nykyisiin käyttäjiin.

Tunnistetietotyypin muokkaus

Järjestelmänvalvojana voit muokata organisaatiosi käyttäjien tunnistetietotyyppiä niin, että Adobe ID:stä tulee Enterprise ID tai Federated ID. Voit myös muuttaa Enterprise ID- tai Federated ID ‑tyyppisten käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:ksi. Lisätietoja käyttäjien tunnistetietotyypeistä on artikkelissa Adoben tukemat tunnistetietotyypit.

Huomautus:

Admin Consolessa voit muuttaa käyttäjien tunnistetietotyypin seuraavasti:

 • Adobe ID:n Enterprise ID:ksi
 • Enterprise ID:n Adobe ID:ksi
 • Adobe ID:n Federated ID:ksi
 • Federated ID:n Adobe ID:ksi.

Jos haluat muuttaa tunnistetietotyypin Enterprise ID:stä Federated ID:ksi tai Federated ID:stä Enterprise ID:ksi, ota kuitenkin yhteyttä Adoben tukeen.

Vaikutus Creative Cloudin loppukäyttäjiin

Jos muutat käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, nämä käyttäjät voivat edelleen käyttää omaa Adobe ID:tään. He käyttävät kuitenkin organisaation Adobe-sovelluksia, ‑palveluita ja ‑ratkaisuja heille määrätyillä uusilla Enterprise ID:illä tai Federated ID:illä.

Jos käyttäjällä on jo Adobe ID, johon resurssit on liitetty, hän voi siirtää resurssit Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystililleen.

Jos Creative Cloudin käyttäjät käyttivät Creative Cloud for enterprise ‑jäsenyyteen kuulumattomia palveluita, heidän jäsenyytensä palautetaan maksuttomiksi versioiksi.

Tunnistetietotyypin muokkaus CSV-tiedoston mukaan

Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit muuttaa käyttäjien tunnistetietotyypin eränä. Voit muuttaa käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ja käyttäjien käyttäjänimiä, myös Admin Consolessa tai käyttämällä käyttäjien synkronointityökalua tai User Management API:a.

 1. Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna tulee näyttöön.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan
 3. Jos haluat sisällyttää käyttäjät tunnistetietotyypin muokkausta varten, lataa nykyisten käyttäjien luettelo tai CSV-vakiomalli valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu .csv-tiedosto sisältää seuraavat tiedot.

  • Tunnistetietotyyppi – Adobe ID, Enterprise ID tai Federated ID
  • Käyttäjänimi
  • Toimialue
  • Uusi tunnistetietotyyppi – Adobe ID, Enterprise ID tai Federated ID
  • Uusi sähköpostiosoite
  • Uusi käyttäjänimi
  • Uusi maatunnus
 4. Avaa .csv-tiedosto Excelissä ja muokkaa tunnistetietojen tyyppiä tarpeen mukaan.

  Huomautus:

  Jos olet vaihtamassa tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, Adobe ID:n sähköpostiosoitteen on vastattava yritystilin sähköpostiosoitetta.

  Adobe ID:n sähköpostiosoite Enterprise ID:n tai Federated ID:n sähköpostiosoite Tunnistetietotyypin muokkaus
  maijameikalainen@xyz.com maijameikalainen@xyz.com Onnistui
  mattimeikalainen@adobe.com mattimeikalainen.@xyz.com Epäonnistui
 5. Avaa Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna ja lähetä päivitetty .csv-tiedosto.

  Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on valmis.

Tämä prosessi siirtää kaikkien siirrettyjen käyttäjien käyttöoikeudet ja varatut tuotteet. Käyttäjät, joiden tunnistetiedot ovat muuttuneet, saavat ilmoituksen, että heidän on käytettävä uusia Enterprise ID:itään tai Federated ID:itään, kun he käyttävät heille varattuja Adoben tuotteita.

Jos käyttäjät käyttivät jo aikaisemmin Adobe ID:itä, joihin on liitetty resursseja, näitä käyttäjiä pyydetään lisäksi suostumaan resurssien siirtoprosessiin. Resurssien siirtoprosessi siirtää käyttäjien resurssit automaattisesti heidän Adobe ID ‑tileiltään heidän yritystileilleen.

Resurssien siirto

Kun muutat organisaation käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, käyttäjät voivat siirtää tuetun sisällön yrityksen määrittämältä nykyiseltä Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystilille. Siirto voidaan suorittaa kahdella tavalla:

Käyttäjille on määritettävä Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen käyttöoikeudet, jotta käyttäjät voivat siirtää sisältönsä automaattisesti. Käyttäjät, joilla on oikeudet Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen käyttöön, voivat

 • määrittää tuoteprofiilin, joka tarjoaa Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑jäsenyyden ja jossa PDF Services on otettu käyttöön
 • määrittää tallennustilan käsittävän Creative Cloud ‑tuoteprofiilin ja tallennustilan käsittävän Document Cloud ‑tuoteprofiilin (koskee vain tietokonetarjouksia), joissa PDF Services on otettu käyttöön.

Kun tunnistetietojen muutosprosessi on suoritettu loppuun, loppukäyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen, joka sisältää resurssien yksityiskohtaiset siirto-ohjeet.

Järjestelmänvalvojana voit ladata resurssien siirron valmistumisen tilaraportin kaikkien sellaisten käyttäjien osalta, jotka kuuluivat tunnistetietojen muutosprosessin piiriin. Voit ladata raportin seuraavasti:

 1. Valitse Admin Console > Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Vie siirtoraportti CSV-muodossa.

  Raportti ladataan.

Raportissa kerrotaan, kuka on antanut suostumuksensa, kuka on kieltäytynyt ja kuka ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin. Jos haluat selvittää, minkä tyyppisiä sisältöjä muutosprosessi tukee, perehdy resurssien siirron usein kysyttyihin kysymyksiin.

Huomautus:

Joskus automaattista resurssien siirtoprosessia ei voi käynnistää muutamalle käyttäjälle. Nämä käyttäjät saavat ilmoituksen, jossa heitä pyydetään siirtämään sisältönsä manuaalisesti, ja heidät jätetään siirtoraportista pois.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö