Yleistä

Käyttämällä Admin Console Users (Käyttäjät) -sivun Add users by CSV (Lisää käyttäjiä CSV:n kautta) -ominaisuutta järjestelmänvalvoja voi luoda useita käyttäjätilejä CSV-tiedoston avulla. Käyttäjätilien luonnin tila ja edistyminen näytetään Bulk Operations Results (Massatoimintojen tulokset) -sivulla. Käyttäjätilin luonnin käsittelyn voi peruuttaa milloin tahansa.

Lisää käyttäjiä CSV:n avulla

Lisätietoja käyttäjien hallinnasta Admin Console on artikkelissa Käyttäjien hallinta.

Tiedostovaatimukset

Järjestelmänvalvojan on varmistettava, että seuraavat käsittelyvaatimukset täyttyvät ennen tiedoston lataamista:

 • tiedostomuoto ja otsikot
 • tiedoston tietoja tai rivejä koskevat vaatimukset.

Tiedostomuoto ja otsikot

 • Tiedoston on CSV-muotoinen ja sisältää .csv-tiedostopäätteen. Jokainen tietue on erillisellä rivillä, joita erottaa rivinvaihto (CRLF). Esimerkiksi aaa,bbb,ccc CRLF. Lisätietoja on kohdassa RFC 4180 (CSV-tiedoston tiedot)
 • Sarakeotsikot kelpaavat. Otsikkorivi on pakollinen. Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta -kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.

Huomautus:

Ladattavissa CSV-tiedostoissa on käytettävä pilkkuja (”,”) kenttien erottamiseksi. 

Joillakin alueilla käyttöjärjestelmä käyttää puolipistettä (”;”) kentän erottimena. Tästä syystä Microsoft Excel tallentaa tiedostot käyttäen erottimena puolipistettä, mikä aiheuttaa käsittelyn epäonnistumisen. Voit muokata alueasetuksia tilapäisesti ongelman ratkaisemiseksi.

Tilapäisratkaisu

Varoitus:

Seuraavassa kuvatut muutokset voivat vaikuttaa muihin sovelluksiin ja laskentataulukoihin. Tee siis tarvittavat muutokset CSV:hen ja palauta nämä asetukset sitten ennalleen. 

Windows 7

 1. Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Kaikki ohjauspaneelin kohteet > Alue ja kieli.

 2. Valitse avattavasta Muoto-valikosta  Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta).

Windows 10

 1. Siirry Windowsin Asetukset-kohtaan.

 2. Siirry kohtaan Aika ja kieli > Alue  ja kieli > Päivämäärän, ajan ja alueen lisäasetukset > Muuta päivämäärän, ajan ja numeroiden muotoa.

 3. Valitse avattavasta Muoto-valikosta  Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta).

Tiedoston tietoja tai rivejä koskevat vaatimukset

Tiedosto voi sisältää enintään 5 000 riviä. Varmista, että jokainen rivi täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Se koostuu voimassa olevasta sähköpostiosoitteesta.
 • Tuoteprofiilit (tai kokoonpanot) (jos sellaisia on mainittu) ovat kelvollisia.
 • Maa (jos mainittu) on kelvollinen ja viittaa maahan, jossa Adobe toimii.
 • Asetukset (jos mainittu) ovat kelvollisia.

Tiedoston käsittely

Kun tiedosto käsitellään, jokainen kirjaus käsitellään kyseisen toimialueen mukaan erikseen seuraavasti:

Identiteettityypit Toiminto Poikkeukset
Federated ID
 • Henkilöä koskeva tietue luodaan määritetylläkäyttäjänimellä.
 • Tililisätään määritettyihin tuoteprofiileihin.
 • Sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun kuin toimialueen määrittämiseen.
 • Käyttäjälle ei lähetetä sähköpostia.
 • Käyttäjänimion olemassa.
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.
 • Tuoteprofiilit ovat virheellisiä tai kiintiö on ylitetty.
Enterprise  ID
 • Tili luodaan annetulla sähköpostiosoitteella.
 • Tililisätään määritettyihin tuotekokoonpanoihin.
 • Käyttäjälle lähetetään tervetuloviesti.
 • Kutsun lähetys on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo tili.
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.
 • Tuoteprofiilit ovat virheellisiä tai kiintiö on ylitetty.
Adobe ID
 • Lähetä kutsu käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
 • Tiliä ei luoda.
 • Tämä kutsu liitetään lueteltuihin tuoteprofiileihin.
 • Jos tili on olemassa, lisää se tuoteprofiileihin.
 • Kutsun lähetys on jo käynnissä tai annetulla sähköpostiosoitteella on jo tili.
 • Adobella ei ole toimintaa kyseisessä maassa.
 • Tuoteprofiilit ovat virheellisiä tai kiintiö on ylitetty.

Kun käsittely on valmis, yhteenveto lähetetään sen käynnistäneille järjestelmänvalvojille.

Jos tuontitoiminto peruutetaan, käsittely pysähtyy. Jo käsiteltyjä rivejä ei kuitenkaan palauteta.

Huomautus:

Tuo käyttäjät -toiminto ei tue lisänimiä, joissa on erikoismerkkejä, esimerkiksi pilkku (,) tai puolipiste (;).

Suorituskykytiedot

Ylikuormituksen välttämiseksi 66,6 %:n hyötyaikasääntö on osa käsittelyä.  Jos kirjauksen käsittelyyn kuluva aika eroaa keskiarvosta enemmän kuin 10 %, rajoitinta säädetään niin, että pyynnön käsittelyyn kuluu vain 2/3 reaaliajasta.

Operatiivisen tiimin hallinnoima rajoittimen säädin rajoittaa myös käsittelynopeutta.  Jos rajoittimen säädin asetetaan erikseen, hyötyajan säädin on poissa käytöstä. API-kutsun avulla voi vaihtaa takaisin hyötyaikaan perustuvaan rajoitukseen.

Käsiteltyjen pyyntöjen määrä per sekunti näytetään tiedoksi suorituskyvystä.

Tavoitenopeus 1 000 tilin luomiseen niin, että jokainen lisätään kahteen tuotekokoonpanoon, on 1 tili sekunnissa pois lukien 66,6 %:n hyötyaika, joten todellinen käsittelynopeus on 0,66 tiliä sekunnissa tai noin 40 tiliä minuutissa.  1 000 tilin luonti tällä nopeudella kestää 25 minuuttia.  5 000 tilin luonti tällä nopeudella kestää 2 tuntia ja 5 minuuttia.

Vianmääritys

Vianmääritys-kohta auttaa määrittämään virhetiloja tai muita ongelmia, joita saattaa syntyä käytettäessä Adobe Admin Console massatuontitoimintoa.

Latausvirheet

Joskus tiedoston lataaminen epäonnistuu, jos tietyt ehdot eivät täyty.

Otsikot (CSV-tiedoston ensimmäinen rivi) puuttuvat tai ovat virheelliset

Virheilmoitus näytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Tiedosto ei ole CSV-muodossa.
 • Tarvittava sarakeotsikko (esimerkiksi Sähköposti) on virheellinen tai puuttuu.
 • Vaadittava sarake puuttuu.
headers_are_missing

Toimi seuraavasti:

 • Käytä vain .csv-tiedostomuotoa.
 • Varmista, että sarakeotsikot ovat kelvollisia.
 • Varmista, että sarakkeiden arvot ovat kelvollisia.

Lisätietoja pakollisista tai valinnaisista kentistä ja tiedostomuodosta on Käyttäjien hallinta -kohdan CSV-tiedostomuoto-taulukossa.

Virhe tietojen jäsennyksessä (esimerkiksi virheelliset roolit tai tuotekokoonpanot)

Virheilmoitus näytetään seuraavassa tilanteessa:

 • Kun vaaditut sarakeotsikot (esimerkiksi sähköposti) ovat läsnä, mutta vastaavat riviarvot puuttuvat.
error_parsing

Varmista, että annat kullekin riville vastaavat arvot.

Käsittelyvirheet

Käsittelyvirhe tapahtuu, jos järjestelmä ei pysty käsittelemään ladatun tiedoston tietorivejä. Katso tiedot kohdasta Bulk Operation Results (Massatoimintojen tulokset).

INTERNAL_SERVER_ERROR

INTERNAL_SERVER_ERROR-virhe johtuu yhdyskäytävän aikakatkaisusta. Virhetulosnäkymän STATUS-sarakkeessa näytetään INTERNAL_SERVER_ERROR.

InternalServerError

Voit yrittää myöhemmin uudelleen.

Käyttäjä on jo lisätty

Jos nykyiset käyttäjät ladataan uudelleen tekemättä muutoksia, virhetulosnäkymän STATUS-sarakkeessa näytetään User already added (Käyttäjä on jo lisätty).

Käyttäjä on jo lisätty

Varmista, että et lataa nykyisiä käyttäjiä uudelleen. Poista rivit, jotka sisältävät nykyisten käyttäjien tietoja.

Virhe tietojen jäsennyksessä (esimerkiksi virheelliset roolit tai tuotekokoonpanot)

Jos vaaditut sarakeotsikot (esimerkiksi sähköposti) ovat läsnä, mutta vastaavat riviarvot puuttuvat, tulosnäkymässä näytetään Error parsing data (Virhe tietojen jäsennyksessä) -viesti STATUS-sarakkeessa. 

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Varmista, että annat kullekin riville vastaavat arvot.

Toimialuetta ei löytynyt organisaatiostasi

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID -käyttäjille, jos toimialue ei täytä seuraavia ehtoja:

 • kelvollinen toimialuenimi Domain (Toimialue) -sarakkeessa
 • sähköpostiosoite, jolla on kelvollinen toimialuenimi
 • käyttäjänimi, jolla on kelvollinen toimialuenimi

Domain wasn't found in your organization (Toimialuetta ei löytynyt organisaatiostasi) -viesti näytetään tulosnäkymän STATUS-sarakkeessa.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Huomautus:

Virhe ilmenee, kun käytät virheellistä toimialuetta. Se tarkoittaa, että organisaatiosi ei ole varannut toimialuetta eikä luota siihen.

Toimi seuraavasti:

 • Anna kelvollinen toimialuenimi Domain (Toimialue) -sarakkeeseen.
 • Anna identiteettityyppiin perustuva kelvollinen sähköpostitunnus.
 • Anna identiteettityyppiin perustuva kelvollinenkäyttäjänimi.

Maakoodin on oltava 2-merkkinen ISO-3166 -arvo

Virhe ilmenee Enterprise ID- tai Federated ID käyttäjille, jos maakoodiotsikko tai tietoarvot tai molemmat puuttuvat.

Country code must be a 2-character ISO-3166 value (Maakoodin on oltava 2-merkkinen ISO-3166 -arvo) -viesti näytetään tulosnäkymän STATUS-sarakkeessa.

country_code_-_fileuploadedbutnotprocessed

Varmista, että annat Country Code (Maakoodi) -sarakkeelle otsikon ja sitä vastaavat kelvolliset riviarvot.

Jos käyttäjien massalataus tuottaa yhä ongelmia, luo tapaus, aloita keskustelu tai hallitse aikaisemmin luotua tapausta Admin Console Support (Tuki) -välilehdellä, jos olet järjestelmänvalvoja tai tukihenkilö.

Lisätietoja on kohdassa Tukitapauksen luominen

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö