Käyttöopas Peruuta

Kappale- ja merkkityylien perusteet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Opi luomaan kappale- ja merkkityylejä sekä käyttämään niitä.

Merkki- ja kappaletyylien (eli tekstityylien) avulla voit varmistaa dokumenttisi yhtenäisyyden.

Tekstityylit säästävät aikaa ja vaivaa, kun käsittelet suuria dokumentteja. Jatka lukemista ja ota selvää, miten voit luoda, muokata, ladata ja poistaa kappale- ja merkkityylejä InDesignissa. Voit hallita tyylien ohituksia.

Tyylien luominen

Merkki- ja kappaletyylien avulla voit säästää aikaa ja varmistaa taideteoksesi yhtenäisen muotoilun.

Merkkityyli on joukko merkkien muotoilumääritteitä, joita voidaan käyttää valittuun tekstialueeseen.

Kappaletyyli sisältää sekä merkkien että kappaleiden muotoilumääritteitä. Voit käyttää sitä valitussa kappaleessa tai valitulla kappalealueella.

 Toimimalla näiden ohjeiden mukaan voit helposti luoda uuden merkki- tai kappaletyylin:

 1. Valitse teksti.

 2. Avaa Kappaletyylit-paneeli valitsemalla Teksti > Kappaletyylit.

 3. Valitse Luo uusi tyyli   ja luo tyyli käyttämällä valittua tekstimuotoa.

  Voit luoda uuden merkkityylin suorittamalla vastaavat vaiheet Merkkityylit-välilehdessä.

InDesignin Kappaletyylit-paneeli
Kappaletyylit-paneeli

A. Lisää asetuksia B. Nopea käyttö C. Tyylin ohituksen korostus D. Käytä tyylipakettia E. Poista ohitukset valitulla alueella F. Luo uusi tyyliryhmä G. Näytä tyylipaketit H. Lisää valittu tyyli nykyiseen CC-kirjastoon I. Luotu tyyli J. Oletustyyli 

Voit valita Kappaletyylit-paneelista myös Tyylin ohituksen korostus, Nopea käyttö, Poista ohitukset valitulla alueella, Luo uusi tyyliryhmä ja Näytä tyylipaketit.

Oletko InDesignin uusi käyttäjä? Tyylipakettien avulla säästät aikaa ja vaivaa. Tyylipaketeilla tarkoitetaan sisältötietoisten, sisäänrakennettujen kappaletyylien sarjaa. Jos kaipaat lisätietoja, ota selvää, miten voit käyttää tyylipaketteja InDesignissa.

Tyylien muokkaaminen

Voit muuttaa oletusarvoisen tai uuden merkki- tai kappaletyylin muotoa milloin tahansa. Muokkaa ja käytä valitun tekstin tyyliä tai määritä uuden tekstin tyyli toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa Merkki- ja kappaletyylit ‑paneeli.

 2. Valitse Merkkityylit- tai Kappaletyylit-välilehti. Näet käytettävissä olevien tyylien luettelon.

 3. Valitse Lisää vaihtoehtoja   > Tyyliasetukset...

 4. Valitse luokka käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta ja tee muutokset.

Merkkityyliasetukset

Seuraavat asetukset ovat yhteisiä sekä merkki- että kappaletyyleille. Lisää seuraavat asetukset tai säädä niitä, jos haluat luoda uuden tyylin tai muokata olemassa olevaa tyyliä:

Yleiset

Valitse Perustuu-merkkityyli ja lisää pikavalinta. Voit myös tarkastella valitun tyylin tyyliasetuksia ja palauttaa perusasetukset.

Perusmerkkimuotoilut

Muuta kirjasinperhettä, kirjasintyyliä, kokoa, rivivälistystä, parivälistystä, merkkiväliä, kirjainkokoasetuksia ja sijaintia. Voit valita myös Alleviivaus-, Ligatuurit-, Ei katkoa- ja Yliviivaus-asetukset.

Merkin lisämuotoilut

Säädä Vaaka- ja pystyskaalaus-, Peruslinjan siirto- ja Käyristä-asetuksia. Voit valita myös kielen.

InDesignin merkkityyliasetukset
Merkkityyliasetukset

Merkin väri

Muuta Merkin väri-, Sävy-, Paksuus-, Viisteraja- ja Viivan tasaus ‑asetuksia. Voit valita myös Täytön päällepainatus- tai Viivan päällepainatus ‑asetuksen.

OpenType-ominaisuudet

Valitse Kallistusvaihtoehdot, Tilannekohtaiset vaihtoehdot, Erikoismerkkivaihtoehdot, Järjestysluvut, Harkinnanvaraiset ligatuurit, Murtoluvut ja Lävistetty nolla. Voit valita myös Luvun tyyli-, Sijaintimuodot- ja Tyylisarjat-asetukset.

Alleviivausasetukset

Valitse Alleviivaus käytössä, jos haluat lisätä Paksuus-, Teksti-, Siirtymä-, Väri-, Sävy-, Välin väri- ja Välin sävy ‑asetukset. Voit valita myös Viivan päällepainatus- ja Välin päällepainatus ‑asetukset.

Yliviivausasetukset

Valitse Yliviivaus käytössä, jos haluat lisätä Paksuus-, Teksti-, Siirtymä-, Väri-, Sävy-, Välin väri- ja Välin sävy ‑asetukset. Voit valita myös Viivan päällepainatus- ja Välin päällepainatus ‑asetukset.

Vie nimiöinti

Valitse nimiö, lisää luokka ja valitse Sisällytä luokat HTML:ään sekä Käytä CSS:ssä. Voit myös tarkastella valitun merkkityylin vientitietoja.

Kappaletyyliasetukset

Kappaletyyleille on täällä käytettävissä kaksi lisäasetusta. Lisää seuraavat asetukset tai säädä niitä, jos haluat luoda uuden kappaletyylin tai muokata olemassa olevaa tyyliä:

Yleiset

Valitse Perustuu-kappaletyyli, lisää Seuraava tyyli ja lisää pikavalinta. Voit myös tarkastella valitun tyylin tyyliasetuksia ja palauttaa perusasetukset.

Sisennykset ja välit

Säädä Tasaus-, Sisennykset-, Tila ennen-, Tila jälkeen- ja Tasaa ruudukkoon ‑asetuksia. Voit valita myös Tasoita epätasaiset rivit- ja Ohita optinen reunus ‑asetukset.

Sarkain

Määritä Sarkain-, X-, Täytemerkki- ja Tasauskohta-asetukset.

Kappaleviivat

Valitse Viiva käytössä, niin voit valita Viiva yläpuolella- ja Viiva alapuolella ‑asetukset sekä lisätä Paksuus-, Teksti-, Väri-, Sävy-, Välin väri-, Välin sävy-, Leveys-, Siirtymä-, Vasen sisennys- ja Oikea sisennys ‑asetukset. Voit valita myös Viivan päällepainatus- ja Pidä kehyksessä ‑asetukset.

InDesignin kappaletyyliasetukset
Kappaletyyliasetukset

Kappaleen reuna

Valitse Reuna, jos haluat lisätä seuraavat asetukset:

 • Viiva: Lisää yläviiva, vasen viiva, alaviiva ja oikea viiva, valitse viivan Tyyppi-, Väri-, Välin väri-, Sävy-, Välin sävy-, Isot kirjaimet ja Liitä-asetukset.
 • Kulman koko ja muoto: Lisää kulman muoto ja valitse muodoksi Ei mitään, Koristeellinen, Viisto, Vierus, Käänteinen pyöristetty tai Pyöristetty.
 • Siirtymät: Lisää yläsiirtymä, vasen siirtymä, alasiirtymä ja oikea siirtymä sekä Yläreuna, Alareuna ja Leveys.

Voit valita myös Näytä reuna, jos kappale ulottuu kehysten/sarakkeiden yli- ja Yhdistä peräkkäiset reunat ja varjostus samoilla asetuksilla ‑asetukset.

Kappaleiden varjostus

Valitse Varjostus, jos haluat lisätä värin ja sävyn seuraavien kanssa:

 • Kulman koko ja muoto: Lisää kulman muoto ja valitse muodoksi Ei mitään, Koristeellinen, Viisto, Vierus, Käänteinen pyöristetty tai Pyöristetty.
 • Siirtymät: Lisää yläsiirtymä, vasen siirtymä, alasiirtymä ja oikea siirtymä sekä Yläreuna, Alareuna ja Leveys.

Voit valita myös Päällepainatus-, Leikkaa kehykseen- ja Älä tulosta tai vie ‑asetukset.

Pitoasetukset

Valitse Sido edelliseen ‑asetus ja lisää Sido seuraavat (luku) riviä ‑asetus. Valitse Pidä rivit yhdessä ‑asetus, jos haluat valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kaikki kappaleen rivit
 • Kappaleen alussa/lopussa: lisää alun ja lopun rivien määrä.

Voit valita Kappaleen alku ‑asetukseksi myös Missä tahansa, Seuraavassa sarakkeessa, Seuraavassa kehyksessä, Seuraavalla sivulla, Seuraavalla parittomalla sivulla ja Seuraavalla parillisella sivulla.

Tavutus

Valitse Tavuta, jos haluat lisätä sanoja Vähintään-, Ensimmäisen jälkeen-, Ennen viimeistä-, Tavutusraja- ja Tavutusalue-asetuksilla. Valitse liukusäätimen arvo Parempi välistys- ja Vähemmän tavuviivoja -asetusten väliltä. Voit valita myös Tavuta isolla kirjoitetut sanat-, Tavuta viimeiset sanat- ja Tavuta palstojen välillä ‑asetukset.

Palstaan sovitus

Säädä sanojen, kirjainten ja glyyfien välistystä, automaattista rivivälistystä ja yksisanaisten kappaleiden tasausta.

Palstojen jänneväli

Valitse Kappaleen asettelu ‑asetukseksi Yksi palsta, Ylitä palstat tai Jaa palsta. Voit mukauttaa niitä seuraavilla asetuksilla vielä lisää:

 • Ylitä sarakkeet: Voit lisätä ylitettävien palstojen määrän sekä Väli ennen jänneväliä- ja Väli jännevälin jälkeen -asetukset.
 • Jaa palsta: Voit lisätä alipalstojen määrän sekä Väli ennen jakoa-, Väli jaon jälkeen-, Sisäpuolinen palstaväli- ja Ulkopuolinen palstaväli ‑asetukset.

Anfangit ja sisäkkäistyylit

Lisää tai päivitä seuraavat asetukset:

 • Anfangit: Lisää Viivat ja Merkit ja valitse Merkkityyli.
 • Sisäkkäiset tyylit: Lisää uusi sisäkkäinen tyyli tai poista olemassa oleva tyyli.
 • Sisäkkäiset rivityylit: Lisää uusi sisäkkäinen tyyli tai poista olemassa oleva tyyli.

Voit valita myös Tasaa vasen reuna- ja Alapidennyksen skaalaus ‑asetukset.

GREP-tyyli

Lisää uusi GREP-tyyli tai poista olemassa oleva tyyli.

Luettelomerkit ja numerointi

Valitse Luettelotyyppi-asetukseksi Ei mitään, Luettelomerkit tai Numerot ja muokkaa niitä lisää:

 • Luettelomerkit: Valitse Luettelomerkki, Lisää uusi luettelomerkki, Teksti jälkeen ‑asetukset ja Merkkityyli.
  • Luettelomerkin tai numeron sijainti: Valitse Tasaus ja lisää Vasen sisennys, Ensimmäisen rivin sisennys ja Sarkaimen sijainti.
 • Numerot: Valitse Oletusluettelo, luo uusi luettelo ja lisää taso.
  • Numerointityyli: Valitse muoto, numero, merkkityyli ja malli.
  • Luettelomerkin tai numeron sijainti: Valitse Tasaus ja lisää Vasen sisennys, Ensimmäisen rivin sisennys ja Sarkaimen sijainti.
Huomautus:

Kappaletyyliasetukset voivat vaihdella InDesignin lokalisoidun version mukaan.

Tyylien lataaminen

Jos haluat käyttää toisessa InDesign- tai InCopy-tiedostossa olevaa tekstimuotoa, voit ladata tyylit nykyiseen InDesign-tiedostoon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Avaa Merkki- ja kappaletyylit ‑paneeli.

 2. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

  • Valitse Lataa merkkityylit tai Lataa kappaletyylit Lisää vaihtoehtoja  ‑kohdasta.
  • Valitse Lataa kaikki tekstityylit Lisää vaihtoehtoja   ‑kohdasta, jos haluat ladata kaikki tyylit.
 3. Kaksoisnapsauta sitä InDesign-tiedostoa, joka sisältää tuotavat tyylit.

  Näet Lataa tyylit ‑valintaikkunan.

 4. Valitse tuotavat tyylit.

  Jos jollakin olemassa olevista tyyleistä on sama nimi kuin tuodulla tyylillä, valitse ensin jokin seuraavista Ristiriita nykyisen tyylin kanssa -kohdan asetuksista:

  • Käytä tuotavan tyylin määritystä: Ohittaa olemassa olevan tyylin tuodulla tyylillä.
  • Nimeä automaattisesti uudelleen: Nimeää tuodun tyylin uudelleen.
  Lataa tyylit -valintaikkuna
  Lataa tyylit -valintaikkuna

Jos sinulla on suosikkityylejä Word-dokumentissa, voit helposti määrittää Word-tyylit InDesign-tyyleiksi.

Huomautus:

Tyylien jakamiseen voidaan käyttää myös Kirjat-toimintoa. (Katso Kirjajulkaisujen synkronoiminen.)

Tyylien poistaminen

Etkö tarvitse jotakin tyyliä? Voit poistaa merkki- ja kappaletyylit helposti toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Valitse tyylin nimi Merkkityylit-paneelista tai Kappaletyylit-paneelista.

 2. Valitse jokin näistä vaihtoehdoista, jos haluat poistaa merkki- tai kappaletyylin:

  • Valitse Poista   .
  • Valitse Poista tyyli... Lisää vaihtoehtoja  ‑kohdasta.
  • Valitse Valitse kaikki käyttämättömät Lisää vaihtoehtoja  ‑kohdasta ja valitse Poista.
Merkki- ja kappaletyylien poistaminen InDesignissa
Merkki- ja kappaletyylien poistaminen

Kun poistat tyylejä, kappaleet, jotka on merkitty poistetuilla tyyleillä, eivät muutu, mutta niiden muotoilu ei enää liity tyyliin.

Huomautus:

Voit luoda, muokata ja poistaa tyylejä erillisistä Adobe InCopy -julkaisuista tai Adobe InDesign -julkaisuun linkitetystä InCopy-sisällöstä. Kun sisältö päivitetään InDesignissa, uudet tyylit lisätään InDesign-julkaisuun, mutta InDesign-tyyli korvaa InCopyssa tehdyt tyylin muutokset. Linkitetyn sisällön tyylejä on parasta hallita InDesignissa.

Tyylien ohitukset

Ohituksella tarkoitetaan mitä tahansa olemassa olevaan tyyliin tehtyä muutosta. Jos merkki- tai kappaletyyliin on tehty ohituksia, näet tyylin nimen vieressä plusmerkin.

Napsauta tyylin nimeä hiiren kakkospainikkeella ja poista ohitukset tai määritä tyyli uudelleen valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Valitse Käytä tyyliä [Tyylin nimi] ja Poista ohitukset, jos haluat säilyttää alkuperäisen tyylin muotoilun.

 • Valitse Määritä tyyli uudelleen, jos haluat pitää nykyiset muutokset ja päivittää tyylin.

Tyylien ohitukset InDesignissa
Tyylien ohitukset InDesignissa

Haluatko tietää, millä alueilla on ohituksia? Valitse merkki- tai kappaletyylipaneelista Tyylin ohituksen korostus .


Vinkkejä ja niksejä

 • Kehysruudukon muotoiluasetuksissa kehysruudukon asetukseksi voidaan valita nimetty ruudukko. (Katso Nimetyt ruudukot -paneelin yleiskatsaus.) Voit myös luoda objektityylin ruudukon ominaisuuksilla. (Katso Tietoja objektityyleistä.)
 • Jos sinulla on avoin InDesign-dokumentti, äskettäin luotu tyyli näkyy vain nykyisessä dokumentissa.
 • Jos mikään dokumentti ei ole auki, kun luot tyylin, tyyli näkyy kaikissa uusissa julkaisuissa.
 • Monista tyyli ‑toiminnolla voit luoda toista tyyliä melkein vastaavan tyylin, mutta ilman pää- ja alityylisuhdetta.
 • Voit liittää Vaihda tyylin ohituksen korostusta ‑toimintoon pikanäppäimen sen käytön helpottamiseksi. Lisätietoja on artikkelissa Valikkojen ja pikanäppäinten mukauttaminen.

Liittyviä aiheita

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi