Käyttäjäryhmällä tarkoitetaan käyttäjien joukkoa, joille on annettava jaetut käyttöoikeudet. Eri tuotteilla on erilaisia käyttöoikeuksia, jotka on määritettävä eri käyttäjille eri järjestyksessä. Käyttöoikeuksien käyttäjäkohtainen hallinta ei ole kestävä malli.

Oletetaan esimerkiksi, että vastaat osastosta ja sinun on määritettävä tuote osaston jokaiselle jäsenelle. Yksi tapa tehdä tämä on muokata osaston jokaisen käyttäjän yksittäisiä käyttöoikeuksia ja määrittää tuote heille jokaiselle erikseen. Kätevämpi tapa on luoda osaston kaikki jäsenet sisältävä käyttäjäryhmä ja määrittää tuote kyseiselle käyttäjäryhmälle. Tätä menetelmää käytettäessä järjestelmänvalvojan ei tarvitse hallita jokaista käyttäjää erikseen. Voit myöhemmin lisätä käyttäjiä kyseiseen ryhmään tai poistaa käyttäjiä kyseisestä ryhmästä. Ryhmän käyttöoikeudet pysyvät ennallaan, kun taas ryhmän käyttäjät muuttuvat.

Käyttäjäryhmien luonti

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Kun luot ryhmiä, voit luoda ryhmät yksi kerrallaan Admin Consolessa. Voit kuitenkin luoda myös useita ryhmiä samalla kertaa käyttämällä CSV-erälähetystoimintoa.

Yhden käyttäjäryhmän luonti

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjäryhmät.

 2. Valitse oikeasta yläkulmasta Uusi käyttäjäryhmä.

  Luo uusi käyttäjäryhmä ‑näyttö tulee näkyviin.

  Uuden käyttäjäryhmän luonti
 3. Anna luotavan käyttäjäryhmän nimi ja kuvaus ja valitse Tallenna.

Käyttäjäryhmien luonti eränä

 1. Kun käsittelet käyttäjäryhmiä Admin Consolessa, valitse Käyttäjäryhmät-sivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse avattavasta luettelosta Lisää käyttäjäryhmä CSV-tiedoston mukaan.

 3. Napsauta Lisää käyttäjäryhmä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa Lataa CSV-malli ja valitse Vakiomalli.

  Lisää käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan
 4. Päivitä ladattu CSV-tiedosto seuraavilla lisättävien käyttäjäryhmien tiedoilla:

  CSV-tiedostokenttä Kuvaus/huomautuksia
  Käyttäjäryhmän nimi Voi sisältää enintään 255 merkkiä.
  Kuvaus Voi sisältää enintään 255 merkkiä.
  Käyttäjäryhmän hallinnoijat

  Voit lisätä useita hallinnoijia erottamalla hallinnoijat pilkuilla toisistaan ja laittamalla luettelon lainausmerkkeihin. Jokaisen hallinnoijan tietojen täytyy sisältää käyttäjän tunnistetietojen tyyppi, jonka perässä on viiva, ja sähköpostiosoite:

  '<tunnistetietojen tyyppi>-<sähköpostiosoite>,<tunnistetietojen tyyppi>-<sähköpostiosoite>...'

  Esimerkki:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com,Adobe ID-test-admin@acme.com'

  CSV-tiedoston luontiin käytettävästä sovelluksesta riippuen sovellus saattaa tallennusvaiheessa lisätä ylimääräisiä lainausmerkkejä, jolloin käsittely epäonnistuu. CSV-raakatiedosto kannattaa tarkistaa yksinkertaisella tekstieditorilla ja varmistaa, että jokaisessa kentässä on vain yksi alku- ja loppulainausmerkki.

  CSV-tiedostoon ei voi lisätä käyttäjiä (hallinnoijiksi), jotka eivät sillä hetkellä kuulu organisaatioon Admin Consolessa.

  Määritetyt tuoteprofiilit

  Voit määrittää useita tuoteprofiileja erottamalla profiilit pilkuilla toisistaan ja laittamalla luettelon lainausmerkkeihin. Lisäämiesi tuoteprofiilien täytyy kuitenkin jo olla määritettyinä organisaatiota varten.

  Aivan kuin useita hallinnoijia lisättäessä (kuten edellä on kuvattu), kun lisäät useita profiileja, profiilien ympärillä on oltava vain yhdet lainausmerkit.

  Esimerkki:

  'Adobe Targetin oletuskokoonpano 2, Photoshopin oletuskokoonpano'

  Varmista, että määrität tuoteprofiilin nimen etkä tuotteen nimeä.

 5. Vedä päivitetty CSV-tiedosto Lisää käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunaan ja valitse Lähetä.

  Huomautus:

  Voit lähettää enintään 10 Mt:n kokoisen CSV-tiedoston.

Siirryt takaisin Käyttäjäryhmät-sivulle. Luettelo ei välttämättä sillä hetkellä näytä ryhmiä, jotka olet lisännyt CSV-tiedostosta. Tämä prosessi voi kestää muutaman minuutin. Luettelo päivitetään, kun erätoiminto on suoritettu.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Erätoimintojen tulokset.

Käyttäjäryhmien muokkaus

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Admin Consolessa voit muokata olemassa olevan käyttäjäryhmän nimeä tai kuvausta. Jos kuitenkin käytät CSV-erälähetysmenettelyä, voit muokata myös kyseiseen ryhmään sillä hetkellä määritettyjä käyttäjäryhmän hallinnoijia ja tuoteprofiileja. Voit lisätä tai poistaa ryhmästä käyttäjäryhmän hallinnoijia ja tuoteprofiileja.

Yhden käyttäjäryhmän muokkaus

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjäryhmät.

 2. Napsauta käyttäjäryhmien luettelossa muokattavan käyttäjäryhmän nimeä ja valitse sitten Asetukset.

 3. Päivitä käyttäjäryhmän nimi ja kuvaus ja valitse Tallenna.

Käyttäjäryhmien muokkaus eränä

 1. Kun käsittelet käyttäjäryhmiä Admin Consolessa, valitse Käyttäjäryhmät-sivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse avattavasta luettelosta Muokkaa käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan.

 3. Napsauta Muokkaa käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa Lataa CSV-malli ja valitse Vakiomalli.

  Muokkaa käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan

  CSV-mallitiedosto ladataan tietokoneeseen.

 4. Sulje Muokkaa käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkuna valitsemalla Peruuta.

  Siirryt takaisin Käyttäjäryhmät-sivulle.

  Jokaisen muokattavan käyttäjäryhmän osalta sinun on lisättävä edellisessä vaiheessa lataamaasi CSV-tiedostoon seuraavat tiedot:

  • Kuvaus
  • Määritetyt ryhmän hallinnoijat
  • Määritetyt tuoteprofiilit

  Kun CSV-tiedosto on latautunut tietokoneeseen, avaa se missä tahansa editorissa.

 5. Saat ryhmästä edellä mainitut tiedot napsauttamalla ryhmän nimeä Käyttäjäryhmät-sivulla.

  Siirryt valitun ryhmän tiedot sisältävälle sivulle.

 6. Valitse Asetukset.

 7. Kopioi asetusvalintaikkunassa ryhmän nimi ja liitä se CSV-tiedoston rivin Käyttäjäryhmän nimi ‑kenttään.

  Huomautus:

  Erätoiminto käyttää ryhmän nimeä sisäisesti CSV-tiedoston rivin yksilölliseen tunnistamiseen. Tästä syystä ryhmän nimeä ei voi muokata. Jos haluat muokata ryhmän nimeä, käytä edellä kuvattua manuaalista menettelytapaa.

  Jos haluat säilyttää kuvauksen, kopioi kuvaus ja liitä se CSV-tiedoston rivin Kuvaus-kenttään.

  Jos haluat poistaa kuvauksen, varmista, että CSV-tiedoston rivin Kuvaus-kenttä on tyhjä.

  Jos haluat luoda uuden kuvauksen, kirjoita uudet tiedot CSV-tiedoston riville.

 8. Poistu valintaikkunasta valitsemalla Peruuta.

  Palaat valitun ryhmän tiedot sisältävälle sivulle.

 9. Siirry Hallinta-välilehteen.

 10. Kirjoita hallinnoijien sähköpostiosoitteet ja tunnistetietojen tyypit CSV-tiedoston Käyttäjäryhmän hallinnoijat -kenttään seuraavassa (pilkuilla erotetussa) muodossa, laittamalla ne puolilainausmerkkeihin:

  '<tunnistetietojen tyyppi>-<sähköpostiosoite>,<tunnistetietojen tyyppi>-<sähköpostiosoite>...'

  Esimerkki:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com,Adobe ID-test-admin@acme.com'

  CSV-tiedoston luontiin käytettävästä sovelluksesta riippuen sovellus saattaa tallennusvaiheessa lisätä ylimääräisiä lainausmerkkejä, jolloin käsittely epäonnistuu. CSV-raakatiedosto kannattaa tarkistaa yksinkertaisella tekstieditorilla ja varmistaa, että jokaisessa kentässä on vain yksi alku- ja loppulainausmerkki.

  Jos haluat lisätä hallinnoijia ryhmään, lisää heidän tietonsa (sähköpostiosoitteet ja tunnistetietojen tyypit) edellä kuvatussa muodossa.

  Jos haluat pitää hallinnoijat muokattavassa ryhmässä, sinun täytyy lisätä heidän tietonsa.

  Jos haluat poistaa hallinnoijia ryhmästä, muista jättää heidän tietonsa pois (tai poistaa ne).

  Käyttäjiä, jotka eivät sillä hetkellä kuulu organisaatioon Admin Consolessa, ei voi lisätä (hallinnoijiksi).

 11. Siirry Määritetyt tuoteprofiilit ‑välilehteen.

 12. Kirjoita tuoteprofiilien nimet CSV-tiedoston rivin Määritetyt tuoteprofiilit ‑kenttään seuraavassa (pilkuilla erotetussa) muodossa, laittamalla ne puolilainausmerkkeihin:

  '<Tuoteprofiilin nimi>,<Tuoteprofiilin nimi>,...'

  Esimerkki:

  'Adobe Targetin oletuskokoonpano 2, Photoshopin oletuskokoonpano'

  Varmista, että määrität tuoteprofiilin nimen etkä tuotteen nimeä.

  CSV-tiedoston luontiin käytettävästä sovelluksesta riippuen sovellus saattaa tallennusvaiheessa lisätä ylimääräisiä lainausmerkkejä, jolloin käsittely epäonnistuu. CSV-raakatiedosto kannattaa tarkistaa yksinkertaisella tekstieditorilla ja varmistaa, että jokaisessa kentässä on vain yksi alku- ja loppulainausmerkki.

  Jos haluat lisätä tuoteprofiileja ryhmään, lisää niiden tiedot (tuoteprofiilien nimet) edellä kuvatussa muodossa.

  Jos haluat pitää tuoteprofiilit ryhmässä, sinun täytyy lisätä niiden tiedot.

  Jos haluat poistaa tuoteprofiileja ryhmästä, muista jättää niiden tiedot CSV-tiedoston riviltä pois (tai poistaa ne).

  Jos haluat lisätä tuoteprofiileja, niiden täytyy jo olla määritettyinä organisaatiota varten.

 13. Kun olet suorittanut vaiheet 5–12 kaikille ryhmille, joita haluat muokata, tallenna ja sulje CSV-tiedosto.

 14. Vedä päivitetty CSV-tiedosto Muokkaa käyttäjäryhmiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunaan ja valitse Lähetä.

  Huomautus:

  Voit lähettää enintään 10 Mt:n kokoisen CSV-tiedoston.

Siirryt takaisin Käyttäjäryhmät-sivulle. Luettelossa oleviin ryhmiin tekemäsi päivitykset eivät ehkä sillä hetkellä näy. Tämä prosessi voi kestää muutaman minuutin. Päivitykset ovat käytettävissä, kun erätoiminto on suoritettu.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Erätoimintojen tulokset.

Käyttäjien lisäys ryhmiin

Koskee roolia: tuotteen hallinnoija, järjestelmänvalvoja

Voit lisätä käyttäjiä käyttäjäryhmään toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Kun käsittelet käyttäjäryhmiä, napsauta käyttäjäryhmien luettelossa sen ryhmän nimeä, johon haluat lisätä käyttäjän.

 2. Valitse Lisää käyttäjä.

 3. Anna Lisää käyttäjä -näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos lisättävää käyttäjää ei sillä hetkellä ole Admin Consolessa, voit antaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Sinua pyydetään luomaan uusi käyttäjä. Anna käyttäjän tiedot, niin käyttäjälle lähetetään sähköpostikutsu.

 4. Valitse Lisää käyttäjä.

 5. Näyttöön avautuu Lisää käyttäjä ‑näyttö, jossa voit lisätä tähän ryhmään lisää käyttäjiä.

  Voit palata käyttäjäryhmän tietosivulle valitsemalla Peruuta.

Useiden käyttäjien lisääminen ryhmään

Voit lisätä ryhmään samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi kopioida käyttäjät (tai osan niistä) yhdestä ryhmästä toiseen, voit viedä käyttäjät yhdestä ryhmästä ja lisätä heidät toiseen ryhmään.

Huomautus:

Tämä toimenpide lisää nykyiset käyttäjät ryhmiin. Jos haluat lisätä käyttäjiä organisaatioosi ja ryhmiin samalla kertaa, perehdy artikkeliin Useiden käyttäjien lisäys.

 1. Kun käsittelet ryhmää Admin Consolessa, valitse ryhmäsivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan.

 3. Napsauta Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa Lataa CSV-malli ‑vaihtoehtoa ja valitse Nykyinen käyttäjäluettelo (suositus) tai Vakiomalli.

  add-users-by-csv

  Ladatun tiedoston kenttien kuvauksen löydät artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Muokkaa ladattua tiedostoa ryhmään lisättävien käyttäjien tiedoilla.

 5. Kun olet Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Valitse Lähetä.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiilit > Erätoimintojen tulokset ‑sivu.

Jos tarvitset Admin Consolen joukkolataukseen liittyviä vianmääritysvihjeitä, perehdy artikkeliin Käyttäjien joukkolatauksen vianmääritys.

Hallinnoijien lisäys ryhmiin

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Voit delegoida ryhmän hallinnoinnin ryhmien hallinnoijille. Nämä hallinnoijat voivat sitten hallita kyseisen ryhmän käyttäjiä.

Voit lisätä hallinnoijia käyttäjäryhmään toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjäryhmät.

 2. Valitse käyttäjäryhmien luettelosta käyttäjäryhmä, johon haluat lisätä käyttäjän.

  Näet näytöllä valitun käyttäjäryhmän tiedot.

 3. Siirry Hallinnoijat-välilehteen ja valitse Lisää järjestelmänvalvoja.

 4. Anna Lisää järjestelmänvalvoja ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos lisättävää käyttäjää ei sillä hetkellä ole Admin Consolessa, voit antaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Sinua pyydetään luomaan uusi käyttäjä. Anna käyttäjän tiedot, niin käyttäjälle lähetetään sähköpostikutsu.

 5. Etsi ja valitse yksi tai useampi käyttäjä, jotka haluat lisätä hallinnoijina käyttäjäryhmään.

 6. Valitse Lisää hallinnoija.

 7. Näyttöön avautuu Lisää käyttäjä ‑näyttö, jossa voit lisätä tähän ryhmään lisää käyttäjiä.

  Voit palata käyttäjäryhmän tietosivulle valitsemalla Peruuta.

Siirryt takaisin Hallinnoijat-välilehteen. Luettelossa näkyy nyt hallinnoija, jonka määritit tähän ryhmään.

Tuoteprofiilien lisäys käyttäjäryhmiin

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija, järjestelmänvalvoja

Voit määrittää käyttäjäryhmille tuoteprofiileja. Näin kaikki kyseisen ryhmän käyttäjät voivat saada tuotteeseen samat käyttöoikeudet.

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjäryhmät.

 2. Valitse Käyttäjäryhmät-luettelosta käyttäjäryhmä, johon haluat lisätä tuoteprofiilin.

 3. Siirry Määritetyt tuoteprofiilit ‑välilehteen ja valitse Määritetty tuoteprofiili.

  Näytettävät tuotteet perustuvat organisaatiosi ostosuunnitelmaan.

 4. Napsauta luettelossa olevaa tuotetta ja anna sekä valitse tämän tuotteen tuoteprofiili.

  Lisätietoja tuotteista ja profiileista on artikkelissa Tuotteiden ja profiilien hallinta.

 5. Valitse Tallenna.

Siirryt takaisin Määritä tuoteprofiilit ‑välilehteen.

Luettelossa näkyvät nyt tuoteprofiilit, jotka lisäsit tähän ryhmään.

Tuoteprofiilin hallinnoijana voit myös lisätä käyttäjäryhmiä tuoteprofiileihin, kun käsittelet tuoteprofiileja.

Huomautus:

Jos haluat ryhmästä vastaavana hallinnoijana poistaa käyttäjän ryhmästä, valitse käyttäjä kyseisen ryhmän Käyttäjät-välilehdestä ja napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta.

Käyttäjäryhmien poisto

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Järjestelmänvalvojana voit halutessasi poistaa yhden tai useamman Admin Consolen käyttäjäryhmän.

Kun poistat käyttäjäryhmän, kyseisen ryhmän käyttäjät säilyvät edelleen Admin Consolessa. Jos olet kuitenkin määrittänyt tälle ryhmälle tuoteprofiileja, ryhmän käyttäjät eivät enää voi käyttää niihin liittyviä tuotteita.

 1. Valitse Admin Consolessa Käyttäjät > Käyttäjäryhmät.

 2. Valitse käyttäjäryhmien luettelossa valintaruutu poistettavien käyttäjäryhmien vasemmalta puolelta. 

 3. Valitse Poista käyttäjäryhmiä.

 4. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista käyttäjäryhmiä.

Käyttäjien poisto ryhmistä

Koskee roolia: käyttäjäryhmästä vastaava hallinnoija, järjestelmänvalvoja

 1. Kun käsittelet käyttäjäryhmiä, napsauta käyttäjäryhmien luettelossa sen ryhmän nimeä, johon haluat lisätä käyttäjän.

 2. Jos haluat poistaa yhden tai useamman käyttäjän, napsauta luettelossa käyttäjien vasemmalla puolella olevaa valintaruutua.

 3. Valitse Poista käyttäjiä.

 4. Valitse vahvistussivulta Poista käyttäjiä.

Siirryt takaisin tietosivulle.

Useiden käyttäjien poistaminen ryhmästä

Poista käyttäjiä eränä ‑toiminnolla voit poistaa ryhmästä samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi siirtää useita käyttäjiä yhdestä ryhmästä toiseen, voit poistaa heidät yhdestä ryhmästä ja lisätä heidät toiseen ryhmään.

 1. Kun käsittelet ryhmää Admin Consolessa, valitse ryhmäsivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan.

 3. Lataa Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa sen CSV-tiedoston mallitiedosto, jonka tietorakenne vastaa tarpeitasi.

  unassign-users-by-csv

  Ladatun tiedoston kenttien kuvauksen löydät artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Avaa CSV-tiedosto Excelissä ja muokkaa tiedostoa niin, että se sisältää vain tästä ryhmästä poistettavien käyttäjien rivit.

 5. Kun olet Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Valitse Lähetä.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiilit > Erätoimintojen tulokset ‑välilehti.

Ryhmän käyttäjien vienti

Voit ladata tietoja ryhmän käyttäjiä varten. Jos haluat esimerkiksi lisätä käyttäjiä yhdestä ryhmästä toiseen, voit ladata käyttäjäluettelon lähderyhmästä ja sitten lisätä käyttäjät toiseen ryhmään. Jos haluat poistaa käyttäjät lähderyhmästä, voit käyttää samaa tiedostoa.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

 1. Kun käsittelet ryhmää Admin Consolessa, valitse ryhmäsivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse ja sitten Vie käyttäjäluettelo CSV-muodossa.

 3. Valitse kansiosijainti tiedoston lataamista varten ja napsauta OK-painiketta.

Erätoimintojen tulokset

Kun suoritat erätoiminnon, esimerkiksi lisäät useita käyttäjiä ryhmään tai poistat useita käyttäjiä tuotekokoonpanosta, saat sähköpostiviestin. Tämän lisäksi voit tarkastella erätoiminnon tietoja Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

 1. Kun käsittelet ryhmää Admin Consolessa, valitse ryhmäsivun oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse avattavasta luettelosta Erätoiminnon tulokset.

 3. Jos haluat tarkastella eräprosessin tietoja, napsauta toiminnon nimeä luettelossa.

 4. Napsauttamalla tietosivulla Lataa tulokset voit ladata CSV-tiedoston, joka sisältää eräprosessin yksityiskohtaisen raportin.

Erätoiminnon tulokset ‑sivulla olevat raportit ovat enintään 90 päivää vanhoja. Yli 90 päivää vanhat raportit poistetaan automaattisesti ilman järjestelmänvalvojan toimia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö