Adoben tukemat tunnistetietotyypit

Adoben henkilöllisyyden hallintajärjestelmä auttaa järjestelmänvalvojia luomaan ja hallitsemaan käyttäjän käyttöoikeuksia sovelluksiin ja palveluihin. Adobe tarjoaa kolme erilaista tunnistustyyppiä tai tiliä käyttäjien todentamiseksi ja valtuuttamiseksi. Niissä käytetään käyttäjätunnuksena sähköpostiosoitetta. Nämä tunnistetietotyypit ovat seuraavat:

 • Federated ID: Tunnus, jonka organisaatio luo, omistaa ja jota se hallinnoi ja joka on liitetty yhdistämällä yrityshakemistoon. Organisaatio hallinnoi kertakirjauksen tunnistetietoja ja prosesseja SAML2- tunnistetietojen toimittajan (IdP) kautta.
 • Enterprise ID: Tunnus, jonka organisaatio luo, omistaa ja jota organisaatio hallinnoi. Adobe isännöi Enterprise ID -tunnuksia ja suorittaa todentamisen, mutta organisaatio ylläpitää Enterprise ID -tunnuksia.
 • Adobe ID: Tunnus, jonka loppukäyttäjä luo, omistaa ja jota hän hallinnoi. Adobe suorittaa todennuksen, ja loppukäyttäjä hallinnoi tunnistetietoja.

Organisaatiotarpeesi mukaan voit valita sopivimman toteutettavan ja käytettävän tunnistetietomallin. Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Komponentit Ominaisuudet Adobe ID Enterprise ID Federated ID

Tilin omistajuus ja valvonta

Tilin luonnista, omistuksesta ja hallinnasta vastaa organisaatio.

Säilyttää oikeuksien hallinnan ja tallennetut käyttäjän luomat sisällöt käyttäjän puolesta.

Tietojen omistajuus ja valvonta

Järjestö omistaa tiliin liittyvät tiedot, tiedostot ja resurssit.

Lopettaa käyttäjien pääsyn yrityksen omistamiin resursseihin käytöstä poistamisen yhteydessä.

Käyttää sisältölokeja auttamaan järjestelmänvalvojia tarkastelemaan, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa yrityksen omistamien resurssien kanssa.

Rajoittaa resurssien jakamista.

Yrityskäyttöominaisuudet

Auttaa organisaatiota hyödyntämään tallennusominaisuuksia.

Tukee monivaiheista todentamista.

Lisätietoja Enterprise ID- ja Federated ID -tunnusten määrittämisestä on ohjeaiheessa Tunnistetietojen määritys.

Oikean tunnistetietomallin valinta voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten organisaatio tallentaa ja jakaa resursseja. Enterprise ID- ja Federated ID -mallit ovat ihanteellinen valinta yrityksille, kun taas Adobe ID sopii parhaiten yksittäisille henkilöille. Sen lisäksi, että ne sisältävät kaikki Adobe ID:n ominaisuudet, Enterprise ID- ja Federated ID tukevat myös parhaita tietojenkäsittelytapoja ja varmistavat tehokkaan ohjelmiston käyttöönoton.

Kuten todettua, on olemassa ilmeisiä etuja, joita Enterprise ID- ja Federated ID -tunnuksilla on Adobe ID -tunnuksiin verrattuna:

 • Tarjoamalla tarkkoja hallinnollisia varmennuksia ne varmistavat tuotteiden ja palveluiden tehokkaan seurannan.
 • Käyttäjät menettävät käyttöoikeudet organisaation tiedostoihin, tietoihin ja resursseihin sen jälkeen, kun heidän yhteistyösuhteensa organisaatioon päättyy.
 • Federated ID tarjoaa monivaiheisen todentamisen, ja kaikista kolmesta tunnistetietomallista se on turvallisin.

Adobe ID toimii parhaiten, kun sisäistä valvontaa ei tarvita. Se on käyttäjäystävällinen, mutta ei paras vaihtoehto yrityksen tallennustilan käyttöön. Jos muutat käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, nämä käyttäjät voivat edelleen käyttää omaa Adobe ID:tään. Jos et kuitenkaan ole varma siitä, mikä tunnistetietomalli malli sopii sinulle, ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun.

Huomautus:

Jotkin tuotteet ja palvelut, kuten Adobe Licensing Website ja Adobe Forums, tukevat vain Adobe ID:tä.

Tunnistetietotyypin muokkaus

Järjestelmänvalvojana voit muuttaa organisaatiosi käyttäjien tunnistetietotyyppiä. Muuta seuraavia käyttäjien tunnistetietotyyppejä Admin Consolessa:

 • Adobe ID Enterprise ID:ksi
 • Adobe ID Federated ID:ksi
 • Enterprise ID Federated ID:ksi tai
 • Federated ID Enterprise ID:ksi.

Tarvitset uuden tai olemassa olevan hakemiston käyttäjän tunnistetietotyypin muuttamiseksi Enterprise ID:stä Federated ID:ksi tai toisin päin. Lisätietoja on toimialueiden hakemistojen välillä siirtämistä käsittelevässä kohdassa.

Lisätietoja käyttäjien tunnistetietotyypeistä on artikkelissa Adoben tukemat tunnistetietotyypit.

Vaikutus Creative Cloudin loppukäyttäjiin

Jos muutat käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Enterprise ID:ksi tai Federated ID:ksi, nämä käyttäjät voivat edelleen käyttää omaa Adobe ID:tään. He käyttävät kuitenkin organisaation Adobe-sovelluksia, ‑palveluita ja ‑ratkaisuja heille määrätyillä uusilla Federated ID:illä tai Enterprise ID:illä.

Jos käyttäjällä on jo Adobe ID, johon resurssit on liitetty, hän voi siirtää resurssit Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystililleen.

Jos Creative Cloudin käyttäjät käyttivät Creative Cloud for enterprise ‑jäsenyyteen kuulumattomia palveluita, heidän jäsenyytensä palautetaan maksuttomiksi versioiksi.

Tunnistetietotyypin muokkaus CSV-tiedoston mukaan

Toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan voit muuttaa käyttäjien tunnistetietotyypin eränä. Voit muuttaa käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ja käyttäjien käyttäjänimiä, myös Admin Consolessa tai käyttämällä käyttäjien synkronointityökalua tai User Management API:a.

 1. Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna tulee näyttöön.

  Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan
 3. Jos haluat sisällyttää käyttäjät tunnistetietotyypin muokkausta varten, lataa nykyisten käyttäjien luettelo tai CSV-vakiomalli valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu .csv-tiedosto sisältää seuraavat tiedot.

  • Tunnistetietotyyppi – Federated ID, Enterprise ID tai Adobe ID
  • Käyttäjänimi
  • Toimialue
  • Uusi tunnistetietotyyppi – Federated ID, Enterprise ID tai Adobe ID
  • Uusi sähköpostiosoite
  • Uusi käyttäjänimi
  • Uusi maatunnus
 4. Avaa .csv-tiedosto sovelluksessa, jolla pystytään muokkaamaan CSV-tiedostoja, ja muokkaa tunnistetyyppejä tarpeen mukaan.

  Huomautus:

  Kun olet vaihtamassa tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Federated ID:ksi tai Enterprise ID:ksi, Adobe ID:n sähköpostiosoitteen on vastattava yritystilin sähköpostiosoitetta.

 5. Avaa Muokkaa tunnistetietojen tyyppiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna ja lähetä päivitetty .csv-tiedosto. Varmista, että tämä tiedosto tallennetaan käyttäen UTF-8-koodausta.

  Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on valmis.

Tämä prosessi siirtää kaikkien siirrettyjen käyttäjien käyttöoikeudet ja varatut tuotteet. Käyttäjät, joiden tunnistetiedot ovat muuttuneet, saavat ilmoituksen, että heidän on käytettävä uusia Enterprise ID:itään tai Federated ID:itään, kun he käyttävät heille varattuja Adoben tuotteita.

Jos käyttäjät käyttivät jo aikaisemmin Adobe ID:itä, joihin on liitetty resursseja, näitä käyttäjiä pyydetään lisäksi suostumaan resurssien siirtoprosessiin. Resurssien siirtoprosessi siirtää käyttäjien resurssit automaattisesti heidän Adobe ID ‑tileiltään heidän yritystileilleen.

Resurssien siirto

Kun muutat organisaation käyttäjien tunnistetietotyypin Adobe ID:stä Federated ID:ksi tai Enterprise ID:ksi, käyttäjät voivat siirtää tuetun sisällön yrityksen määrittämältä nykyiseltä Adobe ID ‑tililtään uudelle yritystilille. Siirto voidaan suorittaa kahdella tavalla:

Käyttäjille on määritettävä Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen ja -palveluiden käyttöoikeudet, jotta käyttäjät voivat siirtää sisältönsä automaattisesti. Käyttäjät, joilla on oikeudet Creative Cloud- ja Document Cloud ‑tallennustilojen käyttöön, voivat

 • määrittää tuoteprofiilin, joka tarjoaa Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑jäsenyyden ja jossa PDF Services on otettu käyttöön
 • määrittää tallennustilan käsittävän Creative Cloud ‑tuoteprofiilin ja tallennustilan käsittävän Document Cloud ‑tuoteprofiilin (koskee vain tietokonetarjouksia), joissa PDF Services on otettu käyttöön.

Huomautus:

Kaikkiin tuotteiden käyttöoikeuksiin, joihin käyttäjä on määritetty, on sisällyttävä tallennustilaa. Muussa tapauksessa resurssien siirto epäonnistuu. Esimerkiksi Adobe ID ‑käyttäjä, jolle on määritetty yhden sovelluksen käyttöoikeus Photoshopiin ilman tallennustilaa ja toinen yhden sovelluksen käyttöoikeus XD:hen, joka sisältää 100 Gt tallennustilaa, ei voi siirtää resursseja automaattisesti.

Kun tunnistetietojen muutosprosessi on suoritettu loppuun, loppukäyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen, joka sisältää resurssien yksityiskohtaiset siirto-ohjeet.

Järjestelmänvalvojana voit ladata resurssien siirron valmistumisen tilaraportin kaikkien sellaisten käyttäjien osalta, jotka kuuluivat tunnistetietojen muutosprosessin piiriin. Voit ladata raportin seuraavasti:

 1. Valitse Admin Console > Käyttäjät.

 2. Valitse ja sitten avattavasta luettelosta Vie siirtoraportti CSV-muodossa.

  Raportti ladataan.

Raportissa kerrotaan, kuka on antanut suostumuksensa, kuka on kieltäytynyt ja kuka ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin. Jos haluat selvittää, minkä tyyppisiä sisältöjä muutosprosessi tukee, perehdy resurssien siirron usein kysyttyihin kysymyksiin.

Huomautus:

Joskus automaattista resurssien siirtoprosessia ei voi käynnistää muutamalle käyttäjälle. Nämä käyttäjät saavat ilmoituksen, jossa heitä pyydetään siirtämään sisältönsä manuaalisesti, ja heidät jätetään siirtoraportista pois.

Osallistu keskusteluun

ask-the-community

Jos sinulla on tässä artikkelissa kuvattuihin aiheisiin, konsepteihin tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä tai huomioita, osallistu keskusteluun.

Osallistu nyt


Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö