Käyttäjien CSV-joukkolatauksen vianmääritys | Adobe Admin Console

Yleiskatsaus

Käyttäjät-sivulla käytettävissä olevalla Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston avulla ‑toiminnolla järjestelmänvalvoja voi luoda usean käyttäjän tilejä Admin Consolessa CSV-tiedoston avulla. Käyttäjätilin luontiprosessin tila ja edistyminen näkyvät Erätoimintojen tulokset ‑sivulla. Voit peruuttaa käyttäjätilin luonnin käsittelyn milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjien käsittelystä Admin Consolessa on kohdassa Käyttäjien hallinta.

Tiedostoa koskevat vaatimukset

Järjestelmänvalvojan on täytettävä seuraavat käsittelyvaatimukset ennen tiedoston lataamista:

 • Tiedostomuoto ja otsikot
 • Tiedoston tieto- tai rivivaatimukset

Tiedostomuoto ja otsikot

 • Tiedosto on Comma-Separated Values (CSV) ‑muodossa ja sen tunniste on .csv. Jokainen tietue on erillisellä rivillä, ja tietueiden välissä on rivinvaihto (CRLF). Esimerkki: aaa,bbb,ccc CRLF. Lisätietoja on kohdassa RFC 4180 (CSV-tiedoston määritys)
 • Sarakeotsikko on kelvollinen. Otsikkorivi on pakollinen. Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta ‑kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.
Huomautus:

Lataamissasi CSV-tiedostoissa on käytettävä pilkkuja (”,”) erottimena kenttien erottamiseen. 

Joissakin kielissä käyttöjärjestelmä käyttää puolipistettä (”;”) kentän erottimena. Tämän vuoksi Microsoft Excel tallentaa tiedostot käyttämällä erottimena puolipistettä, mikä johtaa käsittelyn epäonnistumiseen. Voit kiertää tämän ongelman aluekohtaisten asetusten tilapäisellä päivityksellä. Voit myös tiedostoa Excelissä tallennettaessa valita Tallenna muodossa ja tallentaa tiedoston CSV-muodossa valitsemalla koodaustyypiksi UTF-8.

Kiertoratkaisu

Varoitus:

Seuraavassa kuvatut muutokset voivat vaikuttaa muihin sovelluksiin ja laskentataulukkoihin. Tee siksi tarvittavat muutokset CSV-tiedostoon ja kumoa sitten nämä asetukset. 

Windows 10

 1. Valitse Windowsissa Asetukset.

 2. Valitse Aika ja kieli > Alue ja kieli > Päivämäärän ja ajan lisäasetukset sekä aluekohtaiset lisäasetukset > Muuta päivämäärää, aikaa ja numeromuotoja.

 3. Valitse avattavasta Muoto-luettelosta englanti (Iso-Britannia).

Windows 7

 1. Valitse Ohjauspaneeli > Kaikki ohjauspaneelin kohteet > Alue ja kieli.

 2. Valitse avattavasta Muoto-luettelosta englanti (Iso-Britannia).

Tieto- tai rivivaatimukset

Varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät jokaisen tietorivin osalta:

 • Rivillä on kelvollinen sähköpostiosoite.
 • Mahdolliset tuoteprofiilit (tai kokoonpanot) ovat kelvollisia.
Huomautus:

Jos olet Teams-asiakas, vaihda Tuotekokoonpanot-sarakkeen otsikoksi Työryhmätuotteet. Kirjoita tässä sarakkeeksi tiedoiksi tuotteen nimi (ei tuoteprofiilin nimeä).

 • Mahdolliset asetukset ovat kelvollisia.
Huomautus:

Maakoodien on oltava kaksikirjaimisia ISO 3166 (alpha-2) ‑koodeja.

Tiedostokokovaatimukset

CSV-tiedostossa voi olla enintään 25 000 riviä (5 000 optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi). Jos tiedoston pituus on yli 5 000 riviä, tiedostoa Admin Consolessa käsiteltäessä ilmenee suorituskykyongelmia (katso seuraavaa osiota, joka on Tiedostojen käsittely). Hylkäämme kuitenkin kaikki CSV-tiedostot, joiden pituus on yli 25 000 riviä.

Jos haluat ladata enemmän kuin 25 000 käyttäjää, suosittelemme jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Jaa CSV-tiedosto useiksi (enintään) 25 000 rivin pituisiksi tiedostoiksi.  Käytä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi enintään 5 000 riviä.
 2. Käytä Adoben käyttäjien synkronointityökalua. Komentorivityökalu, joka siirtää käyttäjä- ja ryhmätietoja organisaation yrityshakemistojärjestelmästä (kuten Active Directory tai muu LDAP-järjestelmä) organisaation hakemistoon Adobe Admin Consolessa.
 3. Käytä Adoben User Management REST API:tä. Voit integroida tämän API:n organisaatiosi hallintasovelluksiin ja -prosesseihin.
 4. Jos olet ottanut käyttöön Federated ID:itä Admin Consolessa Microsoft Azurella tai Google-liitoksella, käytä niiden Admin Console -yhdistimiä. Katso Google-liitoksen käyttöönotto Adobella kertakirjautumista varten tai Kertakirjautumisen määritys Azure AD Connectorilla.
 5. Jos et pysty käyttämään mitään yllä mainituista menetelmistä käyttäjien joukkolähetykseen, kirjaudu sisään Admin Consoleen, siirry tukeen ja ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun.

Tiedoston käsittely

Kun tiedosto käsitellään tietyn toimialueen mukaan, jokainen merkintä käsitellään erikseen seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Kun käsittely on suoritettu kokonaan, toiminnon käynnistäneelle järjestelmänvalvojalle lähetetään yhteenveto sähköpostitse. Jos tuontitoiminto peruutetaan, käsittely pysäytetään. Jo käsiteltyjä rivejä ei kuitenkaan palauteta.

Huomautus:

Päivitämme yritykset (työryhmät tai yritykset) yritysten tallennustilamalliin, jotta Adobe ID ‑käyttäjät voivat käyttää yritysten tallennustilaa ja muita yritystason toimintoja.

Sinulle ilmoitetaan, kun päivitys on ajoitettu organisaatiollesi. Päivityksen jälkeen Adobe ID ‑käyttäjät siirretään käyttämään yritysten tallennustilaa, ja organisaatio vastaa tällöin suoraan yritysprofiilinsa hallinnasta.

Tunnistetietotyyppi

Toiminto

Poikkeukset

Federated ID

 • Käyttäjätietue luodaan määritetyllä käyttäjänimellä.
 • Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin.
 • Sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun kuin toimialueen määrittämiseen.
 • Käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, jos Tuoteprofiili-ilmoitusasetus on otettu käyttöön.

 • Käyttäjänimi olemassa
 • Adobella ei ole liiketoimintaa mahdollisessa maassa.*
 • Organisaatiosta tai sopimuksesta riippuen ilmenee jokin seuraavista virheistä, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla tarpeeksi käyttöoikeuksia:
  • Teams: ilmenee ”Käyttöoikeuksia ei ole tarpeeksi” ‑virhe.
  • VIP: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Kun käyttöoikeuskiintiö ylitetään, käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää tuotteita.
  • ETLA: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määritettyjä tuotteita. Sinua veloitetaan uusintahetkellä todellisen käytön mukaan.

Enterprise ID

 • Luodaan tili annetulla sähköpostiosoitteella.
 • Tili lisätään määritettyihin tuotekokoonpanoihin.
 • Käyttäjälle lähetetään tervetuliaissähköpostiviesti.

 • Kutsu on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo olemassa tili.
 • Adobella ei ole liiketoimintaa mahdollisessa maassa.*
 • Organisaatiosta tai sopimuksesta riippuen ilmenee jokin seuraavista virheistä, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla tarpeeksi käyttöoikeuksia:
  • Teams: ilmenee ”Käyttöoikeuksia ei ole tarpeeksi” ‑virhe.
  • VIP: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Kun käyttöoikeuskiintiö ylitetään, käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää tuotteita.
  • ETLA: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määritettyjä tuotteita. Sinua veloitetaan uusintahetkellä todellisen käytön mukaan.

Adobe ID

 • Luodaan tili annetulla sähköpostiosoitteella.
 • Tili lisätään määritettyihin tuotekokoonpanoihin.
 • Käyttäjälle lähetetään tervetuliaisviesti, jos olet ottanut Ilmoita käyttäjille sähköpostitse ‑asetuksen Muokkaa tuoteprofiilia ‑kohdassa käyttöön.

 

 • Kutsu on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo olemassa tili.
 • Adobella ei ole liiketoimintaa mahdollisessa maassa.*
 • Organisaatiosta tai sopimuksesta riippuen ilmenee jokin seuraavista virheistä, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla tarpeeksi käyttöoikeuksia:
  • Teams: ilmenee ”Käyttöoikeuksia ei ole tarpeeksi” ‑virhe.
  • VIP: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Kun käyttöoikeuskiintiö ylitetään, käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää tuotteita.
  • ETLA: Tili lisätään määritettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määritettyjä tuotteita. Sinua veloitetaan uusintahetkellä todellisen käytön mukaan.

 

Hälytys:

Adoben palveluihin ja ohjelmistoihin sovelletaan Yhdysvaltain vientilakeja, jotka rajoittavat Adoben palveluiden ja ohjelmistojen vientiä ja käyttöä tietyillä alueilla, muun muassa Kuubassa, Iranissa, Pohjois-Koreassa, Sudanissa, Syyriassa ja Ukrainan Krimin alueella.

Huomautus:

Tuo käyttäjiä -toiminto ei tue käyttäjien lempinimiä, joissa on erikoismerkkejä, kuten pilkkuja (,) tai puolipisteitä (;).

Suorituskykyä koskevia tietoja

Ylikuormituksen välttämiseksi käsittelyyn sovelletaan 66,6 prosentin käyttöjaksosääntöä.  Jos merkinnän käsittelyaika poikkeaa liikkuvasta keskiarvosta yli 10 %, rajoitusta säädetään siten, että pyynnön käsittelyyn kuluu vain kaksi kolmasosaa reaaliajasta.

Tämän lisäksi toimintaryhmän hallinnoima rajoituksen hallinta rajoittaa myös käsittelynopeutta.  Jos rajoituksen hallinta on määritetty eksplisiittisesti, käyttöjakson hallinta poistetaan käytöstä. Käytettävissä on API-kutsu, jolla voidaan palata käyttöjaksopohjaiseen rajoitukseen.

Se näyttää sekunnissa käsiteltyjen pyyntöjen määrän palautteena suorituskyvystä.

Tuhannen tilin luonnin tavoitenopeus niin, että jokainen tili lisätään kahteen tuotekokoonpanoon, on yksi tili sekunnissa, 66,6 %:n käyttöjaksoa lukuun ottamatta. Näennäinen käsittelynopeus voi siis olla 0,66 tiliä sekunnissa tai noin 40 tiliä minuutissa.  Tuhannen tilin luominen tällä nopeudella kestää 25 minuuttia.  5 000 tilin luominen tällä nopeudella kestää kaksi tuntia ja viisi minuuttia.

Vianmääritys

Vianmääritys-osio auttaa sinua suorittamaan Adobe Admin Consolen joukkotuontitoimintoa käytettäessä mahdollisesti ilmenevien virheiden tai muiden ongelmien vianmäärityksen.

Latausvirheet

Joskus tiedostojen lataaminen epäonnistuu, jos tietyt ehdot eivät täyty.

Seuraavissa tilanteissa näyttöön tulee virheilmoitus:

 • Tiedosto ei ole CSV-muodossa.
 • Pakollinen sarakeotsikko (esimerkiksi Sähköposti) on virheellinen tai se puuttuu.
 • Pakollinen sarake puuttuu.

Toimi seuraavasti:

 • Käytä vain .csv-tiedostomuotoa.
 • Varmista, että sarakeotsikot ovat kelvollisia.
 • Varmista, että sarakkeiden arvot ovat kelvollisia.

Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta ‑kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.

Voit korjata CSV-tiedoston tietojen muotoiluun liittyvät ongelmat seuraavasti:

 1. Avaa CSV-tiedosto Microsoft Excelissä.

 2. Valitse (korosta) mikä tahansa taulukon sarake, jossa on tietoja.

 3. Siirry Tiedot-välilehteen ja valitse Teksti sarakkeisiin.

 4. Napsauttele näyttöön tulevassa valintaikkunassa Seuraava-painiketta, kunnes Seuraava-painike poistetaan käytöstä ja Valmis-painike otetaan käyttöön.

 5. Valitse Valmis ja tallenna ja sulje tiedosto.

 6. Lataa päivitetty CSV-tiedosto Admin Consoleen.

Seuraavassa tilanteessa näyttöön tulee virheilmoitus:

 • Kun pakolliset sarakeotsikot (esimerkiksi Sähköposti) ovat läsnä, mutta niitä vastaavat riviarvot puuttuvat.

Varmista, että annat vastaavat arvot jokaiselle riville.

Käsittelyvirheet

Käsittelyvirhe ilmenee, jos järjestelmä ei pysty käsittelemään ladatun tiedoston tietorivejä. Lisätietoja on kohdassa Erätoiminnon tulokset.

Syy

INTERNAL_SERVER_ERROR-virheen aiheuttaa yhdyskäytävän aikakatkaisu. Virhetulosnäytön TILA-sarakkeessa näkyy INTERNAL_SERVER_ERROR.

Ratkaisu

Voit yrittää myöhemmin uudelleen.

Syy

Jos lataat nykyiset käyttäjät uudelleen ilman muutoksia, virhetulosnäytön TILA-sarakkeessa näkyy Käyttäjä on jo lisätty.

Käyttäjä on jo lisätty.

Ratkaisu

Varmista, että et lataa nykyisiä käyttäjiä uudelleen. Poista rivit, joilla on olemassa olevien käyttäjien tietoja.

Syy

Tämä virhe ilmenee Azure Synciin tai Google Synciin liittyvissä hakemistoissa. Käyttäjiä hallitaan tunnistetietojen toimittajan puolella.

Ratkaisu

Suosittelemme, että muokkaat ja hallinnoit synkronoituja tietoja tunnistetietojen toimittajan portaalissa ja sallit muutokset, jotta voit täyttää tiedot synkronoimalla. Älä muuta tietoja manuaalisesti Admin Consolessa, jos se ei ole aivan välttämätöntä.

Syy

Jos pakolliset sarakeotsikot (esimerkiksi Sähköposti) ovat läsnä, mutta niitä vastaavat riviarvot puuttuvat, tulosnäytön TILA-sarakkeessa näkyy Tietoja jäsennettäessä tapahtui virhe ‑virheilmoitus. 

Jäsennysvirhe

Ratkaisu

Varmista, että annat vastaavat arvot jokaiselle riville.

Syy

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID ‑käyttäjillä, jos toimialue ei vastaa seuraavia ehtoja:

 • Kelvollinen toimialueen nimi Toimialue-sarakkeessa
 • Sähköpostitunnus kelvollisella toimialueen nimellä
 • Käyttäjänimi kelvollisella toimialueen nimellä

Tulosnäytön TILA-sarakkeessa näkyy Toimialuetta ei löytynyt organisaatiossasi ‑virheilmoitus.

Huomautus:

Virhe ilmenee, kun käytät virheellistä toimialueen nimeä. Se tarkoittaa, että organisaatiosi ei ole varannut toimialuetta tai että organisaatiosi ei luota toimialueeseen.

Ratkaisu

Toimi seuraavasti:

 • Lisää Toimialue-sarakkeeseen kelvollinen toimialueen nimi.
 • Anna tunnistetietotyyppiin perustuva kelvollinen sähköpostitunnus.
 • Anna tunnistetietotyyppiin perustuva kelvollinen käyttäjänimi.

Syy

Virhe ilmenee, jos organisaatiosi ei omista toimialuetta, johon haluat lisätä käyttäjän.

Ratkaisu

Jos haluat lisätä käyttäjiä toimialueeseen, voit toimia jollakin seuraavista tavoista:

Syy

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID ‑käyttäjillä, jos maakoodin otsikko, tietoarvot tai molemmat puuttuvat.

Tulosnäytön TILA-sarakkeessa näkyy Maakoodin on oltava kaksimerkkinen ISO-3166-arvo ‑virheilmoitus.

Maakoodivirhe

Ratkaisu

Varmista, että annat Maakoodi-sarakeotsikon ja sitä vastaavat kelvolliset riviarvot.

Syy

Tämä virhe ilmenee, kun organisaatiosi on päivitetty käyttämään yritysten tallennustilamallia, ja olet antanut tunnistetietotyypiksi Adobe ID:n CSV-tiedostossa.

Ratkaisu

Sinun on valittava käyttäjätyypiksi Enterprise ID tai Federated ID.

Syy

Tämä virhe ilmenee yleensä, kun CSV-tiedoston UserName-arvo ei vastaa yhtäkään organisaation Admin Consolen käyttäjää. Se käynnistyy Adobe Admin Consolen nykyisten, käytettävissä olevien käyttäjien toimintojen aikana.

Käyttäjä ei kuulu organisaatioon

Ratkaisu

Järjestelmänvalvojan on tarkistettava, onko CSV-tiedoston kentässä annettu Käyttäjänimi-arvo käytettävissä Adobe Admin Consolen käyttäjätiedoissa.

Syy

Tämä virhe ilmenee vain käyttäjätietojen vaihdon aikana. Annetulla käyttäjänimellä on vastaavuus CSV-tiedostossa, mutta sähköpostiosoite ei vastaa Admin Consolen hakemistossa olevaa sähköpostiosoitetta.

Sähköpostiosoitteen on täsmättävä

Ratkaisu

Varmista, että sähköpostiosoite vastaa Admin Consolen hakemistoksi määritettyä toimialuetta.

Jos sinulla on edelleen ongelmia käyttäjien lähettämisessä eränä, luo tukipyyntö, aloita keskustelu tai hallinnoi olemassa olevaa tukipyyntöä Admin Consolen Tuki-välilehdessä, jos olet järjestelmänvalvoja tai tuesta vastaava hallinnoija.

Lisätietoja on kohdassa Tukipyynnön luonti

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?