Yleistä

Käyttämällä Admin Console Users (Käyttäjät) -sivun Add users by CSV (Lisää käyttäjiä CSV:n kautta) -ominaisuutta järjestelmänvalvoja voi luoda useita käyttäjätilejä CSV-tiedoston avulla. Käyttäjätilien luonnin tila ja edistyminen näytetään Bulk Operations Results (Massatoimintojen tulokset) -sivulla. Käyttäjätilin luonnin käsittelyn voi peruuttaa milloin tahansa.

Käyttäjien lisäys CSV-tiedoston mukaan

Lisätietoja käyttäjien hallinnasta Admin Console on artikkelissa Käyttäjien hallinta.

Tiedostovaatimukset

Järjestelmänvalvojan on varmistettava, että seuraavat käsittelyvaatimukset täyttyvät ennen tiedoston lataamista:

 • tiedostomuoto ja otsikot
 • tiedoston tietoja tai rivejä koskevat vaatimukset.

Tiedostomuoto ja otsikot

 • Tiedoston on CSV-muotoinen ja sisältää .csv-tiedostopäätteen. Jokainen tietue on erillisellä rivillä, joita erottaa rivinvaihto (CRLF). Esimerkiksi aaa,bbb,ccc CRLF. Lisätietoja on kohdassa RFC 4180 (CSV-tiedoston tiedot)
 • Sarakeotsikot kelpaavat. Otsikkorivi on pakollinen. Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta -kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.

Huomautus:

Ladattavissa CSV-tiedostoissa on käytettävä pilkkuja (”,”) kenttien erottamiseksi. 

Joillakin kielialueilla käyttöjärjestelmä käyttää puolipistettä (”;”) kentän erottimena. Tästä syystä Microsoft Excel tallentaa tiedostot käyttäen erottimena puolipistettä, mikä aiheuttaa käsittelyn epäonnistumisen. Voit muokata alueasetuksia tilapäisesti ongelman ratkaisemiseksi. Vaihtoehtoisesti tallentaessasi tiedostoa Excelissä voit valita Tallenna muodossa ja tallentaa tiedoston CSV-tiedostona valitsemalla koodaustyypin UTF -8.

Tilapäisratkaisu

Varoitus:

Seuraavassa kuvatut muutokset voivat vaikuttaa muihin sovelluksiin ja laskentataulukoihin. Tee siis tarvittavat muutokset CSV:hen ja palauta nämä asetukset sitten ennalleen. 

 1. Siirry Windowsin Asetukset-kohtaan.

 2. Siirry kohtaan Aika ja kieli > Alue  ja kieli > Päivämäärän, ajan ja alueen lisäasetukset > Muuta päivämäärän, ajan ja numeroiden muotoa.

 3. Valitse avattavasta Muoto-valikosta  Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta).

 1. Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Kaikki ohjauspaneelin kohteet > Alue ja kieli.

 2. Valitse avattavasta Muoto-valikosta  Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta).

Tietoja tai rivejä koskevat vaatimukset

Varmista, että jokainen tietorivi täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Se koostuu voimassa olevasta sähköpostiosoitteesta.
 • Tuoteprofiilit (tai kokoonpanot) (jos sellaisia on mainittu) ovat kelvollisia.

Huomautus:

Jos olet Teams-asiakas, vaihda Product Configurations (Tuotekokoonpanot) -sarakkeen otsikoksi Team Products (Työryhmätuotteet). Lisää myös sarakkeen tietoihin tuotteen nimi (älä tuoteprofiilin nimeä).

 • Asetukset (jos mainittu) ovat kelvollisia.

Huomautus:

Maakoodien on oltava kaksikirjaimisia ISO 3166 (alpha-2) -koodeja.

Tiedostokokovaatimukset

CSV-tiedosto voi sisältää enintään 25 000 riviä (5 000 parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi). Jos  tiedostossa on yli 5 000 riviä, se aiheuttaa suorituskykyongelmia tiedoston käsittelyssä Admin Consolessa (katso kohta Tiedoston käsittely). Kaikki CSV-tiedostot, joissa on yli 25 000 riviä, hylätään.

Jos järjestelmään pitää ladata yli 25 000 käyttäjää, suosittelemme seuraavia vaihtoehtoja:

 1. Jaa CSV-tiedosto useisiin enintään 25 000 rivin tiedostoihin.  Suorituskyky on parempi, jos tiedostossa on enintään 5 000 riviä.
 2. Käytä Adoben User Sync Tool -työkalua. Työkalu on komentoriviohjelma, joka siirtää käyttäjä- ja ryhmätietoja organisaation yrityshakemistojärjestelmästä (kuten Active Directory tai muut LDAP-järjestelmät) organisaation hakemistoon Adobe Admin Consolessa.
 3. Käytä Adoben User Management REST API -liittymää. Voit integroida tämän liittymän organisaatiosi hallintasovelluksiin ja -prosesseihin.
 4. Jos olet ottanut Admin Consolessa käyttöön Federated ID -tunnukset Microsoft Azuren tai Googlen liitännöillä, käytä kyseisten palvelujen Admin Console -yhdistimiä. Katso Google-liitoksen käyttöönotto Adobella kertakirjautumista varten tai Kertakirjautumisen määritys Azure AD -yhdistimellä.
 5. Jos et voi käyttää edellä kerrottuja keinoja käyttäjien massalataamiseen, kirjaudu Admin Consoleen, siirry kohtaan Tuki ja ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun.

Tiedoston käsittely

Kun tiedosto käsitellään, jokainen kirjaus käsitellään kyseisen toimialueen mukaan erikseen seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Kun käsittely on valmis, yhteenveto lähetetään sen käynnistäneelle järjestelmänvalvojalle. Jos tuontitoiminto peruutetaan, käsittely pysähtyy. Jo käsiteltyjä rivejä ei kuitenkaan palauteta.

Identiteettityypit Toiminto Poikkeukset
Federated ID
 • Henkilöä koskeva tietue luodaan määritetyllä käyttäjänimellä.
 • Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin.
 • Sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun kuin toimialueen määrittämiseen.
 • Käyttäjälle lähetetään sähköposti, jos tuoteprofiili-ilmoitus on käytössä.
 • Käyttäjänimi on olemassa
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa*
 • Organisaation tai sopimuksen mukaan tapahtuu jokin seuraavista, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla riittävästi käyttöoikeuksia:
  • Työryhmät: Ei riittävästi käyttöoikeuksia -virhe ilmenee.
  • VIP: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttöoikeuskiintiön ylittyessä tuotteet eivät kuitenkaan ole käyttäjän käytettävissä.
  • ETLA: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määrättyjä tuotteita. Tarkistettu määrä veloitetaan uusittaessa.
Enterprise  ID
 • Tili luodaan annetulla sähköpostiosoitteella.
 • Tili lisätään määritettyihin tuotekokoonpanoihin.
 • Käyttäjälle lähetetään tervetuloviesti.
 • Kutsun lähetys on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo tili.
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa*
 • Organisaation tai sopimuksen mukaan tapahtuu jokin seuraavista, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla riittävästi käyttöoikeuksia:
  • Työryhmät: Ei riittävästi käyttöoikeuksia -virhe ilmenee.
  • VIP: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttöoikeuskiintiön ylittyessä tuotteet eivät kuitenkaan ole käyttäjän käytettävissä.
  • ETLA: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määrättyjä tuotteita. Tarkistettu määrä veloitetaan uusittaessa.
Adobe ID
 • Tili luodaan annetulla sähköpostiosoitteella.
 • Tämä kutsu liitetään lueteltuihin tuoteprofiileihin.
 • Jos tili on olemassa, lisää se tuoteprofiileihin.
 • Käyttäjälle lähetetään tervetuloviesti.
 • Annetulla sähköpostiosoitteella on jo tili.
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa*
 • Organisaation tai sopimuksen mukaan tapahtuu jokin seuraavista, jos määritetyn tuoteprofiilin kautta ei ole saatavilla riittävästi käyttöoikeuksia:
  • Työryhmät: Ei riittävästi käyttöoikeuksia -virhe ilmenee.
  • VIP: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttöoikeuskiintiön ylittyessä tuotteet eivät kuitenkaan ole käyttäjän käytettävissä.
  • ETLA: Tili on lisätty tiettyihin tuoteprofiileihin. Käyttäjät voivat käyttää määrättyjä tuotteita. Tarkistettu määrä veloitetaan uusittaessa.

*Adoben palveluiden ja ohjelmistojen vientiä ja käyttöä tietyillä alueilla on rajoitettu Yhdysvaltain vientilakien nojalla. Näihin alueisiin kuuluvat muiden muassa Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria ja Krimin alue Ukrainassa.

Huomautus:

Tuo käyttäjät -toiminto ei tue lisänimiä, joissa on erikoismerkkejä, esimerkiksi pilkku (,) tai puolipiste (;).

Suorituskykytiedot

Ylikuormituksen välttämiseksi 66,6 %:n hyötyaikasääntö on osa käsittelyä.  Jos kirjauksen käsittelyyn kuluva aika eroaa keskiarvosta enemmän kuin 10 %, rajoitinta säädetään niin, että pyynnön käsittelyyn kuluu vain 2/3 reaaliajasta.

Operatiivisen tiimin hallinnoima rajoittimen säädin rajoittaa myös käsittelynopeutta.  Jos rajoittimen säädin asetetaan erikseen, hyötyajan säädin on poissa käytöstä. API-kutsun avulla voi vaihtaa takaisin hyötyaikaan perustuvaan rajoitukseen.

Käsiteltyjen pyyntöjen määrä per sekunti näytetään tiedoksi suorituskyvystä.

Tavoitenopeus tuhannen tilin luomiseen niin, että jokainen lisätään kahteen tuotekokoonpanoon, on yksi tili sekunnissa pois lukien 66,6 prosentin hyötyaika, joten todellinen käsittelynopeus on 0,66 tiliä sekunnissa tai noin 40 tiliä minuutissa.  1 000 tilin luonti tällä nopeudella kestää 25 minuuttia.  5 000 tilin luonti tällä nopeudella kestää 2 tuntia ja 5 minuuttia.

Vianmääritys

Vianmääritys-kohta auttaa määrittämään virhetiloja tai muita ongelmia, joita saattaa syntyä käytettäessä Adobe Admin Console massatuontitoimintoa.

Latausvirheet

Joskus tiedoston lataaminen epäonnistuu, jos tietyt ehdot eivät täyty.

Virheilmoitus näytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Tiedosto ei ole CSV-muodossa.
 • Tarvittava sarakeotsikko (esimerkiksi Sähköposti) on virheellinen tai puuttuu.
 • Vaadittava sarake puuttuu.
headers_are_missing

Toimi seuraavasti:

 • Käytä vain .csv-tiedostomuotoa.
 • Varmista, että sarakeotsikot ovat kelvollisia.
 • Varmista, että sarakkeiden arvot ovat kelvollisia.

Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta -kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.

CSV-tiedoston tietojen muotoiluvirheiden korjaaminen:

 1. Avaa CSV-tiedosto Microsoft Excelissä.

 2. Valitse (korosta) mikä tahansa tietoja sisältävä sarake taulukossa.

 3. Siirry Tiedot-välilehdelle Teksti sarakkeisiin.

 4. Napsauta näkyviin tulevassa valintaikkunassa Seuraava, kunnes Seuraava-painike ei ole enää käytettävissä ja Valmis-painike tulee käyttöön.

 5. Valitse Valmis ja tallenna ja sulje tiedosto.

 6. Lataa päivitetty CSV-tiedosto Admin Consoleen.

Virheilmoitus näytetään seuraavassa tilanteessa:

 • Kun vaaditut sarakeotsikot (esimerkiksi sähköposti) ovat läsnä, mutta vastaavat riviarvot puuttuvat.
error_parsing

Varmista, että annat kullekin riville vastaavat arvot.

Käsittelyvirheet

Käsittelyvirhe tapahtuu, jos järjestelmä ei pysty käsittelemään ladatun tiedoston tietorivejä. Katso tiedot kohdasta Bulk Operation Results (Massatoimintojen tulokset).

INTERNAL_SERVER_ERROR-virhe johtuu yhdyskäytävän aikakatkaisusta. Virhetulosnäkymän STATUS-sarakkeessa näytetään INTERNAL_SERVER_ERROR.

InternalServerError

Voit yrittää myöhemmin uudelleen.

Jos nykyiset käyttäjät ladataan uudelleen tekemättä muutoksia, virhetulosnäkymän STATUS-sarakkeessa näytetään User already added (Käyttäjä on jo lisätty).

Käyttäjä on jo lisätty

Varmista, että et lataa nykyisiä käyttäjiä uudelleen. Poista rivit, jotka sisältävät nykyisten käyttäjien tietoja.

Jos vaaditut sarakeotsikot (esimerkiksi sähköposti) ovat läsnä, mutta vastaavat riviarvot puuttuvat, tulosnäkymässä näytetään Error parsing data (Virhe tietojen jäsennyksessä) -viesti STATUS-sarakkeessa. 

Jäsennysvirhe

Varmista, että annat kullekin riville vastaavat arvot.

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID -käyttäjille, jos toimialue ei täytä seuraavia ehtoja:

 • kelvollinen toimialuenimi Domain (Toimialue) -sarakkeessa
 • sähköpostiosoite, jolla on kelvollinen toimialuenimi
 • käyttäjänimi, jolla on kelvollinen toimialuenimi

Domain wasn't found in your organization (Toimialuetta ei löytynyt organisaatiostasi) -viesti näytetään tulosnäkymän STATUS-sarakkeessa.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Huomautus:

Virhe ilmenee, kun käytät virheellistä toimialuetta. Se tarkoittaa, että organisaatiosi ei ole varannut toimialuetta eikä luota siihen.

Toimi seuraavasti:

 • Anna kelvollinen toimialuenimi Domain (Toimialue) -sarakkeeseen.
 • Anna identiteettityyppiin perustuva kelvollinen sähköpostitunnus.
 • Anna identiteettityyppiin perustuva kelvollinenkäyttäjänimi.

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID käyttäjille, jos maakoodiotsikko tai tietoarvot tai molemmat puuttuvat.

Country code must be a 2-character ISO-3166 value (Maakoodin on oltava 2-merkkinen ISO-3166 -arvo) -viesti näytetään tulosnäkymän STATUS-sarakkeessa.

Virheellinen maakoodi

Varmista, että annat Country Code (Maakoodi) -sarakkeelle otsikon ja sitä vastaavat kelvolliset riviarvot.

Jos käyttäjien massalataus tuottaa yhä ongelmia, luo tapaus, aloita keskustelu tai hallitse aikaisemmin luotua tapausta Admin Console Support (Tuki) -välilehdellä, jos olet järjestelmänvalvoja tai tukihenkilö.

Lisätietoja on kohdassa Tukitapauksen luominen