Valikkojen mukauttaminen

Valikkokomentojen piilottaminen ja värittäminen on tapa selkeyttää valikkoja ja korostaa usein käytetyt komennot. Huomaa, että piilotettu valikkokomento on vain poissa näkyvistä; sen toiminnot ovat edelleen käytettävissä. Voit halutessasi tarkastella piilotettuja komentoja valitsemalla valikon alaosasta asetuksen Näytä kaikki valikkokohteet. Vaihtoehtoisesti voit myös näyttää kaikki valitun työtilan valikot valitsemalla Ikkuna > Työtila > Näytä täydelliset valikot. Voit sisällyttää mukautetut valikot tallentamiisi työtiloihin.

Voit mukauttaa päävalikkoa, pikavalikkoja ja paneelivalikkoja. Pikavalikko avautuu, kun aluetta napsautetaan hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoitetaan (Mac OS). Paneelivalikko avautuu, kun paneelin oikean yläkulman kuvaketta napsautetaan.

Huomautus:

Jos valitset jonkin toisen työtilan, kuten Typografia, tietyt valikkokomennot piilotetaan. Voit näyttää kaikki valikkokomennot valitsemalla valikon alaosasta asetuksen Näytä kaikki valikkokohteet tai valita toisen työtilan, kuten Laajennettu.

Mukautetun valikkojoukon luominen

 1. Valitse Muokkaa > Valikot.

  Oletusvalikkojoukkoa ei voi muokata.

 2. Valitse Tallenna nimellä, kirjoita valikkojoukon nimi ja napsauta OK-painiketta.
 3. Valitse mukautettavat valikot valitsemalla Luokka-valikosta Ohjelmavalikot tai Pika- ja paneelivalikot.
 4. Näytä aliluokat tai valikkokomennot napsauttamalla valikkoluokkien vasemmalla puolella olevia nuolia. Voit näyttää tai kätkeä komennon napsauttamalla Näkyvyys-kohdassa olevaa silmäkuvaketta. Napsauta Väri-alueen kohtaa Ei mitään, jos haluat valita värin valikosta.
 5. Valitse Tallenna ja sitten OK.

Mukautetun valikkojoukon valitseminen

 1. Valitse Muokkaa > Valikot.

 2. Valitse Joukko-valikosta valikkojoukko ja napsauta sitten OK-painiketta.

Mukautetun valikkojoukon muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Muokkaa > Valikot.

 2. Valitse Joukko-valikosta valikkojoukko ja tee sitten yksi seuraavista:
  • Jos haluat muokata valikkojoukkoa, muuta valikkokomentojen näkyvyyttä tai väriä ja napsauta sitten Tallenna-painiketta ja sitten OK-painiketta.

  • Jos haluat poistaa valikkojoukon, valitse Poista ja Kyllä. Jos olet muokannut valikkojoukkoa, mutta et ole tallentanut sitä, näyttöön tulee nykyisen valikkojoukon tallentamista koskeva kehote. Tallenna valikkojoukko valitsemalla Kyllä tai hylkää muutokset valitsemalla Ei.

Kätkettyjen valikkokomentojen näyttäminen

 • Valitse Ikkuna > Työtila > Näytä täydelliset valikot. Tämä komento ottaa käyttöön kaikki valitun työtilan valikot. Voit piilottaa valikot palauttamalla työtilan.
 • Valitse kätkettyjä komentoja sisältävän valikon alaosasta Näytä kaikki valikkokohteet.

Huomautus:

Jos haluat tilapäisesti näyttää komennot, jotka olet kätkenyt mukauttamalla valikkoja, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauta valikon nimeä.

Puuttuvat valikkokomennot

Jos et löydä valikkokomentoa, se saattaa olla piilotettu. Jos valitset jonkin muun työtilan kuin Laajennettu, jotkin valikkokomennot piilotetaan. On myös mahdollista, että sinä tai joku muu käyttäjä on piilottanut valikkokohteita Valikot-komennolla.

Jos et löydä hakemaasi komentoa, voit yrittää hakea sitä seuraavilla tavoilla:

 • Valitse Näytä kaikki valikkokohteet -vaihtoehto valikon alaosasta.

 • Valitse Ikkuna > Työtila > Näytä täydelliset valikot.

 • Valitse Ikkuna > Työtila, ja valitse jokin toinen työtila (Laajennettu näyttää kaikki valikkokohteet).

 • Valitse Muokkaa > Valikot, hae valikkokomento ja varmista, ettei sitä ole piilotettu

Jos valikon komentoja puuttuu yhä, yritä palauttaa asetukset.

Pikanäppäinyhdistelmien käyttäminen

Voit tarkistaa pikanäppäimet myös työkaluvihjeistä. InDesignissa on myös pikanäppäineditori, jolla voit luoda luettelon pikanäppäimistä ja tarkastella sitä. Voit myös muokata ja luoda omia pikanäppäimiä. Pikanäppäineditorissa on kaikki komennot, jotka hyväksyvät pikanäppäinten käytön, mutta joitakin näistä komennoista ei ole määritelty oletuspikanäppäinjoukossa.

Voit myös liittää pikanäppäimiä kappale- tai merkkityyleihin (lisätietoja: Kappale- ja merkkityylien lisääminen) tai komentosarjoihin.

Aktiivisen pikanäppäinjoukon vaihtaminen

 1. Jos haluat pikanäppäimien olevan käytössä kaikissa julkaisussa, varmista ettei julkaisuja ole avoinna.
 2. Valitse Muokkaa > Pikanäppäimet.

 3. Valitse Yhdistelmä-valikosta pikanäppäinjoukko. Valitse esimerkiksi QuarkXPress® 4.0 -pikanäppäimet.
 4. Valitse OK.

Pikanäppäinten tarkasteleminen

 1. Valitse Muokkaa > Pikanäppäimet.

 2. Valitse Yhdistelmä-valikosta pikanäppäinjoukko.
 3. Valitse Tuotealue-asetukseksi alue, jossa on haluamasi komennot.
 4. Valitse haluamasi komento. Pikanäppäin näkyy Nykyiset pikanäppäimet -osiossa.

Tulostettavan pikanäppäinluettelon luominen

 1. Valitse Muokkaa > Pikanäppäimet.

 2. Valitse Yhdistelmä-valikosta pikanäppäimet.
 3. Napsauta Näytä yhdistelmä -painiketta.

Näyttöön avautuu tekstitiedosto, jossa ovat joukon kaikki nykyiset ja määrittämättömät pikanäppäimet.

Uuden pikanäppäinjoukon luominen

 1. Valitse Muokkaa > Pikanäppäimet.

 2. Valitse Uusi yhdistelmä.

 3. Kirjoita uuden joukon nimi, valitse pikanäppäinjoukko Perustuu-valikosta ja napsauta OK-painiketta.

Pikanäppäimen luominen tai uudelleen määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Pikanäppäimet.

 2. Luo uusi pikanäppäinyhdistelmä valitsemalla Uusi yhdistelmä, tai valitse pikanäppäinyhdistelmä.

  Huomautus:

  Et voi muokata oletus- tai QuarkXPress-pikanäppäinjoukkoa. Luo sen sijaan uusi joukko jonkin vanhan joukon pohjalta ja muokkaa sitä.

 3. Valitse Tuotealue-asetukseksi alue, jossa on määritettävät tai uudelleen määritettävät komennot.
 4. Valitse Komennot-luettelosta komento, jonka haluat määrittää tai määrittää uudelleen.
 5. Paina Uusi näppäinkomento -ruudussa uuden pikanäppäimen näppäimiä. Jos pikanäppäin on jo käytössä toisessa komennossa, InDesign näyttää kyseisen komennon nykyisissä pikanäppäimissä. Voit vaihtaa alkuperäisen pikanäppäimen tai valita uuden pikanäppäimen.

  Huomautus:

  Älä määritä yksinäppäimisiä pikanäppäimiä valikon komennoille, koska ne häiritsevät tekstin kirjoittamista. Jos kohdistin on aktiivinen, kun näppäilet yksinäppäimisen pikanäppäimen, InDesign aktivoi pikanäppäimen eikä lisää merkkiä tekstiin.

 6. Valitse kontekstiluettelosta pikanäppäimelle konteksti. Konteksti varmistaa, että pikanäppäin toimii haluamallasi tavalla. Voit määrittää esimerkiksi, että Ctrl+G yhdistää kaksi solua (taulukkokonteksti) ja Ctrl+G lisää erikoismerkin (tekstikonteksti).

  Huomautus:

  Määritä pikanäppäimet oletuskontekstiin, kun haluat niiden toimivan julkaisun sen hetkisestä tilasta riippumatta. Muihin konteksteihin, kuten taulukko- tai tekstikontekstiin, määritetyt pikanäppäimet kumoavat oletuskontekstiin määritetyt pikanäppäimet.

 7. Tee jokin seuraavista:
  • Luo täysin uusi pikanäppäin napsauttamalla Määritä-painiketta.

  • Lisää komennolle uusi pikanäppäin napsauttamalla Määritä-painiketta. Valikkokomennoilla voi olla useita pikanäppäimiä.

 8. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta tai pidä valintaikkuna avoinna ja määritä lisää pikanäppäimiä napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Pikanäppäinyhdistelmien kopioiminen

Pikanäppäinyhdistelmät (.indk) on tallennettu kahteen sijaintiin. Oletusarvoiset pikanäppäinyhdistelmät ovat sovelluksen pääkansion Oletusarvot-kansiossa. Luomasi pikanäppäinyhdistelmät ovat Shortcut Sets -kansiossa seuraavissa sijainneissa:

Windows XP

Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\InDesign\[versio]\[kieli]InDesign Shortcut Sets

Windows Vista, Windows 7 ja Windows 10

Users\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Versio]\[Kieli]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

Käyttäjät/[käyttäjätunnus]/Kirjasto/Preferences/Adobe InDesign/[versio]/[kieli]/InDesign Shortcut Sets

Jos loit pikanäppäinyhdistelmän yhdellä tietokoneella ja haluat käyttää sitä myös jollakin toisella tietokoneella, kopioi indk-tiedosto samaan kansioon toisessa tietokoneessa.

Voit siirtää pikanäppäinyhdistelmän mukautettujen pikanäppäinten kansiosta sovelluskansioon. Tällöin mukautetut pikanäppäimet ovat tietokoneen kaikkien käyttäjien käytettävissä. Varmista kuitenkin, ettei samannimisiä pikanäppäinyhdistelmiä ole kahta, yhtä kummassakin kansiossa. Varmista, että sovelluksen pikanäppäinyhdistelmillä ja mukautetuilla pikanäppäinyhdistelmillä on eri nimet.